<?php echo date(\'Y-m-d H:i:s\');?>
\r\n','',0,0,0,2,'2013-10-29 11:44:01',42,'','2013-10-29 11:49:28',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-10-29 11:44:01','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',6,0,133,'','',1,16,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(2,38,'01 Rozsudky: Striedavá osobná starostlivosť','01-rozsudky-striedava-osobna-starostlivost','','
\r\n

 

\r\n

Rozsudky: Striedavá starostlivosť napriek nesúhlasu matky

\r\n

 

\r\n

Striedavá starostlivosť nariadená predbežným opatrením

\r\n

 

\r\n

Rozsudky: Dohoda rodičov

\r\n

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ROK 2010

\r\n
  
\r\n

Okresné súdy

\r\n
\r\n

Čísla súdov

\r\n
\r\n

Počet rozsudkov o striedavej osobnej starostlivosti

\r\n
\r\n

KS v Bratislave

\r\n
\r\n

5100

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Bratislava I

\r\n
\r\n

5101

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Bratislava II

\r\n
\r\n

5102

\r\n
\r\n

5

\r\n
\r\n

Bratislava III

\r\n
\r\n

5103

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

Bratislava IV

\r\n
\r\n

5104

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

Bratislava V

\r\n
\r\n

5105

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Malacky

\r\n
\r\n

5106

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Pezinok

\r\n
\r\n

5107

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

KS v Trnave

\r\n
\r\n

5200

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Dunajská Streda

\r\n
\r\n

5201

\r\n
\r\n

3

\r\n
\r\n

Galanta

\r\n
\r\n

5202

\r\n
\r\n

6

\r\n
\r\n

Piešťany

\r\n
\r\n

5204

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Senica

\r\n
\r\n

5205

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

Skalica

\r\n
\r\n

5206

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

Trnava

\r\n
\r\n

5207

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

KS v Trenčíne

\r\n
\r\n

5300

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Bánovce n/Bebravou

\r\n
\r\n

5301

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Nové Mesto n/Váhom

\r\n
\r\n

5304

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

Partizánske

\r\n
\r\n

5305

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Považská Bystrica

\r\n
\r\n

5306

\r\n
\r\n

6

\r\n
\r\n

Prievidza

\r\n
\r\n

5307

\r\n
\r\n

6

\r\n
\r\n

Trenčín

\r\n
\r\n

5309

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

KS v Nitre

\r\n
\r\n

5400

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Komárno

\r\n
\r\n

5401

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Levice

\r\n
\r\n

5402

\r\n
\r\n

5

\r\n
\r\n

Nitra

\r\n
\r\n

5403

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Nové Zámky

\r\n
\r\n

5404

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Topoľčany

\r\n
\r\n

5406

\r\n
\r\n

6

\r\n
\r\n

KS v Žiline

\r\n
\r\n

5500

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Čadca

\r\n
\r\n

5502

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

Dolný Kubín

\r\n
\r\n

5503

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

Liptovský Mikuláš

\r\n
\r\n

5505

\r\n
\r\n

4

\r\n
\r\n

Martin

\r\n
\r\n

5506

\r\n
\r\n

5

\r\n
\r\n

Námestovo

\r\n
\r\n

5507

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Ružomberok

\r\n
\r\n

5508

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Žilina

\r\n
\r\n

5511

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

KS v Banskej Bystrici

\r\n
\r\n

5600

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Banská Bystrica

\r\n
\r\n

5601

\r\n
\r\n

7

\r\n
\r\n

Brezno

\r\n
\r\n

5603

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Lučenec

\r\n
\r\n

5606

\r\n
\r\n

6

\r\n
\r\n

Revúca

\r\n
\r\n

5608

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Rimavská Sobota

\r\n
\r\n

5609

\r\n
\r\n

3

\r\n
\r\n

Veľký Krtíš

\r\n
\r\n

5610

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Zvolen

\r\n
\r\n

5611

\r\n
\r\n

3

\r\n
\r\n

Žiar n/Hronom

\r\n
\r\n

5613

\r\n
\r\n

3

\r\n
\r\n

KS v Prešove

\r\n
\r\n

5700

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Bardejov

\r\n
\r\n

5701

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Humenné

\r\n
\r\n

5702

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Kežmarok

\r\n
\r\n

5703

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Poprad

\r\n
\r\n

5706

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

Prešov

\r\n
\r\n

5707

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Stará Ľubovňa

\r\n
\r\n

5710

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Svidník

\r\n
\r\n

5712

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Vranov n/Topoľou

\r\n
\r\n

5713

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

KS v Košiciach

\r\n
\r\n

5800

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

Košice I

\r\n
\r\n

5802

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Košice II

\r\n
\r\n

5803

\r\n
\r\n

7

\r\n
\r\n

Košice - okolie

\r\n
\r\n

5806

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Michalovce

\r\n
\r\n

5807

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Rožňava

\r\n
\r\n

5808

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Spišská Nová Ves

\r\n
\r\n

5810

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Trebišov

\r\n
\r\n

5811

\r\n
\r\n

0

\r\n
\r\n

SPOLU

\r\n
 \r\n

114

\r\n

\r\n
','',1,0,0,8,'2013-11-06 12:57:23',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 12:57:23','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,132,'','',1,523,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(3,39,'99 Dôležité rozsudky','99-dolezite-rozsudky','','

 

\r\n

POSTUPNÁ ÚPRAVA STYKU

\r\n

Tu nájdete rozsudok, ktorý rieši situáciu, kedy otec dieťa nevidel 5 rokov (bránenie v styku matkou), a dieťa ho v dôsledku toho odmietalo. Súd preto rozhodol o postupnom stretávaní najprv bez prítomnosti matky za účasti psychológa - najprv na úrade práce, potom vonku, až nakoniec dieťa stratilo zábrany, a otec sa s dieťaťom môže stretávať konečne sám každý víkend. Kliknite tu pre zobrazenie tohto rozsudku.

\r\n

 

\r\n

STRIEDAVKA PROTI NESÚHLASU MATKY

\r\n

Rozsudok Krajského súdu v Nitre, ktorým bola nariadená striedavá osobná starostlivosť aj proti nesúhlasu matky.  Jedinou prekážkou osobnej starostlivosti bol len nesúhlas matky, avšak súd správne uviedol, že nesúhlas matky je podstatný len vtedy, keď je podložený na dôvodoch, ktoré sú spôsobilé negatívnym spôsobom intenzívne zasiahnuť do záujmu dieťaťa. Kliknite tu pre zobrazenie rozsudku.

\r\n

 

\r\n

STRIEDAVKA PREDBEŽKOM

\r\n

Okresný súd vo Svidníku nariadil striedavú osobnú starostlivosť predbežným opatrením, pričom nastavil podmienky tak, aby si deti zachovali rovnoprávny a rovnocenný vzťah k obidvom rodičom. Uviedol, že rodičia majú nielen právo ale aj povinnosť podieľať sa na výchove maloletých. Kliknite tu pre zobrazenie rozsudku.

\r\n

 

\r\n

NÁHRADA ŠKODY ZA ZMARENÝ STYK

\r\n

K nerealizovaniu styku rodiča s dieťaťom prichádza často z 2 dôvodov styk sa nemôže realizovať, lebo to zdravotný stav dieťaťa neumožňuje alebo rodič bezdôvodne odmietne vydať dieťa druhému z rodičov. V oboch prípadoch vzniknú druhému rodičovi zbytočné náklady, ktoré by nemusel znášať, keby si rodič, ktorý má dieťa vydať, svoju povinnosť riadne splnil. Neraz rodič precestuje aj vyše 100 km naprázdno. Ak by sa styk zrealizoval, alebo ak by mu druhý rodič dal včas vedieť, že je dieťa choré, tak by k zbytočným nákladom nemuselo dôjsť. Kliknite tu pre zobrazenie rozsudku o náhrade škody.

\r\n

 

\r\n

ODŠKODNÉ ZA NEMOŽNOSŤ STYKU S DIEŤAŤOM

\r\n

Pozrite si super rýchle rozhodnutie Ústavného súdu, čo na pomery SR nebýva zvykom, na druhej strane 1000 eur odškodné za to, ze rodič sa nemohol stýkať so svojim dieťaťom takmer 4 roky cca 20 eur/mesiac je neadekvátne. Kliknite tu pre zobrazenie nálezu Ústavného súdu o prieťahoch v konaní o výkon rozhodnutia súdu..

','',1,0,0,8,'2013-11-06 13:04:53',42,'','2013-11-12 09:12:02',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 13:04:53','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',4,0,131,'','',1,397,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(5,41,'Návrh na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti','navrh-na-zverenie-dietata-do-striedavej-osobnej-starostlivosti','','','\r\n

\r\n
\r\n

Okresný súd v ....................

\r\n

....................... (ulica)

\r\n

....................... (PSČ, mesto)

\r\n

k sp. zn.

\r\n

....................... (spisová značka)

\r\n

 

\r\n

Návrh na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti

\r\n

 

\r\n

Navrhovateľ:

\r\n

..........................................................

\r\n

 

\r\n

Odporkyňa:

\r\n

..............................................................

\r\n

 

\r\n

Maloleté dieťa:

\r\n

..........................................................

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Návrh na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti podľa § 24 odsek (2) Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z., ktorý je platný od 1.7.2010

\r\n

 

\r\n

I.

\r\n

 

\r\n

Na základe rozhodnutia súdu ................................. (spisová značka) zo dňa ......................... (dátum), je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti odporkyne, ktorá podala návrh na zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti dňa .......... (dátum) a doteraz svoj záujem o osobnú starostlivosti maloletého dieťaťa nezrušila. ................................... Na maloleté dieťa platím mesačné výživne .............. Euro na základe rozhodnutia súdu .............................. (spisová značka) zo dňa ................... (dátum). Maloleté dieťa žije s matkou v spoločnej domácnosti ............................................... dieťa má ... rokov ...... ............................................. .................. ............ (ďalšie základné informácie).

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Dňom 1.7.2010 nadobudla platnosť novela Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z., na základe ktorej môže súd zveriť maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti.

\r\n

 

\r\n

Mám záujem o zverenie maloletého dieťaťa do mojej osobnej starostlivosti a žiadam súd, aby podľa § 24 odsek (2) Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z., ktorý je platný od 1.7.2010, bolo maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti navrhovateľa a odporkyne.

\r\n

 

\r\n

Ako dôvod pre tento návrh uvádzam to, že obidvaja rodičia sme spôsobilí maloleté dieťa vychovávať, obidvaja rodičia máme o osobnú starostlivosť o dieťa záujem. Som presvedčený, že striedavá osobná starostlivosť je v záujme maloletého dieťaťa a že takto budú lepšie zaistené potreby maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa má silné citové väzby na obidvoch rodičov a zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti je v súlade s jeho vývinovými potrebami a poskytuje mu stabilitu výchovného prostredia tým, že pri striedavej osobnej starostlivosti bude môcť byť maloleté dieťa vychovávané obidvomi rodičmi tak, že tým bude rešpektované právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom. Súčasne bude striedavou osobnou starostlivosťou rešpektované právo maloletého dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a maloletému dieťaťu tým bude umožnené zachovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

\r\n

 

\r\n

II.

\r\n

 

\r\n

Zo skutočností , ktoré sú popísané v odseku I. tohto návrhu vyplýva, že súd môže maloleté dieťa zveriť do striedavej osobnej starostlivosti. Všetky zákonom stanovené podmienky sú splnené a preto nič nebráni tomu, aby bolo maloleté dieťa ........................ zverené do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov dieťaťa.

\r\n

 

\r\n

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby konajúci súd vydal nasledovné

\r\n

 

\r\n

Uznesenie

\r\n

 

\r\n

Maloleté dieťa súd zveruje do striedavej osobnej starostlivosti navrhovateľa a odporkyne tak, že maloleté dieťa bude ................ (týždeň, 2 týždne, x dní) s otcom a ..................... (týždeň, 2 týždne, x dní) s matkou opakovane. Striedavá osobná starostlivosť rodičov o maloleté dieťa sa bude konať opakovane v stanovených časových obdobiach. Striedavá osobná starostlivosť o dieťa začne dňa ..... o .... hodine tým, že v tomto čase začne styk dieťaťa s otcom. Vo veci práv a povinností rodičov súd určuje, že ten rodič, ktorý (na základe tohto rozhodnutia súdu) má práve stanovený styk s dieťaťom nadobúda také práva a povinnosti, ako keby mal dieťa v osobnej starostlivosti a rodič, s ktorý (na základe tohto rozhodnutia súdu) práve nemá stanovený styk s dieťaťom nadobúda také práva a povinnosti, ako keby nemal dieťa v osobnej starostlivosti. Dieťa bude mať trvalé bydlisko na adrese ........................

\r\n

Odovzdávanie dieťaťa sa bude konať vždy na adrese trvalého bydliska toho rodiča, ktorému končí aktuálny (súdom stanovený) styk s dieťaťom vždy o .... hodine. Rodič, ktorému končí styk s dieťaťom, je povinný v mieste svojho trvalého bydliska maloleté dieťa riadne pripraviť a odovzdať ho druhému rodičovi. (Striedanie sa môže realizovať v škole, škôlke...)

\r\n

 

\r\n

Podľa § 62 odsek 6 zákona o Rodine, počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.

\r\n

 

\r\n

Súd zveruje dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov s cieľom čo najviac vyjsť v ústrety záujmom dieťaťa a preto súd vyzýva obidvoch rodičov k čo najlepšej vzájomnej rodičovskej spolupráci, aby sa tak čo najviac naplnili záujmy a potreby maloletého dieťaťa počas obdobia realizácie striedavej osobnej starostlivosti.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

........................... (miesto, dátum) ....................... (meno, podpis) ..................................

\r\n

 

\r\n

 

\r\n
\r\n

',1,0,0,12,'2013-11-06 13:48:43',42,'','2013-11-12 09:09:45',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 13:48:43','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',2,0,129,'','',1,968,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(4,40,'Analýza rozsudkov','analyza-rozsudkov','','\r\n\r\n
 
\r\n','',1,0,0,8,'2013-11-06 13:22:20',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 13:22:20','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',5,0,130,'','',1,560,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(6,42,'Ako sa domôcť súdneho rozhodnutia pri styku rodiča s dieťaťom','ako-sa-domoct-sudneho-rozhodnutia-pri-styku-rodica-s-dietatom','','

1. Pokiaľ existuje vykonateľné súdne rozhodnutie o úprave styku dieťaťa s rodičom alebo inou oprávnenou osobou, je nutné jeho plnenie voči osobe povinnej dôsledne vyžadovať a nenechať sa odbiť bezdôvodnými zámienkami. Rodič má iba povinnosť \"dieťa na styk pripraviť a vydať ho oprávnenej osobe\" - súdy to často stanovia priamo vo výroku rozhodnutia – nie je možné súdne rozhodnutie všelijako prekrucovať a spochybňovať.

\r\n

2. Je podstatný rozdiel v tom, či je úprava styku rodiča s dieťaťom súdom určená právoplatným rozsudkom alebo predbežným opatrením. Právoplatný rozsudok je konečné rozhodnutie, ktorým sa konanie skončilo. Predbežné opatrenie je možné nariadiť aj počas existujúceho súdneho konania a je vykonateľné okamžikom doručenia bez ohľadu nato či je právoplatné (t.j. bez ohľadu na podané odvolanie).

\r\n

3. Každý zmarený styk je nutné vierohodne preukázať. Nevyhnutná je preto prítomnosť svedka (aj napríklad z rodiny), ktorý môže skutkové okolnosti dosvedčiť.

\r\n

4. Ak je styk upravený vykonateľným predbežným opatrením, tak neopodstatnené odmietnutie rodiča vydať dieťa napĺňa znaky trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia (§ 349 Trestného zákona). Rodič, ktorému nebol umožnený styk s dieťaťom má právo podať na políciu, alebo príslušnú prokuratúru trestné oznámenie. Častokrát sa stáva, že policajt oznámenie odmietne s odôvodnením, že neboli bezvýsledne použité opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu, teda, že nebola uložená pokuta alebo nariadený nútený výkon rozhodnutia. Takýto výklad § 349 Trestného zákona je nezákonný a je potrebné voči takémuto uzneseniu podať v 3 dňovej lehote sťažnosť, alebo neskôr podnet na prokuratúru na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia. Pri predbežnom opatrení na začatie trestného stíhania nie je potrebné uložiť pokutu, alebo nariadiť nútený výkon rozhodnutia.

\r\n

5. Procesným prostriedkom, ktorým sa na súde možno domáhať styku rodiča s dieťaťom, je výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí. Okrem ustanovení § 272 a § 273 Občianskeho súdneho poriadku je tento postup podrobne upravený vo vyhláške č. 474/2011 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí.

\r\n

1. Po každom zmarenom styku je vhodné podať príslušnému súdu prvého stupňa, ktorý vo veci rozhodoval, návrh na výkon rozhodnutia (najprv podľa § 272 Občianskeho súdneho poriadku (vzor návrhu sem), neskôr podľa § 273 Občianskeho súdneho poriadku (vzor návrhu sem). K výkonu rozhodnutia napr. predbežného opatrenia na dobu do právoplatného rozhodnutia vo veci samej, je príslušný stále súd prvého stupňa, aj keď o rozsudku je vedené odvolacie konanie u nadriadeného súdu a spis sa nachádza tiež u neho. Návrhy na výkon rozhodnutia je vhodné číslovať (taktiež slovom). Aj to má psychologický efekt.

\r\n

2. Zároveň je prospešná žiadosť adresovaná príslušnému orgánu obce k vedeniu rodiča k dobrovoľnému plnenie súdneho rozhodnutia a rovnaká žiadosť aj príslušnému orgánu starostlivosti o deti (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately).

\r\n

3. Pokiaľ opatrovnícky spis cestuje po rôznych súdoch a táto skutočnosť slúži ako zámienka pre nekonanie vo veci výkonu rozhodnutia, je potrebné dôrazne požadovať, aby pre konanie o výkon rozhodnutia bol založený spis pomocný a konalo sa bez prieťahov.

\r\n

4. V prípade, že súd na návrhy nereaguje, je možné - napr. po treťom návrhu - podať sťažnosť na prieťahy v konaní. Najprv predsedovi súdu prvého stupňa (predseda okresného súdu), ktorý má na vybavenie sťažnosti lehotu 30 dní odo dňa jej doručenia. Po prekročení zákonnej lehoty je možné podať sťažnosť predsedovi krajského súdu. Odporúča sa kópiu tejto sťažnosti poslať aj na Ministerstvo spravodlivosti.

\r\n

5. Aj počas šetrenia sťažnosti je potrebné samozrejme stále po každom zmarenom styku podávať ďalšie návrhy na výkon rozhodnutia.

\r\n

6. Nezačne príslušný sudca konať ani po sťažnostiach na prieťahy v konaní – ak neustanoví ani napr. ani kolízneho opatrovníka, ktorý musí byť pre konanie o výkon rozhodnutia byť znovu ustanovený! - teda, nevyzve písomne matku a neudelí jej pokutu, v ďalšom návrhu na výkon rozhodnutia je možné príslušného sudcu upozorniť na § 339 TZ o trestnom čine nadržovania, ktorého sa dopustí ten, kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu. V trestných kódexoch je k tomuto paragrafu uvádzaný judikát R57/1965 znenia: \"Výrazy, \"aby unikol trestnému stíhaniu\", je nutné vysvetľovať predovšetkým konanie smerujúce k tomu, aby trestné stíhanie nebolo vôbec začaté.

\r\n

7. Na plnenie súdneho rozhodnutia môže pôsobiť aj vymáhanie škody za zmarený styk. Bližšie informácie nájdete sem.

\r\n

8. Ak ani po uložení pokuty, alebo nariadení výkonu rozhodnutia rodič súdne rozhodnutie nerešpektuje má rodič, ktorému nebol umožnený styk, právo podať trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 349 Trestného zákona. Pre vyvodenie trestnej zodpovednosti je potrebné, aby páchateľ maril výkon úradného rozhodnutia po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní. Z daného ustanovenia je preto potrebné, aby príslušný súd uložil povinnému rodičovi minimálne 2 opatrenia a tie neviedli k náprave. Trestný zákon neupravuje aké konkrétne opatrenia súd musí použiť. Postačujú dve výzvy, výzva a pokuta, odňatie dieťaťa v kombinácií s iným opatrením. V trestnom konaní sú takémuto rodičovi priznané práva poškodeného a môže ich uplatňovať sám alebo prostredníctvom svojho splnomocnenca.

\r\n

UPOZORNENIE: Materiály publikované na doméne www.rozsudkyodetoch.sk slúžia iba na informačné účely, predovšetkým na orientáciu v danej v problematike a všeobecné poradenstvo; nejde o poskytovanie právnych služieb a prevádzkovatelia stránok nenesú žiadnu právnu zodpovednosť.

','',1,0,0,11,'2013-11-06 13:49:31',42,'','2013-11-12 09:11:54',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 13:49:31','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,128,'','',1,512,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(7,43,'Sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní','staznost-na-prietahy-v-sudnom-konani','','

Kto môže podať sťažnosť?

                 Sťažnosť môže podať účastník konania alebo strana v konaní.

\r\n

 

\r\n

Je sťažnosť spoplatnená?

\r\n

 

\r\n

                Nie, podanie sťažnosti nie je spoplatnené. Spoplatnená je len žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti (ak nie ste spokojný s jej vybavením), poplatkom vo výške 6,50 EUR.

\r\n

Ako a kde mám podať sťažnosť?

\r\n

               Sťažnosť s podáva hlavne písomne, ale možno ju podať aj ústne priamo na súde, o čom sa spíše záznam, na požiadanie vydá súd sťažovateľovi rovnopis záznamu.

\r\n

               Sťažnosť musí obsahovať:

\r\n\r\n

                Ak sťažnosť neobsahuje uvedené náležitosti a sťažovateľ neposkytne náležitú súčinnosť na odstránenie týchto nedostatkov, môže to mať za následok nevybavenie sťažnosti.

\r\n

Sťažnosť sa podáva na súde, ktorého predseda je príslušný sťažnosť vybaviť, sťažnosti na predsedu súdu vybavuje predseda súdu vyššieho stupňa.

\r\n

 

\r\n

Na čo sa môžem sťažovať okrem prieťahov?

\r\n

 

\r\n

Sťažnosť na postup súdu môže smerovať proti porušovaniu práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušovaniu zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami, súdnymi úradníkmi alebo zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva.

\r\n

 

\r\n

Môžem podať sťažnosť anonymne?

\r\n


Nie, anonymné sťažnosti sa nevybavujú.

\r\n


Môžem byť znevýhodnený za to, že som podal/a sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní?

\r\n

 

\r\n

Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu; to neplatí, ak sa obsahom svojej sťažnosti dopustí trestného činu alebo priestupku.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Čo je účelom vybavovania sťažnosti?

\r\n

 

\r\n

Zistiť, či v danej veci boli spôsobené prieťahy v konaní alebo porušené zásady dôstojnosti súdneho konania, a odstránenie zistených nedostatkov.

\r\n

 

\r\n

Orgán, ktorý vybavuje sťažnosť, je povinný na účel zistenia stavu veci prešetriť všetky skutočnosti. Ak je to na riadne vybavenie sťažnosti potrebné, vypočuje sa sťažovateľ a vyjadria sa k nej osoby, proti ktorým sťažnosť smeruje, alebo ďalšie osoby, ktoré môžu pomôcť pri prešetrení sťažnosti.

\r\n

 

\r\n

Čo sa deje ak sa zistí, že moja sťažnosť bola oprávnená?

\r\n

 

\r\n

Ak orgán poverený vybavovaním sťažnosti zistí, že sťažnosť je dôvodná, prijme a zabezpečí vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov, a ak je to potrebné, vyvodí za vzniknuté nedostatky voči zodpovedným osobám dôsledky.

\r\n


Aká je lehota na vybavenie sťažnosti?

\r\n

 

\r\n

Sťažnosť musí byť vybavená do 30 dní odo dňa jej doručenia orgánu príslušnému na jej vybavenie.

\r\n

Ak lehotu 30 dní nemožno dodržať z dôvodu nemožnosti zabezpečenia podkladov na riadne vybavenie sťažnosti alebo v prípadoch náročných na prešetrenie, možno lehotu uvedenú v odseku 1 predĺžiť; sťažnosť však musí byť vybavená najneskôr do troch mesiacov odo dňa jej doručenia orgánu príslušnému na jej vybavenie. O každom predĺžení lehoty na vybavenie sťažnosti a o dôvodoch predĺženia je orgán vybavujúci sťažnosť povinný písomne upovedomiť sťažovateľa bez zbytočného odkladu, v rámci lehoty 30 dní.

\r\n

 

\r\n

Ako budem upovedomený o vybavení sťažnosti?

\r\n


O spôsobe vybavenia sťažnosti a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov musí byť sťažovateľ upovedomený písomne. To neplatí, ak sťažovateľ na písomnom upovedomení netrvá alebo ak sťažovateľ zomrel, stal sa nezvestným alebo je pre trvalý pobyt v cudzine nedosiahnuteľný.

\r\n

 

\r\n


Čo ak nie som spokojný/á s vybavením sťažnosti?

\r\n

 

\r\n

Ak je sťažovateľ toho názoru, že sťažnosť, ktorú podal na príslušnom orgáne súdu, nebola ním riadne vybavená, môže požiadať do 30 dní od doručenia odpovede, s ktorou nie je spokojný predsedu krajského súdu o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom okresného súdu, ministerstvo o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom krajského súdu a predsedom Špecializovaného trestného súdu,

\r\n

 

','',1,0,0,12,'2013-11-06 13:49:57',42,'','2013-11-12 09:27:59',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 13:49:57','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,127,'','',1,377,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(8,44,'Návrh na výkon rozhodnutia o styku rodiča s dieťaťom podľa § 272 O.s.p. ','navrh-na-vykon-rozhodnutia-o-styku-rodica-s-dietatom-podla-272-o-s-p','','

\r\n

Okresný súd

\r\n

J. Kozáčeka 19

\r\n

960 01 Zvolen

\r\n

 

\r\n

Vo Zvolene dňa 16.01.2012

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Oprávnený: otec maloletého dieťaťa:
XY, nar. 11.11.1970
bytom YY č. 123, 960 01 Zvolen
štátny občan SR

\r\n

 

\r\n

Povinná: matka maloletého dieťaťa:
YY, rod. YY, nar. 20.01.1971
bytom ZZ č. 5, 960 01 Zvolen,

\r\n

štátny občan SR

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Návrh na výkon rozhodnutia o úprave styku s maloletým dieťaťom (§ 272 O.s.p.)

\r\n

 

\r\n

I.

\r\n

Okresný súd vo Zvolene v konaní č. 8P/29/2010  rozsudkom zo dňa 25.10.2011 rozhodol o styku oprávneného – otca s mal. synom XX, nar. 15. 8. 2006, a to tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletým synom XX každý párny týždeň od piatka 18.00 hod. do nedele 18.00 hod. Matke bola uložená povinnosť mal. dieťa na styk s otcom riadne pripraviť a odovzdať ho pred miestom jej bydliska a otec ho bol povinný vrátiť mal. dieťa pred miestom jej bydliska. Rozhodnutie Okresného súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2011.

\r\n

 

\r\n

Dôkaz: Rozsudok OS Zvolen zo dňa 25.10.2011 č.k. 8P/29/2010

\r\n

 

\r\n

II.

\r\n

 

\r\n

Styk s mojím synom sa nerealizuje, matka mi bez objektívnych dôvodov odmieta syna vydať tak ako to upravuje rozhodnutie súdu. Vzhľadom na konanie matky som nútený domáhať sa svojich rodičovských práv súdnou cestou, a to výkonom rozhodnutia v zmysle ust. § 272 a nasl. O. s. p. a nasl. K tomuto riešeniu súdnou cestou som pristúpil po vyčerpaní všetkých mne dostupných možností.

\r\n

 

\r\n

III.

\r\n

 

\r\n

Navrhujem, aby Okresný súd vo Zvolene v zmysle § 272 odst. 3 O. s. p. písomne vyzval matku dieťaťa, aby sa súdnemu rozhodnutiu dobrovoľne podrobila a poučil matku v zmysle vyhlášky 474/2011 Z. z. o následkoch neplnenia súdneho rozhodnutia, najmä o

\r\n

a) možnosti súdu aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti k dieťaťu podľa osobitného predpisu,
b) možnosti súdu podľa § 273 ods. 2 zákona vyzvať príslušný štátny orgán, aby zastavil výplatu rodičovského príspevku povinnému podľa osobitného predpisu alebo aby zastavil výplatu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa povinnému podľa osobitného predpisu,
c) skutočnosti, že trovy výkonu rozhodnutia podľa § 273d zákona znáša povinný,
d) skutočnosti, že ak výzva súdu podľa § 272 ods. 3 zákona zostane bezvýsledná, súd je oprávnený uložiť povinnému, ktorý neplní dobrovoľne rozhodnutie podľa § 272 zákona, pokutu v ustanovenej výške, a že túto pokutu možno uložiť aj opakovane,
e) skutočnosti, že marenie výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí je trestným činom, vrátane určenia trestu.

\r\n

Zároveň navrhujem, aby Okresný súd vo Zvolene v zmysle § 272 odst. 1 a 2 O. s. p. v prípade, ak výzva súdu podľa § 272 ods. 3 O. s. p. zostane bezvýsledná,  bez zbytočných prieťahov uložil matke dieťaťa pokutu vo výške 200 eur za každý nerealizovaný styk v zmysle právoplatného súdneho rozhodnutia a zároveň aby konajúci súd vyzval príslušný štátny orgán, aby

\r\n

a) zastavil výplatu rodičovského príspevku povinnému podľa osobitného predpisu,

\r\n

b) zastavil výplatu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa povinnému podľa osobitného predpisu.

\r\n

XY

\r\n

 

\r\n

 

','',1,0,0,12,'2013-11-06 13:51:17',42,'','2013-11-12 09:09:45',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 13:51:17','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,126,'','',1,417,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(9,45,'Najčastejšie otázky','najcastejsie-otazky','','

Čo je striedavá osobná starostlivosť - najčastejšie otázky

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Vo väčšine vyspelých štátov bola ako riešenie po rozvode rodičov, resp. po odluke legislatívne vyriešená striedavá osobná starostlivosť rodičov o neplnoleté dieťa. Od 1.júla platí aj na Slovensku novelou Zákona o rodine. Čo vlastne Striedavá osobná starostlivosť (SOS) znamená? Aký má význam? Ako ju aplikovať v praxi? Čo to znamená pre deti, rodičov, súdy, špecialistov? Tu sú najčastejšie otázky a odpovede na ne.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n
1/ Prečo bolo potrebné schváliť striedavú osobnú starostlivosť?
\r\n
Aj u nás platí zákon, ktorý nehovorí o materstve, ale o rodičovstve. V praxi je však 90 percent detí po rozvode zverených do výchovy a opatery matiek. Mnohé matky potom zneužívajú dieťa ako prostriedok pomsty, či ako nástroj vydierania otca, odmietajú žiadúci častý kontakt otca a dieťaťa. Hlavným dôvodom takéhoto nečestného konania je úmyselná citová ujma, ktorú matka prostredníctvom dieťaťa spôsobuje exmanželovi, resp. bývalému druhovi či partnerovi. Muž často vôbec nevie, čo sa deje s jeho potomkom. Z dieťaťa sa v rukách matky stáva rukojemník, za ktorého žiada každomesačné výkupné v podobe finančného príspevku na výchovu a opateru. Z praxe vieme, že väčšina žien, ktoré s takzvanou striedavkou nebudú súhlasiť, má záujem predovšetkým o to, aby neprišli o tento zdroj peňazí.
\r\n
Zákon o SOS bolo potrebné preto prijať, pretože v určitých prípadoch sa dieťa stávalo v rukách rodiča, ktorému bolo zverené do OS, rukojemníkom. Okrem toho stále viac otcov túžilo byť rovnocenným a rovnoprávnym rodičom, ktorí svoje deti vychovávajú aj po rozvode. Zákon bolo potrebné schváliť s tým, aby boli záujmy detí čo najlepšie ochránené.
\r\n
2/ V čom sú základné úskalia striedavej osobnej starostlivosti?
\r\n
Všetko je o ľuďoch a pre ľudí. Preto vidím v SOS jediné úskalie – rodič, ktorý chce byť výhradným majiteľom lásky dieťaťa, urobí všetko pre to, aby pred súdom dokázal, že v prípade jeho dieťaťa je SOS nerealizovateľná tým, že bude zámerne mariť snahu druhého rodiča o korektné a správne rodičovstvo v SOS. Vidím veľké riziko v tom, že rodič, ktorému by v situácii neexistencie SOS bolo dieťa zverené do výlučnej starostlivosti, urobí všetko pre to, aby zmaril SOS a následne požiadal súd o zverenie dieťaťa do OS. Iné riziká nevidím.
\r\n
3/ Predkladatelia návrhu striedavky sa inšpirovali v zahraničí - v severských krajinách, ale aj v Česku, kde je už striedavá starostlivosť uvedená do praxe.
\r\n
V zahraničí berie súd do úvahy rovnoprávnosť rodičov. Aj keď otec nejaví o striedavú osobnú starostlivosť záujem, ona je povinnosťou a zodpovednosťou rovnako otca i matky a tak sa musia obaja starať o dieťa na striedačku. V Česku je už takmer 7000 detí v striedavej starostlivosti a problematických prípadov z tohto množstva je len minimum. Netreba sa báť. Striedavka pochopiteľne nie je pre každého - nie je pre alkoholikov, násilníkov či pre narkomanky. V skutočnosti má na Slovensku o striedavku záujem asi 50 percent rodičov. Je výhodou nášho zákona, že aj napriek nesúhlasu jedného z rodičov stačí, že druhý o striedavku požiada.
\r\n
Zákon o SOS je zámerne skopírovaný z ČR s tým, že je tam veta, ktorá blokuje bezdôvodný nesúhlas rodiča s SOS. Zákon je zámerne skopírovaný z ČR, pretože je v ČR v praxi už 12 rokov, je odskúšaný, je dobrý a iba bol mierne vylepšený citovanou vetou. ČR a SR sú štáty bývalej ČSFR, obidva štáty sú rovnaké sociálne, vekovou skladbou obyvateľstva, mentalitou či generačne. Zákony o rodine v ČR a v SR sú identické s minimálnymi rozdielmi. Nebol dôvod objavovať objavené a preto bol zákon o SOS prebraný z ČR.
\r\n
4/ Kritici i psychológovia u nás poukazujú na to, že bolo treba najskôr experimentálne overiť, či je to dobrý nápad.
\r\n
To už za nás urobili v zahraničí, takže my nemusíme skúšať odskúšané, ale začať konečne realizovať striedavku v prospech detí!
\r\n
Kritici a psychológovia mohli od roku 1998 robiť v ČR výskum a experimenty. To že tak nerobili znamená, že zaspali dobu. Každému, aj tomu najmenej chápavému občanovi, bolo jasné, že je iba otázkou času, kedy bude SOS v Zákone o rodine v SR.
\r\n
5/ Treba iniciovať verejnú diskusiu na túto tému a kto by to mal urobiť?
\r\n
Novela zákona už bola schválená, poslanci parlamentu - koaliční i opoziční, muži i ženy – ju odsúhlasili jednohlasne. To nasvedčuje, že ľudia si uvedomujú problém nezrelých matiek a ich postoj k otcom po rozvode. Diskusiu teda treba iniciovať najmä na tému, aké pozitíva priniesla novela zákona a ako ju aplikovať? Ako riešiť situáciu, keď je jeden rodič z Košíc a druhý z Bratislavy? Ako má psychológ pracovať s rodičmi počas rozvodu alebo v psychologickej poradni?
\r\n
Uplatnenie striedavej starostlivosti v konkrétnych sporoch budú posudzovať súdy. Ako sa toto posudzovanie bude vyhodnocovať, to bude alfa a omega celej praxe striedavky.
\r\n
Verejná diskusia bola zrealizovaná v období od podania návrhu zákona o SOS do parlamentu, až do podpísania SOS prezidentom – obdobie cca január – máj 2010. Oponenti sa neozvali, i keď by im médiá určite veľmi rady poskytli priestor. Pre mňa osobne bola diskusia už dávno zrealizovaná a dopadla absolútne pozitívne pre SOS – nenašli sa odporcovia.
\r\n
6/ Súdy majú podľa doteraz platného Zákona o rodine povinnosť dbať na to, aby po ich rozhodnutí bolo \"rešpektované právo dieťaťa na zachovanie vzťahu k obom rodičom\". Robia tak?
\r\n
Od čias socializmu sa tu dokola kopíruje model bez opory v zákone, že otec má právo \"vidieť\" dieťa raz za dva týždne na víkend, čo je nezmysel, lebo sa tak otec nemôže podieľať na výchove dieťaťa a na zodpovednosti zaň. Je to tzv. \"víkendový/prázdninový tato\", čím sa neguje podstatná rola otca v živote dieťaťa a absentuje mužský vzor, čo má negatívny vplyv na psychický vývin detí.
\r\n
Súdy sa vždy pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do OS a pri určení styku s dieťaťom opierajú v prvom rade o záujem dieťaťa. Hovorí sa, že spravodlivosť je slepá a súčasne, že keď dvaja robia to isté, tak nikdy nerobia to isté. Možno, že toto je vysvetlenie, prečo je doterajšia prax súdov už neudržateľná – súdy sa musia vyrovnať s tým, že doba sa mení dynamickejšie, než si ktokoľvek stíha uvedomovať. Zákona nepredbiehajú dobu – zákony vždy dobiehajú dobu a spoločenskú objednávku. Preto je prirodzené, že zákon o SOS nie je prevenciou. Zákon o SOS je dôsledkom toho, že súdy doteraz nekonali tak, aby vždy bolo rešpektované právo dieťaťa na zachovanie rovnocenného a rovnoprávneho vzťahu k obidvom rodičom.
\r\n
7/ Rodičia mohli aj doteraz po dohode požiadať súd o schválenie striedavej starostlivosti. Stávalo sa to?
\r\n
Áno, ale to sú skôr výnimočné prípady, a stalo sa, že súdy aj napriek dohode rodičov na striedavke zamietli ich návrh a rodičia museli tento model aplikovať navzdory rozhodnutiu súdu. Istá právnička má dvoch synov a už 15 rokov s bývalým manželom aplikujú striedavú starostlivosť, obaja majú svoje nové rodiny a z chlapcov vyrástli spokojní absolventi právnickej fakulty s rovnakým vzťahom k obom rodičom.
\r\n
8/ Nie je problém, ak dieťa nebude mať jeden domov, jedno stabilné miesto? Nie je ten zákon skôr pre otcov ako pre deti?
\r\n
\"Domov je tam, kde je tvoje srdce.\" Negatívny vplyv na deti majú skôr traumatické odlúčenia od otcov po dvoch dňoch. Deti nechápu, prečo u jedného z rodičov, ktorého majú rovnako radi ako druhého, môžu tráviť len štyri dni a u druhého takmer celý mesiac. Dieťa má dva domovy, ako má dve ruky, dve nohy, dve oči. Čím viac ľudí ho má radšej, tým je to preň prospešnejšie.
\r\n
Každé dieťa aj z úplnej rodiny spí neraz celé prázdniny u starých rodičov. Nepoznám prípad psychickej ujmy dieťaťa z takéhoto pobytu, ale ani psychologičky, ktoré by sa týmto druhým domovom dieťaťa niekedy zaoberali.
\r\n
Dieťa má mať pocit istoty a bezpečia, avšak to nie je podmienené existenciou iba jedného bydliska. Dieťa má mať pocit istoty a bezpečia v láske a starostlivosti, ktorú dostáva.
\r\n
Zákon je pre deti. Ak by zákon nebol pre deti, tak by sa vo verejnej a aj v odbornej diskusii veľmi energicky a razantne ozvali odborníci s tým, že zákon je proti záujmom detí.
\r\n
9/ Ako by mala vyzerať striedavá starostlivosť? Budú sa rodičia striedať po týždňoch, mesiacoch? Čo ak majú obaja partneri nové rodiny?
\r\n
Každý si nájde svoj model - podstatné je, aby bol 50:50. Niekedy je vhodný mesačný interval a vo vzdialenejších mestách dokonca ročný – dieťa rok chodí do školy u jedného z rodičov a druhého navštevuje a ďalší rok naopak.
\r\n
Rodičia majú práva a povinnosti – súd by mal iba schváliť, alebo neschváliť SOS s tým, že rodičia v rámci svojich povinností, majú povinnosť dohodnúť si optimálne striedanie... Ak sa rodičia nedohodnú, tak za oprimálne pokladám čo najdlhšie doby. Osobne inklinujem k dobe 1 týždeň a viac a domnievam sa, že za optimálne je možné pokladať dobu minimálne 1 mesiac.
\r\n
10/ Každý z rodičov má však iné výchovné metódy...
\r\n
Aj u nerozídených partnerov je rozdiel v prístupe k dieťaťu, takže ide skôr o povahové danosti, ktoré však dieťa aj tak dedí. Ak jeden rodič hrá na hudobný nástroj, druhý je zručný v remeslách, obaja dávajú dieťaťu rozmanitosť, ktorú potrebuje.
\r\n
Tak to bolo odjakživa, odkedy sú ľudia ľuďmi a nikomu to nevadilo. Prečo je z toho zrazu problém?
\r\n
11/ Je Slovensko vôbec pripravené na takúto novinku?
\r\n
Už dávno meškáme za spoločenskou objednávkou. V susednej Českej republike je striedavka právoplatná 12 rokov.
\r\n
Prax ukazovala a ukazuje, že myslenie v hlavách odborníkov bolo treba zmeniť zákonom. Myslenie v hlavách emocionálne zrelých rodičov už bolo na SOS dávno pripravené.
\r\n
12/ Ostáva rodič po rozluke zákonným zástupcom dieťaťa?
\r\n
Áno. Rozhodnutím o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov nestráca druhý rodič svoje rodičovské práva a povinnosti a nejde ani o právne obmedzenie ich výkonu. Je teda plne zodpovedný za výchovu dieťaťa, má právo rozhodovať o dieťati a spravovať jeho majetok. Rozhodnutím súdu bol iba zbavený práva na každodennú osobnú starostlivosť, vzniklo mu však nové právo na styk s dieťaťom.
\r\n
13/ Ako často si rodičia deti striedajú?
\r\n
V jasličkárskom veku dieťaťa po 1 dni, v škôlkárskom veku po 2 až 7 dňoch, vo veku ZŠ po týždni, vo veku SŠ po 2 týždňoch, vo veku VŠ po mesiaci, ale vždy s možnosťou denných návštev druhého rodiča a využitia technických prostriedkov na komunikáciu. Pozri bod 9.
\r\n
14/ Čo ak sa jeden z rodičov rozhodne odcestovať do zahraničia?
\r\n
Sloboda so sebou prináša zvýšené nároky na zodpovednosť. Každý rodič by preto mal dôkladne zvážiť zásadné zmeny svojho života a ich vplyv na dieťa a jeho vzťah k druhému rodičovi.
\r\n
15/ Dieťa potrebuje matku!
\r\n
Dieťa potrebuje oboch rodičov.
\r\n

Definitívny a nezvratný rozpad rodiny má za následok nielen deformáciu vzťahu dieťaťa s otcom, ale aj jeho psychického vývinu. Pri neexistujúcom styku dieťaťa s druhým rodičom dochádza k rizikám pre vývoj dieťaťa“, hovorí Doc. Eduard Bakalář, Csc. - \" Existuje tzv. Syndróm zavrhnutého rodiča, kedy vzťah otec-dieťa prestane existovať alebo sa posunie do neprirodzenej polohy. Týmto syndrómom trpí asi 25% detí zverených do výchovy jedného rodiča, čo je niekoľko tisíc detí ročne. Čiastočnými prejavmi syndrómu trpia aj ostatné deti, bezproblémové vzťahy s otcom po rozvode sú výnimočné – len asi 15% detí. Riziká pôsobenia tohto syndrómu je vidieť v strate všetkého, čo s druhým rodičom súvisí – nielen hmotných statkov, ale aj praktickej každodennej pomoci, výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Navyše dochádza k zabrzdeniu a deformácii emocionálneho vývinu, kedy vplyvom tzv. programovania matkou potláča pôvodnú pozitívnu emóciu voči druhému rodičovi. Dieťaťu sa navyše naruší sebadôvera, keďže uverí, že otec, človek, z ktorého pochádza, bol nejakým spôsobom zlý, „nevhodný“. Ďalšiu oblasť problémov vidieť v nemožnosti zdravého psychosociálneho vývinu. Keďže chýba nielen výchovný, ale aj model k prevzatiu sexuálnej roly a identity. Tieto riziká je možné zmierniť významnou mierou, ak dieťa udržiava s oboma rodičmi „láskyplný, zmysluplný a pravidelne kultivovaný vzťah“ a to aj bez ohľadu na vzájomné vzťahy rodičov.\"

\r\n
16/ Striedavá starostlivosť prispeje k rozvodovosti!
\r\n
Práve naopak, súčasnosť vedie matku k ľahkovážnemu prístupu k rozvodu, lebo má istotu, že dieťa bude pridelené jej, ale pri striedavke istotu stráca a rozmyslí si, či sa chce naozaj rozviesť. Trend narastania rozvodov bol pred SOS. SOS je reakciou na nárast rozvodovosti.
\r\n
17/ Ako je to s výživným pri striedavke?
\r\n
§ 62 Zákona o rodine, odsek 6 znie: „Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.\"
','',1,0,0,11,'2013-11-06 13:51:51',42,'','2013-11-12 09:27:44',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 13:51:51','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,125,'','',1,234,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(10,46,'Muži čelia oveľa rafinovanejšej diskriminácii ako ženy','muzi-celia-ovela-rafinovanejsej-diskriminacii-ako-zeny','','

Poznám prípad muža, otca 3 detí. Žena si našla frajera, chcela rozvod, muž nechcel. Vyhrážala sa mu, že si to odskáče. Žena 5 mesiacov chodila po nociach vonku, vracala sa nad ránom. Staral sa o deti a keď zaspali, on ju takmer vždy čakal do rána. Hádajte čo robil? Pil, jasné.

\r\n

 

\r\n

Po niekoľkých nociach mu praskli nervy, začal jej nadávať, keď sa ráno vrátila. Deti sa zobudili, ona narobila cirkus, že oco jej ubližuje. Jeden deň ho išla udať za týranie. Policajtovi ukázala predlaktie, na ktorom mala škvrnu po tom, čo ju manžel údajne popálil.

\r\n

 

\r\n

Začalo sa trestné stíhanie. Manžel žiadal znalecký posudok, pretože žena má dlhé roky psoriázu a také škvrny si lieči v kúpeľoch roky. Vyšetrovateľ uveril manipulátorke, ktorý si celý príbeh o týraní vykonštruovala a pripravila. Deti dosvedčili, že oco na mamu kričal a nadával jej. Vyšetrovateľ zadal znalecký posudok známej znalkyni v odbore psychológia. S manželom sa táto znalkyňa nikdy nestretla. Manželke urobila posudok, že je obeť týrania a trpí dokonca štokholmským syndrómom.

\r\n

 

\r\n

Manžel bol zúfalý. Najal si detektívov, ktorí zabezpečili dôkazy, že žena má dlhodobý mimomanželský vzťah a dosiahol, že vyšetrovateľ dal ženu vyšetriť ďalším trom znalcom. Ich znalecké posudky úplne vyvrátili posudok šovinistickej michalovskej znalkyne. Aj keď nové posudky troch znalcov dokázali, že žena je neurotická, hysterická klamárka a manipulátorka, deti a byt ostali jej.

\r\n

 

\r\n

Muž bol dva a pol roka nezákonne stíhaný. Duševne ho to rozložilo, depresie urobili svoje. Stratil prácu, stal sa invalidom, žije ako žobrák a dodnes sa s deťmi nestretáva. Pre jednu kreatúru, ktorá vyrobila falošný znalecký posudok a neschopného vyšetrovateľa. Niektoré ženy zneužívajú svoje materstvo úplne zvrátene. A sudkyne a znalkyne ich šovinisticky podporujú.

\r\n

Falošné hysterky vedia mužov dostať aj do basy, alebo pripraviť o všetko. Muž je falošne obvinený z týrania, je úplne neschopný akejkoľvek účinnej obrany a príde razom o všetko, o ženu, o deti, o domov. Žena nepotrebuje nič, lebo organizácie sp skúsenosťami, známosťami a právničkami jej poskytnú celý servis zadarmo.

\r\n

 

\r\n

Muž potom stráca aj to ďalšie, prácu a zdravie. Žena sa zbaví muža, lebo každý súd na jej návrh vydá predbežné opatrenie na zákaz vstupu do bytu mužovi, akože \"tyranovi\", žena sa zamestná načierno a ešte si žiada okrem výživného na deti aj výživné na seba. Muž z depresií ochorie tak, že nie je schopný pracovať, stráca prácu, kontakty, priateľov. Ponechá si však živnostenskú činnosť, aj keď nič nerobí, pretože má ako živnostník živé súdne spory o náhradu škody. Roky po sebe má mínusové daňové priznanie. Dostáva sa do dlhov.

\r\n

 

\r\n

Začínajú exekúcie účtu, na ktorý mu chodí invalidný dôchodok, lebo účet živnosti je prázdny. Ostane mu len invalidný dôchodok, ale sudkyňa napriek dôkazom v prospech muža pokojne vyrobí rozsudok, že muž má naďalej platiť výživné na deti, ktoré je vyššie, ako jeho jediný príjem - invalidný dôchodok, do ktorého ho dostala jeho bývalá. Sudkyňa rozsudok odôvodní, že veď čo, on určite má peniaze, lebo si ponechal živnostenskú činnosť. Vôbec nevadí, že ho tým nepriamo obviní z podvodov. Muž nemá síl podať ani odvolanie. Neplatí výživné ani načas, ani v stanovenej výške. Nemá čo jesť celé dni. Neplatí nájomné v prenajatom bytíku. Na pojednávania nechodí, lebo nemá na cestovné.

\r\n

 

\r\n

Nepoznám združenia, ktoré by pomáhali týraným mužom. Násilie žien na mužoch sa u nás príliš nerieši. Niektoré feministky tu majú plné ústa násilia na ženách, vraj na každej piatej, ale ktorá z nich sa seriózne zaoberá násilím na mužoch páchaných ženami? A čo ďalšie domáce násilie? Viete, koľko skrývaného násilia sa pácha na starých ľuďoch? Nikto sa tým nezaoberá. Ak sa u nás polovica manželstiev rozvádza, koľko mužov po rozvode je diskriminovaných len preto, že sú muži?

\r\n

 

\r\n

Diskriminácia mužov je rafinovanejšia, lebo okrem jej skrytých foriem, sú tu oveľa prepracovanejšie, o to viac zákerné formy diskriminácie. Muži by sa mali prestať hanbiť a radšej sa spájať do platformy, ktorá dokáže nahlas a jasne konkrétne riešiť ich záujmy. Viacerým som pomohla, lebo mi to nedalo. Rada pomôžem aj ostatným.

\r\n

 

\r\n

Alena Dušatková

','',1,0,0,2,'2013-11-06 13:52:39',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 13:52:39','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,124,'','',1,1149,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(11,47,'Súhlas otca s vycestovaním dieťaťa na dovolenku','suhlas-otca-s-vycestovanim-dietata-na-dovolenku','','

Súhlas otca s vycestovaním dieťaťa, ktoré mu nebolo zverené do osobnej starostlivosti na dovolenku s matkou

\r\n

Výkon rodičovských práv a povinností upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZR“).

\r\n

V zmysle § 24 ZR, ods. 1 v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

\r\n

V zmysle § 36 ZR rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.

\r\n

Podľa § 28, ods. 1 súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

\r\n\r\n\r\n\r\n

V zmysle § 28 ods. 2 ZR rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

\r\n

Zverenie maloletého dieťaťa dieťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov neznamená, že rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti rodičovské práva a povinnosti prestáva vykonávať. Naopak, v zmysle § 24 ods. 5 ZR súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.

\r\n

Z uvedeného vyplýva, že napriek tomu, že dieťa je vo matkinej osobnej starostlivosti, otec má právo na pravidelné informovanie sa o svojom dieťati, t.j. otec dieťaťa má právo byť informovaný o tom, že dieťa cestuje s matkou na dovolenku. Je to dôležité aj z praktického hľadiska, ak by sa dieťaťu, prípadne matke niečo stalo, aby otec mal vedomosť o tom, kde sa dieťa nachádza.

\r\n

Pokiaľ ide o súhlas otca s odcestovaním dieťaťa s matkou na dovolenku do zahraničia, túto otázku upravuje § 35 ZR, podľa ktorého ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

\r\n

Z uvedeného ustanovenia ZR vyplýva, na výkon ktorých rodičovských práv a povinností sa vyžaduje súhlas obidvoch rodičov. Dohoda rodičov vo veciach výkonu rodičovských práv a povinností sa však vyžaduje iba v prípade podstatných vecí rodiny. To znamená, že v bežných veciach sa súhlas druhého rodiča nevyžaduje. ZR v § 35 príkladne vymedzuje, čo sa považuje za podstatnú vec rodiny. Cesta na dovolenku nie je považovaná za podstatnú vec rodiny, nakoľko rodič neodchádza s dieťaťom do cudziny natrvalo, ale cestuje len na krátkodobú dovolenku, na čo sa súhlas otca nevyžaduje.

','',1,0,0,11,'2013-11-06 13:55:12',42,'','2013-11-12 09:12:39',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 13:55:12','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,123,'','',1,491,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(12,48,'Zárobkové pomeny na úradoch práce','zarobkove-pomeny-na-uradoch-prace','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/upsvar/_vyplaty\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,9,'2013-11-06 13:56:06',42,'','2013-11-12 09:07:52',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 13:56:06','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',21,0,9,'','',1,1162,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(13,49,'Ako postupuje kolízny opatrovník pri určovaní výšky výživného na maloleté dieťa','ako-postupuje-kolizny-opatrovnik-pri-urcovani-vysky-vyzivneho-na-malolete-dieta','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/upsvar/_UrceneVyzivneho\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,11,'2013-11-06 14:11:25',42,'','2013-11-12 09:11:54',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 14:11:25','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',10,0,121,'','',1,329,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(14,50,'Vplyv rozvodu na dieťa','vplyv-rozvodu-na-dieta','','

Dieťa z rozvedenej rodiny

\r\n

PhDr. Eva Smiková, PhD.

\r\n

 

\r\n

1. Rozvod

\r\n


\r\n

Rozvod je jednou z najväčších skúšok v živote človeka. Existuje len veľmi malé percento detí, ktoré by rozvod rodičov negatívne nezasiahol. Niektoré sa s tým vyrovnajú lepšie, iné horšie. U niektorých detí môžu pretrvať trvalé následky, ktoré môžu ovplyvniť aj ich budúci život. Nie je však potrebné podliehať prílišnému pesimizmu a beznádeji, čo sa týka rozvodovej tematiky, pretože existujú aj účinné cesty, ako zmierniť deťom ich bolesť a obmedziť negatívny dopad rozvodu na ich psychiku. Rozvod má aspekty sociálne, etické, právne, emočné a veľmi dôležité aspekty psychologické. V našich podmienkach nie je rozvod ojedinelým javom, ba práve naopak, počet rozvádzajúcich sa rodín sa drží na vysokej úrovni. Z teoretického hľadiska môžeme hovoriť o 3 štádiách: 

\r\n

1. Manželský /rodinný/ nesúlad. Vzniká z viac či menej podstatných rozporov, v ktorých sa ukazuje manželský nesúlad, je pomerne bežný a nebýva nikým diagnostikovaný, v menšej časti prípadov prechádza do manželského rozvratu. 

\r\n

2. Manželský / rodinný / rozvrat/. Ide už o podstatnejšie ovplyvnenie jednej zo základných rodinných funkcií - emočnej, ekonomickej, výchovnej. Rodinný rozvrat môže byť akútny alebo dlhodobý, v niektorej zo svojich fáz môže prejsť do rozvodu. 

\r\n

3. Rozvod. Je formálnym právnym ukončením manželského vzťahu dvoch jedincov, krajným riešením v procese rozvratu manželstva. Je nutné pripomenúť, že popri rodinách s rozvedenými manželmi existuje značný počet rodín, ktoré žijú v trvalom rodinnom rozvrate s výrazným narušením rodinných funkcií, ale o rozvod z rozličných príčin nepožiadajú. 

\r\n

 

\r\n

2. Faktory vplyvu rozvodu na dieťa

\r\n

 

\r\n

Nakoľko rozvod ovplyvní ďalší život dieťaťa, závisí na niekoľkých faktoroch: 

\r\n

1. Vek v dobe rozvodu

\r\n

2. Pohlavie dieťaťa

\r\n

3. Doba, ktorá už uplynula od rozvodu

\r\n

4. Citová stabilita rodičov

\r\n

 

\r\n

2.1 Vek v dobe rozvodu

\r\n

To, ako zareagujú deti na rozvod rodičov v tom ktorom vývinovom období nedokáže predvídať ani rodič, ani detský psychológ. Dospelí by si však mali všímať signály, ktoré im dieťa vysiela.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Vek Ako dieťa vníma rozvod rodičov Varovné signály
4 – 6 rokovDieťa si vytvára pocit rodinnej spolupatričnosti. Formuje sa u neho vedomie vlastného ja a k nemu potrebuje vzťah nielen s matkou, ale aj s otcom. Dieťa nechápe, čo je rozvod, ale dobre vníma, že jeden rodič je menej zapojený alebo odišiel, môže si myslieť, že to zavinilo ono, potrebuje vidieť rodiča, s ktorým nežije, častejšie. Z náhlej neprítomnosti jedného rodiča môže prežívať pocity zúfalstva. V správaní sa môžu objaviť tendencie k provokovaniu, bitkám s deťmi. Potrebuje dôslednosť v starostlivosti s čo najmenším počtom zmien..regresia/strata už naučených zručností/, cmúľanie prstov, pomočovanie, problémy so spánkom, nočné desy, strach z opustenia, podráždenosť alebo zlosť, plačlivosť nebo záchvaty zlosti, hostilita k jednému alebo obidvom rodičom
6 -8 rokovDieťa v tomto veku potrebuje tráviť čas s každým rodičom zvlášť. Tým sa uisťuje, že ho majú obaja stále radi, zároveň môže pochopiť a vyrovnať sa s faktom, že sa k sebe nevrátia. Môže sa začať pýtať, kto je zodpovedný za rozvod. Prežíva pocit straty, podvedenia, cíti sa odmietnuté rodičom, ktorý odchádza, má pocity viny, môže sa snažiť dať rodičov znovu spolu, obáva sa budúcnosti (kto ho bude čakať pred školou, kto mu bude pomáhať s úlohami).bolesti hlavy, brucha, zvracanie, nespavosť, problémy so spánkom, smútok, hnev, zlosť, agresia, konflikty v kolektíve, ignorovanie domácich a školských povinností
8 – 12 rokovDeti v tomto veku už chápu rozvod, ale ho neakceptujú. Začínajú ich baviť aktivity bez rodičov, záujmy, krúžky, do popredia sa dostávajú kamaráti, trávenie voľného času s rodičmi nie je atraktívne. Deti môžu “nadŕžať” jednému z rodičov, potrebujú hľadať a označiť vinníka, čo nemusí znamenať odmietnutie jedného z rodičov, ale skôr veku primeranú reakciu. Prežívajú stratu ilúzií, hnev, cítia sa ako keď rodič neopúšťa druhého, ale ich samotných. Využívajú , že rodičia majú menej energie, snažia sa získať nad rodičmi kontrolu, manipulovať s nimi. Môžu cítiť povinnosť starať sa alebo podporovať citovo nevyrovnaného rodiča na úkor svojich vlastných zdrojov rovnováhy a energie (obrátenie rolí). Mávajú pocit, že musia byť čo najskôr dospelí, trápia sa , či budú schopní dlhodobého vzťahu.hnev, pocity menejcennosti, extrémne aktivity, rizikové správanie
12 -15 rokovV tomto veku môžu deti obviňovať jedného alebo obidvoch rodičov za rozvod. Môžu si začať presadzovať svoju vôľu, požadovať, aby zostali u jedného, alebo sa presťahovali k druhému rodičovi. Potrebujú stále podporu rodičov, ale odmietajú s nimi tráviť rovnaké množstvo času ako predtým. Ak vidia rodičovský konflikt a vzájomné osočovanie sa rodičov, strácajú rešpekt k autorite rodičov a prenesene ku všetkým autoritám, prekračujú hranice, robia si čo chcú.Náladovosť, depresia, predvádzanie sa, zhoršenie prospechu a správania v škole, úteky zdomu, pitie alkoholu, fajčenie, drogy, sexuálne správanie, opozičné správanie voči dospelým.
15 – 18 rokovV tomto veku sa dospievajúce deti obracajú k vlastnému životu, nezávislosti, záujmovým aktivitám, k problémom rodičov prejavujú malú toleranciu. Potrebujú starostlivosť a podporu, ale starosti rodičov ich znechucujú a unavujú. Potrebujú hovoriť o tom, čo cítia a prežívajú ony samy, nie ich rodičia. Sú radi, keď sú ich rodičia spokojní a šťastní, z prítomnosti nového partnera rodičov majú zmiešané pocity – ak by ho prijali vrelo, môžu to cítiť ako zradu a neloajalitu k druhému rodičovi.Náladovosť, depresia, predvádzanie sa, zhoršenie prospechu a správania v škole, úteky z domu, pitie alkoholu, fajčenie, drogy, sexuálne správanie, opozičné správanie voči dospelým, problémy so zákonom
\r\n

 

\r\n

2.2 Pohlavie dieťaťa

\r\n

Vo viacerých výskumných zisteniach sa uvádza, že chlapci sa s rozvodom rodičov vyrovnávajú ťažšie ako dievčatá, ale môže sa to zmeniť v puberte, kedy práve dievčatá mávajú často citové problémy. Iné výskumy tieto zistenia nepotvrdzujú a preto akékoľvek zovšeobecnenie v tomto prípade nie je možné. Niektorí chlapci sú veľmi citliví, problémy iných chlapcov nesúvisia primárne s rozchodom rodičov, ale s tým, že ostávajú žiť s matkou. Takmer každý druhý otec bezprostredne po rozvode pretrhá kontakty so synom a chlapec tak zostáva bez vzorového modelu, pokiaľ do rodiny nepríde nový partner. 

\r\n

2.3 Doba, ktorá už uplynula od rozvodu

\r\n

Väčšina detí sa v priebehu rokov rozchodu rodičov po rozvode prispôsobí.

\r\n

2.4 Citová stabilita rodičov

\r\n

 Aj keď behom prvých mesiacov resp. aj rokov po rozvode nie sú rodičia vo svojej “vrcholnej životnej forme”, mali by si byť vedomí toho, že čím viac citovej vyrovnanosti budú schopní preukázať svojmu dieťaťu, tým lepšie. Väčšina rozvedených sa začína stabilizovať druhý rok po rozvode a vtedy aj začínajú ustupovať rodinné problémy. 

\r\n

 

\r\n

3. Fázy prežívania rozvodovej situácie

\r\n


Na správu o rozvode alebo na presťahovanie jedného z rodičov, môžu deti reagovať podobným spôsobom ako na úmrtie blízkej osoby, alebo na inú rovnako traumatizujúcu udalosť a prechádzajú niekoľkými adaptačnými fázami.

V prvej fáze sa zapájajú obranné mechanizmy, ktoré tlmia psychickú bolesť a zraňujúcu emóciu, nemôžu napríklad uveriť, že je to pravda, predstierajú, že na tom nezáleží (aj tak by sa rozviedli), alebo obviňujú rodičov (keby za niečo stál, tak by ostal), niekedy obviňujú aj sami seba (keby som počúval, mamička by neodišla). Deti majú pocit, že rodič, ktorý odchádza neodmieta len svojho partnera, ale aj ich. Niekedy sa snažia nájsť menej bolestnú tému, na ktorú prenesú nepríjemné pocity zo straty (čo na to povedia kamaráti, ako to poviem v škole). Vždy chovajú nádej, že sa rodičia k sebe vrátia, a to väčšinou i v prípade, keď rozvodu predchádzali intenzívne manželské konflikty.
V tejto fáze môže dôjsť k nesprávnemu pochopeniu rodičmi alebo príbuznými, poprípade každým, kto je v rozvodovej situácii zaangažovaný, že dieťa nemá problém alebo, že druhého rodiča vôbec nepotrebuje, keď o ňom ani nerozpráva.

V druhej fáze môžu deti pociťovať veľkú zlosť. Je to prirodzená reakcia na niekoho alebo niečo, čo dieťaťu spôsobuje bolesť a pokiaľ deťom nie je umožnené túto zlosť vyjadriť, tak ju v sebe v danej chvíli potlačia ale objaví sa v podobe rôznych úzkostných prejavov alebo v neadekvátnom chovaní. Želania detí po rozvodoch väčšinou nie sú splniteľné, pretože väčšina z nich si praje, aby bola rodina opäť spolu.

\r\n


V tretej fáze sa s novou situáciou vyrovnávajú, hľadajú nové istoty a zvykajú si na nové usporiadanie. Neznamená to, že s rozvodom súhlasia a že sa vzdávajú myšlienky na možné obnovenie súžitia rodičov. Otvára sa im však pred tým beznádejný výhľad do budúcnosti. K vyrovnaniu významne pomáha, pokiaľ je dieťa napred pripravené na to, čo ho čaká, čo, kedy a ako bude s ním a s rodičmi.

\r\n


Reakcie detí sa rôznia podľa:

\r\n\r\n

Medzi ľuďmi koluje názor, že rodičia majú dôležitejšiu úlohu v detstve, ako v adolescencii, ale pravdou je, že adolescenti potrebujú rodičov rovnako, ako malé deti. Najdôležitejším faktorom je však charakter predrozvodového spolužitia rodičov. V rodinách, kde predchádzali rozvodu dlhodobé konflikty a násilie, je dopad týchto konfliktov závažnejší, ako dopad samotného rozvodu.

\r\n


Čím výraznejší má pre dieťa rozvodová situácia charakter psychickej traumy, teda ak presiahne možnosti organizmu ju zvládať a ak nie je táto trauma adekvátne ošetrená, tým problematickejšie zareaguje a tým viacej sa stáva náchylnejším k depresiám v detskom i dospelom veku.

\r\n


Všetky z vyššie popísaných problémov dieťaťa vychádzajú prevažne z neúnosného zaťaženia dieťaťa napätím, zmenami a neistotami v rozvodovej situácii alebo zo vtiahnutia do rodičovského konfliktu. Tieto problémy často bývajú jedným z rodičov nesprávne pripisované negatívnemu vplyvu výchovy alebo správania druhého rodiča a bývajú nesprávne interpretované ako dôkaz nevhodnosti týchto návštev. Patrí k nim pomočovanie, nočné mory alebo sťažená koncentrácia, zmeny v chovaní dieťaťa po návrate z víkendovej návštevy.

Ak neodoznejú akútne a výrazné prejavy psychických problémov do niekoľkých týždňov, je potrebné konzultovať to s detským psychológom alebo psychiatrom, poprípade absolvovať psychoterapiu. Úplná stabilizácia však trvá mesiace až roky, smútok nad rozvodom napokon môžu deti pociťovať až do dospelosti. Pozornosť si zaslúži obzvlášť ak došlo k prerušeniu kontaktu s druhým rodičom alebo súčasne k ďalším významným zmenám v živote dieťaťa.

\r\n

 

\r\n

4. Krátko po rozvode

\r\n

 

\r\n

4.1 Ako to povedať okoliu

\r\n

Rozvedení ľudia sa často snažia utajiť svoj stav, pretože sami pokladajú rozvod za škvrnu na svojej dobrej povesti. Tento postoj však postavenie človeka iba zhoršuje. Ten, kto sa takto správa, dáva vlastne za pravdu tým, čo majú predsudky a myslia si, že je to naozaj niečo, za čo sa treba hanbiť. O rozvode možno a treba hovoriť, a to vo vhodnom čase, na vhodnom mieste a vhodným spôsobom. Ak takto postupujú rozvedení rodičia, podobne budú postupovať aj ich deti. Ak sa budú rodičia za rozvod hanbiť, budú sa zaň hanbiť aj deti. Hanba rodičov je hlavným faktorom pri vzniku pocitu hanby za rozvod u deti.

\r\n

4.2 Reakcie kamarátov dieťaťa

\r\n

Keď si rodičia vyjasnia postoj k rozvodu, mali by poradiť deťom, aby informovali svojich kamarátov o tom, čo sa stalo. Jednou z možných reakcií vrstovníkov je zvýšený záujem a starostlivosť o dieťa rozvedených rodičov. Ďalšou možnou reakciou je výsmech a posmievanie.

\r\n

Niekedy deti pokrikujú to, čo doma počujú od svojich rodičov. Vtedy by mal učiteľ zareagovať a vysvetliť dieťaťu, že dospelí sú rôzni a reagujú tak preto, že nepoznajú konkrétnu situáciu dieťaťa rozvedených rodičov.

\r\n

4.3 Ako to povedať v škole

\r\n

Niektorí rodičia nesúhlasia, aby sa učiteľovi povedalo o rozvode. Toto odhalenie by vraj mohlo skomplikovať situáciu detí. Obávajú sa, že učiteľ\' bude s dieťaťom zaobchádzať inak ako s ostatnými deťmi a urobí z neho “zvláštny prípad”, čo podnieti neželateľnú pozornosť spolužiakov. Možno sa obávajú i toho, že učiteľ bude dieťaťu klásť nepríjemné otázky pred celou triedou. Alebo sa boja toho, že učiteľ bude mať voči dieťaťu predsudky, ktoré sa v súvislosti s rozvodom u ľudí často objavujú. Netaktnosť učiteľa v týchto otázkach býva zriedkavá, učiteľ by mal poznať rodinnú situáciu svojho žiaka. Vyskytujú sa názory, že učiteľovi treba povedať o rozvode až vtedy, keď si sám všimne na dieťati nejaké zmeny. Okrem toho ho môže zapojiť do rozličných aktivít , čim trochu zmierni jeho utrpenie. Tí, čo chcú utajiť rozvod pred učiteľom, si neuvedomujú, že je to prakticky nemožné dlhší čas tajiť. I keď dieťa nič nepovie, učiteľ sa to vždy nejako dozvie. Niekto o tom vie, napr. deti od susedov, povie to ďalej a správa sa rozšíri po celom okolí. Preto je lepšie, ak to učiteľovi povedia rodičia sami. Učiteľ dostane informáciu z prvej ruky a môže dieťaťu skôr pomôcť. A naopak, ak nebol informovaný o rozvode, často nie je ochotný tolerovať zmeny v správaní dieťaťa. Neinformovaný učiteľ môže reagovať na problémové správanie dieťaťa disciplinárnymi trestami. Napokon učiteľ, o ktorom si rodičia myslia, že by mohol reagovať nevhodne, môže zmeniť svoj postoj, ak sa s nim rodičia vopred porozprávajú.

\r\n

 

\r\n

5. Problémy detí po rozchode rodičov

\r\n

 

\r\n

5.1 Popretie rozchodu a jeho následky

\r\n

Popretie istej skutočnosti patrí medzi najjednoduchšie psychologické mechanizmy, po ktorých môže človek siahnuť, ak sa chce uchrániť pred duševnou bolesťou. Človek sa chráni pred následkami napr. rozvodu tým, že “vymaže\" zo svojho vedomia už samotnú existenciu príčiny. Zvyčajne to neprebieha vedome - ide o nevedomý proces. Ako ľahko sa rozbehne tento mechanizmus u dieťaťa, to závisí od toho, ako často sa k nemu ľudia okolo dieťaťa, najmä členovia rodiny, uchyľujú. Rodinné vzorce správania teda zohrávajú dôležitú úlohu v tom, ako sa bude dieťa po rozvode rodičov správať a či použije mechanizmus popretia.

\r\n

Vplyv rodičov na správanie dieťaťa

\r\n

Určité osobnostné charakteristiky a spôsoby zaobchádzania s dieťaťom jednoznačne prispievajú k vzniku popretia ako reakcie na rozchod rodičov. Niektorí rodičia sú napr. presvedčení, že pre deti je veľmi nebezpečné, ak sú svedkami ich “súbojov\". Hoci majú vážne rozpory, prísne sa vyhýbajú zrážkam v prítomnosti detí. Hádky pred deťmi pokladajú za čosi veľmi zlé. Mali by si však uvedomiť, že ak sú deti občas svedkami hádok rodičov, samozrejme nie násilných, môže to byť pre ne užitočná skúsenosť. Ľahšie pochopia, že nikto na svete nie je dokonalý a že v každom manželstve sa občas vyskytujú konflikty a nedorozumenia. Je menej pravdepodobné, že potom budú mať nereálne predstavy o tom, čo je skutočne stabilné manželstvo a že sa sklamú vo svojom budúcom partnerskom vzťahu.

\r\n

Niektorým deťom rodičia podrobne rozprávajú, ako to bude po rozvode. Aj napriek tomu snívajú a hovoria o návrate neprítomného rodiča. Vyhlasujú, že napr.: \"ocko chodí domov veľmi neskoro\", \"mama býva u babičky\", \"ocko pracuje vždy do noci\", \"otec je na služobnej ceste\" a i.

\r\n

Ako zvládnuť popretie u dieťaťa

\r\n

Všetci musíme občas niečo odmietnuť alebo poprieť, ak chceme ostať zdraví. Keby sme jasne videli každé nebezpečenstvo a citovo reagovali na všetky nešťastia, pravdepodobne by sme si nedokázali uchovať duševné zdravie. V niektorých prípadoch by nebolo dobré brať dieťaťu obranné mechanizmy. Popretie ho môže totiž pripraviť o možnosť účinnej liečby. Hoci mechanizmus do určitej miery chráni pred duševným utrpením, jeho použitie nie je “bežným” riešením problémov. Ak totiž tento mechanizmus pretrváva, nedovoľuje \"nástup\" zdravších spôsobov prispôsobenia sa rozchodu.. Dospelí (či už rodičia alebo učitelia), ktorí na to pôjdu priamo, zistia, že deti sa budú ešte pevnejšie pridržiavať svojho obranného mechanizmu. V takýchto prípadoch je potrebná zo strany dospelých veľká trpezlivosť. Musia poskytnúť dieťaťu dosť času a príležitostí, aby posudzovalo situáciu reálnejšie.

\r\n

Odborníci, ktorí pracujú s deťmi, dobre vedia, že deti ochotnejšie hovoria o svojich ťažkostiach, keď v rozprávaní nahradia seba samých niekým iným (napr. zvieratkom alebo rozprávkovou postavičkou).

\r\n

Niektoré príbehy sú však také priezračné, že im môžu porozumieť aj iní dospelí ako rodičia, napr. učitelia.

\r\n

5.2 Smútok a depresia

\r\n

Pokiaľ rozvod rodičov neprináša deťom vyslovenú úľavu a koniec ustavičných hádok, je prirodzené, že dieťa reaguje na odchod jedného rodiča smútkom. Pojmom smútok označujeme miernejší pocit nešťastia. Pojem depresia označuje hlbšiu a bolestnejšiu reakciu na rozpad rodiny. Smútok je bežný a prirodzený duševný stav. Depresia, ktorá z neho vyrastá, zvyčajne naznačuje, že človek má hlbšie psychologické problémy. Hranicu medzi normálnym smútkom a depresiou možno určiť veľmi ťažko.Kritériom môže byť, že smútok po určitom čase pomaly ustupuje a netrvá príliš dlho. Depresia môže trvať veľmi dlho a zmiernenie resp. odstránenie jej príznakov si vyžaduje liečbu.

\r\n

Smútok

\r\n

Najcharakteristickejším prejavom smútku u detí po rozchode rodičov je neschopnosť alebo znížená schopnosť tešiť sa. Veci, ktoré ich predtým bežne tešili a prinášali im radosť, im začnú byť zrazu ľahostajné. Neteší ich hra, obľúbený program v televízii, nepoteší ich ani najlepší kamarát, ktorému sa dokonca začnú vyhýbať. V ich hrách sa zjavuje často akési hľadanie stratenej osoby alebo zázračné nájdenie niekoho, kto zmizol. Deti chodia \"ako bez duše\" a oddávajú sa dennému sneniu. Mnohým sa darí naďalej dobre prospievať v škole, no keď\' sa vrátia domov, opäť podliehajú smútku. Niektoré deti sa usilujú popierať smútok siláckymi výrokmi, napr. \"vôbec mi to nevadí\", \"som úplne pokojný\" a pod. Väčšinou je to však iba \"smiech cez slzy\".

\r\n

U väčšiny detí pocit nešťastia pomaly ustupuje. Postupne si na novú životnú situáciu zvyknú a vrátia sa k predchádzajúcim aktivitám a radostiam. Smútok sa stratí tak rýchlo, ako rýchlo prejaví neprítomný rodič o dieťa záujem. Ak však smútiace deti nemajú možnosť získať\' tieto zdravé skúsenosti, smútok sa bude prehlbovať a prerastie do depresie.

\r\n

Depresia

\r\n

Stav depresie charakterizuje zvyčajne strata chuti do jedenia, pokles záujmu o učenie, celková apatia, pocit bezmocnosti a beznádejnosti, podráždenosť, nutkavé sebakritizovanie a utiahnutosť. U niektorých detí sa prejavuje aj únava, slabosť, zraniteľnosť, neschopnosť\' plánovať, malá motivácia, znížená odolnosť voči frustrácii a neschopnosť využiť hru ako prostriedok na vyrovnávanie sa s rozchodom rodičov. V horších prípadoch sa deti zaoberajú myšlienkami na samovraždu, prestávajú dbať na svoju bezpečnosť a niekedy sa dokonca o samovraždu skutočne pokúsia. Samozrejme, pri depresii sa nemusia vyskytovať všetky tieto príznaky - depresia ma rozličné stupne intenzity. Deti so svojou prirodzenou bezstarostnosťou nepodliehajú depresii tak rýchlo ako dospelí. Rozchod rodičov je však taká závažná udalosť, že u nich depresia môže vzniknúť.

\r\n

Ďalším faktorom, ktorý prehlbuje depresiu dieťaťa, je depresia rodiča, najmä toho, s ktorým dieťa zostalo žiť. Ak rodič, ktorému bolo dieťa zverené do výchovy, rozvod uvíta a pokladá ho za príležitosť začať nový život, je pravdepodobné, že k nemu zaujme pozitívnejší postoj aj dieťa. Ak je však tento rodič zronený a depresívny a na rozvod sa pozerá ako na “koniec sveta\", potom sa depresia prejaví aj u dieťaťa.

\r\n

U niektorých detí sa prejavuje depresia sklonmi k sebapoškodzovaniu a dokonca samovražednými sklonmi. Deti z neúplných rodín majú veľký podiel na počte vážnych pokusov o samovraždu. Zúfalstvo a osamelosť spojené s pocitmi, že ich nemá nikto rád a nikto ich nechce, sú pre deti príliš veľkým bremenom.

\r\n

No často je v tom i pomsta. Napríklad chlapec si predstavuje, že rodičia, ktorí sa ho podľa neho vzdali, budú mať obrovské výčitky svedomia za to, ako sa k nemu správali. Môže snívať aj o tom, ako budú plakať nad jeho hrobom a ako si budú želať, aby mu mohli ešte aspoň raz ukázať svoju lásku. Ale už je neskoro! Musia žiť so svojou vinou.

\r\n

Niekedy sa pokus o samovraždu spája s túžbou po smrti a znovuzrodení do nového, lepšieho života s naozaj milujúcimi rodičmi - s rodičmi, ktorí sa nikdy nerozídu. Niektoré deti sa cítia veľmi neisto a sú presvedčené, že bez láskyplnej opatery obidvoch rodičov umrú a radšej sa zabijú, akoby mali umierať pomalou smrťou.

\r\n

5.3 Úteky z domova

\r\n

Hoci sa to nestáva často, niektoré deti reagujú na rozchod rodičov útekom z domova.

\r\n

Faktorov, ktoré k tomuto kroku prispievajú, je veľa. Rodičia by mali vedieť, že útek dieťaťa nemá zvyčajne jednu jednoduchú príčinu.

\r\n

Útek z domova je predovšetkým taký čin, ktorý vzbudí pozornosť a záujem rodičov. Je to vlastne najsilnejší prostriedok na upútanie pozornosti, ktorý majú deti k dispozícii. Taký záujem dieťa ubezpečí, že rodičia ho ešte stále berú, že ho úplne neodmietli. Strach z odmietnutia sa teda zmenší. Podobnému ubezpečeniu sa dieťa teší, keď sa konečne vráti domov. Pri pátraní môže pomôcť polícia a niekedy i televízia alebo tlač. Keď potom dieťa slávnostne príde domov alebo ho za dramatických okolností nájdu, dieťaťu sa potvrdí, že je stále milované, že sa o neho všetci boja. Hoci ho niekedy po radostnom zvítaní neminie ani trest, ciel\' dosiahlo. Trest je pre dieťa znamením, že jeho odchod spôsobil rodičom bolesť a že im naozaj chýbalo.

\r\n

Ako reagovať na útek z domu?

\r\n

Deti, ktoré opustia domov, idú zväčša na miesta, kde ich možno ľahko nájsť. Strach z neznáma a vedomie, že im chýbajú prostriedky na živobytie, ich drží blízko domova. Často sa skrývajú napr. v blízkom parku alebo v suteréne neďaleko domu. Keď\' majú pocit, že už boli preč dosť dlho, nechajú sa objaviť. Alebo sa vrátia domov s nejakou výhovorkou, napr. že si zabudli zubnú kefku alebo nevedeli, či ich psík dostal najesť a pod.

\r\n

Niekedy sa dieťa zdržiava u kamaráta, ktorého rodičia nevedia, čo je vo veci. Keď to odhalia, väčšinou pošlú dieťa domov.

\r\n

Keď sa dieťa vráti domov, rodičia by mali prejaviť radosť nielen nad tým, že je živé a zdravé, ale i hnev za to, že im pripravilo toľko trápenia a žiaľu. Primeraným vyjadrením hnevu je trest. Človek má dať deťom najavo, že sú milované, ale zároveň im má ukázať, koľko bolesti spôsobujú druhým. Primeraný trest ich môže od ďalších útekov odradiť.

\r\n\r\n

Na traumy alebo krízové situácie reagujú deti pomerne často regresiou, t. j. návratom na niektorú z predchádzajúcich vývinových úrovní. Možné je aj to, že dieťa zostane na istom stupni a ďalej sa nevyvíja. V prvom prípade zrejme dúfa, že sa o neho budú starať tak ako voľakedy, v druhom prípade sa asi chce vyhnúť novým požiadavkám, ktoré ho očakávajú na vyššom stupni zrelosti. Rozchod rodičov je psychologickou traumou, ktorá sa veľmi často prejaví práve regresiou alebo fixáciou.

\r\n

Jedným z prejavov regresie u detí po rozvode rodičov je napr. cmúľanie palca, maznavé rozprávanie a celkové infantilné správanie. Menšie napr. chcú, aby ich kŕmili alebo si dokonca žiadajú dojčenskú fľašu, hoci predtým už normálne jedli. Niektoré deti prestávajú dodržiavať hygienické návyky a zriedkavým javom nie je ani pravidelné pomočovanie. Deti na seba často upozorňujú tým, že ich “bolí brucho, hlava\" atď. Väčšinou nejde o chorobu - chcú sa len vyhnúť škole a ostať v posteli, aby ich rodič obskakoval. Častejšie možno pozorovať aj podráždenosť, nízku odolnosť voči frustrácii a trucovitosť. Niektoré deti reagujú na nový život s jedným rodičom ustavičným fňukaním a nariekaním, odmietajú chodiť von medzi kamarátov a opäť si žiadajú dávno nepoužívane hračky. Zle zaspávajú a vymýšľajú si nekonečné zámienky, len aby privolali rodiča do detskej izby (“chcem sa napiť\", “chcem cukrík\", “treba mi cikať\" a pod.), prípadne chcú spať spolu s rodičom. Môžu sa zjaviť aj masturbačné hry.

\r\n

Staršie deti si začnú vyžadovať prejavy láskaniaa v škole sú schopné prospievať len pri individuálnom prístupe, hoci predtým pracovali samostatne.

\r\n

Regresívne správanie sa vyskytuje častejšie u mladších detí (majú bližšie k infantilnému prejavu a ešte “nezabudli\" na nezrelé spôsoby správania). Aj prítomnosť mladších detí v rodine slúži ako vzor pre regresívne prejavy a zvyšuje pravdepodobnosť ich výskytu.

\r\n

5.5 Znížená sebaúcta

\r\n

Sebaúcta je psychologická charakteristika, ktorá umožňuje dieťaťu prežívať pocit vlastnej hodnoty pred sebou aj pred druhým, kreatívne využívať vlastné schopnosti, tešiť sa zo života a dôverovať druhým.

\r\n

V situácii, kedy sú rodičia zaslepení vlastnými problémami, alebo keď prebiehajú ich vzájomné neľútostné boje a dieťa stojí uprostred všetkého, sú deti pripravené o významný zdroj vlastného sebahodnotenia – o možnosť vnímať samy seba ako zdroj radosti svojich rodičov.
Ďalším oslabeným zdrojom je rodič preťažený alebo nevyrovnaný, ktorý má väčší sklon k bitke, kritike a trestaniu dieťaťa, a tým v nich buduje predstavu o ich nedokonalosti - o nedokonalosti, s ktorou sa deti stotožňujú.

\r\n

Keď si uvedomíme okolnosti, ktoré sú najpriaznivejšie pre rozvoj sebaúcty, porozumieme, prečo sú deti z rozvedených rodín v tomto smere handicapované.

\r\n

Sebaúcta sa posilňuje, ak vzťah rodičov k deťom je vzťahom vrelej, chápajúcej pozitívnej pozornosti .

\r\n

 

\r\n

5.6 Maskulinita

\r\n

Sebaúcta je úzko spojená s pocitom ako primerane človek napĺňa mužskú alebo ženskú rolu.

\r\n

Najväčšia pravdepodobnosť deprivácie v tomto smere je u chlapcov, u ktorých došlo k rozvodu v rodine, keď boli v predškolskom veku. Aj keď matka samoživiteľka sa snaží byť svojim deťom matkou aj otcom zo všetkých síl, niektoré veci tieto matky svojim synom dať nemôžu. Jednou z nich je silná maskulínna identita.

\r\n

Ak je matka ustrašená a obmedzuje aktívne a asertívne správanie svojho syna a otvorene ponižuje otca, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že jej chlapec sa stane plachým, nadmerne závislým a neistým v pocitoch svojej príslušnosti k mužskému pohlaviu. U chlapcov, ktorý nemajú taký častý kontakt so svojimi otcami, je zvýšená pravdepodobnosť, že budú neistí vo svojej maskulinite.

\r\n

Otec, ktorý chlapca nemá v starostlivosti mu môže pomôcť tým, že sa s ním bude často stýkať a že sa vynasnaží, aby vzájomný vzťah zostal úzky a vrelý. To zvýši pravdepodobnosť, že sa s ním syn bude identifikovať.

\r\n

5.7 Intímne vzťahy

\r\n

Aby človek dokázal zakladať a prežívať úspešné intímne vzťahy, potrebuje k tomu mať určité vlastnosti a mať isté presvedčenia, z ktorých väčšina býva formovaná rodičmi. Sú to presvedčenia o vnútornej cene ako o partneroch, dôvera v lásku toho druhého, dostatočné citové odpútanie od rodičov, tak aby sme boli psychologicky k dispozícii úzkemu vzťahu s iným dospelým a schopnosť riešiť konflikty, ktoré v intímnych vzťahoch nevyhnutne vznikajú.

\r\n

Ústrednom psychologickou úlohou dospievania a adolescencie je vytváranie vzťahov k príslušníkom opačného pohlavia. Otcov záujem, podpora a dosažiteľnosť dávajú synovi zreteľnú výhodu v spoločenskom styku so ženami. Šanca mladého muža na úspešnosť jeho manželstva je väčšia, ak sa tešil vrelému a úzkemu vzťahu so svojim otcom a videl harmonický vzťah medzi svojim rodičmi.

\r\n

Ak je pre matky, ktoré samé vychovávajú syna, ťažké dať im mužskú sebadôveru, tak isto je ťažké vychovať dievča, ktoré má hlbšiu dôveru v svoju atraktívnosť voči mužským partnerom.

\r\n

Z toho vyplýva, že ak sa dievča cíti odmietnuté prvým mužom v svojom živote – otcom, tak ďalšie stretnutia s mužmi sú ovplyvnené touto skutočnosťou.

\r\n

Jedným z hlavných znakov životaschopného intímneho vzťahu dvojíc je ich schopnosť úspešne riešiť konflikty. Deti sa pozorne dívajú, ako ich rodičia zaobchádzajú s konfliktami. Neskôr v dospelosti, keď musia riešiť svoje manželské problémy, čerpajú z týchto ranných skúseností. Môže to aj byť jeden z dôvodov, prečo deti z rozvedených rodín s väčšou pravdepodobnosťou volia rozvod ako odpoveď na svoje manželské problémy.

\r\n

5.8 Nevlastní rodičia

\r\n

Na dieťa priaznivo pôsobí, ak je matka po rozvode so svojou životnou situáciou vyrovnaná, keď je spokojná, má dobrú náladu a nič ťaživého ju netrápi. K tomuto prispieva ja nájdenie si uspokojivého citovému vzťahu. Všeobecne platí, že matkinho nového partnera lepšie prijímajú mladšie deti ako staršie a lepšie dievčatá ako chlapci. Najviac problémov je spravidla v období stredného školského veku, t.j. u chlapcov od 9 -13 rokov a to zvlášť vtedy, keď chlapec žil s matkou sám a v novom partnerovi vidí nevítanú konkurenciu. Prípadov, kedy je to obrátene, t.j. keď je dieťa v starostlivosti otca a náhradu za matku dostáva jeho novú partnerku je nepomerne menej a preto sa reakcie detí nedajú zovšeobecniť.

\r\n

Okolností, ktoré majú vplyv na prijatie nového matkinho partnera je veľa, medzi najdôležitejšie patria spokojnosť matky v novom partnerskom vzťahu, osobnosť matky aj nového partnera, doba od rozvodu a postoj biologického otca k svojmu “nástupcovi”.

\r\n

Z hľadiska dieťaťa prijať niekoho do tej doby cudzieho do intimity rodinného života neznamená len prispôsobiť sa danej situácii. Pre dieťa je to aj zásah do jeho identity zápasí s otázkami : “Kto teraz som?”, “Ku komu patrí mama, otec a ku komu ja?”, “Komu na mne teraz záleží?”. U mladších detí musíme naviac brať do úvahy, že všetko neznáme, cudzie budí neistotu, úzkosť a napätie. Medzi deťmi sú veľké individuálne rozdiely, niektoré prekonávajú takéto neistoty behom niekoľko dní či týždňov, pre iné je to niečo trvale zväzujúce a nezvládnuteľné.

\r\n

5.9 Nevlastní súrodenci

\r\n

V rodinách, kde žijú deti z rozličných manželstiev, dochádza často k súrodeneckej rivalite. Súrodenecká rivalita a súperenie môžu byť veľmi silné. Každé dieťa chce byť obľúbencom svojich rodičov. A každé si môže ventilovať svoje vzťahové problémy na rodičoch, učiteľoch, spolužiakoch.

\r\n

Učitelia môžu dať dieťaťu horšiu známku, rodičia ho môžu vyhrešiť, rovesníci sa s ním prestanú kamarátiť. A tak sú práve súrodenci výborným objektom hnevu. Nemôžu natrvalo odísť, mladší sú často neschopní akejkoľvek odplaty. V úplnej rodine má človek možnosť zvyknúť si na každého nového súrodenca. Prichádzajú zvyčajne po jednom, minimálne v ročných odstupoch. Nevlastní súrodenci sa zjavia odrazu. Súrodeneckú rivalitu môžu rodičia nechtiac aj zosilniť napr. tým, že nevedome uprednostňujú jedno z detí.

\r\n

Ak dokážu dospelí pochopiť a riešiť neraz komplikované vzťahy medzi súrodencami, spravidla dôjde k ich akceptácii, spolupráci a priateľstvu a všetci si užijú rodinnú pohodu a zábavu.

\r\n

 

\r\n

6. Ako deťom pomôcť?

\r\n

 

\r\n

Pri značnej rozmanitosti života je dosť ťažké nájsť také odporúčania, ktoré by boli užitočné pre každú rozpadnutú rodinu. Avšak výskumy ako aj poradenská prax ukazujú, že väčšina rodičov sa dopúšťa rovnakých chýb, ktoré môžu zhoršiť psychický stav dieťaťa v porozvodovej situácii.

\r\n

Učiteľ nemôže a nedokáže riešiť rodinnú situáciu každého zo svojich žiakov. Ak však za ním príde rodič, ktorý sa mu zdôverí s tým, že v ich rodine manželské problémy vyvrcholili rozvodom, môže mu poskytnúť niekoľko všeobecných odporúčaní pre rodičov: 

\r\n

6.1 Čo môžu urobiť rodičia

\r\n

Bezvýhradne deti prijímať

\r\n

Je dobré v komunikácii s deťmi hovoriť s nimi o ich pocitoch, dávať im najavo lásku a pochopenie. Povzbudzovať ich, aby s rodičom o všetkom hovorili. Nájsť si na deti čas. Rozhovor s dieťaťom by mohol začínať nasledovne:

\r\n

“Máš právo sa hnevať a byť smutný a je v poriadku, že o tom s nami hovoríš. Viem, že si nešťastný a že ťa to veľmi bolí. Naše rozhodnutie už nemôžeme zmeniť, ale dúfame, že nás jedného dňa pochopíš a odpustíš nám. Obaja sme tu preto, aby sme ti pomohli. Môžeš nám hovoriť o všetkom. Máme ťa stále radi a ty môžeš za každým z nás prísť, kedykoľvek nás budeš potrebovať.”

\r\n

Nepoužívať dieťa ako nástroj pomsty

\r\n

Popudzovanie dieťaťa proti jednému z rodičov je jednou z najzhubnejších praktík, ktorá sa žiaľ po rozvode objavuje najčastejšie. Je veľmi zlé, ak sa dieťa stáva nástrojom pomsty. Situácia po rozvode zvádza k zneužívaniu svojho postavenia najmä u toho rodiča, ktorému súd zveril dieťa do opatery. Rodič ľahko podľahne ilúzii, že má všetku výchovnú moc v rukách, a že toho druhého môže zo života dieťaťa proste vymazať. Vie, že druhého partnera najviac raní, keď dieťa proti nemu popudí, alebo mu zakáže stýkať sa s ním. Do určitého veku je možné dieťaťu nahovoriť nepravdy alebo čiastočné pravdy tak, že to v dieťati vzbudí strach a odpor k druhému rodičovi. Dieťa zahrňované polopravdami sa však dostáva do úlohy, ktorá mu vôbec neprináleží. Má sa totiž stať sudcom vlastného rodiča. Napätie, ktoré v ňom vzbudzuje navodzovanie negatívneho postoja k jednému z rodičov, sa môže nepriaznivo odraziť na jeho ďalšom vývoji.

\r\n

Zabrániť tomu, aby rozvodový konflikt pokračoval

\r\n

Pokračujúce nepriateľstvo rodičov vyvoláva v deťoch silné vnútorné napätie, ktoré je úrodnou pôdou pre neurotické problémy a poruchy správania. Ak rodičia pred rozvodom a po rozvode prehlasujú, že im ide predovšetkým o dobro dieťaťa, mali by na to myslieť a dokázať to. Ak konflikt rodičov trvá aj po rozvode, následky rozvodu sa neskôr premietnu do dospelosti, keď si dieťa bude hľadať vlastného partnera, keď sa bude chcieť zamilovať a keď bude vychovávať vlastné deti. Deti sú spravidla oveľa vnímavejšie na dianie v rodine, ako sú dospelí ochotní pripustiť. Výskum ukázal, že rodičia až prekvapivo často usudzujú, že sa rozvod ich detí nijako nedotýkal a že ho nevnímali.

\r\n

Zachovať pozitívny obraz druhého rodiča

\r\n

Zdravému sebavedomiu dieťaťa veľmi prospeje, ak si môže svojich rodičov aj po rozvode vážiť. Dieťaťu je treba primerane veku a chápaniu vysvetliť, čo viedlo k rozvodu. Najvhodnejšie sú slová: S ockom /mamičkou sme sa dohodli, že sa rozvedieme a odteraz nebudeme spolu bývať. To však neznamená, že ťa nemáme radi a že sa o teba nebudeme starať.

\r\n

Rozvod je až na malé výnimky zlyhaním oboch partnerov, dôkazom, že manželia spolu nedokázali žiť. To však neznamená, že jeden je dobrý a ten druhý zlý. Sebavedomie dieťaťa oslabené rozvodom rodičov prudko klesá, keď si pri každej príležitosti musí vypočuť, že jeho otec bol darebák, podvodník, sebec a násilník, alebo že jeho matka je hysterka, neporiadnica a klamárka. Nestačí, ak o druhom nehovoríme zle, aj keď aj to je veľký pokrok, mali by sme o ňom hovoriť dobre.

\r\n

Nekupovať si dieťa

\r\n

Je to neblahá praktika, ktorá sa po rozvode často objavuje. Majú k nej sklon tí rodičia, ktorí z rodiny “odišli”. Snažia sa vynahradiť dieťaťu svoju neprítomnosť a zamieňajú uspokojovanie citových potrieb za potreby materiálne. V rodičovských predstavách sa bežne udržuje vychovávateľská ilúzia, že dieťa musí mať rado toho rodičia, ktorý mu viac kupuje. Je však dokázané, že citový vzťah k dospelému sa nezakladá na veciach z hmotného sveta, ale na pocite istoty a bezpečia, ktorú môže dieťa v prítomnosti dospelého pocítiť.

\r\n

Prirodzene, že darčeky sú dieťaťu príjemné, ale rýchlo sa \"okukajú\" a stávajú sa pre dieťa samozrejmosťou. Na udržanie priazne dieťaťa je treba obdarovávanie stále stupňovať. Kupovanie detskej lásky sa často zmení na vydierania rodiča dieťaťom.

\r\n

Darčeky sú na mieste, ale nesmie ich byť veľa a nesmie byť v nich cítiť záväzok, musia byť úprimné.

\r\n

Byť objektívni

\r\n

Po rozvode sú partneri prehnane citliví na výchovné počínanie toho druhého a sú náchylní vidieť nepriateľské gesto aj tam, kde nie je. Výchovný prostriedok, ktorý bežne používa jeden z rodičov, nie je dobré zazlievať tomu druhému. Je potrebné achovať si triezvy úsudok a posudzovať veci bez emócií. Najlepšie by bolo, aby rodičia pri výchove stále spolupracovali, zvažovali, čo je pre dieťa vhodné a čo nie.

\r\n

Upraviť styk s druhým rodičom

\r\n

Je dobré, ak sa rodičia o styku s dieťaťom dohodnú sami a súd do toho nemusí zasahovať. Je to jedna z najťažších vecí, pri jej riešení treba mať na zreteli predovšetkým zdravý a pokojný vývoj dieťaťa. Eliminovať akýkoľvek rozporuplný a bolestný dopad na dieťa. Stretávanie sa s otcom /matkou/ nemá byť pre dieťa traumou, nesmie byť vnímané druhou stranou ani ako obeť, ani ako utrpenie. Dieťa potrebuje oboch rodičov, potrebuje pocit, že ho rodičia milujú a že ho neopustili, nech sa už medzi nimi dvomi stalo čokoľvek. Dieťa sa nesmie cítiť previnilo za to, že druhého rodiča neprestalo ľúbiť, ale ani za to, že sa manželstvo skončilo rozvodom. Nesmie si myslieť, že sa to stalo kvôli nemu, pretože nebolo dosť poslušné, usilovné, či múdre.

\r\n

Zvoliť si najvýhodnejšiu formu styku 

\r\n

Najoptimálnejšou formou styku po rozvode je voľné pokračovanie rodinného vzťahu. Časový rozsah a forma styku sa dohodnú podľa okolností, ktoré všetci rozumne uvážia a prijmú. Súd nemusí zasahovať a všetkých účastníkom odbremení od nepríjemností a napätia. Do tohto rámca spadá možnosť tzv. striedavej starostlivosti, pre ktorú je potrebná maximálna vzájomná ústretovosť. 

\r\n

Druhou formou styku, asi najrozšírenejšou, ktorá je zároveň pre všetkých účastníkov psychologicky výhodná, je prevažujúca starostlivosť jedného z rodičov kombinovaná s opakujúcim sa dlhším pobytom dieťaťa u druhého z rozvedených manželov. Napríklad týždeň cez Vianoce, mesiac cez prázdniny alebo 14 dní každé tri mesiace. Psychologické výhody takého riešenia sú jasné. Odpadajú časté návštevy otca, ktoré prinášali napätie. Pri dlhšom styku sa otec a dieťa lepšie spolu zžijú, stratí sa fenomén \"nedeľných návštev\", spolužitie sa viac priblíži všednému životu. Eliminuje sa možnosť podplácania /štylizované výlety, prechádzky, návštevy kultúrnych podujatí, cukrární/ a budovania “ neprirodzene pozitívneho obrazu” v očiach dieťaťa. Dieťa sa má možnosť oboznámiť aj s problémami a starosťami druhého rodiča, jeho vzťah sa stane objektívnejším

\r\n

Až na treťom mieste možno uvažovať o riešení, dnes ešte stále dosť často používanom, kedy styk dieťaťa s druhým rodičom prebieha podľa presne stanovených pravidiel a časového rozvrhu. Je to usporiadanie citovo dosť chladné, avšak aspoň korektné a z hľadiska dieťaťa psychologicky síce ťažko, ale predsa len prijateľné

\r\n

Byť poctiví k sebe aj k deťom

\r\n

Rozvrátené manželstvo sa nedá zachovávať len kvôli deťom. Pretože tie v prostredí hádok, násilia, či ľahostajnosti trpia najviac. Je pravda, že dieťa sa nikdy celkom nezmieri s rozchodom rodičov a je dokázané, že aj deti alkoholikov či násilníkov si vždy želajú zmenu “zlého\" rodiča až potom jeho odchod. Ale ak má byť manželstvo pre deti peklom, potom je oveľa zodpovednejšie priznať si, že v roli manželov dospelí síce zlyhali, ale môžu sa pokúsiť nezlyhať ako rodičia. Ešte stále je možné byť pre dieťa vzorom a dokázať mu, že aj tie najnáročnejšie úskalia životnej cesty sa dajú zvládnuť citlivo a na dostatočnej ľudskej úrovni.

\r\n

 

\r\n

Literatúra:

\r\n

FREEMANOVÁ, D.: Manželská kríza. OSVETA 1992 ISBN 80-217-0401-2

\r\n

GARDNER, R. : Rozvod a čo ďalej. OSVETA 1979 ISBN 80 -217 -0328 -8

\r\n

MATĚJČEK, Z.: Rodiče děti. AVICENUM, 1986 ISBN 08 -056-89

','',1,0,0,2,'2013-11-06 14:35:06',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 14:35:06','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,120,'','',1,4050,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(15,51,'Ako súd vypočíta výšku výživného? ','ako-sud-vypocita-vysku-vyzivneho','','

  

\r\n

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Proces stanovenia výšky výživného je komplikovaný a spravidla i časovo náročný. Je potrebné si uvedomiť, že otec neplatí výživné matke, a pre matku nie je výživné náhradným príjmom. Výživné je podieľanie sa na starostlivosti o dieťa a tiež na jeho zabezpečení, čiže najmä na strave, bývaní, ošatení a ďalších jeho odôvodnených potrebách. Pojem „podiel“ vyjadruje práve to, že dieťa má dvoch rodičov, ktorí by sa mali v približne rovnakej miere podieľať na týchto výdavkoch. Súd postupuje pri stanovení výšky výživného zo zásad, vyplývajúcich zo zákona o rodine:

\r\n


\r\n

ØObaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

\r\n

 

\r\n

ØKaždý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

\r\n

ØPri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

\r\n

 

\r\n

ØVýživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

\r\n

 

\r\n

ØAk je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.

\r\n


\r\n

 

\r\n

Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima, ktorého výška bola k 1.5.2011 185,38€, čiže nastupuje zákonná fikcia, že výška jeho príjmu je 3707,60€.

\r\n


\r\n

U rodiča, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť alebo ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť v takom rozsahu v súvislosti s touto činnosťou, a možnosti a schopnosti povinného posudzuje podľa predpokladaného príjmu, aký by rodič dosiahol, ak by tieto výdavky nerealizoval. Ako už bolo uvedené, každý rodič je povinný plniť si vyživovaciu povinnosť plniť aj v prípade ak nemá žiaden majetok, alebo príjem a to v rozsahu aspoň 30% z výšky životného minima na dieťa, ktorého výška bola k 1.5.2011 84,61€ a výživné má vždy prednosť pred inými výdavkami rodičov.

\r\n


\r\n

Súd berie do úvahy aj podiel rodiča na osobnej starostlivosti o dieťa, ako aj na celkové náklady s tým spojené, ktoré zahŕňajú náklady na bývanie, stravu, ošatenie, v prípade dlhodobo, alebo závažne chorého dieťaťa, aj na liečbu, lieky a ostatné s tým spojené výdavky ako napr. poplatok za umiestnenie v predškolskom zariadení, na štúdium, krúžky a i. Do výživného sa nezapočítavajú darčeky, hračky, vreckové, kredit, a pod.  Náklady na bývanie – výška nájomného, elektrina, plyn sa delia počtom osôb, ktoré bývajú v jednej domácnosti, a polovicu nákladov čiastky, ktorá pripadá na dieťa sa započítava do výšky výživného.

\r\n


\r\n

Ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor. V takom prípade súd uvedie pri určení výživného sumu výživného, ktorá je určená na tvorbu úspor, a uloží povinnému rodičovi, aby túto sumu poukazoval na osobitný účet maloletého dieťaťa, ktorý v prospech neho zriadi rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Na nakladanie s prostriedkami na účte maloletého dieťaťa je potrebný súhlas súdu. 

\r\n

 

\r\n

UPOZORNENIE:

\r\n

Materiály publikované na doméne www.rozsudkyodetoch.sk slúžia iba na informačné účely, predovšetkým na  orientáciu  v danej v problematike a všeobecné poradenstvo; nejde o poskytovanie právnych služieb a prevádzkovatelia stránok nenesú žiadnu právnu zodpovednosť.

','',1,0,0,11,'2013-11-06 14:37:13',42,'','2013-11-12 09:11:54',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 14:37:13','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,119,'','',1,712,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(16,52,'Ako ma postupovať rodič, ktorému bol právoplatným rozsudkom upravený styk, ale rodič ktorému bolo dieťa zverene do opatery, dieťa na realizáciu styku v stanovený čas neodovzdá.','ako-ma-postupovat-rodic-ktoremu-bol-pravoplatnym-rozsudkom-upraveny-styk-ale-rodic-ktoremu-bolo-dieta-zverene-do-opatery-dieta-na-realizaciu-styku-v-stanoveny-cas-neodovzda','','

Obrátili sme sa na Úrady práce a rodiny s otázkou

\r\n

Ako ma postupovať rodič, ktorému bol právoplatným rozsudkom upravený styk, ale rodič ktorému bolo dieťa zverene do opatery, dieťa na realizáciu styku v stanovený čas neodovzdá.

\r\n

 

\r\n

<?php $dir =\"./01_custom_content/upsvar/_RealizaciaStyku\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,11,'2013-11-06 14:38:44',42,'','2013-11-12 09:12:19',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-06 14:38:44','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',3,0,118,'','',1,207,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(17,53,'Je rodič ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej staroslivosti nadaľej jeho zákonným zástupcom?','je-rodic-ktoremu-dieta-nebolo-zverene-do-osobnej-staroslivosti-nadalej-jeho-zakonnym-zastupcom','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/PravnyZastupcaDietata\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,2,'2013-11-06 14:40:43',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,42,'2013-11-06 14:40:43','2013-11-06 14:40:43','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,117,'','',1,871,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(18,54,'Zápisnice z pojednávaní','zapisnice-z-pojednavani','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/upsvar/_ZapisniceZPojednavani\"; include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,2,'2013-11-07 13:49:25',42,'','2013-11-07 13:50:15',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 13:49:25','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',2,0,116,'','',1,514,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(19,55,'Dokumenty na stiahnutie','dokumenty-na-stiahnutie','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/dokumenty\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,2,'2013-11-07 13:50:49',42,'','2013-11-07 13:52:43',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 13:50:49','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',2,0,115,'','',1,5661,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(20,56,'Rozsudky Okresný súd Trenčín','rozsudky-okresny-sud-trencin','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSTrencin\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 13:52:54',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 13:52:54','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',2,0,114,'','',1,177,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(21,57,'Rozsudky Okresný súd Malacky','uradny-zaznam-upsvar-o-rovnakych-rodicovskych-pravach','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSMA\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 13:54:16',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 13:54:16','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',3,0,113,'','',1,169,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(22,58,'Nahrávanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny','nahravanie-na-uradoch-prace-socialnych-veci-a-rodiny','','

Nahrávanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny

\r\n

právna analýza

\r\n

 

\r\n

Podľa čl. 26 ústavy sloboda prejavu a právo na informácie sa zaručujú, pričom jediné obmedzenia ich výkonu sú upravené v čl. 26 ods. 4, podľa ktorého slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

\r\n

Podľa nálezu Ústavného súdu SR (II. ÚS 44/00) pri uplatňovaní týchto základných práv musí byť vytvorená primeraná rovnováha medzi právom na informácie na strane jednej a právom na súkromie tých, o ktorých sa informácie získavajú, pričom sa uznáva, že u osôb verejného záujmu dochádza k zúženiu priestoru ich súkromnej sféry, v dôsledku čoho sa adekvátnym spôsobom znižuje aj úroveň ochrany ich osobnostných práv. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vo svojej rezolúcii 1165 z 26. júna 1998 o práve na súkromie uvádza, že verejne činné osoby (public figures) ... musia rešpektovať, že osobitné postavenie, ktoré zastávajú v spoločnosti, automaticky vyvoláva tlak na ich súkromie“.

\r\n

Každá osoba verejne činná, vrátane zamestnanca štátneho orgánu, musí pri výkone svojej funkcie strpieť zvýšenú kontrolu verejnosti nad takouto svojou činnosťou. Aj pri výkone základných práv podľa čl. 26 ústavy je však potrebné rešpektovať základné práva a slobody toho, o ktorom sa informácie získavajú, vrátane jeho práva na súkromie, práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti a mena, ako aj práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe podľa čl. 16, resp. 19 ústavy.

\r\n

Ak by preto v dôsledku výkonu základného práva na informácie došlo k zásahu do takýchto práv, každý postihnutý má právo sa brániť použitím ktoréhokoľvek zo zákonných prostriedkov ich ochrany upravených v § 13 Občianskeho zákonníka. Toto právo patrí aj osobám verejného záujmu (vrátane osôb v štátnozamestnaneckom alebo služobnom pomere) ak sa domnievajú, že v dôsledku výkonu práva na slobodu prejavu a práva na informácie došlo k neoprávnenému zásahu do ktoréhokoľvek z ich základných práv upravených v čl. 16 a čl. 19 ústavy, nakoľko ich postavenie ako zamestnancov vo verejnom záujme ich nevylučuje z možnosti uplatňovania občianskoprávnej, prípadne trestnoprávnej ochrany svojej osobnosti.

\r\n

Aj zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny majú právo na ochranu svojej osobnosti podľa § 11 a 12 Občianskeho zákonníka, ako aj podľa čl. 19 ods. 3 ústavy, avšak predmetom tejto ochrany sú len rýdzo osobné práva fyzickej osoby, pričom hlavným zmyslom a cieľom takejto občianskoprávnej ochrany je všestranný rozvoj a uplatnenie osobnosti človeka. Toto hľadisko je potom rozhodujúce aj pri určení, ktoré práva fyzickej osoby a v akom rozsahu sú týmto ustanovením Občianskeho zákonníka chránené.

\r\n

Podľa právneho názoru Ústavného súdu SR za súčasť základného práva na súkromie a ani za prejav osobnej povahy (v zmysle § 11 Občianskeho zákonníka) nemožno u verejného činiteľa (legálna definícia verejného činiteľa zahŕňa aj štátneho zamestnanca alebo zamestnanca orgánu štátnej správy) považovať výkon jeho zákonom upravenej služobnej právomoci pri styku s verejnosťou. Zatiaľ čo do súkromia osôb, a teda aj do predmetu ochrany osobnosti patria zásadne otázky týkajúce sa ich intímnej sféry (písomnosti osobnej povahy, zvukové záznamy prejavov osobnej povahy), v prípade výkonu zákonnej právomoci  štátneho zamestnanca ide o diametrálne odlišné otázky verejnej, a nie súkromnej sféry, ktoré nemožno v žiadnom prípade považovať za súčasť ich základného práva na súkromie.

\r\n

V prípade výkonu ústavných alebo zákonných právomocí verejných činiteľov na verejnosti ide totiž o takú ich činnosť, ktorá podlieha alebo môže podliehať rôznym služobným príkazom, usmerneniam, ako aj zákonnému režimu kontroly. Verejná kontrola je realizovaná tým, že verejnosť sa  k spôsobu, akým štátni zamestnanci vykonávajú zákonné právomoci, môže vyjadrovať napríklad prostredníctvom sťažností.

\r\n

Je imanentným záujmom dieťaťa, v ktorom je v dôsledku zvýšenej ústavnej ochrany detí a mladistvých zhmotnený záujem verejnosti, slobodné získavanie informácií o spôsoboch, akým kolízni opatrovníci vykonávajú svoje zákonné právomoci. Kolízni opatrovníci ako aj iní štátni zamestnanci úradov práce sociálnych vecí a rodiny si musia byť vedomí toho, že budú vystavení pozornosti verejnosti resp. rodín, ktorých problémy riešia a budú musieť akceptovať výkon práva na informácie zo strany verejnosti minimálne v tom rozsahu, v akom svoje zákonné právomoci vykonávajú v styku s verejnosťou.

\r\n

Takémuto právnemu režimu logicky nepodliehajú otázky spadajúce do rozsahu základného práva na súkromie fyzickej osoby. Ak by sa prejav štátneho zamestnanca pri styku s verejnosťou predstavujúci výkon zákonných právomocí považoval za súčasť jeho základného práva na súkromie, resp. za prejav jeho osobnej povahy, akékoľvek zásahy do neho (vrátane získavania informácií o spôsobe výkonu tejto právomoci konkrétnym verejným činiteľom) by boli možné len v rámci výnimiek z celkového režimu ochrany a nezasahovania do takto definovaného základného práva na súkromie.

\r\n

Výkon zákonnej právomoci štátneho zamestnanca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri styku s verejnosťou nie je možné považovať za prejav jeho osobnej povahy a ani za súčasť jeho základného práva na súkromie.  Pri výkone práva občana  - rodiča na informácie v zmysle čl. 26 ods. 2 ústavy (zhotovovanie zvukových záznamov) preto zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nie je oprávnený spájať zákonné oprávnenie podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t. j. požadovať privolenie na zhotovenie takéhoto záznamu. Je potrebné si uvedomiť, že nie je v záujme občana, ktorý sa domáha zhotovenia zvukového záznamu na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, zasiahnuť do osobnej integrity konkrétnej súkromnej osoby (zamestnanca štátneho orgánu), ale je v prvom rade občanom, ktorý sa domáha zhotovenia zvukového záznamu z činnosti štátneho orgánu.

\r\n

Vychádzajúc z uvedeného názoru ústavného súdu je možné  uzavrieť, že ak by zamestnanec  úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podmienil zhotovenie zvukových záznamov zachytávajúcich ho pri výkone jeho zákonnej právomoci pri styku s verejnosťou svojím privolením, došlo by k porušeniu základného práva občana (rodiča) podľa čl. 26 ods. 1 a 2 ústavy, nakoľko by  k obmedzeniu výkonu jeho základného práva na informácie odporcom nedošlo z dôvodu „ochrany práv a slobôd iných“ v zmysle čl. 26 ods. 4 ústavy. Zároveň by došlo aj k porušeniu čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, nakoľko by takýto postup nebolo možné oprieť o žiadny z dôvodov umožňujúcich obmedzenie práva na prijímanie a rozširovanie informácií uvedených v čl. 10 ods. 2 Dohovoru.

\r\n

Ak by zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uprel rodičovi právo nahrávať celý priebeh úradného stretnutia na zvukové zariadenie, tak tento by  taktiež prišiel o možnosť správne a objektívne vyhodnotiť všetky informácie, ktoré na ňom odzneli  a zaujať k nim stanovisko v priebehu riešenia situácie v najlepšom záujme maloletého. Podľa Dohovoru o právach dieťaťa, záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí, či už vykonávaných súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi, preto ani prípadný nesúhlas dieťaťa s vyhotovením zvukového záznamu nie je v tomto prípade právne relevantný.

\r\n

Tento výklad podporuje aj čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Zároveň čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vymedzuje činnosť štátnych orgánov tak, že môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, pričom odopretie zhotovenia zvukového záznamu úradného výkonu fyzickou osobou nemá oporu v žiadnom zákone.

\r\n

JUDr. Eliška Mančíková
pravo@ligaotcov.sk

','',1,0,0,2,'2013-11-07 13:57:59',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 13:57:59','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,112,'','',1,554,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(23,59,'Vyhlásenie o materiáloch na tejto stránke','vyhlasenie-o-materialoch-na-tejto-stranke','','

Materiály publikované na doméne www.rozsudkyodetoch.sk slúžia iba na informačné účely, predovšetkým na  orientáciu  v danej v problematike a všeobecné poradenstvo; nejde o poskytovanie právnych služieb a prevádzkovatelia stránok nenesú žiadnu právnu zodpovednosť.

','',1,0,0,2,'2013-11-07 13:58:37',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 13:58:37','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,111,'','',1,20540,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(24,60,'01 Rodičovská dohoda o striedavej osobnej starostlivosti o dieťa','01-rodicovska-dohoda-o-striedavej-osobnej-starostlivosti-o-dieta','','


\r\n

 

\r\n

Dohoda 

\r\n

rodičov o úprave práv a povinností k maloletej/maloletému 

\r\n

uzatvorená podľa ust. §36 ods. 1 zákona

\r\n

č. 36/2005 Z. z. o rodine

\r\n

 

\r\n

medzi

\r\n


\r\n

 

\r\n

Matka maloletej:

meno a priezvisko:        A. B., rodená B
trvale bytom:                 Vzorová 1, 000 00 Mesto
narodená:                       00.00.0000
štátna príslušnosť:         SR

\r\n

a                       
 

\r\n

Otec maloletej: 

\r\n

meno a priezvisko:         D.E., rodený E
trvale bytom:                  Združená 2, 000 00 Mesto
narodený:                        00.00.0000
štátna príslušnosť:          SR

\r\n


\r\n

 

\r\n

Maloletá:

\r\n

meno a priezvisko:        F.E., rod. E
trvale bytom:                 Združená 2, 000 00 Mesto
narodená:                       00.00.0000
štátna príslušnosť:         SR

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. Predmet a cieľ dohody

  \r\n

  Rodičia maloletej touto dohodou upravujú výkon svojich rodičovských práv a povinností ako podklad pre schválenie rodičovskej dohody rozsudkom, z dôvodu ich záujmu prispieť k úspešnému telesnému, duševnému a morálnemu rozvoju ich dcéry. Touto dohodou sú rozhodnutí vyriešiť všetky otázky spoločnej výchovy maloletej do budúcnosti tak, aby jej boli čo najviac na prospech a aby sa rozdielne bývanie/názory jej rodičov v čo možno najmenšej miere odrazili na jej zdraví a duševnej pohode.

  \r\n

  Každý z rodičov uzavretím tejto dohody deklaruje svoj záujem riešiť všetky záležitosti spoločne a predovšetkým v prospech maloletej. Jej plnením sa rodičia rozhodli dosiahnuť to, aby maloletá vyrastala v láske a v presvedčení, že každý z rodičov ju miluje rovnako, preto každý z nich uznáva rovnocenné postavenie druhého rodiča pri výchove, zastupovaní a správe majetku maloletého.

  \r\n 
 2. \r\n
 3. Otázka zverenia

                 Rodičia sa dohodli že maloletá sa zveruje obom rodičom do striedavej osobnej starostlivosti v súlade s ust. § 24 ods. 2 Zákona o rodine č.36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o rodine“).
   
 4. \r\n
 5. Otázka výživného

               Rodičia sa dohodli, že ani jeden z rodičov neplatí druhému rodičovi výživné na maloletú v súlade s ust. § 62 ods. 6 Zákona o rodine. Ďalšie príspevky na výživu maloletej budú realizovať vecnými plneniami a starostlivosťou v čase, keď sa maloletá bude nachádzať v ich starostlivosti. Každý z rodičov sa zaväzuje, že v čase, keď je  maloletá v jeho starostlivosti, bude sám v plnej miere uhrádzať všetky náklady, ktoré maloletej vzniknú. Na spoločné výdaje – školné, krúžky, školské výlety sa budú skladať na polovicu po vzájomnej konzultácii. Oblečenie jej budú kupovať vo vlastnej réžii. Dovolenkové obdobie a výlety rovnako bude hradiť ten rodič, s ktorým bude maloletá v tom čase.
   
 6. \r\n
 7. Otázka zastupovania a správy majetku maloletých detí

  \r\n

  Zastupovať a spravovať majetok maloletej budú aj naďalej obaja rodičia. V bežných veciach môže konať každý z rodičov samostatne, podľa toho, u ktorého z rodičov sa práve maloletá nachádza.

  \r\n

   

  \r\n

  O všetkých podstatných veciach, týkajúcich sa maloletej sa rodičia zaväzujú dohodnúť. Len v prípade, ak by sa ich názor na prospech dieťaťa diametrálne odlišoval a dohoda by nebola možná, je ktorýkoľvek z nich oprávnený požiadať o rozhodnutie súd, alebo sa skúsiť dohodnúť u mediátora. Avšak aj v takomto prípade sa obaja zaväzujú chápať toto konanie ako rozhodovanie v prospech maloletej, preto sa zaväzujú, že sa budú vystríhať prejavov mrzutosti alebo nepriateľstva voči druhému rodičovi. Pred začatím súdneho konania sa zaväzujú požiadať o pomoc najprv mediátora a až v prípade, ak v lehote 1 mesiaca nebude mediačné konanie úspešné, obrátia sa so žalobou na súd. Osobu mediátora určia rodičia dohodou, pokiaľ sa nedohodnú, vylosujú ho zo zoznamu mediátorov.

  \r\n 
 8. \r\n
 9. Otázka úpravy striedavej osobnej starostlivosti

  \r\n

  Maloletá bude v osobnej starostlivosti otca:

  \r\n
  -každý nepárny týždeň okrem školských prázdnin, a to od piatku od 14:00 hod, do nasledujúceho piatka párneho týždňa do 14:00 hod.
  -každý párny rok počas Vianočných sviatkov v čase od 23.12. od 9:00 hod. do 27.12. do 16:00 hod.
  -každý nepárny kalendárny rok počas Vianočných sviatkov v čase od 27.12. od 16:00 hod. do 1.januára 16.00 hod.
  -každý kalendárny rok počas polročných prázdnin 14..7. 10:00 do 28.7. do 16:00 hod.
  -každý nepárny kalendárny rok počas Veľkonočných sviatkov v čase od piatka od 16:00 hod. do pondelka 16:00 hod.
  -každý rok počas letných prázdnin od 30.júna 12.00 hod. do 14.júla 16.00 hod, od 31.júla 16.00 hod do 7.augusta 16.00 hod, od 21.augusta 16.00 hod do 1.septembra 8.00 hod
  \r\n

   

  \r\n

  Maloletá bude v osobnej starostlivosti matky:

  \r\n
  -každý párny týždeň okrem školských prázdnin, a to od piatku od 14:00 hod, do nasledujúceho piatka nepárneho týždňa do 14:00 hod.
  \r\n
  -každý nepárny rok počas Vianočných sviatkov v čase od 23.12. od 9:00 hod. do 27.12. do 16:00 hod.
  -každý párny kalendárny rok počas Vianočných sviatkov v čase od 27.12. od 16:00 hod. do 1.januára 16.00 hod.
  -každý kalendárny rok počas polročných prázdnin 14..7. 10:00 do 28.7. do 16:00 hod.
  -každý párny kalendárny rok počas Veľkonočných sviatkov v čase od piatka od 16:00 hod. do pondelka 16:00 hod.
  -každý rok počas letných prázdnin v čase od 14.júla 16.00 hod do 31.júla 16.00 hod., od 7.augusta 16.00 hod do 21.augusta 16.00 hod.
  \r\n

   

  \r\n

      Rodičia sa zaväzujú maloletú v čase určenom podľa predchádzajúcich odsekov riadne pripraviť s potrebnými vecami, t.j. oblečením, potrebami na voľný čas ako aj s cestovným dokladom, t.j. pasom maloletej odovzdať druhému rodičovi v mieste bydliska rodiča, od ktorého odchádza, alebo v školskom zariadení v určenom čase.
   

  \r\n

     Rodičia sa zaväzujú informovať sa navzájom v prípade vycestovania s maloletou do cudziny. Cesty s maloletou do cudziny nie sú podmienené súhlasom druhého rodiča.

  \r\n 
 10. \r\n
 11. Otázka poskytovania informácií

  \r\n

      Rodičia sa zaväzujú, že sa budú navzájom informovať o všetkých dôležitých veciach, týkajúcich sa

  \r\n

  -zdravia maloletej, vrátane každej návštevy pediatra alebo odborného lekára, a vrátane jej duševného stavu

  \r\n

  -školských výsledkov, výchovných a pedagogických opatrení

  \r\n

  -dlhodobejších pobytov (v trvaní viac než tri dni) mimo miesto pobytu. V takomto prípade je každý z rodičov oprávnený vedieť, kde sa dieťa nachádza, ako dlho bude odcestované, na akej adrese sa bude zdržiavať a kontakt, na ktorom je zastihnuteľný. Ten z rodičov, ktorý pobyt zariaďoval, je povinný druhému rodičovi informácie bezodkladne odovzdať.

  \r\n

  V prípade, že bude maloletá užívať lieky, je každý z rodičov pri odovzdávaní maloletej povinný odovzdať druhému rodičovi aj lieky a oznámiť mu spôsob, množstvo a čas, v ktorom sa lieky užívajú.

  \r\n 
 12. \r\n
 13. Otázka pravidelnej vzájomnej komunikácie medzi rodičmi

  \r\n

  Každý z rodičov bude viesť maloletú k úcte k druhému rodičovi a členom jeho rodiny a domácnosti, preto sa zdrží akéhokoľvek vytvárania negatívneho obrazu druhého rodiča a tretích osôb v prítomnosti dieťaťa. Žiadny z nich nebude vyzvedať od maloletej informácie o druhom rodičovi, ani o jeho osobných vzťahoch.

  \r\n

  Žiadny z rodičov nebude svojim správaním ohrozovať mravnú výchovu maloletej a zváži prítomnosť tretích osôb, ktoré sa budú s maloletou stretávať počas času, keď bude maloletá v jeho starostlivosti.

  \r\n

  Žiadny z rodičov sa nebude druhému rodičovi vyhrážať obmedzením času s dieťaťom, na ktorom sa dohodli, ani nebude predlžovať dohodnutý čas, ani ovplyvňovať maloletú, aby tento čas žiadala predĺžiť.

  \r\n

  Žiadny z rodičov sa nebude pokúšať navštevovať maloletú v čase, keď je v starostlivosti druhého rodiča, pokiaľ sa o tom nedohodnú. Výnimkou je prípad ochorenia dieťaťa, vtedy je druhý rodič, u ktorého sa dieťa práve nenachádza, oprávnený navštíviť dieťa v domácnosti, v ktorej sa nachádza a to raz denne po dohode s druhým rodičom.

  \r\n

  Každý z rodičov je oprávnený zobrať maloletú na dovolenku do zahraničia, pokiaľ sa o týchto cestovných plánoch s druhým rodičom dohodne a budú rešpektované pravidlá pre pobyt mimo obvyklé miesto.

  \r\n

  Každý z rodičov je oprávnený dať dieťa do starostlivosti starých rodičov na dlhšie ako 5 dní len v prípade, ak sa na tom s druhým rodičom dohodol.

  \r\n 
 14. \r\n
 15. Otázka trvalého bydliska, rodinného prídavku a daňového bonusu

             Rodičia sa v záujme maloletej dohodli, že trvalé bydlisko maloletej bude i naďalej Združená 2, 000 00 Mesto. Rodinný prídavok bude poberať matka maloletej A. B, rod. B, nar. 00.00.0000. Daňový bonus si bude uplatňovať otec maloletej D.E., rod. E, nar. 00.00.0000.
   
 16. \r\n
 17. Záverečné ustanovenia

             Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bude schválená. Účastníci prehlasujú, že dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne v záujme ich maloletého dieťaťa tak, aby bol zabezpečený jeho riadny vývin v najväčšej možnej miere. 
 18. \r\n
\r\n

 

\r\n


\r\n

 

\r\n

Bratislava, dňa:

\r\n


\r\n

 

\r\n

 

\r\n

.....................................                                                           .............................................

\r\n

Matka maloletej                                                                             Otec maloletej

\r\n


','',1,0,0,12,'2013-11-07 13:59:01',42,'','2013-11-12 09:09:45',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 13:59:01','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,110,'','',1,416,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(25,61,'Právo na informovanie sa o maloletom dieťati','pravo-na-informovanie-sa-o-maloletom-dietati','','

Právo na informovanie sa o maloletom dieťati

\r\n

 

\r\n

Podľa § 24, ods. 5 zákona o rodine  súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.

\r\n

Rodič, ktorému dieťa nebolo zverené ma právo na informovanie sa o maloletom dieťati priamo zákona. Rodič, ktorému dieťa bolo zverené do starostlivosť musí teda rodiča najneskôr na jeho výzvu informovať;na takúto výzvu je rodič zo zákona povinný reagovať, t.j. informovať druhého rodiča o maloletom dieťati.  Obsah a rozsah týchto informácii nie je zákonom určený, preto pre prípad nezhôd zákon ustanovuje pre oprávneného rodiča možnosť domáhať sa práva na pravidelné informovaní sa o maloletom dieťati na súde, ktorý presne určí podmienky výkonu tohto práva.

\r\n

Podľa § 28, ods. 2 rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Podľa ods. 1 toho istého paragrafu súčasťou rodičovských práv a povinností je okrem iného najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa. Avšak nie je možné vykonávať dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa bez toho aby mal rodič, ktorému dieťa nie je zverené všetky dostupné informácie o maloletom dieťati.

\r\n

Ak súd nerozhodol v konaní o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu o uložení povinnosti rodiča, ktorému bolo dieťa zverené  informovať o maloletom dieťati druhého rodiča, druhý rodič je podľa § 80, písm. b) Občianskeho súdneho poriadku aktívne legitimovaný podať návrh na uloženie povinnosti pravidelne informovať o maloletom dieťati (je to návrh na splnenie povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona).

\r\n

Predmetom informovania o maloletom dieťati je na prvom mieste informovanie o zdravotnom stave, a to ak aj dieťa netrpí žiadnymi zdravotnými problémami, je potrebné o tejto skutočnosti informovať. Správa musí obsahovať nielen prekonané choroby, ale aj absolvované prehliadky, pretože napríklad neabsolvovanie preventívnej zubnej prehliadky a neskoršie zvýšené výdavky na ošetrenie z tohto dôvodu priamo zasahuje do úpravy vyživovacej povinnosti. O úrazoch a stavoch vyžadujúcich okamžitý lekársky zásah je rodič povinný informovať ihneď. Ďalej sú predmetom informovania sa o maloletom dieťati známky a správanie v škole a škôlke, záujmové krúžky, dovolenka mimo miesta obvyklého pobytu dieťaťa, zmeny v správaní, všeobecné informácie o maloletom dieťati ako je vek, výška, váha. Pravidelné informovanie sa je v praxi obvykle periodicita 1x mesačne.

\r\n

Ak je už povinnosť informovať stanovená rozsudkom súdu, či priamo v rozhodnutí o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu, alebo ustanovená rozhodnutím na základe vyššie uvedeného návrhu a povinnosť nie je plnená, je možné požiadať súd o výkon rozhodnutia, ktorý prebieha tak, že najprv sudca vyzve povinného rodiča na dobrovoľné plnenie, ak ani tak nie povinnosť splnená, postupne mu ukladá pokuty v maximálnej výške 60 eur, ktoré pripadajú štátu. V prípade, ak ani ukladanie pokút neplní účel výkonu, je potrebné iniciovať konanie zmene rozhodnutia o zverení do osobnej starostlivosti.

\r\n

Na záver je potrebné dodať, že podľa § 35 zákona o rodine ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Rodič, ktorému je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti preto musí dôkladne rozlíšiť medzi vecami, o ktorých stačí druhého rodiča informovať, a podstatnými vecami, na ktorý je potrebný súhlas obidvoch rodičov! Takými vecami bude napríklad okrem vecí vymenovaných v zákone voľba školy či náboženstva, pričom povinný rodič musí vykonať všetky opatrenia aby sa aj druhý rodič mohol podieľať na týchto dôležitých rozhodnutiach. Pri opakovaných porušeniach tejto povinnosti je opäť možné podať návrh na zmenu rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti.

\r\n

Rozsudok, v ktorom súd uložil matke povinnosť písomne informovať otca dieťaťa, si môžete prečítať kliknutím na tento link.

','',1,0,0,2,'2013-11-07 13:59:26',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 13:59:26','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,109,'','',1,618,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(26,62,'07 Výkon rozhodnutia ohladne maloletých detí','07-vykon-rozhodnutia-ohladne-maloletych-deti','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/_VykonRohodnutia\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,12,'2013-11-07 14:00:15',42,'','2013-11-12 09:09:45',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:00:15','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,108,'','',1,285,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(27,63,'05 Rozsudky, o zmene zverenia otcovi','05-rozsudky-o-zmene-zverenia-otcovi','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/_Zmena_Zverenia_Otcovi\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:00:55',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:00:55','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,107,'','',1,301,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(28,64,'Rozsudky Krajský súd Banská Bystrica','rozsudky-krajsky-sud-banska-bystrica','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/KSBanskaBystrica\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:01:34',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:01:34','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,106,'','',1,377,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(29,65,'Kto a kedy platí súdny poplatok v konaní o vysporiadanie BSM?','kto-a-kedy-plati-sudny-poplatok-v-konani-o-vysporiadanie-bsm','','


\r\n


\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Súdne poplatky všeobecne sú upravené v zákone číslo 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona v konaní o vyporiadanie BSM je základom poplatku cena všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú. Za návrh na vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov platí navrhovateľ (návrh môže podať ktorýkoľvek z bývalých manželov)  66,00 € a potom ešte za vyporiadanie BSM z predmetu konania - ak sa konanie skončilo rozsudkom 3 %, ak sa konanie skončilo súdnym zmierom 1 %, najmenej však 66,00 €  a najviac 16 596,50 €.

\r\n

Poplatníkmi sú obaja účastníci alebo jeden z nich podľa rozhodnutia súdu. Ak vznikne poplatníkom povinnosť zaplatiť poplatok spoločne, platia ho spoločne a nerozdielne čo znamená, že je na veriteľovi, od ktorého z nich si pohľadávku v plnej výške uplatní. Solidárni dlžníci si musia svoje nároky voči sebe uplatňovať navzájom, a nie je možné, aby odmietol solidárny dlžník plnenie voči veriteľovi, alebo by plnil len sčasti. Ak sa tak stane, je zodpovedný aj za zvyšok dlhu, a to aj v prípade, ak časť splnil, pretože v tom spočíva význam  pojmu solidárnosť (spoločne a nerozdielne) - neexistuje len časť dlhu („moja“ a „jej“/ „jeho“ polovica), ale vždy len dlh ako celok.

\r\n

 

\r\n

Veriteľom je v tomto prípade súd, činnosťou ktorého táto pohľadávka vznikla. V prípade neuhradenia pohľadávky, alebo uhradenia len sčasti, ju veriteľ postúpi zmluvou o postúpení súdnej pohľadávky na správcu - Justičnú pokladnicu, ktorej funkciu vykonáva Krajský súd  Bratislava. Justičná pokladnica postupuje tak, že zašle dlžníkom výzvu na úhradu, a ak zročná časť nesplatenej pohľadávky nie je ani na základe výzvy uhradená, tak nariadi výkon rozhodnutia, čo môže urobiť dvomi spôsobmi - zrážkami zo mzdy alebo prikázaním pohľadávky. Ak sú dlžníci nezamestnaní a nie je možné ani prikázanie pohľadávky, poverí súdneho exekútora výkonom rozhodnutia iným spôsobom - môže dôjsť napr. k predaju nehnuteľnosti ktoréhokoľvek dlžníka.

\r\n


\r\n

 

\r\n

Spôsob výkonu súdneho rozhodnutia záleží aj od výšky pohľadávky, napr. v prípade, ak je pohľadávka vo výške desiatok tisíc eur, výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy nemusí byť vhodný. Justičná pokladnica si môže vybrať, od ktorého z dlžníkov bude požadovať  splatenie pohľadávky bez ohľadu na to, či niektorý z dlžníkov zaplatil časť (polovicu) poplatku. Ak je jeden z dlžníkov zamestnaný a druhý nie, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa vykoná výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy u toho z dlžníkov, ktorý je zamestnaný. V takom prípade sa pohľadávka ešte navýši o trovy vykonávacieho, príp. exekučného konania. Je neskôr možné vymáhať časť zaplateného súdneho poplatku od druhého dlžníka, nie však trovy vykonávacieho konania, vzhľadom k tomu, že ktorýkoľvek zo solidárnych dlžníkov bol povinný uhradiť celý dlh riadne a včas a následne oprávnený požadovať náhradu od druhého dlžníka.

\r\n


\r\n

 

\r\n

UPOZORNENIE:

\r\n

Materiály publikované na doméne www.rozsudkyodetoch.sk slúžia iba na informačné účely, predovšetkým na  orientáciu  v danej v problematike a všeobecné poradenstvo; nejde o poskytovanie právnych služieb a prevádzkovatelia stránok nenesú žiadnu právnu zodpovednosť. 

','',1,0,0,11,'2013-11-07 14:01:59',42,'','2013-11-12 09:27:18',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:01:59','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,105,'','',1,446,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(30,66,'Právna poradňa','pravna-poradna','','
\r\n

1. Môže o striedavú osobnú starostlivosť požiadať rodič aj mimo rozvodového konania?

\r\n

Áno, zákon o rodine pamätá aj na tieto prípady. Návrh na striedavú osobnú starostlivosť možno podať kedykoľvek. Teda aj v týchto prípadoch

\r\n

- v prípade, že rodičia nikdy neboli zosobášení (rodičia však musia byť zapísaní v rodnom liste dieťaťa)

\r\n

- dokonca aj počas manželstva v prípade, že sa nevedia na starostlivosti o dieťa dohodnúť

\r\n

- akékoľvek obdobie po rozvode, ak dieťa už bolo predtým rozsudkom zverené jednému rodičovi.

\r\n

 

\r\n

2. Koľko sa platí za podanie návrhu na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti.

\r\n

Návrh je bez poplatku.

\r\n

 

\r\n

3. V prípade, že jeden z rodičov v konaní o zverenie striedavej starostlivosti neuspeje, ako je to s trovami konania?

\r\n

Trovy konania sa vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým nepriznávajú. To znamená, že v prípade neúspechu sa neplatia trovy druhej strane.

\r\n

 

\r\n

4. Ktorému súdu adresovať návrh na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti?

\r\n

Návrh adresujte súdu podľa obvyklého pobytu maloletého.

\r\n

 

\r\n

5. Možno podať aj návrh na vydanie predbežného opatrenia na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti?

\r\n

Áno, kedykoľvek možno podať na súd návrh na vydanie predbežného opatrenia na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti. Predbežné opatrenie má len dočasnú platnosť a do momentu správoplatnenia samotného rozsudku. Toto podanie je bez poplatkovej povinnosti. Súd musí do 30 dní tento návrh zamietnuť, alebo vydať uznesenie o predbežnom opatrení.

\r\n

 

\r\n

6. Ako postupovať v prípade, že som nebol úspešný v konaní vo veci samej ohľadne zverenia deťaťa do striedavej starostlivosti?

\r\n

Podajte ďaľší návrh na SOS. Opätovne sa pokúste presvedčiť súd o vhodnosti SOS pre maloleté dieťa. Návrh na SOS je bez poplatku, takisto sa nepriznávajú trovy konania.

\r\n

 

\r\n

7. Ako postupovať v prípade, keď rodič ktorému bolo zverené dieťa do starostlivosti marí styk s druhým rodičom, napriek právoplatnej úprave styku?

\r\n

Podajte na súde návrh na výkon rozhodnutia a ak marenie styku pokračuje, podajte na polícii trestné oznámenie pre marenie súdneho rozhodnutia.

\r\n

 

\r\n

8. Ako zrýchliť konanie vo veci zverenia maloletého do SOS?

\r\n

Podajte na súd niekoľko samostaných návrhov o podstatnej záležitosti týkajúcej sa maloletého a po vytýčení pojednávania zmeňte navrhovaný rozsudok na SOS.

\r\n

 

\r\n

Ak máte ďalšiu otázku na právnu poradňu, napíšte svoju otázku dole do komentára

','',1,0,0,11,'2013-11-07 14:05:20',42,'','2013-11-12 09:26:53',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:05:20','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,104,'','',1,250,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(31,67,'Ako s peniazmi','ako-s-peniazmi','','

Ako s peniazmi?

\r\n

Ktorý z rodičov čo financuje?

\r\n

Všeobecne

\r\n

 Financie sa väčšinou riešia tak, že sa rodičia obaja podieľajú na oblečení, krúžkoch a mimoškolských
aktivitách.

\r\n


Konkrétne

\r\n

 V prvom rade záleží na pomere, v ktorom sa rodičia podieľajú na výchove dieťaťa. Teda v pomere 30:70

\r\n

až do pomeru 50:50, podľa toho sa tiež podieľajú na financovaní. Znevýhodnený rodič môže požiadať o výživné.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Mimoškolské aktivity

\r\n

Ak má dieťa skutočne dva domovy - potom mimoškolské aktivity, ktoré má dieťa v mieste

\r\n

bydliska toho konkrétneho rodičia hradí on.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Oblečenie

\r\n

Rovnako ako u mimoškolských aktivít.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Darčeky na Vianoce

\r\n

Napoly alebo jeden rodič párne vianoce druhý rodič nepárne vianoce alebo darčeky hradí ten s kým

\r\n

dieťa trávi ten rok vianoce.

\r\n

 

\r\n

Tiež darčeky na narodeniny.

\r\n

Buď napoly alebo rodič s ktorým dieťa norodeniny oslavuje.

\r\n

 

\r\n

Výživné

\r\n

Je možné platiť si aj vzájomne výživné - v prípade, kde jeden rodič má výrazne horšiu životnú situáciu

\r\n

aj keď ide o striedavú starostlivosť tzv 50: 50. Alebo v prípade, že je striedavá starostlivosť v inom

\r\n

pomere ako 50: 50. Zákon v tomto rodiča nijako neobmedzuje.

\r\n


Dovolenka

\r\n

Hradí vždy rodič, ktorý s dieťaťom cestuje.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Komentáre píšu návštevníci webovej stránky a ich názor sa môže líšiť od názorov občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.

','',1,0,0,11,'2013-11-07 14:05:55',42,'','2013-11-12 09:11:54',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:05:55','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,103,'','',1,223,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(32,68,'Rozsudky Okresný súd Nové Mesto nad Váhom','rozsudky-okresny-sud-nove-mesto-nad-vahom','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSNoveMestoNV\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:06:09',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:06:09','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',3,0,102,'','',1,166,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(33,69,'02 Návrh na schválenie rodičovskej dohody','02-navrh-na-schvalenie-rodicovskej-dohody','','

Okresný súd podľa bydliska maloletej
Ulica č
PSČ Mesto

V ............, dňa...........

\r\n

 

\r\n

Navrhovatelia: matka maloletej

\r\n

 meno a priezvisko: A. B, rod. B

\r\n

 trvale bytom: Vzorová 1, 000 00 Mesto

\r\n

 narodená:  00.00.0000

\r\n

 štátna príslušnosť: SR

\r\n

a

\r\n

otec maloletej

\r\n

 meno a priezvisko: D.E., rod. E

\r\n

 trvale bytom: Združená 2, 000 00 Mesto

\r\n

 narodený: 00.00.0000

\r\n

 štátna príslušnosť: SR

\r\n

 

\r\n

Maloletá:

\r\n

meno a priezvisko:F.E., rod. E
trvale bytom: Združená 2, 000 00 Mesto
narodená:  00.00.0000
štátna príslušnosť:  SR

\r\n


\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Návrh na schválenie dohody rodičov o úprave práv a povinností

\r\n

k maloletej F.E., nar. 00.00.0000

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

DVOJMO! 

\r\n

Návrh je oslobodený od súdneho poplatku podľa ust. § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb.

\r\n


\r\n

 

\r\n

I.  

\r\n

Navrhovatelia ako rodičia maloletého uzavreli dňa ................ Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletej. Navrhovatelia žili spolu v spoločnej domácnosti do .............. V súčasnej dobe spolu nežijú ani spolu nehospodária. Navrhovatelia v Dohode rodičov o úprave práv a povinností k maloletej zo dňa upravili okrem iného výkon svojich práv a povinností v záujme maloletej tak, že:

\r\n

Maloletá F. E., nar. 0.0.0000 sa zveruje obom rodičom do striedavej osobnej starostlivosti takto:

\r\n

maloletá F. E., nar. 0.0.0000 sa zveruje do osobnej starostlivosti otca:

\r\n\r\n

 maloletá F. E., nar. 0.0.0000 sa zveruje do osobnej starostlivosti matky:

\r\n\r\n

Rodičia sa zaväzujú mal. F. E., nar. 0.0.0000 v čase určenom podľa predchádzajúcich odsekov riadne pripraviť a s cestovným dokladom, t.j. pasom maloletej odovzdať druhému rodičovi v mieste bydliska rodiča, od ktorého odchádza, alebo v školskom zariadení, ktoré maloletá navštevuje.

\r\n

 Zastupovať maloletú a spravovať jej majetok sú oprávnení obaja rodičia spoločne.

\r\n

 Výživné sa neurčuje.

\r\n

 Trvalé bydlisko maloletej bude i naďalej Združená 2, 000 00 Mesto.

\r\n

 Rodinný prídavok bude poberať matka maloletej A. B, rod. B, nar. 00.00.0000.

\r\n

 Daňový bonus si bude uplatňovať otec maloletej D.E., rod. E, nar. 00.00.0000.

\r\n


\r\n

Dôkazy: - Dohoda rodičov o úprave práv a povinností k maloletému zo dňa .........             
- Rodný list maloletej

\r\n

 

\r\n

II. 

\r\n

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, v súlade s ust. § 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. – o rodine v znení neskorších predpisov týmto navrhujeme, aby konajúci súd vydal tento

\r\n

R O Z S U D O K 

\r\n

Súd    s c h v a ľ u j e dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletej v nasledujúcom znení:

\r\n

 

\r\n

Maloletá F. E., nar. 0.0.0000 sa odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku zveruje obom rodičom do striedavej osobnej starostlivosti upravenej nasledovne:

\r\n

maloletá F. E., nar. 0.0.0000 sa zveruje do osobnej starostlivosti otca:

\r\n\r\n

 

\r\n

maloletá F. E., nar. 0.0.0000 sa zveruje do osobnej starostlivosti matky:

\r\n\r\n

Zastupovať a spravovať majetok maloletej sú oprávnení obaja rodičia spoločne.

\r\n

Výživné sa neurčuje.

\r\n

Trvalé bydlisko maloletej bude i naďalej Združená 2, 000 00 Mesto.

\r\n

Rodinný prídavok bude poberať matka maloletej A. B, rod. B, nar. 00.00.0000.

\r\n

Daňový bonus si bude uplatňovať otec maloletej D.E., rod. E, nar. 00.00.0000.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

.......................................                                                  .....................................
                Matka maloletej                                                                 Otec maloletej

','',1,0,0,12,'2013-11-07 14:07:28',42,'','2013-11-12 09:09:45',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:07:28','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,101,'','',1,241,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(34,70,'Rozsudky Okresný súd Prievidza','rozsudky-okresny-sud-prievidza','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSPrievidza\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:08:20',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:08:20','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',2,0,100,'','',1,198,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(35,71,'Ďakujem časopisu Týždeň, že načal takú tému, akou je striedavá starostlivosť','dakujem-casopisu-tyzden-ze-nacal-taku-temu-akou-je-striedava-starostlivost','','

 

\r\n

Ďakujem časopisu Týždeň, že načal takú tému, akou je striedavá starostlivosť po rozvode ( rozchode ) rodičov. Téma je výsostne aktuálna, horúca, týka sa minimálne polovice spoločnosti, ale vyžaduje si väčší priestor. Verím, že redakcia časopisu sa téme bude venovať aj v ďalších číslach. A teraz k veci: aj keď som osobne zainteresovaný, pokúsim sa postupovať objektívne, logicky, racionálne.

\r\n

Od renomovaného mienkotvorného časopisu typu „Týždeň“ však očakávam – možno som príliš náročný – ale očakávam, že pôjde na koreň veci, že sa neuspokojí s konštatovaniami, ale odhalí nedostatky, príčiny, chyby, diskrimináciu. Mne nestačí iba konštatovanie: „neraz robia exmanželky otcom svojich detí obštrukcie, používajú široký repertoár výhovoriek, prečo im ... deti nemôžu dať, alebo sledujú čas vyhradený pre otca so stopkami v ruke“. Takýto časopis, na čele ostatných občanov, podľa mňa musí hľadať odpovede, prečo tomu tak je, čo takému konaniu umožňuje existenciu, aké nedostatky má systém – pretože ľudia nedostatky majú, ale systém by ich mať nemal. Ba viac, je treba vyzvať nefungujúci systém, aby nedostatky odstránil.

\r\n

 

\r\n

V poriadku: matky robia obštrukcie? Ako im zabrániť? Ako ich trestať? Aké sú následky? Je súčasný trestný, občiansky, správny poriadok deravý? Že neexistujú postihy, alebo sú len smiešne, neaplikované či sa používajú len selektívne? Halóóó, páni zodpovední za zákony, páni a panie zodpovedné za aplikáciu zákonov - zobuďte sa! Je naozaj potrebný jeden ( alebo zopár ) „zúfalcov“, na ktorých lepia nálepky typu „šialenec, kverulant, divný kus, donquichot“ apod., aby nefunkčný a zlý systém dávali do poriadku – bez akejkoľvek pomoci, len s akýmsi občianskym združením za chrbtom? Je naša spoločnosť naozaj taká flegmatická a sama sa flegmatizujúca, hluchá a sama sa ohlušujúca, slepá a sama sa oslepujúca, hlúpa a sama sa ohlupujúca, že len ... ide ďalej tak, ako ju nastavili zákony spred polstoročia?

\r\n

 

\r\n

Opis systému ( ideál versus skutočnosť alias ach, jaj! )

\r\n

Žijeme v demokratickej, občianskej, kapitalistickej spoločnosti. Za svoju prácu dostávame mzdu – len za dobrú, poctivo vykonanú prácu, aspoň my, ktorí makáme pre súkromníka. Úradník, zdá sa, nemusí. Sudca, ktorý musí poznať zákony, musí byť nestranný, objektívny a má prípady riešiť spravodlivo alebo aspoň podľa zákona, tak nerobí. Ak hrozí námaha, ťažkosti, problémy, ukryje sa náš milý sudca za diery v zákonoch, nakoniec, zákon hovorí: „súd môže ...“! Nuž a keď „môže“, tak „môže, ale nemusí“, pravda?! Tak teda radšej „nemusí“, ako „môže“ a je to! Prípad uzatvorený, sem s ďalším!

\r\n

Napriek tomu sudca dostáva plat, ktorý je v porovnaní s jeho výkonom prehnane vysoký – a žiada ešte viac ( viď žaloby sudcov a iné ). Samozrejme, česť výnimkám.

\r\n

Páni sudcovia a panie sudkyne, ruku na srdce, koľkí a koľké z vás ste sa nevyhovorili na „zaužívanú prax“ a posudzovali prípad zverenia objektívne? Koľkí a koľké z vás ste skutočne objektívne preskúmali oboch rodičov a ak ste nezistili zjavné rodičovské nespôsobilosti, zverili ste deti do striedavky? Koľkí a koľké z vás ste súd urýchlili tak, aby sa nevliekol dlhé mesiace a roky, zatiaľ čo deti strácali každým dňom kontakt s druhým rodičom, od ktorého ( ako obete ) boli oddelené ( ako obete )? Koľkí a koľké z vás ste sa aspoň pokúsili dať do laty rodiča, ktorý si bezdôvodne uzurpoval spoločné dieťa, uniesol ho z dovtedajšieho domova – teda koľkí a koľké ste bránili dieťa a jeho záujem? Záujem dieťaťa, ktorým sa bránite, za ktorý sa skrývate, ktorý oplieskavate o hlavu všetkým okolo ( za horlivého pritakávania polovyučených a/alebo sexistických a/alebo preťažených a/alebo slabo platených sociálnych pracovníčok )? Znova, česť výnimkám.

\r\n

Akoby ste vy, sudcovia, advokáti uzurpujúcich rodičov, sociálni pracovníci, súdni znalci, policajti, členky pro-ženských skupín, prevádzkovatelia domovov pre matky a všetci iní príživníci nefunkčného systému zabudli na rovnicu: občan = občan, matka = otec, dieťa = matka + otec; po rozvode už je matka vždy viac ako otec, jeden občan má zrazu väčšie práva, je lepší ako ten druhý, dieťa patrí matke ... . Stále tie isté stereotypy, stále tie isté chyby, stále nové a nové obete, stále nové a nové krivdy.

\r\n

Nie je vari úlohou, ba svätou povinnosťou sociálnych pracovníkov, policajtov, sudcov, znalcov, advokátov atď. zabrániť poškodeniu „záujmu dieťaťa“? Použijem silný výraz: je skutočne výsostne debilné tvrdiť, že napríklad dieťa, dovtedy vychovávané oboma rodičmi ( oboma spôsobilými a bez patológie ), zrazu nechce vidieť jedného z nich; že takéto dieťa si zvolí dobrovoľne a vedome radšej sa stretávať s milovaným ockom štyri dni v mesiaci namiesto toho, aby s ním v utorok, štvrtok a hoci aj piatok šlo vonku bicyklovať sa, či na pieskovisko. Keby mohlo, pravda. Ale nie, náš systém toto dieťa zomelie na prach: strčí ho na krk matke, plahočiacej sa v horšom prípade životom sama, pracujúcej, s finančnými problémami, preťaženej domácimi povinnosťami, príslušne nenávidiacej ex-manžela a prípadne primerane programujúcej dieťa; v „lepšom prípade“ na krk matke, ktorá má nakvartírovaného cudzieho uja ( alebo o mesiac, pol roka, rok ďalšieho a ďalšieho ... ), vydávajúc ho za nového a pravého ocka, kupujúcu si ( a kaziacu ) ho všetkými možnými spôsobmi, zúrivo vo vleku nového úžasného života, ktorý sa po rokoch ukáže predsa len taký istý, len s iným chlapom.

\r\n

 

\r\n

Je viac než isté, že v rozvodovej situácii sa rodičia ( v tomto prípade manželia ) väčšinou nevedia dohodnúť na ničom. Iste, majetok sa rozdelí relatívne rýchlo, čísla sú jasné. Horšie je to s citmi – citmi k sebe navzájom a citmi k dieťaťu. Po istom čase sa normálny človek vyrovná i s citmi k bývalému partnerovi – bude to tak či onak, vyrovná sa. Dovolím si však tvrdiť so 100%-nou istotou, že dieťa sa oželieť nedá. Som rodičom dvoch dcér, nevidel som ich dva roky a viem, že sa to nedá oželieť. Bolo by prinajmenšom naivné si myslieť, že keď jedného z rodičov zbavíte dieťaťa, že bude spokojný, alebo že sa s tým vyrovná. Možno niektorí áno – nuž, hanba im, mrchavým.

\r\n

 

\r\n

Ad: iniciatíva SaS vs KDH a iní ( len na okraj )

\r\n

A práve tu musí prísť na scénu štát – nie benevolentný ( až hlúpy a samodeštruktívny ), demokratický ( až prehnane ), laický štát. Je úlohou štátu určiť svojim občanom hranice, ukázať im silu princípov a pravidiel a zároveň aj hrôzu trestu. Ako povedal môj obľúbený psychológ ( mimochodom aj obľúbenec pani Ščibrányovej, Dr. Gardner ): bez hrozby a trestu by civilizovaná spoločnosť zanikla. Volám po diktatúre? Áno, lebo občan – matka sa nevie spratať do kože! Volám po obmedzení práv rodiča ( Rodiča – matky )? Áno, lebo práva rodiča – matky nie sú väčšie ako práva rodiča – otca a už vôbec nie ako práva dieťaťa – občana! Akým právom uprednostňuje náš skvelý súdny systém, či skôr slávna súdna prax práva dvoch ľudí pred právom jedného človeka? To systém nevie napočítať ani do troch? Volám po silnejšom štáte a som preto „republikán“ a nie „liberál“? Nech! Aspoň nie som hlupák, ktorý pod sebou píli konár!

\r\n

 

\r\n

Veľké odhalenie ( o ktorom sme už aj tak vedeli )

\r\n

Prečo teda nepočúvame hlasy rozumných ľudí, ako napríklad pani Martinkovej ( viď článok )? Prečo nevezmeme zúrivcom z radov rodičov – a prečo nepovedať rovno, že matiek? – z rúk atómovú citovú zbraň ( = výlučné a materiálne vlastnenie dieťaťa ) a nezabránime psychickému a citovému zneužitiu dieťaťa tým, že dieťa zveríme obom rodičom približne rovnako vždy, keď je to čo i len trochu možné a vždy hneď od chvíle, kedy jeden z rodičov opustí dovtedy spoločnú domácnosť? Prečo to neurobíme rozumne a nevyskúšame iné, ba dokonca rôzne spôsoby a systémy zverenia dieťaťa, kým rozhodneme o definitívnom zverení dieťaťa? Prečo neprispôsobíme spôsob zverenia dieťaťu, ktoré má rado oboch rodičov, oboch rovnako, oboch inak, oboch raz jedného menej a druhého viac a o pár dní, týždňov, mesiacov zas jedného viac a druhého menej ... ( odporúčam knihu Warshaka ( Revoluce v porozvodové péči o děti, voľne prístupné ). Prečo za záujem dieťaťa vydávame ( nie rodičia, ale zainteresované profesie ) svoje vlastné záujmy?

\r\n

 

\r\n

Pretože - povedzme si to rovno – pre peniaze. Čo by robili sociálne pracovníčky, keby nemali čo posudzovať, šetriť pomery, dávať stanoviská, chodiť na pojednávania ( a na nákupy )? Čo by robili advokáti a kam by sa podeli ich tučné, likvidačné hodinové tarifné odmeny? Čo by robili úbohí sudcovia, inak zavalení nudnými obchodnými spormi, exekúciami a iným nezáživným ľudským svinstvom? Čo by robili súdni znalci, pospolu fakt odborná cháska bez skutočnej detskej špecializácie a bez chuti dovzdelania sa? Kam by sa podeli ich honoráre za kopírované posudky? Aké živobytie by si našli prevádzkarky domovov pre matky s deťmi, pracovníčky najrôznejších občianskych združení atď.? Kam by sa podela všetka tá moc, tie príležitosti na záhaľku, laxnosť, nedbajstvo, úplatky, diskrimináciu, vybitie si komplexov a vlastných nedoriešených vecí ... ?

\r\n

Nie, nie, nie: spory o zverenie sú predsa zlatou baňou, mŕtvolou pre supy, krvou pre vampírov, večným zdrojom živobytia až blahobytu!

\r\n

Keď o tom trochu pouvažujete, zistíte, že to všetko je fakt pravda – a že ste to vlastne aj sami tušili a vedeli, takže ... áno, v podstate žiadne veľké odhalenie.

\r\n

 

\r\n

A teraz skutočne sedliackym rozumom

\r\n

Povedzme, že máme rodiča ( napríklad matku ), ktorá odmieta, aby dieťa bolo s otcom počas približne rovnakého obdobia ako s ňou. U otca sa ani po usilovnom skúmaní ( psychológ, lustrácia prísnejšia ako na agenta ŠTB, pričom žiadne podobné skúmanie a lustrovanie u matky neprebehlo ) nezistila žiadna patológia ani nespôsobilosť. Automaticky platí prezumpcia spôsobilosti matky. Jediným nedostatkom otca je, že s ním matka nedokáže komunikovať. Presne povedané ešte raz: on síce s matkou vie komunikovať, ale ona s ním komunikovať nedokáže - čo je jasne jeho nedostatok. Súd teda celkom samozrejme dospeje k názoru a presvedčeniu, že síce obaja rodičia sú spôsobilí, ale nedokážu sa dohodnúť a komunikovať o záležitostiach ( dieťaťa ) a preto by realizácia striedavky bola neúspešná a proti záujmom dieťaťa ( sic ); rozumej, že dieťa by bolo „v strede bitevného poľa“. Bežná schéma myslenia a rozhodovania na našich súdoch.

\r\n

Aj vám tu niečo nesedí? Máte pravdu! Mimochodom, nesedí to ani českému ústavnému súdu, ani Európskemu súdu pre ľudské práva ... ale, čuduj sa svete, našim súdom všetko sedí punktum!

\r\n

 

\r\n

Nikto netvrdí, že striedavka je vždy ideálnym riešením – alebo riešením najlepším z možných. Niekedy sa môže ukázať najlepším riešením zverenie dieťaťa výlučne otcovi. Často sa môže ukázať – a som o tom hlboko a pevne presvedčený – že dôrazný postup štátu pri trestaní akejkoľvek formy „rodičovskej neposlušnosti“ ( obštrukcie, únosy, bránenie v styku, programovanie, neodôvodnený odpor k striedavke atď. ) má výrazné úspechy pri riešení otázky zverovania detí, ako v časovom, tak i vecnom ohľade. Malá príučka nespratníkovi a pevná ruka dokáže divy aj u dospelého, najmä u takého, ktorý sa zaň iba vydáva, ale v skutočnosti je iba nezrelý, nenávisťou či pomstou zahltený egoista, ktorému na dieťati záleží až na druhom mieste, hneď po sebe a riadnom kuse prázdnoty.

\r\n

 

\r\n

Neprajníkom ( vrátane útoku na menovanú pani )

\r\n

Obštrukcie, odpor matiek, rôzne taktiky na zabránenie rovnocenného a kvalitného kontaktu otca s dieťaťom a programovanie detí proti druhému rodičovi nie sú výmyslom – verím, že každý z nás už niečo podobné zažil a videl, bohužiaľ.

\r\n

Rovnako skutočné a rovnako desivé sú siahodlhé spory o zverenie detí na našich súdoch. Skutočné a desivé sú osudy utrpenia a strádania otcov, ktorým boli ich vlastné deti vyrvané osobami, ktoré kedysi ľúbili a za spolupráce systému, ktorý živia svojimi daňami.

\r\n

Je preto skutočne veľmi naivné myslieť si, ako sa o to snaží „odborník“ typu pani Ščibranyová, že s programujúcim rodičom, lebo takéto praktiky sú viac či menej programovaním, je všetko v poriadku. Ba čo viac, neprajníci humánnejšieho riešenia zverovania detí než je automatické zverovanie matkám sa nás za jej pomoci a jej podobných snažia presvedčiť o tom, že blesk začal existovať až vtedy, keď Nikola Tesla vynašiel elektrinu. Milá pani Ščibranyová, mám pre Vás novinku: PAS ( SZR ) skutočne existuje, aj keby sa nehodil presne na niektorú z klasifikovaných diagnóz – možno aj preto, že sa prelína medzi psychopatiou, hystériou, paranoiou, obyčajným egoizmom, nenávisťou, komplexami a pomstou, cez bludy, zdieľané bludy a kadečo iné. Ja som, samozrejme nevyštudoval psychológiu ( ako dúfam Vy ), ale asi budete vedieť, že mierim k pravde. Odporúčam doštudovať, ak mi dovolíte malú drzosť.

\r\n

A ešte jedna drzosť, lebo viem, že rada hráte na genderovú strunku a dokonca rada miešate pravdy s polopravdami a nezmyslami. Napríklad, majme situáciu, keby z bohuznámych a neuveriteľných dôvodov zverili dieťa otcovi a matka by sa domáhala striedavky. Otec by s ňou nedokázal komunikovať a súd, sociálka, znalkyňa by boli na jeho strane. Ale, citujem Vás: „bez vzájomnej dohody, rodičovskej múdrosti a úcty to ( = striedavka ) nie je možné. Rozvod je dôkazom, že expartneri v páre nedokázali spolu­pracovať, a ako to teraz zrazu majú vedieť pri striedavej starostlivosti, ktorá je veľmi náročným modelom na kooperáciu? ... Je ilúzia, že by striedavá výchova, ktorú by súdy nariaďovali pred­nostne a aj proti vôli jedného z nich, prirodzene vyriešila nenávisť či nekomunikáciu medzi rodičmi. Ak súd nariadi striedavú výchovu, hoci partneri sa nevedia dohod­núť, je tu riziko, že pokračujúce násilie bude negatívne prežívať aj die­ťa - bude sa uzatvárať do se­ba, aby sa chránilo, alebo sa bude usilovať chrániť ,slabšieho\' ( = napadnutého ) rodiča a vytvorí s ním koalíciu proti druhému, v každom prípade bude vykonávať prácu v prospech rodiča, aby znížilo svoje vnútorné napätie.\"

\r\n

Ak veríte, že by takýto prípad nastal, buď sa mýlite, alebo ste taká dobrá, že ste presvedčili aj samú seba ( a to už je asi diagnóza ). Ak by súdy zverovali deti v 90% prípadov otcom, ako sa to deje teraz, ale v prospech žien ( a bohužiaľ v neprospech detí ), potom by vami odsudzované nariaďovanie striedavky ( teda v tomto prípade a po vašom rozumej v neprospech mužov ) bolo nebezpečenstvom a rizikom pre deti. Znamená to, že všetky ženy bez detí by sa o striedavku snažili márne. Trváte aj teraz na vašich slovách a na tom, že ste za rovnosť pohlaví? Ak áno, budete bojovať za zverenie detí v 90% prípadov otcom? Ak áno, ja budem v takom prípade bojovať za striedavku pre ženy.

\r\n

 

\r\n

Čo na záver?

\r\n

Snáď len viera, že som ublížil mnohým z vás – že som ublížil vašej lenivosti rozmýšľať, cítiť, používať zdravý rozum, obyčajné ľudské srdce, že som vás zobudil z toho oblbujúceho spánku, prerušil vymývanie vašich mozgov tak príjemnými ilúziami, kultmi, snami. Popravde, všetci také prebudenie potrebujeme – a hlavne ho potrebuje systém, ktorého sme strojcami, väzňami, služobníkmi, otrokmi, kolaborantmi, využívateľmi, zneužívateľmi, príživníkmi.

\r\n

Snáď len viera, že ak aj rozvodov neubudne, hádam ubudne nešťastných a na celý život poznačených detí, ktorým vlastná matka vyrvala otca zo života a zo srdca, že ubudne obetí zrady a dvojitej zrady. Snáď len viera, že sa spamätáme my i všetci, ktorí majú moc zasiahnuť a niečo urobiť. Ja robím aspoň toto - a vy?

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Erik Bogdan, Mgr.

\r\n

Vinné 16

\r\n

 

\r\n

072 31 Vinné

','',1,0,0,2,'2013-11-07 14:08:47',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:08:47','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,99,'','',1,308,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(36,72,'Zníženie výžívného v prípade straty zamestnania','znizenie-vyzivneho-v-pripade-straty-zamestnania','','

Dobrý deň,

\r\n

som otcom  dvoch synov, z toho jeden je . So starším synom mám výborný vzťah, s mladším sa vídam len každý druhý víkend, pričom mi je rôznymi obštrukciami bránené v styku.  Riadne platím výživné vo výške 300 eur mesačne, avšak momentálne som stratil zamestnanie. Podal som návrh na zníženie výživného, avšak pokiaľ súd rozhodne, som povinný platiť výživné? Nemám totiž z čoho.

\r\n

Odpoveď:

\r\n

            Plnenie vyživovacej povinnosti rodiča k maloletému dieťaťu je jeho zákonná povinnosť a skutočnosť, že rodič je nezamestnaný a nemá žiaden príjem ho žiadnym spôsobom nezbavuje jeho zákonnej povinnosti vyživovať svoje dieťa.

\r\n

Súd určuje výšku výživného podľa schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. To však neznamená, že pokiaľ ste nezamestnaný, že nie je dokonca možné aj zvýšenie výživného. Súd určuje výživné nielen podľa príjmu (majetkových pomerov) ale aj podľa jeho schopností a možností.

\r\n

Napr. pokiaľ povinný rodič sa stal nezamestnaným vlastným pričinením (napr. dal výpoveď) tak súd túto skutočnosť zohľadní a môže zvýšiť výživné aj v prípade, že povinný rodič nemá príjem. Rovnako súd posudzuje v prípade nezamestnaných aj to, či mu úrad práce ponúkol prácu a pokiaľ ju povinný rodič odmietol, aj to môže byť právne významné pre zvýšenie výživného.

\r\n

Pokiaľ  neplatíte najmenej tri mesiace v období dvoch rokov si neplní riadne vyživovaciu povinnosť tak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa §207 Trestného zákona, a taktiež môže byť zaostalé výživné vymáhané v exekučnom konaní.

\r\n

V prípade straty zamestnania je možné sa procesne brániť aj návrhom na súd, v ktorom požiadate o nariadenia predbežného opatrenia, ktorým Vám súd nariadi platiť výživné v nevyhnutnej miere.

\r\n
 
','',1,0,0,11,'2013-11-07 14:09:05',42,'','2013-11-12 09:26:30',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:09:05','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,98,'','',1,246,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(37,73,'Rozsudky Okresný súd Bratislava IV','rozsudky-okresny-sud-bratislava-iv','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSBratislavaIV\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:09:56',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:09:56','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,97,'','',1,208,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(38,74,'02 Rozsudky o náhrade škody za zmarený styk','02-rozsudky-o-nahrade-skody-za-zmareny-styk','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/_NahradaSkodyZaZmarenyStyk\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:10:17',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:10:17','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,96,'','',1,454,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(39,75,'Rozsudky Okresný súd Bratislava III','rozsudky-okresny-sud-bratislava-iii','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSBratislavaIII\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:12:22',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:12:22','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,95,'','',1,236,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(40,76,'Rozsudky Okresný súd Humenné','rozsudky-okresny-sud-humenne','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSHE\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:12:49',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:12:49','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,94,'','',1,254,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(41,77,'Ústredie práce','ustredie-prace','','

 

\r\n

 

\r\n

Juráš: Viem o prípadoch, kde na záujem detí nie je prihliadané

\r\n


\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
Na celoslovenskom stretnutí poručenských sudcov v Omšení hovorí generálny riaditeľ ÚPSVAR Ivan Juráš o tom, že sa stretáva s prípadmi, keď na záujem
\r\n
detí nie je prihliadané. Hovorí aj o tom, že vaše listy a sťažnosti zaručene neskončia v koši - vypočujte si na nahrávke z podujatia:
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
Juras - viem o pripadoch, kde na zaujem deti nie je prihliadane by Liga Otcov
\r\n

Juras - viem o pripadoch, kde na zaujem deti nie je prihliadane by Liga Otcov

\r\n

Generálny riaditeľ zjavne nenechal sťažnosti občanov bokom a ako môžete počuť v jeho výstupe, početnými podnetmi rodičov sa začal zaoberať. Zistil že nerovnosť v prístupe k deťom sa netýka okrajových prípadov, ale že je na Slovensku smutným štandardom. 

A rovnako mu prekáža aj nejasnosť a netransparentnosť prístupu odborov sociálnoprávnej ochrany detí, ktorého pracovníčky a pracovníci by mali dbať v prvom rade na najvyšší záujem dieťaťa - na oboch rodičov aj po rozchode, určovať jasné kritériá pre obmedzenie styku rodiča s dieťaťom, nielen \"automaticky\" na základe predsudkov a stereotypného vnímania že \"dieťa patrí matke\".

\r\n

Ak máte skúsenosti, že deti nemali rovnaký prístup k obom rodičom po rozchode, dajte to vedieť aj nakancelariagr@upsvar.sk, kópiu pošlite aj na info@ligaotcov.sk

','',1,0,0,10,'2013-11-07 14:13:12',42,'','2013-11-12 09:13:24',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:13:12','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,93,'','',1,189,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(42,78,'Rozsudky Okresný súd Rimavska Sobota','rozsudky-okresny-sud-rimavska-sobota','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSRimavskaSobota\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:13:42',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:13:42','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,92,'','',1,203,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(43,79,'Rozsudky Okresný súd Nitra','rozsudky-okresny-sud-nitra','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSNR\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:14:09',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:14:09','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,91,'','',1,210,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(44,80,'Rozsudky Krajský súd Trenčín','rozsudky-krajsky-sud-trencin','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/KSTrencin\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:14:49',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:14:49','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,90,'','',1,206,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(45,81,'Päť rád pre obdobie zostavovania plánu','paet-rad-pre-obdobie-zostavovania-planu','','

Päť rád pre obdobie zostavovania plánu striedavej starostlivosti o dieťa:

\r\n


Pamätajte na tieto rady keď spoločne zostavujete plán starostlivosti. Základná rada je:
Všetky rozhodnutia týkajúce sa plánu musia byť adresné, jasné, presne vymedzené.

\r\n

 

\r\n

1. Nápady oboch rodičov musia byť zohľadnené

\r\n

ak obaja rodičia cítia, že sú aktívne zapojení v pláne,
je nádejnejšie že ho budú dodržiavať

\r\n

 

\r\n

2. Obaja rodičia musia mať definovanú úlohu v živote dieťaťa

\r\n

plán by mal tieto nové úlohy, povinnosti a
zodpovednosti jasne odrážať

\r\n

 

\r\n

3. Plány musia byť jasne štruktúrované

\r\n

plány by mali byť dostatočne štruktúrované, mali by
byť pochopiteľné a pružné pre to, aby boli reálne

\r\n

 

\r\n

4. Jasne odlíšiť manželskú a rodičovskú úlohu

\r\n

jasne musí byť rozlíšený rozdiel medzi manželstvom
a rodičovskou úlohou po rozchode

\r\n

 

\r\n

5. Čokoľvek čo zostane nerozhodnuté rodičmi rozhodne sudca

','',1,0,0,11,'2013-11-07 14:15:07',42,'','2013-11-12 09:11:54',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:15:07','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,89,'','',1,173,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(46,82,'Sťažnosť - prieťahy v konaní','staznost-prietahy-v-konani','','
\r\n
\r\n

XY, nar. 00.00.0000, bytom AA

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n


\r\n

 

\r\n

 Okresný súd 

\r\n

XX 

\r\n

XX

\r\n

 

\r\n


\r\n


\r\n

 Sťažnosť pre porušovanie práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov   - § 62  zák. 757/2004

\r\n


\r\n


\r\n

 

\r\n

Na Okresnom súde XX je pod sp.zn. 00Em/00/0000 vedené konanie o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.

\r\n

Vo veci som podal niekoľko návrhov, avšak doposiaľ súd vo veci nekonal a ani neustanovil kolízneho opatrovníka.

\r\n

 

\r\n

Vzhľadom nato, že mám podozrenie, že v danom konaní sú porušené práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, žiadam, aby:

\r\n


\r\n

1.   Okresný súd bezodkladne vec prešetril a prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v predmetnej veci bezodkladne rozhodol.

\r\n

2.  Okresný súd písomne ma vyrozumel o  spôsobe vybavenia sťažnosti a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.

\r\n


\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

V ........., dňa 00.00.0000

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

XY

\r\n


\r\n
','',1,0,0,12,'2013-11-07 14:15:20',42,'','2013-11-12 09:27:59',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:15:20','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,88,'','',1,275,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(47,83,'06 Rozsudky - Zmena zverenia dieťaťa kvôli bráneniu v styku s druhým rodičom','06-rozsudky-zmena-zverenia-dietata-kvoli-braneniu-v-styku-s-druhym-rodicom','','','\r\n

Požiadali sme všetky Okresné súdy o zverejnenie rozsudkov, či v roku 2010 a 2011 využili §25 ods 4, podľa ktorého:

\r\n

 

\r\n

\"Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.\"

\r\n

 

\r\n

Keďže bránenie v styku pod rôznymi zámienkami je pomerne časté, prekvapili nás odpovede z Okresných súdov.

\r\n

Toto ustanovenie paragrafu využili podľa zverejnených odpovedí doleuveených súdov len jediný krát na Okresnom súde Košice okolie:

\r\n


OS Kosice okolie - ROZSUDOK.doc

\r\n

Ostatné súdy odpovedali, že podľa tohto paragrafu v roku 2010 a 2011 nerozhodli ani jediný krát. Niektoré odpovedali zverejnením rozsudkov o zmene zverenia maloletého dieťaťa, nie však kvôli bráneniu v styku.

\r\n

 

\r\n


\r\n',1,0,0,8,'2013-11-07 14:15:31',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:15:31','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,87,'','',1,274,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(48,84,'Návrh na výkon rozhodnutia o styku rodiča s dieťaťom podľa § 273 O.s.p. ','navrh-na-vykon-rozhodnutia-o-styku-rodica-s-dietatom-podla-273-o-s-p','','

Okresný súd

\r\n

J. Kozáčeka 19
960 01 Zvolen

\r\n

 

\r\n

č.k.: 14Em/5/2010

\r\n\r\n

Vo Zvolene dňa 21.06.2010

\r\n\r\n

Oprávnený: otec maloletého dieťaťa:
XY, nar. 11.11.1970
bytom XX č. 123, 960 01 Zvolen
štátny občan SR

\r\n\r\n

Povinná:matka maloletého dieťaťa:
XX, rod. YY, nar. 20.01.1971
bytom XX č. 5, 960 01 Zvolen,

\r\n

štátny občan SR

\r\n\r\n

Prvý návrh na výkon rozhodnutia o úprave styku s maloletým dieťaťom (§ 273 O.s.p.)

\r\n\r\n

I.

\r\n

Okresný súd vo Zvolene v konaní č. 8P/29/2010 zo dňa 25.03.2010 rozsudkom rozhodol o styku oprávneného – otca s mal. synom XX YY, nar. 15. 8. 1996, a to tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletým synom XX každý párny týždeň od piatka 18.00 hod. do nedele 18.00 hod. Matke bola uložená povinnosť mal. dieťa na styk s otcom riadne pripraviť a odovzdať ho pred miestom jej bydliska a otec ho bol povinný vrátiť mal. dieťa pred miestom jej bydliska. Rozhodnutie Okresného súdu nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2010.

\r\n\r\n

Dňa 22.05.2010 bola matka podľa § 272 ods. 2 O.s.p. písomne vyzvaná Okresným súdom vo Zvolene, aby uznesenie plnila (14Em/5/2010 – 12).

\r\n\r\n

II.

\r\n\r\n

Dňa 18.06.2010, v piatok párneho týždňa, som sa o 18.00 hod. dostavil na adresu pobytu matky, aby som si prevzal syna. Opakovane som zvonil pri bráne domu, avšak nikto neotváral. Volal som matke na mobilný telefón, avšak nedvíhala. Po 15 minútach som odišiel preč. Tieto skutočnosti vie potvrdiť aj môj brat YY ZZ, bytom Javorová 7, Zvolen, ktorý tam taktiež došiel.

\r\n

 

\r\n

Dôkaz: Výsluch svedka

\r\n\r\n

Matka mi bez objektívnych dôvodov odmieta syna vydať tak ako to upravuje rozhodnutie súdu. Vzhľadom na konanie matky som nútený domáhať sa svojich rodičovských práv súdnou cestou, a to výkonom rozhodnutia v zmysle ust. § 272 a nasl. O. s. p. K tomuto riešeniu súdnou cestou som pristúpil po vyčerpaní všetkých mne dostupných možností.

\r\n

Napriek tomu, že povinná bola súdom dňa 22.05.2010 vyzvaná rozsudok dobrovoľne plniť a aj bola poučená o následkoch nerešpektovania súdneho rozhodnutia, styk s mojím synom sa opätovne nerealizuje. Je teda preukázané, že výzva Okresného súdu zo dňa 22.05.2010 zostala bezvýsledná.

\r\n\r\n

III.

\r\n\r\n

Navrhujem, aby Okresný súd vo Zvolene v zmysle § 273 odst. 1) a ods. 2) O.s.p. takto rozhodol:

\r\n

 

\r\n

Súd ukladá povinnej XX, rod. YY, nar. 20.01.1971, bytom XX 5, 960 01 Zvolen pokutu vo výške 200,- eur, ktorú je povinná zaplatiť do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia na účet Okresného súdu Zvolen.

\r\n

 

\r\n

Alternatívne navrhujem, aby súd v zmysle § 273 ods. 1 písm a) vyzval príslušný štátny orgán, aby zastavil matke výplatu rodičovského príspevku, resp. v zmysle § 273 ods. 1 písm b) zastavil výplatu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.

\r\n\r\n\r\n\r\n

XY

','',1,0,0,12,'2013-11-07 14:15:46',42,'','2013-11-12 09:09:45',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:15:46','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,86,'','',1,357,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(49,85,'Rozsudky Okresný súd Bánovce nad Bebravou','rozsudky-okresny-sud-banovce-nad-bebravou','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSBnB\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:16:06',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:16:06','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,85,'','',1,169,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(50,86,'Rozsudky Krajský súd Trnava','rozsudky-krajsky-sud-trnava','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/KSTrnava\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:16:22',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:16:22','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,84,'','',1,185,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(51,87,'Platy na ministerstvách a úradoch','platy-na-ministerstvach-a-uradoch','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/_vyplaty/ministerstva\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,9,'2013-11-07 14:16:46',42,'','2013-11-12 09:07:52',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:16:46','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,8,'','',1,2762,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(52,88,'Platy na ministerstve práce','platy-na-ministerstve-prace','','\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
NázovPlatText:ProfesiaOsobné číslo
Adamček Dušan Ing.1 902 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10100169
Bačkovský Michal Ing.1 675 €hlavný štátny radca-vedúci oddelenia10101568
Bojková Patrícia Ing.2 221 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10102292
Brichtová Lýdia Mgr. PhD.1 953 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10100185
Burian Jozef Ing.1 863 €štátny tajomník10102991
Candrák Miloš Dr. PhD.1 822 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10103001
Čepcová Ľubica Ing.1 968 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10102224
Činčala Július Ing.1 874 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10103053
Čutková Zoja Ing. PhD.1 974 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10101974
Divincová Janka Mgr.1 695 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10102447
Dórová Henrieta Ing.1 541 €generálny štátny radca-vedúci oddelenia10102068
Ďuričová Elena Ing.1 706 €štátny radca-riaditeľ odboru10100643
Evinová Jana Ing.1 675 €generálny štátny radca-vedúci oddelenia10102148
Fašungová Lucia Mgr.1 792 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10102488
Filípková Soňa Ing.1 963 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10103020
Hatala Martin JUDr.1 872 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10102767
Hertelová Karin Mgr.2 530 €generálny štátny radca-gen.riad. sekcie10100968
Hodges Eva Ing.1 940 €generálny štátny radca-vedúci oddelenia10101962
Hudák Ján Ing. PhD.1 859 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10101599
Janíková Martina JUDr.1 668 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10101646
Jokl Karol JUDr.1 917 €generálny štátny radca-riaditeľ odboru10103022
Kantnerová Alena Ing.1 710 €generálny štátny radca-vedúci oddelenia10101500
Kmeťová Jana Mgr.1 211 €generálny štátny radca-vedúci oddelenia10101650
Kolesárová Jana Ing.2 911 €generálny štátny radca-gen.riad. sekcie10102994
Košútová Mária PhDr.1 801 €hlavný štátny radca-vedúci oddelenia10100230
Kožárová Jana Ing.1 689 €hlavný štátny radca-vedúci oddelenia10101630
Krivošík Michal Mgr.1 353 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10101032
Lanáková Katarína Mgr.1 680 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10100775
Lehocká Danica PaedDr.2 445 €generálny štátny radca-gen.riad. sekcie10102990
Meňky Peter Ing.1 873 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10103002
Michaldová Elena Mgr. Ing.2 597 €generálny štátny radca-gen.riad. sekcie10102709
Mikušová Andrea Mgr.1 362 €generálny štátny radca-vedúci oddelenia10102260
Minčevová Eva Ing.1 563 €generálny štátny radca-vedúci oddelenia10102101
Mištinová Dagmar Mgr. Ing.1 228 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10102958
Molnárová Miloslava Mgr. PhD.1 529 €generálny štátny radca-vedúci oddelenia10102406
Mrázková Ivana Mgr.1 807 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10100473
Mrvová Lýdia Ing.2 964 €generálny štátny radca-riaditeľ odboru10101979
Németh Albert Ing.2 462 €generálny štátny radca-gen.riad. sekcie10103003
Ondruš Branislav Mgr.1 863 €štátny tajomník10102985
Palacka Juraj Ing.1 533 €hlavný štátny radca-vedúci oddelenia10100991
Pavlis Slovinská Slavomíra Mgr.1 761 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10102667
Pečová Renáta Ing.2 260 €generálny štátny radca-riaditeľ odboru10103034
Pietruchová Oľga Ing.1 864 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10102902
Pitoňák Andrej JUDr.1 700 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10102098
Polačeková Ildikó Ing.1 736 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10101982
Poláková Viera Mgr.2 275 €generálny štátny radca-gen.riad. sekcie10102988
Prnová Marta Ing.1 935 €generálny štátny radca-riaditeľ odboru10102314
Raučina Ladislav JUDr. Ing.1 965 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10103017
Reischlová Slávka JUDr.996 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10102960
Richter Ján JUDr.2 795 €minister10102987
Sabol Peter Ing.1 955 €generálny štátny radca-vedúci oddelenia10103042
Společník Jozef Ing.1 778 €hlavný štátny radca-vedúci oddelenia10103037
Stuška Michal Mgr.2 253 €generálny štátny radca-riaditeľ odboru10102195
Šebová Nadežda JUDr.2 361 €generálny štátny radca-gen.riad. sekcie10100261
Štefánek Radoslav Ing.1 816 €generálny štátny radca-riaditeľ odboru10103004
Toman Jozef Mgr. JUDr. PhD.1 734 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10102610
Valovičová Eva Ing.1 673 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10101872
Vančo Jozef Ing.1 863 €vedúci služobného úradu10102986
Vároš Juraj JUDr.1 631 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10101556
Vavrinčík Martin Mgr.2 086 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10102768
Vojteková Edita Bc.1 873 €hlavný radca-riaditeľ odboru10100139
Záhorská Agáta Ing.2 289 €generálny štátny radca-riaditeľ odboru10102997
Zajacová Andrea Ing.1 470 €hlavný štátny radca-vedúci oddelenia10102696
Záni Alexandra JUDr.1 546 €hlavný štátny radca-riaditeľ odboru10102502
','',1,0,0,9,'2013-11-07 14:18:36',42,'','2013-11-12 09:07:52',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:18:36','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,7,'','',1,3954,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(53,89,'Rozsudky Okresný súd Vranov nad Topľou','rozsudky-okresny-sud-vranov-nad-toplou','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSVranovNT\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:19:01',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:19:01','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,81,'','',1,175,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(54,90,'Môže kolízny opatrovník ustanovený súdom vo veci ÚPP odporučiť dieťa do výhradnej starostlivosti matky napriek tomu, že otec žiada striedavú osobnú starostlivosť a otec má vhodné podmienky na výchovu maloletého.','moze-kolizny-opatrovnik-ustanoveny-sudom-vo-veci-upp-odporucit-dieta-do-vyhradnej-starostlivosti-matky-napriek-tomu-ze-otec-ziada-striedavu-osobnu-starostlivost-a-otec-ma-vhodne-podmienky-na-vychovu-maloleteho','','

 

\r\n

 

\r\n','\r\n

UPSVR Banská Bystrica

\r\n

 

\r\n

Kolízny opatrovník ustanovený súdom v konaní vo veci rozvodu manželstva, úpravy výkonu rodičovských práv a povinnosti k maloletému dieťaťu vyjadruje stanovisko na základe zisteného skutkového stavu veci a síce, o návrhu o striedavej osobnej starostlivosti vykoná pophovor s obomi rodičmi dieťaťa, v závislosti od veku a morálnej, rozumovej vyspelosti diaťaťa, aj pohovor s dieťaťom. V prípade, že nie je možná SOS dohoda medzi rodičmi, kolízny opatrovník sa dôsledne zaoberá argumentami toho rodiča, ktorý nesúhlasí s návrhom SOS, tiež je pre kolízneho opatrovníka smerodajné vyjadrenie dieťaťa. Pokiaľ je zrejmé, že medzi rodičmi dieťaťa je narušená komunikácia, resp. žiadna, nie sú schopní dospieť k dohode, odzrkadluje sa to aj vo výchove dieťaťa.Vtedy je pre kolízneho opatrovníka jednoznačné, že SOS by neplnila svoj účel. V takomto prípade aj na základe iných zistených skutočností / referát PPS / návrhy na SOS doporučuje kolízny opatrovník zamietnúť, v prípade,keď ešte nie sú upravené RPP k dieťaťu, doporučuje zveriť dieťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov. Bytové podmienky nie sú rozhodujúce pre vykonávanie SOS.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

Mgr.Peter Chrappa

\r\n

úsek KM, OUS, BOZP a OPP

\r\n

UPSVR Banská Bystrica

\r\n

mail: Peter.Chrappa@upsvar.sk

\r\n

IP Phone: 048-2441 110

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
odbor sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately
Špitálska 8
812 67 Bratislava

\r\n

 

\r\n
\r\n

Ad:
Ci moze kolizny opatrovnik ustanoveny sudom vo veci UPP odporucit dieta do
vyhradnej starostlivosti matky napriek tomu, ze otec ziada o striedavu
osobnu starostlivost a otec ma vhodne podmienky na vychovu maloletehoDobry den,
na Vase doziadanie vo veci vyjadrenia kolizneho opatrovnika v konani o
striedavo osobnu starostlivost Vam odpovedame nasledovne:

Na zaklade novely c.217/2010 zakona c.36/2005 z.z. o rodine ucinnej od
01.07.2010 je mozne dieta zverit do striedavej osobnej starostlivosti
obidvoch rodicov, ak je to v zaujme dietata a ak budu takto lepsie
zabezpecene potreby dietata.
V konani sud prihliadne  na zaujem maloleteho dietata, na zachovanie jeho
vztahu k obidvom rodicom, najma na jeho citove vazby, vyvinove potreby a
stabilitu jeho buduceho vychovneho prostredia. V tejto suvislosti kolizny
opatrovnik vykonava opatrenia v zaujme dietata, sleduje najma, ci su
splnene podmienky pre zverenie dietata do striedavej osobnej starostlivosti
a vedie rodičov k dohode o podstatnych veciach tykajucich sa vychovy a
vyzivy.
V pripade ak kolizny opatrovnik pri realizacii opatreni socialnopravnej
ochrany zisti, ze nie su splnene podmienky pre zverenie dietata do
striedavej osobnej starostlivosti, oznami tieto skutocnosti sudu a navrhne
pri uprave vykonu rodicovskych prav a povinnosti zverit dieta do
starostlivosti toho rodica, ktory ma lepsie predpoklady pre starostlivost o
dieta, vzdy vsak s prihliadnutim na najlepsi zaujem dietata.

Uvedene Vam davame na vedomie a ostavame s pozdravom

Mgr. Zuzana Ruthoferová
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
odbor sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately
Špitálska 8
812 67 Bratislava
tel. 02/20455825, fax 02/20455556

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VO VEĽKOM KRTÍŠI

\r\n

Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Vybavuje/linka

\r\n

JUDr. Michalica

\r\n

047 2451 101

\r\n

 

\r\n

Veľký Krtíš

\r\n

16.11.2010

\r\n

 

\r\n

Vec:

\r\n

Odpoveď na žiadosť v zmysle infozákona č. 211/2000 Z.z. z dňa 12.11.2010 – evidovaná

\r\n

pod č. 22/2010/ŽPI

\r\n

 

\r\n

Dobrý deň,

\r\n

 

\r\n

Týmto potvrdzujem, že sme dňa 12.11.2010 prijali vašu žiadosť o sprístupnenie

\r\n

informácií v zmysle zákona č. 211/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení

\r\n

neskorších predpisov.

\r\n

 

\r\n

Zároveň Vám oznamujeme, že kolízny opatrovník môže odporučiť dieťa do výhradnej

\r\n

starostlivosti matky aj napriek tomu, že otec žiada o striedavú osobnú starostlivosť, ak je to

\r\n

v záujme maloletého dieťaťa.

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

Ing. Milan Šiška

\r\n

riaditeľ ÚPSVaR Veľký Krtíš

\r\n

 

\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VO ZVOLENE

\r\n

 

\r\n

KANCELÁRIA RIADITEĽA

\r\n

J. JISKRU 6, 960 09 Zvolen

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Naše číslo

\r\n

B/2010/073722

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Vybavuje/Linka

\r\n

Zvolen

\r\n

Eva Štrbíková /045 2441 101 16.11.2010

\r\n

 

\r\n

Vec

\r\n

Žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď

\r\n

 

\r\n

Na základe Vašej žiadosti, ktorá bola doručená na ÚPSVaR vo Zvolene mailom

\r\n

dňa 15.11.2010, Vám v zmysle zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

\r\n

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zasielame odpoveď

\r\n

na Vami požadovanú informáciu.

\r\n

Každé vyjadrenie kolízneho opatrovníka závisí od konkrétneho prípadu.

\r\n

Ako kolízny opatrovník dieťaťa nikdy nehájime záujem matky ani otca, ale výlučne

\r\n

záujem maloletého dieťaťa. Striedavú starostlivosť budeme doporučovať v prípadoch, ak by

\r\n

bola v záujme dieťaťa a ak by takto boli lepšie zaistené potreby dieťaťa.

\r\n

 

\r\n

V zmysle internej normy IN č. 02/2009 zo dňa 01.marca 2009, článok XI. Úrad práce,

\r\n

sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene ako povinná osoba upúšťa od zaplatenia úhrady za

\r\n

sprístupnenie informácie.

\r\n

 

\r\n

Uvedené Vám dávame na vedomie.

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

Mgr. Dagmar Bellová, PhD. v.r.

\r\n
\r\n

Riaditeľka

\r\n
\r\n

 

\r\n

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch

\r\n

F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

\r\n

 

\r\n

Referát právny

\r\n

 

\r\n

Naše číslo

\r\n

Vybavuje/linka

\r\n

2010/100398 Ing. Tabiová/0352440116

\r\n

 

\r\n

Miesto a dátum odoslania

\r\n

Nové Zámky 16.11.2010

\r\n

 

\r\n

Vec:

\r\n

Odpoveď

\r\n

 

\r\n

Z dôvodu, že Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií doručená e-mailom dňa

\r\n

12.11.2010, obsahovo nespĺňa náležitosti žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

\r\n

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

\r\n

neskorších predpisov, Vám týmto listom dávame nasledovnú odpoveď.

\r\n

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri výkone funkcie kolízneho

\r\n

opatrovníka zisťuje rodinné, bytové a sociálne pomery dieťaťa na účely rozhodnutia súdu.

\r\n

Kolízny opatrovník na základe týchto zistení, objektívneho posúdenia skutočností zo

\r\n

zohľadnením názoru dieťaťa môže navrhnúť súdu zveriť dieťa do starostlivosti matky,

\r\n

ak je to v prospech a v záujme dieťaťa, aj napriek tomu, že otec žiada striedavú osobnú

\r\n

starostlivosť.

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

Ing. Csilla Onódiová

\r\n

riaditeľka

\r\n

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

\r\n

v Nových Zámkoch

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Telefón

\r\n

++4210352440116

\r\n

 

\r\n

Fax

\r\n

++4210352440109

\r\n

 

\r\n

E-mail

\r\n

maria.tabiova@upsvar.sk

\r\n

 

\r\n

IČO

\r\n

37961187

\r\n
\r\n

Dňa 13.10.2010 ste nás e-mailom požiadali o informácie v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, kde ste žiadali informácie:   

- či môže kolizny opatrovnik ustanoveny sudom vo veci UPP odporučiž dieťa do výhradnej starostlivosti matky napriek tomu ze otec žiada striedavú osobnú starostlivosť a otec ma vhodné podmienky na výchovu maloletého.

K Vašej žiadosti uvádzame: 

Kolízny opatrovník ustanovený súdom vo veci úpravy práv a povinností môže po vykonanom dokazovaní odporučiť zverenie dieťaťa do výhradnej starostlivosti matky aj napriek tomu, že otec žiada o striedavú osobnú starostlivosť a má vhodné podmienky na výchovu maloletého dieťaťa. Tieto podmienky súd skúma veľmi podrobne. 
Zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti nemusí byť vždy v prospech maloletého dieťaťa, okolnosti môžu byť rôzne, nejedná sa len o vhodné vonkajšie – sociálne podmienky, súd môže zistiť iné prekážky prečo dieťa do takejto starostlivosti nezveriť ako napr. veľká vzdialenosť bydliska otca alebo takáto starostlivosť môže byť napr. v rozpore s potrebou stability výchovného prostredia dieťaťa. Súd aj kolízny opatrovník musia spoločne skúmať, či bude striedavá starostlivosť naozaj v prospech dieťaťa, musí skúmať citové väzby dieťaťa, jeho vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia, prípad treba posúdiť individuálne a veľmi citlivo, pretože striedavá starostlivosť, aj keď je uzákonená nie je vhodná pre každé dieťa ani pre každého rodiča. 
A navyše, ak sa jedná o dieťa, ktoré vie jasne sformulovať svoje stanovisko primerane veku, a to je odmietavé, súd musí na jeho názor prihliadať. 

S pozdravom 

JUDr. Melánia Pintérová 
ÚPSVaR v Martine

\r\n
\r\n

 

\r\n

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

\r\n

 

\r\n

odbor sociálnych vecí a rodiny

\r\n

oddelenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately

\r\n

 

\r\n

A.T. Sytnianskeho 1180, 969 01 Banská Štiavnica

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Naša značka:

\r\n

A/244/10/03327-9

\r\n

 

\r\n

Vybavuje:

\r\n

PhDr. Oliver Lakoštík

\r\n

 

\r\n

Banská Štiavnica

\r\n

dňa 16.11.2010

\r\n

 

\r\n

Vec: Žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 - odpoveď

\r\n

 

\r\n

V zmysle Zákona č. 36/2005 Z.z., o rodine v znení neskorších noviel a predpisov je možné dieťa zveriť

\r\n

 

\r\n

do striedavej osobnej starostlivosti v tom prípade, ak je to v zaujme dieťaťa a ak budú takto lepšie

\r\n

 

\r\n

zabezpečené potreby dieťaťa. V konaní súd prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, na zachovanie

\r\n

 

\r\n

jeho vzťahu k obidvom rodičom, najmä na jeho citove väzby, vývinové potreby a stabilitu jeho

\r\n

 

\r\n

budúceho výchovného

\r\n

 

\r\n

sleduje najmä, či sú splnené podmienky pre zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti

\r\n

 

\r\n

a vedie rodičov k dohode o podstatných veciach týkajúcich sa výchovy a výživy. Pokiaľ by bolo

\r\n

 

\r\n

v tejto súvislosti zistené, že nie sú splnené predpoklady pre zverenie dieťaťa do striedavej osobnej

\r\n

 

\r\n

starostlivosti, oznámi kolízny opatrovník tieto skutočnosti súdu a odporučí pri úprave výkonu

\r\n

 

\r\n

rodičovských práv a povinností zveriť dieťa do starostlivosti toho rodiča, ktorý má lepšie predpoklady

\r\n

 

\r\n

vo vzťahu k starostlivosti o dieťa a to s s prihliadnutím na záujem dieťaťa.

\r\n

 

\r\n

prostredia. Kolízny opatrovník vykonáva opatrenia v zaujme dieťaťa,

\r\n

 

\r\n

PhDr. Oliver Lakoštík

\r\n

 

\r\n
\r\n

vedúci OSPOD a SK

\r\n

 

\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ÚRAD PRÁCE, sociálnych vecí a rodiny V HumennOM

\r\n

 

\r\n
\r\n

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

Váš list/zo dňa

\r\n
\r\n

Naše číslo

\r\n
\r\n

Vybavuje/Linka

\r\n
\r\n

Humenné

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

2010/00022-ZPI

\r\n
\r\n

JUDr.Berešová/2440115

\r\n
\r\n

18.11.2010

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Vec

\r\n

Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

\r\n

 

\r\n

Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme nasledovné:

\r\n

 

\r\n

Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú lepšie zaistené potreby dieťaťa. Vychádzajúc z uvedeného ustanovenia zákona, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka dieťaťa, skúma a podľa konkrétnych okolností posudzuje, či striedavá osobná starostlivosť je v záujme dieťaťa a či potreby dieťaťa budú pri striedavej osobnej starostlivosti lepšie zaistené. Pritom tiež skúma, či obidvaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať. Kolízny opatrovník teda každý prípad posudzuje individuálne, berúc do úvahy stanovisko psychológa. Záujem dieťaťa je pri tomto posudzovaní prvoradým hľadiskom. Až po dôkladnom zvážení všetkých okolností sa kolízny opatrovník vyjadrí, či striedavá osobná starostlivosť bude v konkrétnom prípade najefektívnejšou formou porozvodovej starostlivosti o dieťa.

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

Ing. Mária Kulanová

\r\n
\r\n

Riaditeľka

\r\n
\r\n

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dolný Kubín

\r\n
\r\n

K listu zo dň a13.10.2010 uvádzame:
- vzhľadom k tomu, že kolízny opatrovník musí citlivo zvážiť najlepší záujem dieťaťa, nie je možné na Váš dotaz odpovedať \"paušálne\", nakoľko každý prípad je iný a jedinečný. 


PhDr. Jana Mazalánová 
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Dolný Kubín

\r\n
\r\n

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V RUŽOMBERKU

\r\n

Nám. slobody č. 9, 034 01 Ružomberok

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Naše číslo

\r\n

114/2010-PI

\r\n

 

\r\n

Vybavuje/linka

\r\n

Holaň/0444313743

\r\n

 

\r\n

Ružomberok

\r\n

18.11.2010

\r\n

 

\r\n

Vec :

\r\n

Žiadosť o poskytnutie informácií – odpoveď

\r\n

 

\r\n

Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácií zo dňa 12.11.2010, evidovanú pod číslom

\r\n

100/2010-PI Vám oznamujeme nasledovné :

\r\n

 

\r\n

Jednoznačná odpoveď na Vašu otázku nie je možná. Vždy je potrebný individuálny prístup

\r\n

k jednotlivému prípadu v závislosti od jeho špecifík. Skutočnosť, že otec pri navrhovaní

\r\n

striedavej starostlivosti, má vhodné podmienky na výchovu dieťaťa nie je jediným kritériom,

\r\n

ktoré kolízny opatrovník zvažuje pri svojich návrhoch. Musí hlavne konať v záujme

\r\n

maloletého dieťaťa. Zisťuje názor dieťaťa v závislosti od jeho veku, žiada o konzultáciu

\r\n

na referáte poradensko-psychologických služieb, správy od ďalších inštitúcií, popr. môže

\r\n

navrhnúť v rámci konania vykonať znalecké dokazovanie súdnym znalcom.

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

Ing. Eva Beťková

\r\n

riaditeľka ÚPSVaR v Ružomberku

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši
M.M.Hodžu 30, 031 80 Liptovský Mikuláš

\r\n

 

\r\n

Váš list/zo dňa:            Naše číslo:                Vybavuje/:                      Liptovský Mikuláš: 
12.11.2010                     C/2010/290966        JUDr.Majdek/044-2440115       22.11.2010

\r\n
VEC
Žiadosť o poskytnutie informácií - odpoveď

\r\n
\r\n


Na základe Vami podanej žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona 
č.211/2000 Z. z. o slobode informácií v platnom znení, doručenej dňa 12.11.2010, 
Vám oznamujeme, že kolízny opatrovník ustanovený súdom vo veci UPP môže
odporučiť dieťa do výhradnej starostlivosti matky napriek tomu, že otec žiada 
striedavú osobnú starostlivosť a otec má vhodné podmienky na výchovu maloletého. 

S pozdravom 

JUDr. Peter Majdek
Kancelária riaditeľa, referát právny
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš
tel.: 044/2440115

\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

\r\n
 
\r\n

Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

Váš list/zo dňa

\r\n
\r\n

Naše číslo

\r\n
\r\n

Vybavuje/Linka

\r\n
\r\n

Vranov n.T.

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

12/2010

\r\n
\r\n

JUDr. Križovenská

\r\n
\r\n

22.11.2010

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Obdržali sme Vašu žiadosť o poskytnutie informácie dňa 15.11.2010.

\r\n

Po posúdení obsahu žiadosti podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou Vám sprístupnil požadované informácie.

\r\n

Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú lepšie zaistené potreby dieťaťa. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka dieťaťa, zisťuje rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery a podľa konkrétnych okolností posudzuje, či striedavá osobná starostlivosť je v záujme dieťaťa a či potreby dieťaťa budú pri striedavej osobnej starostlivosti lepšie zaistené. Kolízny opatrovník každý prípad posudzuje individuálne, berúc do úvahy stanovisko psychológa. Až po tomto sa kolízny opatrovník vyjadrí k navrhovanej striedavej osobnej starostlivosti.

\r\n

Informáciu Vám poskytujeme elektronickou poštou na e-mailovú adresu.

\r\n

Informáciu Vám úrad poskytuje bezplatne.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Mgr. Marcel Matanin Konečný

\r\n
\r\n

riaditeľ ÚPSVaR

\r\n
\r\n

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
Staničné námestie č. 9,  042 11 Košice

\r\nKošice, 24. 11. 2010 
Vybavuje: JUDr. J. Kačica, 2440 103

\r\n


-         Na základe Vašej žiadosti, ktorá nám bola doručená dňa 12. 11. 2010, ktorou žiadate poskytnúť 
informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciam Vám oznamujeme nasledovné: 

Kolízny opatrovník zastupuje mal. dieťa v konaniach, kde ho nemôžu zastupovať rodičia, nakoľko môže dôjsť 
k rozporu záujmov medzi rodičmi a dieťaťom /ust. § 31 ods. 2 Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z./.  Orgán 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva svoju funkciu kolízneho opatrovníka aj v zmysle 
§ 20 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Záverečné odporúčanie kolízneho opatrovníka k otázke zverenia dieťaťa jednému z rodičov, resp. ohľadom 
zverenia dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov vychádza z mnohých  aspektov 
v rámci vykonaného dokazovania v súdnom konaní  napríklad:   
-        prešetrenie bytových a sociálnych podmienok na strane rodičov 
-        vypočutie maloletých detí / primerane veku a rozumovej vyspelosti dieťaťa/ 
-        znalecké dokazovanie z odboru pedopsychológie zamerané napr. na posúdenie citových väzieb dieťaťa, 
osobnostnú štruktúru rodičov, negatívne vplyvy v rodine, vývinové potreby dieťaťa 
-        výsluch znalca 
-        výsluch svedkov k otázke starostlivosti o maloleté deti 
-        oboznámenie sa s listinnými dôkazmi v súdnom spise / napr. vyjadrenie triednej učiteľky dieťaťa/.

\r\nPri striedavej osobnej starostlivosti sa vždy prihliada na práva a oprávnené záujmy  dieťaťa   
a základným zmyslom uvedeného inštitútu je záujem dieťaťa. 
Týmto považujeme Vašu žiadosť za vybavenú. 

S pozdravom 

Mgr. Beáta Horváthová v. r. 
riaditeľkaPSVaR v Košiciach

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

',1,0,0,2,'2013-11-07 14:19:19',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:19:19','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,80,'','',1,1514,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(55,91,'Desatoro pre obdobie pri rozvode','desatoro-pre-obdobie-pri-rozvode','','

 

\r\n

Desatoro pre OBODBIE PRI ROZVODE (rozchode)

\r\n

Nasledujúci sprievodca vám môže pomôcť vyhnúť sa základným chybám, ktoré už iní pred vami urobili a neprinieslo im to nič dobrého.

\r\n

 

\r\n

1. Podporujte aktívne dieťa

\r\n

rodič, s ktorým dieťa / deti žije / žijú by mal urobiť všetko pre to, aby zabezpečil dieťaťu zlepšenie kontaktu s druhým rodičom, teda bude aktívne podporovať dieťa v kontakte s rodičom, bude mu pomáhať v tom, aby si čas s ním strávený skutočne užilo

\r\n

 

\r\n

2. Informujte druhého rodiča

\r\n

rodič, s ktorým dieťa / deti nežije / nežijú by mal informovať druhého rodiča všeobecne o tom, kde a ako spolu trávia čas a prípadne dať aj telefonický kontakt na seba, či do miesta pobytu

\r\n

 

\r\n

3. Nezhody riešte bez prítomnosti dieťaťa

\r\n

nezhody o vhodnosti oblečenia, vzdelania, liečenia, výchovy alebo o priebehu kontaktu s dieťaťom / deťmi by mali rodičia riešiť bez prítomnosti dieťaťa / detí

\r\n

 

\r\n

4. Dodržujte stanovený čas

\r\n

obaja rodičia by sa mali snažiť ako len najviac to ide dodržať časové rozvrhy, na ktorých sa dohovorili

\r\n

 

\r\n

5. Rešpektujte súkromie

\r\n

rodičia by mali rešpektovať vzájomne svoje súkromie, takže \"vypočúvanie\" dieťaťa / detí v priebehu kontaktu s ním môže dieťaťu prekaziť radosť zo spoločne stráveného času s rodičom

\r\n

 

\r\n

6. Nerobte negatívne poznámky

\r\n

rodičia by sa mali vyvarovať akýchkoľvek negatívnych poznámok na účet druhého rodiča!!

\r\n

 

\r\n

7. Buďte vľúdni na dieťa

\r\n

dieťa / deti, ktoré sa držia späť - je uzavreté alebo javí známky vyčerpania po návšteve u druhého rodiča, nie je poškodené návštevou, ale odráža sa v ňom stres a znepokojenie nad zmenou v rodine, buďte na neho vždy vľúdni!!

\r\n

 

\r\n

8. Predvídateľnosť je dobrá pre dieťa

\r\n

je dôležité, hlavne pre malé dieťa / deti mať jasný, prehľadný, predvídateľný rozvrh

\r\n

 

\r\n

9. Pokúste sa vytvoriť ozajstný vzťah

\r\n

obdobie rozšíreného kontaktu (ak dieťa / deti trávia s rodičom aj večery a noc) umožní rozvinúť vzťah, ktorý je skutočný, nie \"umelý\"

\r\n

 

\r\n

10. Pokúste sa spolu komunikovať bez emócií

\r\n

kontakt medzi dieťaťom / deťmi a ich rodičmi sa javí ako hladší a tým aj lepší pre deti / dieťa, ak sú rodičia schopní spolu komunikovať bez emócií a podporovať pozitívne pocity jeden o druhom, dobré je tiež hovoriť o tom, že \"otec ťa má rád \"alebo\" matka ťa má rada \"ak nie je možné nič iného v danú chvíľu povedať

\r\n

 

\r\n

A ešte niečo naviac, zabudnite na svoje naštvanie, výčitky a ublíženie, myslite na deti! Nie na
svoje konflikty. Môže sa to zdať ťažké, ale prináša to jediné - spokojné deti.

\r\n

 

\r\n

Tieto rady boli prevzaté zo servera

\r\n

http://www.childrenofeurope.cz/plany-pece-o-dite/

','',1,0,0,2,'2013-11-07 14:19:35',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:19:35','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,79,'','',1,2467,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(56,92,'Návrhy časových plánov','navrhy-casovych-planov','','

Návrhy časových plánov starostlivosti o dieťa v striedavej osobnej starostlivosti

\r\n

Plán by sa mal zakladať na možnostiach a potrebách konkrétnej rodiny. Môžete teda následujúce plány použiť buď ako návod alebo len ako návod ako zostaviť svoj vlastný plán. V niektorých krajinách majú pre plán špeciálny formulár.

\r\n

U všetkých plánov si stanovte presnú hodinu odovzdanie dieťaťa, vyhnete sa tak zbytočným dohadom.

\r\n

 

\r\n

Deti od 12tich mesiacov

\r\n

- Pre tieto deti je lepšie stráviť veľa času s matkou, preto je dobré rozložiť čas strávený s otcom do viacerých kratších periód v priebehu jedného týždňa, najlepšie tri periódy po 3 - 6 hodinách

\r\n

- Alebo aj dve 6 hodinové periódy v priebehu jedného týždňa, ak medzi rodičmi prebieha konflikt, tiež sa odporúča, aby pri odovzdávaní dieťaťa / detí bola prítomná tretia osoba

\r\n

- Dve periódy po 3 - 6 tich hodinách v priebehu jedného týždňa a jedna noc spoločne strávená v domácnosti dieťaťa / detí (pre rodičov, ktorí sa obaja starali o dieťa už pred rozchodom)

\r\n

 

\r\n

Deti vo veku od 1 do 2 rokov \"spoločne strávené hodiny\"

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Po

\r\n
\r\n

Ut

\r\n
\r\n

St

\r\n
\r\n

Št

\r\n
\r\n

Pia

\r\n
\r\n

So

\r\n
\r\n

Ne

\r\n
\r\n

Otec

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Matka

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

Jedna perióda po 3 - 6tich hodinách (streda) a dve noci na seba nenaväzujúce v domácnosti dieťaťa / detí (štvrtok) a (sobota).

\r\n

 

\r\n

Deti vo veku od 1 do 2 rokov \"spoločne strávené hodiny\"

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Po

\r\n
\r\n

Ut

\r\n
\r\n

St

\r\n
\r\n

Št

\r\n
\r\n

Pia

\r\n
\r\n

So

\r\n
\r\n

Ne

\r\n
\r\n

Otec

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Matka

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

Dve štvorhodinové periódy (v utorok a vo štvrtok) a jedna osemhodinová perióda (v sobotu) alebo akékoľvek iné usporiadanie alebo rozdelenie hodín v priebehu týždňa.

\r\n

 

\r\n

Deti vo veku od 1 do 2 rokov \"spoločne strávené dni\"

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Po

\r\n
\r\n

Ut

\r\n
\r\n

St

\r\n
\r\n

Št

\r\n
\r\n

Pia

\r\n
\r\n

So

\r\n
\r\n

Ne

\r\n
\r\n

Otec

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

Matka

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Tento plán sa môže po týždni obmieňať tak, že dieťa/deti začiatok týždňa (pondelok a utorok) strávi s otcom a potom piatok, sobotu a nedeľu. V ďalšom týždni strávia začiatok týždňa s matkou (pondelok a utorok) a potom piatok, sobotu a nedeľu. Tento plán je vhodný pre dobre prispôsobivé deti.

\r\n

Čas strávený s jedným rodičom nie je viac ako 3 dni.

\r\n

 

\r\n

Deti vo veku od 3 do 5tich rokov \"spoločne strávené dni\"

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

Otec

\r\n
\r\n

prostredný týždeň v mesiaci, každý druhý víkend

\r\n
\r\n

Matka

\r\n
\r\n

prostredný týždeň v mesiaci, každý druhý víkend

\r\n
\r\n

Tento plán je možné využiť s úspechom tam, kde vzdialenosť hrá veľkú rolu. Aj pre rodičov zvyknutých veľa cestovať alebo pre rodičov majúcich zamestnanie, ktoré im umožňuje cestovať po republike. Ten rodič, ktorý trávi viac času s dieťaťom (cca dva týždne v mesiaci) má umožniť kedykoľvek je druhý rodič v blízkosti bydliska dieťaťa/detí, stretnúť sa s dieťaťom / deťmi.

\r\n

Čas, po ktorý dieťa nevidí jedného rodiča neprekročí 7 dní.

\r\n

 

\r\n

Deti vo veku od 4 rokov \"spoločne strávené týždne\"

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Po

\r\n
\r\n

Ut

\r\n
\r\n

St

\r\n
\r\n

Št

\r\n
\r\n

Pia

\r\n
\r\n

So

\r\n
\r\n

Ne

\r\n
\r\n

Otec

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

Matka

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

Tento plán možno využiť pre dieťa / deti od 4-ročné (pre nižší vek je potrebné zvážiť schopnosti dieťaťa), ale aj pre staršie deti až do veku 10 - 12 rokov. Výmena dieťaťa / detí prebieha v nedeľu. Alebo v ktorýkoľvek iný deň v týždni.

\r\n

Čas strávený s jedným rodičom nieje dlhší ako 7 dní.

\r\n

 

\r\n

Deti vo veku od 4 rokov \"dlhý a krátky týždeň\"

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Po

\r\n
\r\n

Ut

\r\n
\r\n

St

\r\n
\r\n

Št

\r\n
\r\n

Pia

\r\n
\r\n

So

\r\n
\r\n

Ne

\r\n
\r\n

Otec

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Matka

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

Obdobia po 5tich a 7-mich dňoch sa pravidelne striedajú. Pre predškolský plán možno tiež tento plán po 14tich dňoch (po mesiaci) meniť tak, že krátky týždeň bude dieťa tráviť s oboma rodičmi (to isté platí o dlhom týždni). Tento plán možno tiež použiť ako plán pre školské deti v prípade, že rodičia žijú blízko seba a sú schopní sa spolu dohovoriť. Pre školský plán je treba počítať s \"krúžkami\" dieťaťa / detí a mimoškolskými aktivitami. Napríklad krátky týždeň bude dieťa tráviť u rodičov, kde má krúžky bližšie a má ich v dňoch keď je s ním.

\r\n

Čas, po ktorý dieťa nevidí druhého rodiča je 7 dní.

\r\n

 

\r\n

Deti vo veku od 5 rokov a predškolské deti \"týždne spolu\"

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

Otec

\r\n
\r\n

periódy po 14tich dňoch

\r\n
\r\n

Matka

\r\n
\r\n

periódy po 14tich dňoch

\r\n
\r\n

Pravidelne sa striedajúce periódy po dvoch týždňoch. Plán vhodný pre rodičov, ktorí sa chcú podieľať na každodennej starostlivosti o dieťa / deti, tráviť s ním večery a noci. Vzdialenosť hrá úlohu - tento plán možno úspešne využiť tam, kde sú rodičia od seba vzdialení. Pre deti, ktoré sú veľmi samostatné, je nutné zvážiť stav dieťaťa / detí.

\r\n

Čas strávený s jedným rodičom je 14 dní.

\r\n

 

\r\n

Deti vo veku 6 - 13 rokov \"víkendy spolu\"

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Po

\r\n
\r\n

Ut

\r\n
\r\n

St

\r\n
\r\n

Št

\r\n
\r\n

Pia

\r\n
\r\n

So

\r\n
\r\n

Ne

\r\n
\r\n

Otec

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

Matka

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Celý týždeň strávený s rodičom, vhodné využiť pre dieťa / deti majúce \"krúžky\".

\r\n

Čas s jedným rodičom nie je dlhšia ako 5 dní.

\r\n

 

\r\n

Deti vo veku 6 - 13 rokov \"spoločné noci\"

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Po

\r\n
\r\n

Ut

\r\n
\r\n

St

\r\n
\r\n

Št

\r\n
\r\n

Pia

\r\n
\r\n

So

\r\n
\r\n

Ne

\r\n
\r\n

Otec

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Matka

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

X

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Celý týždeň strávený s rodičom, vhodné využiť pre dieťa / deti majúce \"krúžky\".

\r\n

Popoludní po škole (v tomoto prípade s matkou) možno využiť pre deň, kedy dieťa / deti nemá \"krúžok\", či naopak má \"krúžok\" v blízkosti bydliska matky (v tomto prípade).

\r\n

Čas s jedným rodičom nie je dlhší ako 6 dní.

\r\n

 

\r\n

Deti vo veku 13 - 18 rokov \"spoločné noci\"

\r\n

V podstate každý plán možno využiť pre dieťa / deti v tomto veku, len je treba pamätať na to, že dieťa / deti v tomto veku radi trávia čas so svojimi kamarátmi, takže plán by mal byť dostatočne pružný, aby dieťaťu / deťom umožnil rozvoj sociálnych kontaktov s ostatnými rovesníkmi.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Komentáre píšu návštevníci webovej stránky a ich názor sa môže líšiť od názorov občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.

','',1,0,0,12,'2013-11-07 14:19:47',42,'','2013-11-12 09:09:45',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:19:47','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,78,'','',1,233,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(57,93,'Rozsudky Okresný súd Považská Bystica','rozsudky-okresny-sud-povazska-bystica','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSPovazskaBystrica\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:20:13',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:20:13','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,77,'','',1,161,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(58,94,'Návrh na nariadenie predbežného opatrenia na zverenie dieťeta do striedavej osobnej starostlivosti','navrh-na-nariadenie-predbezneho-opatrenia-na-zverenie-dieteta-do-striedavej-osobnej-starostlivosti','','','\r\n

 

\r\n

[Meno, Priezvysko, Adresa]

\r\n

[Okresný súd]

\r\n

 

\r\n

Maloletý:xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, št.obč. SR

\r\n

tavle bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

\r\n

 

\r\n

Otec:xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, št.obč. SR

\r\n

tavle bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

\r\n

Matka:xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, št.obč. SR

\r\n

tavle bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

N á v r h    o t c a

\r\n

na nariadenie predbežného opatrenia

\r\n

podľa § 24  odsek 2 zákona o Rodine

\r\n

 

\r\n

„(2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.“.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Matka maloletého manipuluje proti mne . Maloletý je zo situácie zmätený, chce tráviť viacej času so mnou.  Pri každom odovzdávaní matka vyvolá hysterickú scénu, kedy maloletý na toto reaguje plačom. Všetky moje výlety matka komplikuje tým, že vyhlasuje ,že dieťa je choré a nesmie ísť k vode aj napriek 30 stupňovým horúčavám. Najnovšie som sa dozvedel od riaditeľky škôlky, že matka plánuje dieťa odhlásiť zo škôlky, ktorú navštevuje. Mne túto skutočnosť matka neoznámila a takisto neviem, kde plánuje dieťa prihlásiť. Matka neustále mení miesto odovzdania maloletého a niekoľkokrát ma bola udať na polícii, kvôli údajne neskorému odovzdaniu maloletého

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Naliehavý právny záujem podopieram o záujem maloletého

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Na základe uvedených skutočností preto, navrhujem, aby súd nariadil nasledovné predbežné opatrenie :

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Maloletý sa zveruje do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa § 24  odsek 2 zákona o Rodine.

\r\n

Otec je oprávnený stretávať sa s maloletým každý nepárny týždeň od pondelka 8:00 do nasledujúceho pondelka 8:00 kedy ho v mieste jeho bydliska odovzdá matke.

\r\n

Matka je oprávnená stretávať sa s maloletým každý párny týždeň od pondelka 8:00 do nasledujúceho pondelka 8:00 kedy ho v mieste jej  bydliska odovzdá otcovi

\r\n

Podľa § 62  odsek 6 zákona o Rodine počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov sa výživné neurčuje.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

S úctivým pozdravom

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

V  [Mesto]

\r\n

 

\r\n

[Podpis]

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

',1,0,0,12,'2013-11-07 14:20:26',42,'','2013-11-12 09:09:45',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:20:26','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,76,'','',1,597,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(59,95,'Platy na ministerstve financií','platy-na-ministerstve-financii','','\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
MenoFunkčný platDátum ustanovenia
Kažimír Peter Ing.3 292 €4.4.2012
Onda Ján Ing.2 700 €5.6.2012
Schnorrerová Tatiana Ing.1 950 €15.3.2004
Pavlenko Miroslav Ing.2 040 €15.3.2004
Kuruc Radko Ing. PhD.2 900 €5.6.2012
Tóthová Zuzana Ing.1 759 €5.6.2012
Jasenovec Milan JUDr.1 534 €1.4.2011
Vanko Marek Ing. MBA, PhD.2 900 €12.12.2011
Gališová Vladimíra Ing.2 626 €1.6.2008
Deckerová Anna PhDr.2 048 €15.10.2009
Gúčiková Martina Ing.2 030 €1.6.2008
Rumanková Viera Ing.2 070 €1.8.2008
Rumanka Ivan Ing.1 800 €1.9.2011
Ťažárová Petronella Mgr.2 595 €8.5.2011
Vidová Alena Ing.1 614 €1.8.2008
Bagiová Alica Mgr.1 609 €1.8.2012
Doliňáková Zuzana Mgr.1 588 €1.1.2012
Kratochvílová Daniela Ing.2 436 €1.3.2008
Zárecká Mária Ing.1 924 €1.3.2008
Gajdošová Beata Ing.1 875 €5.11.2012
Kohaniová Mária Ing.1 991 €15.2.2010
Bojňanský Pavel Ing.2 900 €15.7.2012
Ševčovicová Miroslava Ing.2 302 €1.12.2007
Nikšová Nadežda Ing.2 119 €1.6.2012
Hochmann Ján Ing.2 021 €1.7.2011
Lukáč Lukáš Mgr.2 112 €1.10.2012
Kavec Zdenko Mgr.1 899 €15.10.2012
Čmiko Peter Mgr.1 857 €1.9.2011
Rusznyák Gabriel Ing.2 139 €1.9.2011
Štefánik Jozef Ing.1 925 €1.10.2010
Kulašik Mário Mgr.1 842 €1.10.2010
Minarovič Erik Ing.2 462 €1.9.2010
Zajíček Jozef Mgr.1 740 €15.9.2012
Paprčka Peter Bc. DiS.1 313 €15.9.2012
Koreň Radoslav Ing.2 131 €15.9.2012
Schubert Stanislav Mgr.1 765 €1.1.2012
Virčík Mário Ing.2 950 €15.9.2012
Auxt Róbert M.A., MSc.2 210 €1.12.2012
Májek Ján Ing.2 056 €1.12.2012
Ridzoň Ján Ing. Mgr.1 810 €1.12.2012
Kováčová Katarína Ing.2 200 €1.12.2012
Zimanyiová Lucia Mgr.1 910 €1.12.2012
Repáš Vladimír Ing.2 500 €15.9.2012
Sasáková Eva Ing.1 428 €15.6.2008
Majerská Zuzana Mgr.735 €1.3.2012
Rummelová Magdaléna Ing.1 420 €1.7.2012
Mravík Marián Ing.2 665 €1.4.2004
Turzová Edita Ing.1 202 €1.3.2012
Jaboreková Viera Ing.1 630 €1.3.2012
Sedláčková Silvia Mgr.1 336 €1.7.2005
Zaťko Jozef Ing.2 841 €1.4.2004
Stanková Miriam Ing.2 114 €1.3.2008
Matejovičová Tatiana Ing.2 070 €1.11.2007
Roššová Renáta Ing.2 500 €1.5.2012
Štricová Eva Mgr.2 180 €1.6.2012
Gbúrová Irma JUDr.2 800 €20.5.2004
Filová Vlasta JUDr.1 912 €1.7.2005
Filko Martin Ing. Mgr. MSc.4 000 €5.6.2012
Machlica Gabriel Ing. Mgr.3 200 €1.10.2012
Porubský Marek Ing.3 100 €1.10.2012
Kišš Štefan Ing.3 300 €1.3.2008
Paláková Daša Ing.2 111 €1.9.2010
Kotian Albín Ing.2 650 €18.6.2012
Bulla Peter Ing.2 650 €3.12.2012
Pellegrini Peter Ing.1 863 €11.4.2012
Hudák Vazil JUDr.1 863 €14.4.2012
Mikla Jaroslav Ing.1 863 €5.4.2012
Kaszasová Katarína Ing.3 165 €1.4.2004
Majorová Miriam Ing. PhD.2 508 €1.2.2007
Mináriková Anna Ing.1 600 €15.4.2007
Ivánek Peter Ing.1 878 €1.12.2007
Czikóová Dana Ing.1 644 €1.1.2013
Zakhar Ladislav Ing. PhD.1 632 €15.9.2008
Hajdúch Andrej Ing.2 700 €1.3.2008
Viest Martin Ing.1 719 €1.1.2011
Horváthová Zlatica Ing.1 732 €1.8.2007
Holíková Andrea JUDr.Ing.2 700 €1.11.2010
Ostrožlíková Lenka Ing.1 470 €1.4.2008
Jucha Tomáš JUDr.1 817 €15.8.2011
Majerský Radovan Ing. PhD.3 148 €20.7.2006
Cirák Alexander Ing.2 698 €1.12.2006
Ondrušová Katarína Ing.1 901 €15.2.2004
Brusnická Kvetoslava Ing.1 927 €15.3.2004
Stieranková Daniela Ing.1 901 €1.8.2008
Nemcová Alena Ing.2 455 €15.3.2004
Berdisová Mária Mgr.1 844 €1.4.2008
Mikš Jozef JUDr.1 893 €15.3.2004
Mikulík Ján Ing.2 608 €1.2.2007
Puhovichová Dana Ing.1 801 €15.3.2004
Ducký Peter Ing.1 801 €1.5.2007
Mifkovičová Jana Ing.1 801 €1.5.2009
Nosál Miloš Ing. CSc.2 518 €15.3.2004
Tadial Ivan PhDr.1 881 €1.11.2007
Kružliaková Anna Ing.1 911 €1.7.2005
Zubriczká Marcela Mgr.2 993 €7.11.2006
Mayerová Antónia Ing.2 750 €1.5.2007
Pobeha Ján Ing.1 942 €1.11.2011
Vargová Zuzana Mgr.1 950 €15.7.2012
Brezanová Andrea RNDr.2 000 €1.2.2007
Bocková Erika Ing.2 750 €1.5.2007
Ďuriačová Andrea Mgr.2 228 €1.5.2007
Karovičová Gabriela Ing.2 219 €1.5.2007
Hatrík Juraj Mgr.2 750 €22.3.2004
Roba Pavol Ing.2 162 €15.5.2012
Sekuciová Elena Ing.1 421 €1.12.2012
Vallová Katarína Ing.2 750 €1.5.2007
Košík Juraj Ing.2 241 €1.5.2007
Šoutová Beáta Ing.1 825 €1.10.2012
Foltán Ján Mgr.2 446 €25.3.2004
Kubrický Peter Ing.1 800 €2.11.2012
Katonák Dušan JUDr.1 881 €1.4.2007
Halásová Alena Ing.2 497 €15.6.2004
Podolák Marián Ing.2 030 €1.6.2008
Papaj Ján Ing.1 759 €1.4.2011
Turok - Heteš Roman Ing.2 300 €2.11.2012
Čaplánová Darina Ing.2 015 €25.3.2004
Belánik Adrián Ing.3 050 €1.6.2005
Bieliková Mária Ing.2 227 €25.3.2004
Klučková Daniela Ing.2 504 €1.7.2009
Kováčová Zdenka Ing.2 063 €1.11.2006
Krkanová Katarína JUDr.2 011 €25.3.2004
Jablonková Zdenka Ing.2 284 €25.3.2004
Bučanová Ingeliová Jana Ing.1 675 €1.4.2008
Laszová Viera Ing.2 209 €25.3.2004
Kačmár Marián JUDr.1 936 €1.7.2012
Plešková Adriana Ing.2 650 €1.10.2012
Gajdošová Viera JUDr.2 859 €23.9.2004
Kozlík Dušan JUDr.2 764 €25.3.2004
Stražay Stanislav Mgr.1 900 €1.1.2005
Dugovičová Katarína JUDr.1 599 €1.12.2004
Pokorný Branislav JUDr.2 764 €29.3.2004
Zámečníková Dana Mgr.1 766 €25.3.2004
Velebová Iveta JUDr.1 725 €25.3.2004
Zányiová Jaroslava JUDr.2 008 €1.1.2011
Kukučková Valéria Ing.2 764 €1.3.2008
Oceľová Andrea Ing.1 339 €1.10.2009
Drobová Soňa Ing.1 343 €1.7.2012
Kelenská Katarína Mgr.1 310 €15.7.2005
','',1,0,0,9,'2013-11-07 14:20:44',42,'','2013-11-12 09:07:52',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:20:44','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,6,'','',1,3354,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(60,96,'Rozsudky Okresný súd Partizánske','rozsudky-okresny-sud-partizanske','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSPartizanske\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:21:00',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:21:00','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,74,'','',1,188,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(61,97,'Rozsudky Okresný súd Svidník','rozsudky-okresny-sud-svidnik','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSSvidnik\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:21:17',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:21:17','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,73,'','',1,190,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(62,98,'Návrh na úpravu styku rodiča s maloletými deťmi','navrh-na-upravu-styku-rodica-s-maloletymi-detmi','','

 

\r\n

 

\r\n

Návrh na úpravu styku rodiča s maloletými deťmi

\r\n


(§ 25 ods. 3 ZR)

\r\n

Okresný súd Bratislava 4
Saratovská 1/A
841 44 Bratislava

\r\n

Návrh na úpravu styku s maloletými deťmi

\r\n

Navrhovateľ: Ján Novák
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
št. občan SR
adresa na doručovanie: Hagarova 25, Bratislava 831 05

\r\n

Odporkyňa: Viera Nováková, rod. Danková
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
št. občan SR

\r\n

 

\r\n','\r\n

Maloletí: Filip Novák
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
nar. 16. 8. 1995
občan SR

\r\n

Jakub Novák
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
nar. 18. 6. 1999
občan SR

\r\n

Trojmo

\r\n

Bez poplatkovej povinnosti

\r\n

Manželstvo účastníkov (rodičov maloletých) bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava 4 zo dňa 21. 6. 2004, č. k. 41C/182/2002, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 5. 7. 2004. Maloletí Filip Novák, nar. 16. 8. 1995, a Jakub Novák, nar. 18. 6. 1999, boli na čas po rozvode zverení do osobnej starostlivosti matke. Úprava styku otca s maloletými nebola súdom realizovaná.

\r\n

Dôkaz: Rozsudok Okresného súdu Bratislava 4
Rodné listy maloletých

\r\n

Matka maloletých od rozvodu manželstva negatívne zasahuje do styku otca s deťmi. Už od počiatku ho korigovala podľa vlastných nálad a potrieb s odôvodnením, že sú deti malé a ona vie najlepšie, čo potrebujú. Pri svojich rozhodnutiach nerešpektovala žiadne návrhy otca, bránila mu stráviť s deťmi spoločne viac než pár hodín, podmieňovala stretnutie ďalšími finančnými príspevkami na domácnosť. Počas celého roka 2004 a 2005 sa tak otec mohol s deťmi stretnúť priemerne dvakrát mesačne maximálne na tri hodiny, aj to len za prítomnosti matky alebo iného člena jej rodiny. Nikdy s deťmi nebol sám, nemohol ich ani začleniť do svojho nového života. Po odsťahovaní zo spoločnej domácnosti od odporkyne si založil novú domácnosť v Bratislave na Hagarovej ulici č. 25, kde má dodnes prenajatý 3-izbový byt. V byte má vytvorené všetky podmienky na to, aby tam s ním mohli tráviť čas aj deti. Zariadil pre nich osobitnú izbu.

\r\n

V novembri 2005 otec z finančných dôvodov prijal prácu vo Veľkej Británii, takže sa osobný kontakt s deťmi takmer úplne prerušil. Z Británie sa prvýkrát vrátil až v júli 2006, hneď kontaktoval matku maloletých a žiadal, aby mu umožnila stretnutie so synmi. Odpovedala mu, že má ísť tam, kde bol doteraz, keď mu deti nechýbali. Pritom sa on opakovane snažil s deťmi nadviazať kontakt, volal matke a písal sms správy, kde žiadal, aby mu umožnila s deťmi hovoriť. Založil pre ne e-mailovú schránku a počas júlovej návštevy v roku 2006 im doniesol nový notebook, aby mali možnosť skypovať. Odporkyňa od neho počítač zobrala, avšak deti sa na skype ani e-mail nikdy nepripojili. Hoci bol navrhovateľ v júli 2006 doma dva týždne, s deťmi sa mu spojiť nepodarilo. Matka s nimi náhle odišla na neznáme miesto, nereagovala na telefonáty ani sms správy. Na Slovensko sa opätovne vrátil na Vianoce 2006, kedy sa mu podarilo s deťmi stretnúť na odovzdanie darčekov. Ich vzťah bol rezervovaný, deti boli evidentne ovplyvnené negatívnym názorom matky. Od tohto stretnutia si s otcom vymenili postupne niekoľko e-mailov a vzťah sa začal obnovovať.

\r\n

Na Slovensko sa navrhovateľ definitívne vrátil v decembri 2007, zamestnal sa tu a po náhodnom stretnutí so starším synom (na futbalovom zápase) sa začali stretávať pravidelnejšie (asi dvakrát týždenne na dve-tri hodiny po škole). Navrhovateľ však netušil, že Filip pred matkou stretnutia tají. Postupne sa pridal aj maloletý Jakub. Skutočnosť, že ide o „tajné“ stretnutia, navrhovateľ zistil v máji 2008, kedy sms správou oslovil odporkyňu s návrhom, že chce deti zobrať na letnú dovolenku do Grécka v období od 2. 7. – 14. 7. 2008. Odporkyňa na jeho správu reagovala urážkami a vyhrážaním, nech dá jej deťom pokoj, lebo „mu zavarí“. Od tohto času videl navrhovateľ synov len dva razy, keď ich navštívil v škole počas vyučovania. Následne sa dozvedel od riaditeľky školy, že odporkyňa bola za ňou a žiadala, aby škola neumožňovala otcovi stretnutia s deťmi, pričom argumentovala tým, že jej sú zverené do osobnej starostlivosti, takže výlučne ona má právo rozhodnúť, kto a kedy sa bude s jej deťmi stretávať. Letnú dovolenku s deťmi navrhovateľ teda nerealizoval.

\r\n

Dôkaz: E-mailová komunikácia za rok 2007
Sms správa navrhovateľa odporkyni z 26. 5. 2008
Sms správa odporkyne navrhovateľovi z 26. 5. 2008

\r\n

Takýmto postojom matky sa takmer podarilo vzťah medzi otcom a deťmi úplne zničiť. Pritom otec si riadne plní svoje rodičovské povinnosti, prispieva na výživu maloletých v zmysle rozsudku bez omeškania a poskytuje deťom aj iné plnenia vecného charakteru (kúpa oblečenia, hračky, darčeky). Obidvaja synovia majú záujem sa s ním stretávať a nemajú žiadny dôvod odmietať ho. Pokiaľ bola úprava stretávania výlučne v ich kompetencii, stretávali sa s otcom dobrovoľne aj viackrát týždenne. Spoločný čas trávili pestovaním záľub (futbal, motokáry), pokiaľ bolo zlé počasie, hrali spolu počítačové hry a playstation uňho v byte. Nikdy nedošlo k žiadnym konfliktom, vzťah detí bol bez prítomnosti matky spontánny a priateľský. Obaja synovia sú vo veku blízkom puberte, potrebujú mužský vzor. Ich vzťah k otcovi je a bol dobrý a nie je v ich záujme svojvoľne vylúčiť jedného rodiča z ich výchovného prostredia len preto, že manželstvo rodičov nenaplnilo očakávania odporkyne.

\r\n

Dôkaz: Výsluch maloletých

\r\n

Na základe uvedených skutočností navrhujem, aby súd po vyhodnotení dôkazov vyhlásil nasledujúci

\r\n

rozsudok:

\r\n

Otec je oprávnený stýkať sa s maloletým Filipom Novákom, nar. 16. 8. 1995, a maloletým Jakubom Novákom, nar. 18. 6. 1999, každý párny víkend v čase od piatka 18,00 hod. do nedele 18,00 hod., počas letných prázdnin v mesiaci júl od 10,00 hod. dňa 1. 7. do 19,00 hod. dňa 15. 7., v mesiaci august od 10,00 hod. dňa 15. 8. do 19,00 hod. dňa 31. 8. Počas vianočných sviatkov vždy od 10,00 hod. dňa 27. 12. do 19,00 hod. dňa 2. 1. Počas jarných prázdnin párneho roka od 8,00 hod. soboty predchádzajúcej prvému dňu prázdnin do 18,00 hod. nedele nasledujúcej po poslednom dni prázdnin. Počas veľkonočných sviatkov nepárneho roka od 8,00 hod. Veľkonočného piatka do 18,00 hod. Veľkonočného pondelka s tým, že si deti prevezme a matke ich odovzdá vždy v mieste bydliska detí. Matka je povinná deti na styk riadne pripraviť.

\r\n

Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

\r\n

 

\r\n

V Bratislave dňa 4. júla 2008

\r\n

Ján Novák

',1,0,0,12,'2013-11-07 14:21:30',42,'','2013-11-12 09:09:45',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:21:30','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,72,'','',1,260,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(63,99,'03 Súdy, ktoré informáciu v zmysle zákona neposkytili','03-sudy-ktore-informaciu-v-zmysle-zakona-neposkytili','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/_Zamietnute\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:23:34',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:23:34','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,71,'','',1,207,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(64,100,'Návrh na zverenie do striedavej osobnej starostlivosti','navrh-na-zverenie-do-striedavej-osobnej-starostlivosti','','

Okresný súd podľa bydliska maloletého
Ulica č

PSČ Mesto

V ............, dňa...........

\r\n

k sp. zn.:.....................

\r\n

 

\r\n

Navrhovateľ:  meno a priezvisko: A. B, rod. B
trvale bytom:                Vzorová 1, 000 00 Mesto
dátum narodenia:          00.00.0000
štátna príslušnosť:        SR

\r\n

otec maloletého

\r\n

Odporkyňa:     meno a priezvisko: D.E., rod. E
trvale bytom:                 Združená 2, 000 00 Mesto
dátum narodenia:          00.00.0000
štátna príslušnosť:         SR

\r\n

matka maloletého

\r\n

Maloletý:        meno a priezvisko:        X.B., rod. B
trvale bytom:                 Združená 2, 000 00 Mesto
dátum narodenia:           00.00.0000
štátna príslušnosť:         SR

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Návrh na zverenie maloletého X.B., nar. 00.00.0000  do striedavej osobnej starostlivosti 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

TROJMO! 

\r\n

Návrh je oslobodený od súdneho poplatku podľa ust. § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb.


 

\r\n

 

\r\n

I. 

\r\n

 

\r\n

Na základe rozsudku Okresného súdu v ............. č.k. ........... zo dňa 00.00.0000 bolo rozvedené moje manželstvo s Odporkyňou a maloletý bol zverený do osobnej starostlivosti Odporkyne. Moja vyživovacia povinnosť bola určená v sume XX € (slovom: ........... EUR), vždy do X. dňa v mesiaci k rukám Odporkyne.

\r\n


Odporkyňa i ja sme spôsobilí maloletého vychovávať a máme záujem o jeho osobnú starostlivosť. .....Opis skutočností preukazujúcich, že obidvaja rodičia sú spôsobilí maloletého vychovávať, ako napríklad ako zabezpečuje osobnú starostlivosť Odporkyňa, ako zabezpečuje/bude zabezpečovať osobnú starostlivosť Navrhovateľ.....

\r\n

Striedavou osobnou starostlivosťou sa zachová, upevní a rozvinie rovnocenný vzťah maloletého so mnou i Odporkyňou. Maloletý má pozitívny vzťah k obom rodičom a má zákonné právo na zachovanie vzťahu ku mne i k Odporkyni. Zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov je v jeho najlepšom záujme, a budú tak najlepšie naplnené záujmy a potreby maloletého.

\r\n

 

\r\n

Dôkaz: Výsluch účastníkov

\r\n

Prípadne iné dôkazy

\r\n

 

\r\n

II.

\r\n

 

\r\n

Podľa § 24, ods. 2 z.č. 36/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rodine“) ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

\r\n

 

\r\n

Podľa § 24, ods. 4 súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

III.

\r\n

 

\r\n

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a pretože sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky pre takýto postup súdu, navrhujem aby konajúci súd vydal nasledovný

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Rozsudok

\r\n

 

\r\n

Súd maloletého zveruje do striedavej osobnej starostlivosti Navrhovateľa a Odporkyne tak, že maloletý bude uviesť rozsah starostlivosti - týždeň, dva týždne alebo iná úprava v osobnej starostlivosti  Navrhovateľa a uviesť rozsah starostlivosti - týždeň, dva týždne alebo iná úprava v osobnej starostlivosti Odporkyne.

\r\n

 

\r\n

Striedavá osobná starostlivosť o maloletého začne dňa 00. 00. 2011 o XX:00 hod. tak, že v tomto čase začne osobná starostlivosť o maloletého Navrhovateľom. Každý z rodičov bude maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok v čase zabezpečovania osobnej starostlivosti.

\r\n

 

\r\n

Každý z rodičov je povinný v stanovenom čase prevziať dieťa v bydlisku druhého rodiča a každý z rodičov je povinný v stanovenom čase dieťa druhému rodičovi odovzdať do osobnej starostlivosti.

\r\n

 

\r\n

Maloletý bude mať trvalé bydlisko na adrese................

\r\n

 

\r\n

Súd počas trvania striedavej starostlivosti výživné neurčuje.

\r\n

 

\r\n

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

\r\n


A.B.

\r\n

(podpis)

\r\n

 

\r\n

 

','',1,0,0,12,'2013-11-07 14:23:47',42,'','2013-11-12 09:09:45',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:23:47','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,70,'','',1,254,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(65,101,'Platiť dopredu či nie?','platit-dopredu-ci-nie','','

Otázka:

\r\n

Dobrý deň prajem,

\r\n

mam takúto dilemu - čakám s jednou ženou nemanželské dieťa, ktoré sa má narodiť v júl i- nie je s ňou rozumná reč a už sa mi vyhráža súdom kvôli výživnému - dohoda na čomkoľvek s ňou zlyháva... Ak sa narodí 1.jula s tým, že otcovstvo nebude mat určené(bez testu pred matrikou neuznávam) a prispieval by som jej aj tak dajme tomu tým minimom 26e,ale v rodnom liste by som nebol - potom mi to odrátajú keď bude sud kde mi vyrubia 100e?  Či radšej neplatiť nič pokiaľ nebude dokázané, že ja som otcom?  Uvediem príklad - 1jula sa narodí - pošlem 26e, sud bude vytýčený na 1septembra kde mi vyrubia tých 100e + spätne doplatiť a teraz - tých 200spätne či už len 148 keďže som 26 platil mesačne? Poraďte, lebo nikto mi poradiť nevedel :) Jeden právnik radil - nič neplať lebo je to nepriamy dokaz otcovstva a druhy, že však plať to minimum aspoň povinnosť platiť je teda od narodenia či od podania na súd?

\r\n

Odpoveď:

\r\n

Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Ak by Vám sud výživné určil spätne od narodenia dieťaťa, tak sa platby, ktoré ste predtým plnili odrátajú.

\r\n

Podľa zákona o rodine otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

Ďalej súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.

\r\n

V prípade, že otcovstvo nebude určené, tak predchádzajúce plnenia nie je to možné žiadať od dieťaťa, lebo spotrebované výživné sa nevracia, ale podľa zákona o rodine, kto celkom alebo sčasti splnil za iného vyživovaciu povinnosť, je oprávnený od neho požadovať úhradu tohto plnenia. Takže na základe tohto môžete od skutočného biologického otca žiadať v prípade, ak by sa ukázalo, že otcom nie ste.

\r\n

V neposlednom rade upozorňujeme, že obaja rodičia nesú zodpovednosť za výchovu dieťaťa, to aj v prípade, že spolu nežijú. A nie je to len v otázke výživného, ale aj riadneho plnenia si rodičovských povinností a osobnej starostlivosti o dieťa.

','',1,0,0,11,'2013-11-07 14:24:01',42,'','2013-11-12 09:11:54',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:24:01','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,69,'','',1,204,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(66,102,'Rozsudky Okresný súd Bratislava V','rozsudky-okresny-sud-bratislava-v','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSBratislavaV\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:24:29',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:24:29','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,68,'','',1,225,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(67,103,'Kto sme','kto-sme','','

Tuto stránku prevádzkujú dobrovoľníci zo združení Liga Otcov a Právo detí na oboch rodičov

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

Keď hovoríme o Lige Otcov - hovoríme o lige tých otcov, ktorí svoje deti milujú, ktorým na deťoch záleží a ktorí pokladajú narodenie svojich detí za jedno z najväčších šťastí v živote.
Ak hovoríme o Lige otcov - to najhlavnejšie o čo nám ide - sú deti. Liga Otcov je hlavne o deťoch a pre deti. Je o tom, že deti si zaslúžia lásku, pozornosť, výchovu a zodpovednosť - od oboch rodičov.

Vysoko si matky vážime, milujeme ženy a hájime ich práva. A ešte paradoxnejšie - druhým dychom kritizujeme mužov - otcov ktorí sa o deti nezaujímajú, sú alkoholici, neplatiči výživného a robia otcovstvu hanbu. A to základným postojom, že Liga Otcov nie je združením mužov zamerané proti matkám, ani proti ženám.Hovoríme o tom, že kvôli rozchodu partnerov nemôže trpieť dieťa a nezrelé matky nesmú deti používať ako majetok či zbraň. Deti sa nesmú stávať prostriedkom vydierania a psychického teroru a my to chceme to zmeniť

\r\n
\r\n
\r\n
','',1,0,0,2,'2013-11-07 14:24:59',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:24:59','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,67,'','',1,283,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(68,104,'Dvadsať prosieb detí','dvadsat-prosieb-deti','','

Milá mamička, milý ocinko...

\r\n

 

\r\n


1. Nikdy nezabudnite: som dieťaťom vás oboch. Mám síce teraz len jedného rodiča, u ktorého prevažne bývam a ktorý sa o mňa väčšinu času stará. Ale presne rovnako potrebujem aj druhého rodiča.

\r\n


2. Nepýtajte sa ma, koho z vás mám radšej. Mám vás oboch rovnako rád. Neočierňujte predo mnou toho druhého, pretože ma to bolí.

\r\n


3. Pomôžte mi mať kontakt s tým rodičom, s ktorým trávim menej času. Vytočte mi jeho telefónne číslo alebo mi predpíšte jeho adresu na obálku. Pomôžte mi k Vianociam alebo k narodeninám pre neho vyrobiť alebo kúpiť nejaký pekný darček. Moje fotky nechajte vždy vyvolať dva krát – jeden krát aj pre druhého rodiča.

\r\n

 

\r\n

4. Hovorte spolu ako dospelí ľudia. Ale hovorte spolu. Nepoužívajte ma ako poslíčka medzi vami – a už vôbec nie so správami, ktoré toho druhého zarmútia alebo rozčúlia.

\r\n

 

\r\n

5. Nebuďte smutní, keď odchádzam k druhému rodičovi. A rodič, od ktorého odchádzam, nech si nemyslí, že sa budem mať zle v nasledujúcich dňoch. Najradšej by som bol s vami obidvomi. Ale nemôžem sa roztrhnúť na dva kusy – len preto, že vy ste našu rodinu roztrhli.

\r\n

 

\r\n

6. Nikdy neplánujte nič so mnou na dobu, kedy mám byť s druhým rodičom. Časť môjho času patrí mojej mamičke a mne, časť môjmu ocinkovi a mne. Dôsledne to dodržujte.

\r\n

 

\r\n

7. Nebuďte sklamaní, ani sa nehnevajte, ak sa vám nehlásim v dobe, keď som s druhým rodičom. Mám teraz dva domovy. A tie musím dobre oddeľovať – inak by som sa vo svojom živote už vôbec nevyznal.

\r\n

 

\r\n

8. Neodovzdávajte si ma pri dverách druhého rodiča ako balík. Pozvite toho druhého na chvíľu ďalej a pohovorte si o tom, ako by ste mohli môj ťažký život o niečo zlepšiť. Vždy, keď si ma odovzdávate alebo preberáte, sú to pre mňa kratučké chvíľky, kedy vás mám obidvoch. Neničte mi ich tým, že sa obťažujete alebo hádate.

\r\n

 

\r\n

9. Ak sa nemôžete ani vidieť, odovzdávajte si ma v škôlke alebo u kamarátov.

\r\n

 

\r\n

10. Nehádajte sa predo mnou. Buďte ku mne aspoň tak zdvorilí, ako ste k ostatným ľuďom a ako to aj vy odo mňa žiadate.

\r\n

 

\r\n

11. Nerozprávajte mi veci, ktorým ešte nemôžem rozumieť. Hovorte o tom s inými dospelými, ale nie so mnou.

\r\n

 

\r\n

12. Dovoľte mi priviesť si svojich kamarátov k vám obom. Chcem, aby spoznali moju mamičku aj môjho ocinka a aby videli, akí sú obaja skvelí.

\r\n

 

\r\n

13. Spravodlivo sa dohodnite o peniazoch. Nechcem, aby jeden z vás mal veľa peňazí a ten druhý málo. Nech sa vám obidvom darí tak dobre, aby som sa u vás mohol cítiť rovnako v pohode.

\r\n

 

\r\n

14. Nesúťažte o to, kto z vás ma viac rozmazná. Toľko čokolády by som totiž nikdy nemohol zjesť, ako veľmi vás mám oboch rád.

\r\n

 

\r\n

15. Na rovinu mi povedzte, ak vám niekedy nevystačia peniaze. Pre mňa je aj tak omnoho dôležitejší čas ako peniaze. Zo skvelej spoločnej hry sa teším omnoho viac ako z nejakej novej hračky.

\r\n

 

\r\n

16. Nemusíme mať stále nejaké akcie. Nemusí byť stále niečo nové a skvelé, ak spolu niečo podnikáme. Pre mňa je najkrajšie, ak sme jednoducho veselí a v pohode, hráme sa a máme aj trošku kľudu.

\r\n

 

\r\n

17. Nechajte v mojom živote čo najviac vecí tak, ako bývali pred vašim rozchodom. Začína to mojou izbou a končí úplnými maličkosťami, ktoré som robieval úplne sám s ocinkom alebo s mamičkou.

\r\n

 

\r\n

18. Buďte dobrí na babičku a deduška z druhej strany, aj keď pri rozvode stáli viac pri svojom dieťati. Tiež by ste pri mne stáli, keby sa mi vodilo zle. Nechcem stratiť aj svojich prarodičov.

\r\n

 

\r\n

19. Buďte féroví k novému partnerovi, ktorého si ten druhý našiel alebo nájde. Aj s týmto človekom musím vychádzať. A je to pre mňa jednoduchšie, ak nebudete navzájom žiarlivo sliediť. Aj tak by bolo pre mňa lepšie, keby ste si obidvaja čoskoro našli niekoho, koho by ste mali radi. Už by ste neboli na seba takí zlí.

\r\n

 

\r\n

20. Buďte optimistickí. Svoje manželstvo ste nezvládli – ale skúste dobre zvládať aspoň ten čas potom. Prejdite si tieto moje prosby, ktoré vám píšem. Možno sa o nich porozprávate. Ale nehádajte sa. Nepoužívajte tieto moje prosby k vyčítaniu tomu druhému, aký bol ku mne zlý. Ak to urobíte, tak ste vôbec nepochopili, ako na tom teraz som a čo potrebujem, aby som sa cítil lepšie.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Prevzaté z nemeckého originálu na http://www.ak-cochem.de.

','',1,0,0,2,'2013-11-07 14:25:11',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:25:11','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,66,'','',1,3152,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(69,105,'Náhrada škody za zmarený styk rodiča s dieťaťom ','nahrada-skody-za-zmareny-styk-rodica-s-dietatom','','

 

\r\n

K nerealizovaniu styku rodiča s dieťaťom prichádza často z 2 dôvodov:

\r\n
  \r\n
 1. Styk sa nemôže realizovať, lebo to zdravotný stav dieťaťa neumožňuje.
 2. \r\n
 3. Rodič bezdôvodne odmietne vydať dieťa druhému z rodičov. 
 4. \r\n
\r\n

V oboch prípadoch vzniknú druhému rodičovi zbytočné náklady, ktoré by nemusel znášať, keby si rodič, ktorý má dieťa vydať, svoju povinnosť riadne splnil. Neraz rodič precestuje aj vyše 100 km naprázdno. Ak by sa styk zrealizoval, alebo ak by mu druhý rodič dal včas vedieť, že je dieťa choré, tak by k zbytočným nákladom nemuselo dôjsť.

\r\n

 

\r\n

Čo robiť ak som vycestoval za svojim dieťaťom neopodstatnene? Natankoval som do auta za 30 eur zbytočne. 

\r\n

Nesie zodpovednosť za tieto náklady povinný rodič a je povinný ich nahradiť?   ÁNO

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 1. V prvom prípade ak je dieťa choré, tak je rodič povinný druhému rodičovi oznámiť, že styk sa nemôže z dôvodu choroby realizovať. Táto povinnosť vyplýva priamo zo zákona.
  Podľa § 415 Občianskeho zákonníka každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku, na prírode a na životnom prostredí.
  V prípade, že rodič si túto povinnosť nesplní a neoznámi druhému rodičovi, že je dieťa choré a styk sa z tohto dôvodu nemôže realizovať, tak nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu.
  Podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.
 2. \r\n
 3. V druhom prípade ak rodič bezdôvodne odmietne dieťa vydať, tak poruší priamo povinnosť zo súdneho rozhodnutia a rovnako ako v prvom prípade zodpovedá za škodu. 
 4. \r\n
\r\n

Domáhať náhrady škody sa je možné žalobou na súde. Súdna prax v takomto prípade prizná rodičovi minimálne nárok na náhradu priamych nákladov na pohonné hmoty alebo cestovný lístok. V tejto veci je možné poukázať aj na judikát R 12/1990.

\r\n

R 12/1990: Rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do výchovy, teraz do osobnej starostlivosti, zodpovedá za škodu vzniknutú druhému z rodičov v dôsledku zmarenia styku s dieťaťom aj vtedy, keď tohto rodiča včas neinformoval o objektívnej prekážke (napr. o ochorení dieťaťa) brániacej uskutočneniu styku s maloletým v stanovenej dobe. Potrebu použitia vlastného motorového vozidla rodiča na uskutočnenie styku s maloletým dieťaťom vo výchove druhého z rodičov treba posúdiť tak z hľadiska prepravy rodiča do miesta styku, ako aj z hľadiska účelnosti využitia vozidla v priebehu styku s dieťaťom. Pri vyčíslení nákladov spojených s týmto použitím vozidla možno prihliadať k paušalizovaným náhradám nákladov obdobného používania osobných vozidiel pre iné účely.

\r\n

Častokrát takáto žaloba môže zmeniť postoj druhého rodiča, ktorý bezdôvodne odmieta dieťa odovzdať. Dvakrát si premyslí, či súdne rozhodnutie bude rešpektovať, alebo svojím protiprávnym konaním bude znášať aj cestovné náklady a trovy celého súdneho konania.

\r\n

V tejto veci bol zverejnený rozsudok OS Nitra, ktorý nájdete TU.

\r\n

 

\r\n

UPOZORNENIE: Materiály publikované na doméne www.rozsudkyodetoch.sk slúžia iba na informačné účely, predovšetkým na  orientáciu  v danej v problematike a všeobecné poradenstvo; nejde o poskytovanie právnych služieb a prevádzkovatelia stránok nenesú žiadnu právnu zodpovednosť. 

\r\n

  

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:25:27',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:25:27','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,65,'','',1,252,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(70,106,'Výklad pojmu \"Záujem maloletého dieťaťa\"','vyklad-pojmu-zaujem-maloleteho-dietata','','

 

\r\n','\r\n

Na základe Vašej elektronickou poštou podanej žiadosti o sprístupnenie informácií 
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v platnom znení, ktorá nám bola 
doručená dňa 24.11.2010, v ktorej ste nás žiadali o výklad k pojmu záujem maloletého 
dieťaťa Vám oznamujeme, že touto informáciou nedisponujeme.


S pozdravom 

JUDr. Peter Majdek
Kancelária riaditeľa, referát právny
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš
tel.: 044/2440115

\r\n

 

\r\n


\r\n

ÚPSVaR v Martine

\r\n

Dňa 23.11.2010 ste požiadali o poskytnutie informácie v zmysle zákona 211/2000 Z.z. ku ktorej uvádzame:

ÚPSVaR nie je oprávnený vykladať pojmy uvedené v zákone. Význam pojmu \"záujem maloletého dieťaťa\" je uvedený v zákonoch 305/2005 a tiež i zákone o rodine.

S pozdravom

Melania.Pinterova@upsvar.sk
ÚPSVaR v Martine

\r\n

 

\r\n

==========================================================

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

ÚPSVaR Námestovo 

\r\n

Dobrý deň,

na Vašu žiadosť o výklad pojmu - záujem maloletého dieťaťa Vám oznamujeme, že vymedzenie pojmov súvisiacich s príslušným schváleným zákonom dáva  Národná rada SR v zbierke zákonov.

S pozdravom
Ing. Anton Ptačin
poverený zamestnanec
ÚPSVaR Námestovo
tel.: 0432445110
e-mail: anton.ptacin@upsvar.sk

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

======================================
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši
M.M.Hodžu 30, Liptovský Mikuláš 


Váš list/zo dňa:     Naše číslo:                Vybavuje/linka:                      Liptovský Mikuláš: 
24.11.2010            C/2010/293396         JUDr.Majdek/044-2440115             24.11.2010
 

\r\n
VEC
Žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď

\r\n


Na základe Vašej elektronickou poštou podanej žiadosti o sprístupnenie informácií 
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v platnom znení, ktorá nám bola 
doručená dňa 24.11.2010, v ktorej ste nás žiadali o výklad k pojmu záujem maloletého 
dieťaťa Vám oznamujeme, že touto informáciou nedisponujeme.


S pozdravom 

JUDr. Peter Majdek
Kancelária riaditeľa, referát právny
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš
tel.: 044/2440115

\r\n

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VO ZVOLENE

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

=========================================================

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

KANCELÁRIA RIADITEĽA

\r\n

J. JISKRU 6, 960 09 Zvolen

\r\n

 

\r\n

Váš list/zo dňa

\r\n

20101003-01

\r\n

 

\r\n

Naše číslo

\r\n

B/2010/075775

\r\n

 

\r\n

Vybavuje/Linka

\r\n

Zvolen

\r\n

Eva Štrbíková /045 2441 101 25.11.2010

\r\n

 

\r\n

Vec

\r\n

Žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď

\r\n

 

\r\n

Na základe Vašej žiadosti, ktorá bola doručená na ÚPSVaR vo Zvolene mailom

\r\n

dňa 24.11.2010, Vám v zmysle zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

\r\n

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zasielame odpoveď

\r\n

na Vami požadovanú informáciu, v ktorej žiadate o výklad pojmu záujem maloletého dieťaťa.

\r\n

 

\r\n

Požadovaná informácia nie je informáciou v zmysle § 3, ods. 2 zák. č. 211/2000 Z.z.

\r\n

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Výklad pojmov použitých

\r\n

v jednotlivých právnych normách vykonáva legislatívny odbor Ministerstva spravodlivosti SR.

\r\n

 

\r\n

V zmysle internej normy IN č. 02/2009 zo dňa 01.marca 2009, článok XI. Úrad práce,

\r\n

sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene ako povinná osoba upúšťa od zaplatenia úhrady za

\r\n

sprístupnenie informácie.

\r\n

 

\r\n

Uvedené Vám dávame na vedomie.

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

Mgr. Dagmar Bellová, PhD. v.r.

\r\n

Riaditeľka

\r\n

===============================

\r\n

 

\r\n

PhDr. Jana Mazalánová, riaditeľka OSVaR

\r\n

ÚPSVaR Dolný Kubín

\r\n

 

\r\n

Na Váš dotaz k listu č. 20101003-01 zo dňa 23.11.2010 uvádzame, že tunajší úrad prinavrhovaní striedavej starostlivosti maloletého dieťaťa navrhuje postupy v zmysle ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších právnych predpisov, kde je definovaný \"záujem maloletého dieťaťa\".

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

PhDr. Jana Mazalánová, riaditeľka OSVaR

\r\n

ÚPSVaR Dolný Kubín

\r\n

 

\r\n

==========================================================

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

UPSVR Banská Bystrica

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Zasielame Vám odpoveď .

\r\n

 

\r\n

Záujem dieťaťa je upravený v Dohovore o právach dieťaťa, zákon č. 104/1991

\r\n

Z. z. v jeho 1. časti, v článkoch 1 - 41, ktoré hovoria o \"záujme dieťaťa

\r\n

\" - každý v inej oblasti.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

Mgr.Peter Chrappa

\r\n

úsek KM, OUS, BOZP a OPP

\r\n

UPSVR Banská Bystrica

\r\n

mail: Peter.Chrappa@upsvar.sk

\r\n

IP Phone: 048-2441 110

\r\n

 

\r\n

===================================

\r\n

 

\r\n

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VO VEĽKOM KRTÍŠI

\r\n

Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Naše číslo

\r\n

24/2010/ŽPI

\r\n

 

\r\n

Vybavuje/linka

\r\n

JUDr. Michalica

\r\n

047 2451 101

\r\n

 

\r\n

Veľký Krtíš

\r\n

26.11.2010

\r\n

 

\r\n

Vec:

\r\n

Odpoveď na žiadosť v zmysle infozákona č. 211/2000 Z.z. z dňa 24.11.2010 – evidovaná

\r\n

pod č. 24/2010/ŽPI

\r\n

 

\r\n

Dobrý deň,

\r\n

 

\r\n

Týmto potvrdzujem, že sme dňa 24.11.2010 prijali vašu žiadosť o sprístupnenie

\r\n

informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení

\r\n

neskorších predpisov.

\r\n

 

\r\n

Zároveň Vám oznamujeme, že pod pojmom \"záujem dieťaťa\" rozumieme všestranný,

\r\n

plnohodnotný a harmonický vývoj, tak vo vzťahu k fyzickému, psychickému a sociálnemu

\r\n

vývoju maloletého dieťaťa.

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

Ing. Milan Šiška

\r\n

riaditeľ ÚPSVaR Veľký Krtíš

\r\n

================================================

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

\r\n

odbor sociálnych vecí a rodiny

\r\n

oddelenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately

\r\n

A.T. Sytnianskeho 1180, 969 01 Banská Štiavnica

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Vaša značka:Naša značka:Vybavuje:Banská Štiavnica

\r\n

20101003-001A/244/10/03327PhDr. Oliver Lakoštík29.11.2010

\r\n

 

\r\n

Vec: odpoveď na žiadosť o výklad pojmuzáujem maloletého dieťaťa v zmysle zákona 211/2000 Z.z.

\r\n

 

\r\n

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici pri aplikácii pojmu záujem maloletého dieťaťa vychádza z článku 3 Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa, ktorý hovorí:

\r\n

 

\r\n

Článok 3

\r\n

ZÁUJMY DIEŤAŤA

\r\n

1. Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí, či už vykonávaných súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.

\r\n

2. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, sa zaväzujú, že zabezpečia dieťaťu ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre jeho blaho, pričom budú brať ohľad na práva a povinnosti jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo iných jednotlivcov právne za dieťa zodpovedných a urobia všetky potrebné zákonodarné administratívne opatrenia.

\r\n

3. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, sa zaväzujú, že zabezpečia, aby inštitúcie, služby a zariadenia zodpovedné za starostlivosť a ochranu detí zodpovedali normám stanoveným kompetentnými úradmi, zvlášť po stránke bezpečnosti a ochrany zdravia, počtu a kvalifikácie personálu, ako aj kompetentného dozoru.

\r\n

 

\r\n

(Všetky činnosti týkajúce sa dieťaťa musia brať plne do úvahy jeho najlepšie záujmy. Štát musí poskytovať dieťaťu primeranú starostlivosť v prípade, keď ju nemôžu poskytnúť rodičia alebo iné zodpovedné osoby.)

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

PhDr. Oliver Lakoštík

\r\n

vedúci OSPOD a SK

\r\n

===========================================

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V BREZNE

\r\n

 

\r\n

Rázusova 40 ,977 01Brezno

\r\n

 

\r\n

Váš list/zo dňaNaše čísloVybavuje/LinkaBrezno

\r\n

24.11. 201022/2010 ŽPI-3Ing.MurgašDňa 29.11.2010

\r\n

048/6113532

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Vec

\r\n

Sprístupnenie informácie.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Na základe Vašej žiadosti , evidovanej v našej organizácii pod č. 22 / 2010 ŽPI a v súlade§ 18 ods.1 zákona č. 211 / 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ,Vám zasielam nasledovné stanovisko:

\r\n

Pojem ,, záujem maloletého dieťaťa ,, je všeobecný pojem a je zverejnený v Dohovore o právach dieťaťa, v dôvodových správach k zákonu č. 36 / 2005 Zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov , je prístupný na internetovom portáli verejnej správy .

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Ing.Roman Porhajaš v.r.

\r\n

Riaditeľ ÚPSVR v Brezne

\r\n

=========================================================

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V PRIEVIDZI

\r\n

 

\r\n

KANCELÁRIA RIADITEĽA

\r\n

 

\r\n

Šumperskáč. 1,971 01 Prievidza

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Vec

\r\n

 

\r\n

Žiadosť o poskytnutie informácie - odpoveď

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 23.11.2010pod názvom 20101124-01 Žiadost podľa zákona 211 2000 Z.z. Zaujem maloleteho.doc, ktorú sme obdržali v elektronickej podobe dňa 24.11.2010v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám zasielame nasledovné:

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

V zmysle zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujem dieťaťa možno posudzovať z viacerých hľadísk, ako je napr. osvojenie, náhradná rodinná starostlivosť, úprava styku, striedavá osobná starostlivosť a iné.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Záujem dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri posudzovaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a predpokladom rozhodnutia súdu. Súd pri posudzovaní o výkone rodičovských práva povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby a vývinové potreby a stabilitu budúceho výchovného prostredia. Taktiež dbá o to, aby bolo rešpektované právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Pojem záujem maloletého dieťaťa je zakomponovaný v citovaných právnych predpisoch. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, ktorý platné právne predpisy uplatňuje v praxi Vám odporúča výklad pojmu záujem maloletého dieťaťa žiadať prostredníctvom MPSVaR v Bratislave, ktorý v rámci pôsobnosti ako tvorca zákonov okrem iného, riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Mgr.CelestínČernák

\r\n

 

\r\n

riaditeľ ÚPSVaR v Prievidzi

\r\n

========================

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V PIEŠŤANOCH

\r\n

 

\r\n

Krajinská cesta 5053/13, 921 28 Piešťany

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Vec

\r\n

Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácií - Názov listu: 20101003-01 Žiadosť podľa zákona 211/2000 Z.z. rozsudky.doc.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Dňa 24.11.2010 bola na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vPiešťanoch elektronickou poštou doručená Vaša žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorej žiadate výklad pojmu záujem maloletého dieťaťa.

\r\n

 

\r\n

Pojem záujem maloletého dieťaťa je pojmom, ktorý je ustanovený v § 23 a nasl. Zákone o rodine v tom zmysle, že súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. Vzhľadom k tomu, že ide o pojem zo zákona, jediný, kto môže tento pojem vyložiť,je výlučne orgán, ktorý takýto zákon vytvoril, prijal a schválil, a to Národná rada Slovenskej republiky, pričom ďalej jediným interprétom tohto zákona a zákonného pojmu sú súdy SR. Z tohto dôvodu nie je v kompetencii ÚPSVaR vykladať pojem„záujem maloletého dieťaťa“.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

S pozdravom 

\r\n

 

\r\n

Ing. Oľga Solmošiová, v. r. 

\r\n

Riaditeľka

\r\n

=============================

\r\n

 

\r\n

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V RUŽOMBERKU

\r\n

Nám. slobody č. 9,034 01 Ružomberok

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Váš list č./zo dňaNaše čísloVybavuje/linkaRužomberok

\r\n

136/2010-PIHolaň/044431374302.12.2010

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Vec :

\r\n

Žiadosť o poskytnutie informácií – odpoveď

\r\n

 

\r\n

Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácií zo dňa 23.11.2010, evidovanú pod číslom 122/2010-PI Vám uvádzame nasledovné :

\r\n

 

\r\n

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku nie je oprávnený vykladať pojmy, ktoré sú uvedené v zákone. Význam pojmu záujem maloletého dieťaťa je uvedený v zákone č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a tiež v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Ing. Eva Beťková

\r\n

riaditeľka ÚPSVaR v Ružomberku

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

za správnosť : Ing. Vladimír Holaň

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

====================================================

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VO VEĽKOM KRTÍŠI

\r\n

Madácha 2, 990 01Veľký Krtíš

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Vec:

\r\n

Odpoveď na žiadosť v zmysle infozákona č. 211/2000 Z.z. z dňa 30.11.2010 – evidovaná pod č. 26/2010/ŽPI

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Dobrý deň,

\r\n

 

\r\n

Týmto potvrdzujem, že sme dňa 30.11.2010 prijali vašu žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

\r\n

 

\r\n

Zároveň Vám oznamujeme, že kolízny opatrovník v rámci konaní o úprave práv a povinností voči maloletým deťom postupuje v súlade so všeobecným záujmom dieťaťa, dôraz kladie najmä na psychický a fyzický vývoj.Názory a návrhy kolízneho opatrovníka sú teda individuálne a závisia od vykonaného dokazovania príslušného súdu.

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Ing. Milan Šiška

\r\n

riaditeľ ÚPSVaR Veľký Krtíš

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

',1,0,0,10,'2013-11-07 14:26:31',42,'','2013-11-12 09:13:24',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:26:31','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,64,'','',1,203,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(71,107,'10 rád ako získať dieťa do striedavky','10-rad-ako-ziskat-dieta-do-striedavky','','

10 rád ako získať dieťa do striedavky

\r\n

 

\r\n
Striedavá výchova! Tak znie podľa expertov ideálny stav po rozvode rodičov s dieťaťom. Od 1. júla tento systém platí aj na Slovensku a bývalí manželia môžu maloletého vychovávať rovnaké časové obdobie.
\r\n

 

\r\n

 

\r\n
\r\n

Praktické rady Petra Cihláře na základe jeho osobných skúseností

\r\n

 

\r\n

Od júla 2010 je na Slovensku možnosť vychovávať dieťa striedavo. Petr Cihlář si striedavú výchovu vybojoval v Česku a poradí 10 trikov, ako na to. Doteraz sa na Slovensku o potomka po rozvode starala väčšinou matka, na ktorej pleciach ležala celá domácnosť. Otec prichádzajúci na víkend bol oproti nej vo výhode, pretože predstavoval rodiča, s ktorým nikdy nebola nuda či zlá nálada. Petr Cihlář, ktorý si už striedavú výchovu vybojoval v Česku, poradí 10 trikov, ako na to.

1. Dokážte záujem
Čo najskôr ukážte záujem, že sa OSOBNE chcete o dieťa starať. Ak vám matka bráni v styku s dieťaťom, okamžite požiadajte písomne o pomoc sociálny odbor či políciu.

2. Nedovoľte zmenu
Nedovoľte zmenu v starostlivosti o dieťa pred rozsudkom. Ak sa žene podarí dieťa odviesť a z výchovy vás vynechať, súd často predbežným opatrením v záujme „upokojiť“ situáciu zafixuje existujúci stav predbežným opatrením. Ak teda ešte nie je vo veci rozhodnuté a žena vám už v styku s dieťaťom bráni, nečakajte na jej súhlas. Vezmite si dieťa napríklad aj zo škôlky a odvezte si ho domov. Donúťte ženu k striedaniu. Oznámte sociálke, že je dieťa s vami, že je v poriadku a kedy ho hodláte matke vrátiť.

3. Pre dieťa to musí byť hra
Všetko robte citlivo a pre malé deti ako hru. Ak ide dieťa do nového prostredia, treba, aby si zvykalo postupne, konzultujte postup s detským psychológom.

4. Nepleťte sa žene do výchovy
Len čo dieťa žene vrátite, nezasahujte do jeho výchovy a nepleťte sa jej do života. Je to jej odmena za to, že ona nechá dieťa rovnaký čas s vami. Poskytnite jej dôležitú istotu, že navzdory spoločným sporom ju nikdy o dieťa nepripravíte, preto ste lepší rodič, ako je ona.

5. Zapojte úrady
Zaujímajte sa o postup riešenia vašich podnetov na sociálke a polícii. Boli by ste zlý rodič, keby ste sa o to nezaujímali. Úrady musia cítiť váš záujem i varovne zdvihnutý prst, potom skôr rozhodnú zodpovedne a nebudú sa prípadu venovať len „rutinne“.

6. Bráňte sa účinne
Napríklad, ponúknite jej peniaze pred sociálnou pracovníčkou, ak tvrdí, že jej žiadne nedávate. Alebo navrhnite, že môže nakrúcať kamerou odovzdávanie dieťaťa, ak tvrdí, že ju pritom slovne napádate. Dodržiavajte pravidlá aj jednostranne.

7. O žene hovorte len pekne
Ak pretrváva medzi vami napätie, zbavte sa ho, alebo choďte k psychológovi. Spory presuňte na súd, ak sa porušil zákon, je vašou povinnosťou to oznámiť.

8. Ako čeliť negatívnej energii
Negatívnu energiu, ktorú k vám bývalá vysiela, presuňte na psychológa, ak sa na to nedokážete flegmaticky vykašlať. Riešte len dôležité veci.

9. Opakovaná lož
Dávajte pozor na to, aby sa opakovaná lož nestala pravdou, treba sa aj ohradiť. Napíšte svoj názor na papier a nechajte si ho u notára potvrdiť. Neskôr sa to môže hodiť. Nebojte sa robiť ústupky a prehrávať bitky. Dôležité je vyhrať celú vojnu.

10. Vytvorte si blog
Na blogu môžete aj bez sú hlasu druhého rodiča uverejňovať fotografie vášho dieťaťa s vami. Vyhýbajte sa však ohováraniu a útokom na ženu. Takto bude existovať dôkaz, že sa dieťaťu venujete a je vám spolu dobre.

\r\n

Doterajšie skúsenosti po rozvode manželov boli také, že v 89 % prípadov sa dieťa zverilo do opatery matky. Od júla tohto roku však bude platiť nový systém založený na striedavej starostlivosti. Súd určí obdobie, optimálne sú 2 týždne, keď sa o dieťa bude starať matka a následne ten istý časový úsek bude u svojho otca. Výnimkou bude, ak jeden rodič žije napríklad v Bratislave a druhý v Košiciach. V tom to prípade by nebolo dobré, ak by dieťa každé dva týždne menilo školu.

Striedavá opatera platí v USA, Nórsku, Nemecku a od roku 1998 už aj v Česku. Od júla striedavá opatera platí aj u nás.
Spracované podľa: Nový čas - 17.05.2010

\r\n
','',1,0,0,11,'2013-11-07 14:28:39',42,'','2013-11-12 09:11:54',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:28:39','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,63,'','',1,243,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(72,108,'SPRÁVA O DODRŽIAVANÍ PRÁV DIEŤAŤA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE','sprava-o-dodrziavani-prav-dietata-v-slovenskej-republike','','

Národné stredisko pre ľudské práva o striedavej starostlivosti

\r\n


SPRÁVA O DODRŽIAVANÍ PRÁV DIEŤAŤA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE hovorí: \"Striedavá starostlivosťzabezpečuje dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma rodičmi,redukuje porozvodovú traumatizáciu detí, prispieva k citovej vyrovnanosti a zdravému psychickému vývoju detí. Striedavá starostlivosť sa na základe skúseností viacerých krajín, ako USA, SRN, Nórsko a Česká republikaukazuje ako najlepšia a najefektívnejšia forma porozvodovej starostlivosti o deti.\"

\r\n

 

\r\n

V súhrnnejSpráve o stave rodovej rovnosti na Slovensku Rady vlády SR pre rodovú rovnosť za rok 2008, ktorábola schválená vládou8.4.2009 aNárodná rada SR túto správu odobrila, sa uvádza: „Rodová rovnosť je základným atribútom právnej a sociálne spravodlivej demokratickej spoločnosti a jej dosiahnutý stupeň je ukazovateľom uplatňovania demokratických princípov ... vzhľadom aj na zvyšujúcu sa rozvodovosť je dôležitým ukazovateľom rodovej rovnosti v oblasti rodiny počet jednorodičovských rodín. Väčšina detí býva po rozvode pridelená matkám, pričom zákon o rodine neumožňuje striedavú starostlivosť“.

\r\n

 

\r\n

Otcovia v SR majú záujem o porozvodovú starostlivosť o dieťa. Prax súdov v SR je žiaľ taká, že rodič, ktorému nie je dieťa zverené do starostlivosti (v drvivej väčšine otec), sa môže s dieťaťom stýkať, na základe súdneho rozhodnutia, väčšinou 2x do mesiaca cez víkend.

\r\n

 

\r\n

Medzi odporúčaniami, ktoré sú uvedené v príloheNárodnej stratégie rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013sa uvádza:„V záujme prekonania rodových rozdielov v domácej sfére treba prepracovať a nanovo definovať rodinnú politiku v SR a zosúladiť ju s politikou a princípmi rodovej rovnosti.“

\r\n

 

\r\n

Zmena zákona o rodine poskytne súdom možnosť využiť striedavú starostlivosť a tým tlmiť rozvodové a porozvodové súboje o deti medzi rodičmi.Je žiaľ bežnou praxou, že rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti bráni druhému rodičovi v styku s dieťaťom a je žiaľ bežné i to, že rodič, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti, dieťa proti druhému rodičovi štve, ohovára druhého rodiča, či inak psychicky vplýva na dieťa, aby toto dieťa nemalo rado druhého rodiča.

\r\n

 

\r\n

Súčasná situácia privykonateľnosti rozhodnutí o styku s deťmi je viac ako zlá, prieťahy v samotnom konaní a prieťahy pri výkone rozhodnutia spôsobujú, že vzťah medzi rodičom, ktorý má záujem sa so svojím dieťaťom stretávať a týmto dieťaťom úplne zanikne, resp. oslabí sa tak, že rodič a dieťa stratia záujem tento vzťah vôbec ešte riešiť, pokračovať v ňom, či rozvíjať ho.Zároveň však stratia ďalšiu dôležitú vec – presvedčenie, že štát, ktorého sú občanmi, je pripravený a schopný poskytnúť akúkoľvek ochranu ich zákonným právam. Predpokladá sa, že zmena zákona bude minimalizovať uvedené riziká –skúsenosti z krajín, kde je v praxi aplikovaná striedavá starostlivosť to potvrdzujú.

\r\n


http://www.snslp.sk/files/sprava-dodrziavanie-prav-dietata-2009.pdf

','',1,0,0,2,'2013-11-07 14:28:51',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:28:51','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,62,'','',1,256,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(73,109,'JUDr. Jana Dubovcová - 4005, 99 €/mes','judr-jana-dubovcova-4005-99-mes','','

Dobrý deň,

\r\n

v súlade so zákonom č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Vám na Vašu žiadosť oznamujeme:

\r\n

 

\r\n

JUDr. Jana Dubovcová

\r\n

a) deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie – 28. marca 2012,

\r\n

b) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti – verejná ochrankyňa práv od 28. marca 2012

\r\n

c) miesto výkonu funkcie lebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva – Bratislava, Kancelária verejného ochrancu práv

\r\n

d) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané  za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu – 4005, 99 €

\r\n

 

\r\n

PhDr. Marián Török

\r\n

a) - 29. marec 2012

\r\n

b) - vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv od 29. marca 2012

\r\n

c) – Bratislava, Kancelária verejného ochrancu práv

\r\n

d) - 2951,- €

\r\n

 

\r\n

Mgr. Tomáš Čitbaj

\r\n

a) - 1. september 2012

\r\n

b) - vedúci Odboru ochrany základných práv a slobôd  od 1. septembra 2012

\r\n

c) – Bratislava, Kancelária verejného ochrancu práv

\r\n

d) - 2500,- €

\r\n

 

\r\n

JUDr. Katarína Čulíková

\r\n

a) - 1. jún 2012

\r\n

b) – zástupkyňa vedúceho Odboru ochrany základných práv a slobôd od 1. septembra 2012

\r\n

c) – Bratislava, Kancelária verejného ochrancu práv

\r\n

d) - 2453,50 €

\r\n

 

\r\n

JUDr. Katarína Lakyová

\r\n

a) - 4. jún 2012

\r\n

b) - vedúca Odboru vzťahov, riadenia a správy od 4. júna 2012

\r\n

c) – Bratislava, Kancelária verejného ochrancu práv

\r\n

d) - 1539,50 €

\r\n

 

\r\n

Ing. Andrea Gurová

\r\n

a) – 1. jún 2012

\r\n

b) – vedúca  referentka Referátu  správy majetku a prevádzky Odboru vzťahov, riadenia a správy od 1. júna  2012

\r\n

c) – Bratislava, Kancelária verejného ochrancu práv

\r\n

d) – 1520,00 €

\r\n

 

\r\n

Mgr. Barbora Nosianová

\r\n

a) - 1. jún 2012

\r\n

b) - vedúca  referentka Administratívneho oddelenia Odboru vzťahov, riadenia a správy od 1 júna 2012

\r\n

c) – Bratislava, Kancelária verejného ochrancu práv

\r\n

d) - 1263,50 €

\r\n

 

\r\n

Týmto oznámením Kancelária verejného ochrancu práv považuje Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií za vybavenú.

\r\n

 

\r\n

S pozdravom

\r\n

JUDr. Juraj Dejmuth

\r\n

Kancelária verejného ochrancu práv

\r\n

Nevädzová 5

\r\n

820 04  Bratislava 24

\r\n

č. t.: +421(0)248 287 223

\r\n

e-mail: dejmuth@vop.gov.sk

','',1,0,0,9,'2013-11-07 14:29:12',42,'','2013-11-12 09:16:58',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:29:12','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,5,'','',1,387,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(74,110,'04 Rozhodnutia Krajských súdov o povinnosti zverejňovať rozsudky','04-rozhodnutia-krajskych-sudov-o-povinnosti-zverejnovat-rozsudky','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/_KS_Povinnost_zverejnit_rozsudky\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:29:32',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:29:32','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,60,'','',1,191,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(75,111,'Rozsudky Okresný súd Žiar nad Hronom','rozsudky-okresny-sud-ziar-nad-hronom','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSZiarNadHronom\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:30:00',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:30:00','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,59,'','',1,175,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(76,112,'Rozsudky Okresný súd Lučenec','rozsudky-okresny-sud-lucenec','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSLucenec\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:30:17',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:30:17','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,58,'','',1,170,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(77,113,'Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí','dohovor-o-obcianskopravnych-aspektoch-medzinarodnych-unosov-deti','','

 

\r\n

 

\r\n

DOHOVOR o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Zmluvné štáty tohto dohovoru,

\r\n

súc pevne presvedčené, že vo veciach týkajúcich sa opatrovníctva detí majú ich záujmy prvoradú dôležitosť,

\r\n

vedené želaním chrániť deti na medzinárodnej úrovni pred škodlivými účinkami ich neoprávneného premiestnenia alebo zadržania a stanoviť postup na zabezpečenie ich urýchleného návratu do štátu ich obvyklého pobytu, ako aj zaistiť ochranu práva styku,

\r\n

rozhodli sa na tento účel uzavrieť dohovor

\r\n

a dohodli sa takto:

\r\n

KAPITOLA I

\r\n

ROZSAH DOHOVORU

\r\n

Článok 1

\r\n

Cieľom tohto dohovoru je

\r\n

a) zabezpečiť okamžitý návrat detí, ktoré boli neoprávnene premiestnené do niektorého zmluvného štátu alebo sú v ňom zadržiavané, a

\r\n

b) zabezpečiť, aby opatrovnícke práva a práva styku podľa právneho poriadku jedného zmluvného štátu sa účinne dodržiavali v ostatných zmluvných štátoch.

\r\n

Článok 2

\r\n

Zmluvné štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie cieľov dohovoru na svojom území. Na tento účel použijú konania, ktoré zabezpečia čo najrýchlejšie skončenie veci.

\r\n

Článok 3

\r\n

Premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa sa považuje za neoprávnené, ak

\r\n

a) je porušením opatrovníckeho práva, ktoré nadobudla osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba buď spoločne, alebo samostatne podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území malo dieťa svoj obvyklý pobyt bezprostredne pred premiestnením alebo zadržaním, a

\r\n

b) v čase jeho premiestnenia alebo zadržania sa toto právo aj skutočne vykonávalo buď spoločne, alebo samostatne, alebo by sa takto vykonávalo, ak by nedošlo k premiestneniu či zadržaniu.

\r\n

Opatrovnícke právo uvedené v písmene a) možno nadobudnúť najmä priamo zo zákona alebo na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu, alebo na základe dohody platnej podľa právneho poriadku tohto štátu.

\r\n

Článok 4

\r\n

Dohovor sa použije na dieťa, ktoré malo obvyklý pobyt na území zmluvného štátu bezprostredne pred porušením opatrovníckeho práva alebo práva styku. Použitie dohovoru sa skončí, keď dieťa dosiahne vek 16 rokov.

\r\n

Článok 5

\r\n


Na účely tohto dohovoru

\r\n


a) „opatrovnícke právo\" zahŕňa práva týkajúce sa starostlivosti o osobu dieťaťa a najmä právo určiť miesto jeho pobytu,

\r\n


b) „právo styku\" zahŕňa právo odviesť dieťa na obmedzený čas na iné miesto, ako je miesto jeho obvyklého pobytu.

\r\n

KAPITOLA II

\r\n

ÚSTREDNÉ ORGÁNY

\r\n

Článok 6

\r\n

Zmluvný štát určí ústredný orgán na vykonávanie povinností, ktoré dohovor ukladá takýmto orgánom.

\r\n

Federálne štáty, štáty s viac než jedným právnym systémom alebo štáty, ktoré majú autonómne územné celky, môžu určiť viac než jeden ústredný orgán a určiť územný rozsah ich pôsobnosti. Štát, ktorý určil viac než jeden ústredný orgán, určí súčasne ústredný orgán, ktorému sa môžu zasielať žiadosti, aby ich postúpil príslušnému ústrednému orgánu v tomto štáte.

\r\n

Článok 7

\r\n

Ústredné orgány navzájom spolupracujú a podporujú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi svojich štátov na zabezpečenie urýchleného návratu detí a dosiahnutie ďalších cieľov tohto dohovoru.

\r\n

Predovšetkým prijímajú samy alebo prostredníctvom iných orgánov alebo osôb všetky vhodné opatrenia, aby

\r\n

a) zistili, kde sa nachádza dieťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané,

\r\n

b) zabránili ďalšej ujme dieťaťa alebo poškodeniu záujmov zainteresovaných osôb prijatím predbežných opatrení alebo zabezpečením prijatia takýchto opatrení,

\r\n

c) zabezpečili dobrovoľné vrátenie dieťaťa alebo prispeli k zmiernemu riešeniu situácie,

\r\n

d) si vo vhodných prípadoch navzájom vymieňali informácie o sociálnom prostredí dieťaťa,

\r\n

e) poskytovali informácie všeobecnej povahy o právnom poriadku svojho štátu v rozsahu týkajúcom sa vykonávania dohovoru,

\r\n

f) podali návrh na začatie súdneho alebo správneho konania s cieľom nariadiť návrat dieťaťa alebo napomáhať jeho začatie a vo vhodných prípadoch prijímali opatrenia na zabezpečenie práva styku alebo jeho účinného výkonu,

\r\n

g) poskytli alebo uľahčili poskytnutie procesnej pomoci a právneho poradenstva vrátane zastúpenia právnym zástupcom alebo poradcom, ak si to vyžadujú okolnosti,

\r\n

h) prijali administratívne opatrenia, ktoré sú potrebné a primerané na zabezpečenie bezpečného návratu dieťaťa,

\r\n

i) sa vzájomne informovali o vykonávaní tohto dohovoru, a ak je to možné, odstraňovali prekážky jeho vykonávania.

\r\n

KAPITOLA III

\r\n

NÁVRAT DETÍ

\r\n

Článok 8

\r\n

Osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba, ktorá tvrdí, že dieťa bolo premiestnené alebo zadržané v rozpore s opatrovníckym právom, sa môže obrátiť so žiadosťou na ústredný orgán štátu obvyklého pobytu dieťaťa alebo na ústredný orgán iného zmluvného štátu o pomoc pri zabezpečení návratu dieťaťa.

\r\n

Žiadosť musí obsahovať

\r\n

a) údaje o totožnosti žiadateľa, dieťaťa, ako aj osoby, ktorá údajne dieťa premiestnila alebo zadržala,

\r\n

b) dátum narodenia dieťaťa, ak je známy,

\r\n

c) dôvody, o ktoré opiera žiadateľ svoju žiadosť o návrat dieťaťa,

\r\n

d) všetky dostupné údaje o tom, kde sa dieťa nachádza, a o totožnosti osoby, u ktorej sa má dieťa nachádzať.

\r\n

K žiadosti možno pripojiť alebo ju možno doplniť o

\r\n

e) overený odpis relevantného rozhodnutia alebo dohody,

\r\n

f) osvedčenie alebo prísažné vyhlásenie vydané ústredným orgánom alebo iným príslušným orgánom štátu obvyklého pobytu dieťaťa alebo inou zodpovednou osobou, týkajúce sa relevantných právnych noriem tohto štátu,

\r\n

g) akúkoľvek inú relevantnú listinu.

\r\n

Článok 9

\r\n

Ak ústredný orgán, ktorému bola doručená žiadosť podľa článku 8, má dôvod domnievať sa, že dieťa sa nachádza na území iného zmluvného štátu, postúpi žiadosť v priamom styku a urýchlene ústrednému orgánu tohto zmluvného štátu a informuje o tom podľa okolností dožadujúci ústredný orgán alebo žiadateľa.

\r\n

Článok 10

\r\n

Ústredný orgán štátu, na ktorého území sa dieťa nachádza, prijme všetky primerané opatrenia na dosiahnutie dobrovoľného vrátenia dieťaťa alebo zabezpečí prijatie takýchto opatrení.

\r\n

Článok 11

\r\n

Justičné alebo správne orgány zmluvných štátov budú v konaní o návrat dieťaťa konať bez odkladu.

\r\n

Ak príslušný justičný alebo správny orgán nevydá rozhodnutie do šiestich týždňov odo dňa začatia konania, žiadateľ alebo ústredný orgán dožiadaného štátu má právo na vlastný podnet alebo na požiadanie ústredného orgánu dožadujúceho štátu dostať vyjadrenie o dôvodoch omeškania. Ak bola ústrednému orgánu dožiadaného štátu doručená odpoveď, zašle ju podľa okolností dožadujúcemu ústrednému orgánu alebo žiadateľovi.

\r\n

Článok 12

\r\n

Ak bolo dieťa neoprávnene premiestnené alebo zadržané podľa článku 3 a v deň začatia konania pred justičným alebo správnym orgánom zmluvného štátu, v ktorom sa dieťa nachádza, neuplynula odo dňa neoprávneného premiestnenia alebo zadržania lehota jedného roka, nariadi príslušný orgán okamžite návrat dieťaťa.

\r\n

Justičný alebo správny orgán nariadi návrat dieťaťa, aj keď sa konanie začalo po uplynutí lehoty jedného roka uvedenej v predchádzajúcom odseku, okrem prípadu, že sa preukáže, že dieťa sa už zžilo s novým prostredím.

\r\n

Ak justičný alebo správny orgán dožiadaného štátu má dôvod domnievať sa, že dieťa bolo premiestnené na územie iného štátu, môže zastaviť konanie alebo zamietnuť žiadosť o návrat dieťaťa.

\r\n


Článok 13

\r\n


Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúceho článku justičný alebo správny orgán dožiadaného štátu nemusí nariadiť návrat dieťaťa, ak osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba, ktorá nesúhlasí s jeho vrátením, preukáže, že

\r\n


a) osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba, ktorá mala dieťa v osobnej starostlivosti, v čase premiestnenia alebo zadržania opatrovnícke právo skutočne nevykonávala alebo že súhlasila, či následne sa zmierila s premiestnením alebo zadržaním, alebo

\r\n


b) existuje vážne nebezpečenstvo, že návrat by dieťa vystavil fyzickej alebo duševnej ujme alebo ho inak priviedol do neznesiteľnej situácie.

\r\n


Justičný alebo správny orgán môže odmietnuť nariadiť návrat dieťaťa aj vtedy, ak zistí, že dieťa nesúhlasí s návratom, a ak dosiahlo vek a stupeň vyspelosti, v ktorom je vhodné zohľadniť jeho názory.

\r\n


Pri hodnotení okolností uvedených v tomto článku justičné a správne orgány vezmú do úvahy informácie o sociálnom prostredí dieťaťa, ktoré poskytol ústredný orgán alebo iný príslušný orgán štátu obvyklého pobytu dieťaťa.

\r\n

Článok 14

\r\n

Pri hodnotení, či došlo k neoprávnenému premiestneniu alebo zadržaniu podľa článku 3, môžu justičné alebo správne orgány dožiadaného štátu bezprostredne prihliadnuť na právny poriadok štátu obvyklého pobytu dieťaťa, ako aj na súdne alebo správne rozhodnutia bez ohľadu na to, či boli v štáte obvyklého pobytu formálne uznané alebo nie, aj bez osobitného konania, ktorého účelom je dôkaz cudzieho práva alebo uznanie cudzieho rozhodnutia, ktoré by sa inak muselo uplatniť.

\r\n

Článok 15

\r\n

Súdne alebo správne orgány zmluvného štátu môžu pred vydaním rozhodnutia vo veci návratu dieťaťa požiadať, aby žiadateľ zabezpečil od orgánu štátu obvyklého pobytu dieťaťa rozhodnutie alebo iný doklad o tom, že premiestnenie alebo zadržanie bolo neoprávnené podľa článku 3 dohovoru, ak takéto rozhodnutie či doklad možno v tomto štáte získať. Ústredné orgány zmluvných štátov poskytnú žiadateľovi pomoc v potrebnom rozsahu na zabezpečenie takého rozhodnutia alebo dokladu.

\r\n

Článok 16

\r\n

Po doručení oznámenia o neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní dieťaťa podľa článku 3 sa justičné alebo správne orgány zmluvného štátu, na ktorého územie bolo dieťa premiestnené alebo na ktorého území je zadržiavané, zdržia rozhodovania vo veci opatrovníckeho práva, až kým sa nerozhodne, že návrat dieťaťa sa podľa tohto dohovoru neuskutoční, okrem prípadu, keď v primeranej lehote po doručení oznámenia nebola podaná žiadosť podľa tohto dohovoru.

\r\n

Článok 17

\r\n

Skutočnosť, že v dožiadanom štáte bolo vydané alebo je uznateľné rozhodnutie o opatrovníckom práve, nie je dôvodom na odmietnutie návratu dieťaťa podľa tohto dohovoru, ale justičné alebo správne orgány dožiadaného štátu môžu dôvody, ktoré viedli k vydaniu takéhoto rozhodnutia, vziať do úvahy pri postupe podľa dohovoru.

\r\n

Článok 18

\r\n

Ustanovenia tejto kapitoly neobmedzujú právomoc justičného alebo správneho orgánu nariadiť návrat dieťaťa kedykoľvek.

\r\n

Článok 19

\r\n

Rozhodnutie podľa tohto dohovoru o návrate dieťaťa nemožno považovať za rozhodnutie o určení opatrovníckeho práva.

\r\n

Článok 20

\r\n

Návrat dieťaťa podľa článku 12 možno odmietnuť, ak by to nepripúšťali základné princípy ochrany ľudských práv a základných slobôd dožiadaného štátu.

\r\n

KAPITOLA IV

\r\n

PRÁVO STYKU

\r\n

Článok 21

\r\n

Žiadosť na prijatie opatrení na zabezpečenie práva styku alebo jeho účinného výkonu sa môže zaslať ústredným orgánom zmluvných štátov rovnakým spôsobom ako žiadosť o návrat dieťaťa.

\r\n

Ústredné orgány sú podľa článku 7 povinné spolupracovať, aby podporili nerušený výkon práva styku a dodržiavanie podmienok, ktorými môže byť výkon tohto práva podmienený. Ústredné orgány prijímajú opatrenia, aby podľa možnosti odstránili všetky prekážky výkonu tohto práva.

\r\n

Ústredné orgány môžu samy alebo prostredníctvom iných orgánov alebo osôb podať návrh na začatie konania na úpravu práva styku alebo na ochranu tohto práva a na zabezpečenie plnenia podmienok, ktorými môže byť výkon tohto práva podmienený, alebo napomáhať začatie takého konania.

\r\n

KAPITOLA V

\r\n

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

\r\n

Článok 22

\r\n

V súdnom alebo v správnom konaní podľa tohto dohovoru sa nesmie požadovať zloženie žiadnej záruky alebo zálohy bez ohľadu na jej označenie na zabezpečenie úhrady trov a nákladov.

\r\n

Článok 23

\r\n

Pri vykonávaní tohto dohovoru sa nesmie požadovať vyššie overenie alebo podobná formálna náležitosť.

\r\n

Článok 24

\r\n

Každá žiadosť, písomnosť alebo iná listina zasielaná ústrednému orgánu dožiadaného štátu sa vyhotoví v pôvodnom jazyku a pripojí sa k nej preklad do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov dožiadaného štátu, alebo ak takýto preklad nemožno zabezpečiť, preklad do francúzštiny alebo angličtiny.

\r\n

Zmluvný štát môže výhradou podľa článku 42 vylúčiť použitie francúzskeho alebo anglického jazyka, nie však oboch, pri akejkoľvek žiadosti, písomnosti a listine zasielanej jeho ústrednému orgánu.

\r\n

Článok 25

\r\n

Štátni občania zmluvných štátov a osoby, ktoré majú obvyklý pobyt na území týchto štátov, majú vo veciach súvisiacich s vykonávaním tohto dohovoru nárok na procesnú pomoc a právne poradenstvo v každom inom zmluvnom štáte za rovnakých podmienok ako štátni občania tohto štátu, ktorí majú na jeho území obvyklý pobyt.

\r\n

Článok 26

\r\n

Každý ústredný orgán znáša vlastné náklady pri vykonávaní tohto dohovoru.

\r\n

Ústredné orgány a iné verejné služby zmluvných štátov nesmú vyberať žiadne poplatky v súvislosti so žiadosťami podanými podľa tohto dohovoru. Najmä nesmú požadovať žiadne platby od žiadateľa na úhradu nákladov a trov konania alebo prípadné výdavky spojené s účasťou právneho zástupcu alebo poradcu. Môžu však požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli alebo vzniknú v súvislosti so zabezpečením návratu dieťaťa.

\r\n

Zmluvný štát však môže výhradou podľa článku 42 vyhlásiť, že nebude znášať náklady uvedené v predchádzajúcom odseku, spojené s účasťou právneho zástupcu alebo poradcov alebo so súdnym konaním okrem tých, ktoré možno uhradiť z jeho systému procesnej pomoci a právneho poradenstva.

\r\n

Po nariadení návratu dieťaťa alebo vydaní rozhodnutia týkajúceho sa práva styku podľa tohto dohovoru môžu justičné alebo správne orgány uložiť osobe, ktorá premiestnila alebo zadržala dieťa, alebo zabránila výkonu práva styku, aby uhradila nevyhnutné náklady, ktoré vynaložil žiadateľ alebo ktoré boli vynaložené v jeho prospech, vrátane cestovných nákladov, nákladov alebo platieb vynaložených na lokalizáciu dieťaťa, nákladov právneho zastúpenia žiadateľa a nákladov návratu dieťaťa.

\r\n

Článok 27

\r\n

Ak je zrejmé, že podmienky predpísané týmto dohovorom nie sú splnené alebo že žiadosť je inak neodôvodnená, ústredný orgán nie je povinný žiadosť prijať. V takom prípade ústredný orgán obratom informuje žiadateľa alebo v závislosti od okolností prípadu ústredný orgán, ktorého prostredníctvom bola žiadosť podaná, o dôvodoch jej neprijatia.

\r\n

Článok 28

\r\n

Ústredný orgán môže žiadať, aby sa k žiadosti pripojilo písomné plnomocenstvo, ktoré ho oprávňuje konať v mene žiadateľa, alebo na také účely určiť svojho zástupcu.

\r\n

Článok 29

\r\n

Dohovor nebráni žiadnej osobe, inštitúcii ani inej právnickej osobe, ktorá tvrdí, že došlo k porušeniu opatrovníckeho práva alebo práva styku podľa článku 3 alebo článku 32, aby sa obrátila na justičné alebo správne orgány zmluvného štátu priamo, či na základe ustanovení tohto dohovoru, alebo nie.

\r\n

Článok 30

\r\n

Žiadosť doručená ústrednému orgánu alebo priamo justičným či správnym orgánom zmluvného štátu v súlade s podmienkami určenými týmto dohovorom, ako aj všetky listiny a informácie k nej pripojené alebo poskytnuté ústredným orgánom majú dôkaznú moc v konaní na súdoch alebo v správnych orgánoch zmluvných štátov.

\r\n

Článok 31

\r\n

Vo vzťahu k štátu, ktorý má vo veciach opatrovníctva dva systémy práva alebo viac systémov práva, ktoré sa uplatňujú na rôznych územných celkoch,

\r\n

a) každý odkaz na obvyklý pobyt na území tohto štátu treba považovať za odkaz na obvyklý pobyt na územnom celku tohto štátu,

\r\n

b) každý odkaz na právny poriadok štátu obvyklého pobytu sa považuje za odkaz na právny poriadok územného celku v tom štáte, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt.

\r\n

Článok 32

\r\n

Vo vzťahu k štátu, ktorý má vo veciach opatrovníctva dva systémy práva alebo viac systémov práva, ktoré sa uplatňujú na rôzne kategórie osôb, každý odkaz na právo tohto štátu sa považuje za odkaz na ten systém práva, ktorý sa podľa právneho poriadku tohto štátu má použiť.

\r\n

Článok 33

\r\n

Štát, v ktorom rôzne územné celky majú vlastné právne normy týkajúce sa opatrovníctva detí, nie je povinný použiť tento dohovor, ak by ho nebol povinný použiť štát, ktorý má jednotný systém práva.

\r\n

Článok 34

\r\n

Tento dohovor sa vo veciach, ktoré sú predmetom jeho úpravy, uplatňuje prednostne pred Dohovorom o právomoci orgánov a rozhodnom práve v oblasti ochrany maloletých z 5. októbra 1961 medzi zmluvnými stranami oboch dohovorov. Inak tento dohovor nebráni použitiu iného medzinárodného zmluvného nástroja platného medzi štátom pôvodu a dožiadaným štátom alebo inej právnej normy dožiadaného štátu na účely dosiahnutia návratu dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané, alebo na zabezpečenie práva styku.

\r\n

Článok 35

\r\n

Dohovor sa uplatní medzi zmluvnými štátmi iba v tých prípadoch neoprávneného premiestnenia alebo zadržania, ku ktorým došlo po nadobudnutí platnosti dohovoru pre tieto štáty.

\r\n

Ak bolo urobené vyhlásenie podľa článku 39 alebo 40, odkaz na zmluvný štát v predchádzajúcom odseku sa považuje za odkaz na územný celok alebo celky, na ktoré sa dohovor bude uplatňovať.

\r\n

Článok 36

\r\n

Žiadne ustanovenie tohto dohovoru nebráni dvom alebo viacerým zmluvným štátom, aby sa na účel zníženia prekážok návratu dieťaťa dohodli, že vo vzájomnom vzťahu nepoužijú niektoré ustanovenia dohovoru, ktoré takéto prekážky spôsobujú.

\r\n

KAPITOLA VI

\r\n

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

\r\n

Článok 37

\r\n

Dohovor je otvorený na podpis štátom, ktoré boli členmi Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného v čase jej štrnásteho zasadnutia.

\r\n

Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu a ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí, alebo schválení sa uložia na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva.

\r\n

Článok 38

\r\n

Každý iný štát môže k dohovoru pristúpiť.

\r\n

Listina o prístupe bude uložená na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva.

\r\n

Dohovor nadobudne platnosť pre pristupujúci štát prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od uloženia jeho listiny o prístupe.

\r\n

Prístup nadobudne platnosť iba vo vzťahu medzi pristupujúcim štátom a tým zmluvným štátom, ktorý vyhlási, že prístup prijal. Takéto vyhlásenie musí urobiť každý členský štát, ktorý dohovor ratifikuje, prijme alebo schváli následne po prístupe. Takéto vyhlásenie sa uloží na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva a toto ministerstvo zašle jeho overenú kópiu každému zmluvnému štátu diplomatickou cestou.

\r\n

Dohovor nadobudne platnosť medzi pristupujúcim štátom a štátom, ktorý vyhlásil, že prijíma tento prístup, prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od uloženia vyhlásenia o prijatí.

\r\n

Článok 39

\r\n

Každý štát môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe vyhlásiť, že dohovor sa uplatní na všetky územia, za ktorých medzinárodné vzťahy je zodpovedný, alebo na jedno takéto územie, alebo na niekoľko z nich. Toto vyhlásenie, ako aj akékoľvek neskoršie rozšírenie sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva.

\r\n

Článok 40

\r\n

Ak má zmluvný štát dva územné celky alebo viac územných celkov, v ktorých sa vo veciach upravených týmto dohovorom uplatňujú rôzne systémy práva, môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe vyhlásiť, že dohovor sa uplatní na všetky jeho územné celky alebo len na jeden, alebo na niekoľko z nich, a môže takéto svoje vyhlásenie kedykoľvek zmeniť novým vyhlásením.

\r\n

Každé takéto vyhlásenie sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva a musia sa v ňom výslovne označiť územné celky, na ktoré sa dohovor bude uplatňovať.

\r\n

Článok 41

\r\n

Ak má zmluvný štát systém štátnej moci, v ktorom je výkonná, súdna a zákonodarná moc rozdelená medzi ústredné a iné orgány tohto štátu, podpis alebo ratifikácia, prijatie, alebo schválenie tohto dohovoru, alebo prístup k nemu týmto štátom, alebo ním urobené vyhlásenie podľa článku 40 nemá žiaden vplyv na vnútroštátnu deľbu moci v tomto štáte.

\r\n

Článok 42

\r\n

Každý štát môže najneskôr pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpe, alebo pri vyhlásení podľa článku 39 alebo 40 uplatniť jednu výhradu alebo obe výhrady uvedené v článku 24 a článku 26 ods. 3. Iné výhrady sú neprípustné.

\r\n

Každý štát môže kedykoľvek odvolať výhradu, ktorú uplatnil. Takéto odvolanie sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva.

\r\n

Výhrada stráca platnosť prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od oznámenia podľa predchádzajúceho odseku.

\r\n

Článok 43

\r\n

Dohovor nadobudne platnosť prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od uloženia tretej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe podľa článkov 37 a 38.

\r\n

Potom dohovor nadobudne platnosť

\r\n

1. pre každý štát, ktorý ho ratifikuje, prijme, schváli alebo k nemu pristúpi neskôr, prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od uloženia jeho ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe,

\r\n

2. pre každé územie alebo územný celok, na ktoré bol dohovor rozšírený podľa článku 39 alebo 40, prvým dňom tretieho kalendárneho mesiaca od oznámenia podľa týchto článkov.

\r\n

Článok 44

\r\n

Dohovor zostane v platnosti päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti podľa prvého odseku článku 43 aj pre štáty, ktoré ho ratifikovali, prijali alebo schválili, alebo k nemu pristúpili neskôr.

\r\n

Ak nebude dohovor vypovedaný, predĺži sa jeho platnosť automaticky každých päť rokov.

\r\n

Výpoveď sa oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia. Môže sa obmedziť na určité územia alebo územné celky, na ktoré sa dohovor uplatňuje.

\r\n

Výpoveď bude mať platnosť iba vo vzťahu k štátu, ktorý ju uplatnil. Dohovor zostane v platnosti pre ostatné zmluvné štáty.

\r\n

Článok 45

\r\n

Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva oznámi členským štátom konferencie a štátom, ktoré k dohovoru pristúpili podľa článku 38,

\r\n

1. podpisy a ratifikácie, prijatia a schválenia podľa článku 37,

\r\n

2. prístupy podľa článku 38,

\r\n

3. dátum nadobudnutia platnosti dohovoru podľa článku 43,

\r\n

4. rozšírenia podľa článku 39,

\r\n

5. vyhlásenia podľa článkov 38 a 40,

\r\n

6. výhrady podľa článku 24 a článku 26 ods. 3 a odvolania podľa článku 42,

\r\n

7. výpovede podľa článku 44.

\r\n

Na dôkaz tohto podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, podpísali tento dohovor.

\r\n

 

\r\n


\r\n

Dané v Haagu 25. októbra 1980 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archíve vlády Holandského kráľovstva a ktorého overený odpis sa odovzdá diplomatickou cestou každému členskému štátu Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného v čase jej štrnásteho zasadnutia.

\r\n

Dohovor bol podpísaný v mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Haagu 28. decembra 1992. Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bola potvrdená záväznosť podpisu dohovoru pre Slovenskú republiku (oznámenie č. 49/1999 Z. z.).

\r\n

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 906 z 15. júna 2000 s výhradou tohto znenia:

\r\n

„Slovenská republika využíva možnosť výhrady podľa článku 42 Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z 25. októbra 1980 a k tretiemu odseku článku 26 dohovoru vyhlasuje, že nebude znášať náklady uvedené v druhom odseku článku 26 spojené s účasťou právneho zástupcu alebo poradcov alebo so súdnym konaním okrem tých, ktoré možno uhradiť z jej systému procesnej pomoci a právneho poradenstva.“

\r\n

Prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 24. októbra 2000. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára dohovoru, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva, 7. novembra 2000.

\r\n

Dohovor nadobudol platnosť 1. decembra 1983 na základe článku 43 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 2001 na základe článku 43 ods. 1.

\r\n

Za ústredný orgán podľa článku 6 dohovoru bolo v Slovenskej republike určené Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v Bratislave.

','',1,0,0,2,'2013-11-07 14:30:29',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:30:29','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,57,'','',1,316,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(78,114,'Kolízny opatrovník a jeho práca s rodinou','kolizny-opatrovnik-a-jeho-praca-s-rodinou','','
\r\n

 

\r\n

Mgr. Eva Riečicová

\r\n
\r\n


\r\n

Môj príspevok nemá byť žiadnym kázaním, ani obhajobou našej práce, pretože nie je možné obhájiť prác u každého sociálneho pracovníka zastupujúceho dieťa. Mojou snahou je priblížiť vám prácu sociálneho pracovníka -
kolízneho opatrovníka, myšlienkové pochody, ale často aj osobnostné a profesijné mantinely, na ktoré narážame.

\r\n

Sociálna práca je profesia založená na hodnotách demokracie a ľudských právach. Našou úlohou je asistovať klientovi pri rozvíjaní jeho schopností, ktoré by mu umožnili vyriešiť jeho individuálne alebo skupinové problémy. Máme podporiť, aby sa s našou pomocou dopracoval pre neho k najlepšiemu riešeniu. A na tejto ceste mu máme byť nápomocní poskytnutím informácií, zabezpečením kontaktov s inštitúciam i, či s jeh o oboznámením sa s nimi a v neposlednom rade, tak máme urobiť bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu. Jednoducho povedané bez akýchko ľvek diskriminačných prvkov, bez akýchkoľvek prejavov spojených s predsudkami, či našimi prežitými osobnými skúsenosťami.

\r\n

Celá naša práca sa má niesť v duchu rešpektovania nezávislosti klienta, jeho oslobodenia od negatívnych životných podmienok, za použitia protidiskriminačných prístupov, dodržiavania demokracie a ľudských práv. Nezabúdajúc na ochranu identity a integrity klienta, pracujúc za jeho spoluúčasti a priviesť ho k jeho sebaurčeniu. Toto všetko hovorí o osobnej zodpovednosti sociálneho pracovníka.

\r\n

 

\r\n','\r\n

 

\r\n

Pracujem ako sociálna pracovníčka, vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na odbore sociálnych vecí a rodiny pod Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch. Som presvedčená, že riadim úžasný tím ľudí, ktorí sa snažia našim klientom pomôcť nad rámec nejakého opisu štátnozamestnaneckého miesta a často nachádzajú aj vďaku u svojich klientov. Samozrejme, že nie u všetkých, a nie vždy. Niekedy za to môže pocit zatrpknutosti, niekedy neporozumenia, či akási fáza, kedy je klient zameraný sám na seba a počúva, ale nepočuje, súhlasí, ale zároveň postupuje úplne proti logike toho, čo sám chcel. Náplň našej činnosti, kedy máme chrániť psychický, fyzický a sociálny vývin detí je naozaj neúrekom – od nechceného a odloženého dieťaťa v nemocnici, cez zanedbávané dieťa v „rodine“, dieťa bez pomoci v zahraničí, deti vhodné do náhradnej rodinnej starostlivosti, cez deti s problémových správaním, páchajúcim trestné činy, šikanované deti, či mnohé ďalšie situácie, v ktorých sa deti vyskytnú. Najväčšiu časť našej práce však tvorí oblasť sociálnoprávnej ochrany detí, kedy riešime problém v rodinách, ktoré sa rozpadajú, či už sa rozpadli a jedná sa o zastupovanie dieťaťa pri rozvode rodičov a pri úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu.

\r\n

Častokrát je situácia v rodina neriešiteľná a rozvod sa javí pre účastníkov konfliktu ako jediné možné východisko. Ak má dieťa žiť v manželstve s dvomi nespokojnými, večne hádajúcimi sa manželmi, tak je niekedy podľa odborníkov lepšie, ak žije s každým spokojnejším extra. Dieťa má stále dvoch rodičov, ale v dvoch rozličných domácnostiach.

\r\n

Kolízny opatrovník, ktorého navštívite, v ktorejkoľvek fáze vášho rodinného vzťahu (pretože o vašej existencii a existencii vášho dieťaťa / detí sa môže dozvedieť mnohými spôsobmi) tu nie je na podporu Vášho rozhodnutia rozviesť sa, ani preto, aby vám v tom zabránil. Je tu v prvom rade preto, aby vás upozornil na dôsledky vášho rozhodnutia, na dosah vášho rozhodnutia ohľadom ďalšieho života a fungovania vášho, ale najmä vášho dieťaťa. Má vám uľahčiť zvládnuť náročné životné situácie v živote vašom, ale aj zvládnuť dôsledky rozvodu na dieťa. Aj z týchto dôvodov som sa rozhodla zvýšiť osvetu medzi rozvádzajúcimi sa rodičmi, ktorí často vidia len seba a skompletizovala som informačný materiál na tému Po rozvode rodičov alebo dieťa ako rukojemník. Dúfam, že hoci na ňu nemáme finančné prostriedky, aby sme ju vydali, tak pomôže aspoň sčasti ukázať často na seba hľadiacim rodičom ich rozvod či rozchod z pohľadu dieťaťa. Poukáže na potreby dieťaťa a bude úplne jedno, že bude na obyčajnom kancelárskom papieri. Najpodstatnejšie by mali byť slová v nej. Rodičia nesmú zabúdať, že v spojení rodičia a dieťa nie sme advokátom ani jedného z rodičov ako sme často obviňovaní, ale sme tu preto, aby sme čo najlepšie chránili záujmy dieťaťa. Lenže čo je najlepším záujmom dieťaťa ? Podľa mňa poznať oba modely správania – mužský i ženský.

\r\n

Pre tých, ktorí čelia manželskej kríze a ako riešenie jej vyriešenia vidia rozvod alebo pre tých, ktorí prekonali rozvod, chceme pomôcť prekonať bolesti súvisiace s rozvodom, porozumieť svojim emóciám, otvoriť optimistickejší pohľad na svet, a umožniť vidieť v celej tej situácii DIEŤA, ktoré je tu najohrozenejšie a je nedobrovoľným účastníkom. Nikto sa ho na nič nepýtal, neželá si to. Často tomu, čo sa deje ani nerozumie, ale žiada sa od neho, aby sa prispôsobilo novej situácii a žilo zrazu podľa nejakého zákonného rozdelenia medzi mamu a otca.

\r\n

Psychológovia tvrdia, že rozvod je druhou najtraumatizujúcejšou udalosťou v živote človeka. Nasleduje hneď po smrti rodičov a detí. Je ťažký pre dospelých, ale najmä pre deti.  Dieťa zažíva neistotu, strach, často sa ani nevyzná v tom, čo sa okolo neho deje. Býva vťahované do sporov, ktoré sa ho priamo netýkajú, avšak vyvolávajú v ňom výčitky svedomia a zdanie, že je vinné za to, že rodičia sa hádajú. Po rozvode sa od dieťaťa žiada, aby sa prispôsobilo novej situácii, aby denne žilo s jedným rodičom a s druhým, aby sa stýkalo podľa nejakých úradne vymedzených pravidiel, ktorých spolutvorcami sú rodičia, kolízni opatrovníci, sudcovia ...

\r\n

Vedieť dohodnúť sa, je jedna z najťažších vecí, ale treba mať na zreteli, že prvoradý by nemal byť záujem dospelých, ale zdravý a pokojný vývoj dieťaťa a eliminovanie bolestného dopadu rozvodu na dieťa. Aj stretávanie sa dieťaťa s druhým rodičom nemá byť pre dieťa traumou, ale nesmie byť vnímané ani rodičmi ako obeť a utrpenie. Dieťa potrebuje oboch rodičov a neprestalo ich ľúbiť len preto, že ich manželstvo skončilo rozvodom.

\r\n

Najoptimálnejšou formou styku po rozvode je voľné pokračovanie rodinného vzťahu. Keď však takáto dohoda nie je možná, alebo konflikt medzi partnermi pretrváva, výhodnou formou styku je dlhší neprerušený pobyt dieťaťa u druhého z rodičov. Je dobré, ak sa otec vzdá návštev jedenkrát za dva týždne alebo jedenkrát za mesiac, ale za to má dieťa v opatere dlhšiu dobu vcelku. Striedavá osobná starostlivosť je najlepším riešením, ktoré simuluje stav až do rozpadu rodiny, kedy bolo dieťa pravidelne s obidvomi rodičmi. V strieda­vej osobnej starostlivosti dieťa zaznamená minimálnu zmenu v stretávaní sa s rodičmi a zachová si rovnaký vzťah s obidvomi rodičmi. Psychologické výhody takého riešenia sú jasné. Odpadajú časté krátkodobé návštevy otca, ktoré vyvolávali v matke dieťaťa napätie. Pri dlhšom styku sa otec a dieťa lepšie spolu zžijú, stratí sa fenomén „nedeľných návštev“, spolužitie sa viac priblíži všednému životu. Eliminuje sa možnosť podplácania /štylizované výlety, prechádzky, návštevy kultúrnych podujatí, cukrární/ a budovania „neprirodzene pozitívneho obrazu“ v očiach dieťaťa. Dieťa sa má možnosť oboznámiť aj s problémami a starosťami druhého rodiča, jeho vzťah sa stane objektívnejším. Dieťa bude v striedavej osobnej starostlivosti vychovávané obidvomi rodičmi.

\r\n

Sociálny pracovník sa o krízovej situácii v rodine dozvie na základe návštevy jedného z rodičov na našom oddelení, z anonymného podania, či z oznámenia konkrétnej inštitúcie – súdu, školy, lekára. Pri každej návšteve či pri pohovore s rodičom dieťaťa sociálny pracovník spisuje záznam, ktorého kópiu na požiadanie poskytne rodičovi, s ktorým záznam spísal. Okrem spísania záznamu, poskytuje rodičovi poradenstvo, prípadne mu pomôže s riešením konkrétnej situácie napr. spísaním návrhu na určenie či zvýšenie výživného. Sociálny pracovník však nie je advokátom ani jednej zo strán a nespisuje návrhy na rozvod manželstva, ale len návrhy súvisiace s dieťaťom samotným. Úlohou sociálneho pracovníka, ktorý sa dozvie o probléme v rodine na základe oznámenia inej inštitúcie – lekára, školy, súdu (v prípade podaného návrhu na rozvod, či zverenie dieťaťa do starostlivosti niektorého z rodičov, určenie, či zvýšenie ýživného), je prešetrenie rodinných, bytových a sociálnych pomerov rodičov dieťaťa a záujem rodičov o dieťa. Kolízny pracovník má disponovať čo najväčším množstvom objektívnych informácií, pričom priestor na vyjadrenie má dať obom stranám a prešetriť pomery je potrebné na oboch stranách. Taktiež podľa veku dieťaťa má poskytnúť dieťaťu potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru na vec podľa jeho rozumových a vekových možností a schopností.

\r\n

Kolízny opatrovník v žiadnom prípade vo svojom vyjadrení nesmie uviesť, že ponecháva rozhodnutie na úvahe súdu, pretože práve on tu zastupuje záujmy dieťaťa, je jeho hovorcom, zástupcom i advokátom a súd je orgánom, ktorý na základe zozbieraných podkladov rozhoduje. Kolízny opatrovník je tým, kto má právo sa odvolať aj proti rozhodnutiu súdu na vyšší orgán – krajský súd.

\r\n

Kolízny opatrovník nie je v pozícii, aby hodnotil dôvody rozpadu vzťahu, či manželstva, vyjadroval sa k postojom a pohnútkam rodičov ohľadom ich budúceho života, ale má objektívne zvážiť možnosti rodiča a jeho schopnosť postarať sa o dieťa bez rozdielu na pohlavie a historické stereotypy. Tak, ako je možné, že muž môže byť na rodičovskej dovolenke, rovnako reálne je, aby mal zverené dieťa. Úlohou kolízneho opatrovníka je zhodnotiť podmienky na jednej a druhej strane a vyjadriť sa jasne, prečo by jeden z rodičov nemohol mať dieťa zverené do svojej starostlivosti, resp. prečo je vylúčená striedavá osobná starostlivosť, pričom neschopnosť rodičov dohodnúť sa, nemôže byť považovaná prioritne za prekážku.

\r\n

Bohužiaľ sama som sa vo svojej praxi stretla s tým, že som videla správy kolíznych opatrovníkov, ktorí ponechali rozhodnutie na úvahe súdu s tým, že oni nebudú tými, kto má rozhodnúť o osude dieťaťa. Lenže nech je naša práca akokoľvek psychicky náročná, tak ju máme robiť s tým vedomím, že sa rozhodujeme v danej chvíli, na základe daných informácii, na základe objektívnych zistení, ktorých môžeme uskutočniť počas nášho zisťovania stavu a zabezpečenia informácií niekoľko. Je pravdou, že naše rady boli zdecimované znižovaním stavu v r. 2007, aj to že je na našu prácu pozerané ako na chodenie na výlety, na zabávanie sa na polícii, či súde. Napriek tomu, by sme nemali zabúdať, že sme tu pre našich najmenších klientov, ktorí sa nedokážu brániť. Nepopieram, že aj naše rozhodnutie, nech je akokoľvek podložené, sa nám v jednej chvíli nemusí zrazu zdať tým najsprávnejším, lebo sa zmenili okolnosti, ale to je tým, že pracujeme s ľuďmi a ich príbehy nie sú len o podaní žiadosti, vypočítaní nároku, ale o ich ľudskom osude. Práve pre chránenie tých najmenších, by sme nemali myslieť len na to, aké rôzne prekážky sú kladené pri tom, že zákon nenadväzuje na mnohé iné zákony – o prídavku na dieťa, o dávke v hmotnej núdzi, o trvalom pobyte, ale aj mnohé iné týkajúce sa školy, zdravotných úkonov... No mali by sme myslieť v prvom rade na to, že nie všetci rodičia si podávajú návrh na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti za účelom, aby poškodili druhému rodičovi, ale z dôvodu, že to môže byť výhodnejšie pre ich dieťa.

\r\n

V okrese Topoľčany bolo doposiaľ spísaných cca 10 návrhov na striedavú starostlivosť, pričom už môžeme skonštatovať, že v tejto chvíli máme k dispozícii aj rozsudok, ktorý nadobudol právoplatnosť, pričom obaja rodičia sa na pojednávaní dohodli na striedavej osobnej starostlivosti týkajúcej sa 14 ročného dieťaťa, hoci pôvodne malo byť zverené do výlučnej starostlivosti matky. Kolízny opatrovník, ktorý mal k pojednávaniu prešetrené pomery na oboch stranách flexibilne zareagoval na zmenu a dohodu rodičov a keďže nevidel dôvody, aby ju neschváli, doporučil zmene situácie vyhovieť. Dokonca za okres Topoľčany môžem konštatovať, že pracovníčky k svojej práci pristupujú naozaj zodpovedne a fundovane, bez spoločenských a historických predsudkov a máme veľa detí, ktoré sú zverené do výlučnej starostlivosti otca. V horších prípadoch sú deti rozdelené, čo však často súvisí s názorom dieťaťa samotného. Spätne môžem dokonca za úspech považovať aj systém striedavej osobnej starostlivosti, ktorý sa nám na základe dohody spísanej na oddelení podaril nastaviť ešte v čase (december 2009), keď zákon o striedavej osobnej starostlivosti nebol účinný a to v zmysle, že jeden týždeň – párny je dieťa v starostlivosti jedného rodiča a druhý týždeň – nepárny v starostlivosti druhého rodiča, pričom títo sa ani nestretávajú, lebo si dieťa odovzdávajú v školskom zariadení a eliminujú tak konfliktné situácie.

\r\n

Na záver prajem všetkým rozvedeným párom, aby si zariadili svoj vlastný život s možnosťou rozvíjať sa, byť šťastní a veriť s nádejou v spokojný život, kde budete mať možnosť sa rozvíjať, byť šťastní sami so sebou, kde budete optimista. Ak budete v pohode a plný nádeje vo veci budúce, deti to priaznivo ovplyvní a lepšie sa so všetkým vyrovnajú. Snažte sa o pozitívny, radostný a optimistický prístup vo výchove a stretnutiach s vašimi deťmi. Váš postoj silne ovplyvní ich stanovisko a prežívanie.

',1,0,0,2,'2013-11-07 14:30:40',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:30:40','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,56,'','',1,358,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(79,115,'Rady','rady','','

1. Dokážte záujem
Čo najskôr ukážte záujem, že sa OSOBNE chcete o dieťa starať. Ak vám
matka bráni v styku s dieťaťom, okamžite požiadajte písomne o pomoc
sociálny odbor či políciu.

\r\n

 

\r\n

2. Nedovoľte zmenu
Nedovoľte zmenu v starostlivosti o dieťa pred rozsudkom. Ak sa žene
podarí dieťa odviesť a z výchovy vás vynechať, súd často predbežným
opatrením v záujme \"upokojiť\" situáciu zafixuje existujúci stav
predbežným opatrením. Ak teda ešte nie je vo veci rozhodnuté a žena
vám už v styku s dieťaťom bráni, nečakajte na jej súhlas. Vezmite si
dieťa napríklad aj zo škôlky a odvezte si ho domov. Donúťte ženu k
striedaniu. Oznámte sociálke, že je dieťa s vami, že je v poriadku a
kedy ho hodláte matke vrátiť.

\r\n

 

\r\n

3. Pre dieťa to musí byť hra
Všetko robte citlivo a pre malé deti ako hru. Ak ide dieťa do nového
prostredia, treba, aby si zvykalo postupne, konzultujte postup s
detským psychológom.

\r\n

 

\r\n

4. Nepleťte sa žene do výchovy
Len čo dieťa žene vrátite, nezasahujte do jeho výchovy a nepleťte sa
jej do života. Je to jej odmena za to, že ona nechá dieťa rovnaký čas
s vami. Poskytnite jej dôležitú istotu, že navzdory spoločným sporom
ju nikdy o dieťa nepripravíte, preto ste lepší rodič, ako je ona.

\r\n

 

\r\n

5. Zapojte úrady
Zaujímajte sa o postup riešenia vašich podnetov na sociálke a polícii.
Boli by ste zlý rodič, keby ste sa o to nezaujímali. Úrady musia cítiť
váš záujem i varovne zdvihnutý prst, potom skôr rozhodnú zodpovedne a
nebudú sa prípadu venovať len \"rutinne\".

\r\n

 

\r\n

6. Bráňte sa účinne
Napríklad, ponúknite jej peniaze pred sociálnou pracovníčkou, ak
tvrdí, že jej žiadne nedávate. Alebo navrhnite, že môže nakrúcať
kamerou odovzdávanie dieťaťa, ak tvrdí, že ju pritom slovne napádate.
Dodržiavajte pravidlá aj jednostranne.

\r\n

 

\r\n

7. O žene hovorte len pekne
Ak pretrváva medzi vami napätie, zbavte sa ho, alebo choďte k
psychológovi. Spory presuňte na súd, ak sa porušil zákon, je vašou
povinnosťou to oznámiť.

\r\n

 

\r\n

8. Ako čeliť negatívnej energii
Negatívnu energiu, ktorú k vám bývalá vysiela, presuňte na psychológa,
ak sa na to nedokážete flegmaticky vykašlať. Riešte len dôležité veci.

\r\n

 

\r\n

9. Opakovaná lož
Dávajte pozor na to, aby sa opakovaná lož nestala pravdou, treba sa aj
ohradiť. Napíšte svoj názor na papier a nechajte si ho u notára
potvrdiť. Neskôr sa to môže hodiť. Nebojte sa robiť ústupky a
prehrávať bitky. Dôležité je vyhrať celú vojnu.

\r\n

 

\r\n

10. Vytvorte si blog
Na blogu môžete aj bez sú hlasu druhého rodiča uverejňovať fotografie
vášho dieťaťa s vami. Vyhýbajte sa však ohováraniu a útokom na ženu.
Takto bude existovať dôkaz, že sa dieťaťu venujete a je vám spolu
dobre.Buďte shovívavý, zachovejte klid a důsledně oddělujte spory od péče o
dítě! I kdyby byla páchána na vás křivda. Nejde o vás, ale o dítě!
Rodičovství lidi mění. Urychluje jejich dozrávání. Nenechte věci dojít
tak daleko, že se spálí mosty a komunikace ustane úplně. I když se to
nezdá, před chvílí jsem si s bývalou vyměnil sms, ptala se, jestli
nevím, kde je houpačka. Zítra společně synovi zamáváme, pojede se
školkou na týden na školku v přírodě. Možná nebudeme stát hned vedle
sebe, ale určitě bude klid, s oběma se hezky rozloučí a bude šťastný,
že nás tam má oba. A oba budeme určitě v klidu, i když ona mi asi
\"ahoj\" neřekne. Já jí ano. A dám si záležet, aby to syn slyšel,
protože ho tak vychovávám ke slušnosti a úctě k lidem, s jejichž
názory nemusím vždy souhlasit. Pokud váš vztah s manželkou dospěl až
sem a ona se pokusila vás ze života dítěte vymazat, uvědomte si, že
manželství tím pádem skončilo a je na vás a dítěti páchán jeden z
nejtěžších zločinů, odpírání práva na oba rodiče. Jasně vymezte
spravedlivá pravidla, ale pokud budou překročena, neváhejte tvrdě
bojovat. Ne o dítě, ale PRO dítě. Každé území, které vyklidíte, budete
velmi těžko dobývat zpět.
Nikdy nezapomeňte, že zájem dítěte je na prvním místě. Pokud se o něj
nedokážete postarat a dítě se s vámi nebude cítit dobře, ztrácí vše
smysl. Nesoutěžte o přízeň dítěte uplácením, získejte si jej
přirozenou autoritou. Rozvod je obdobím změn a neklidu, proto je více
než kdy jindy mimořádně důležité, aby dítě ve vaší přítomnosti cítilo
klid a jistotu. Vaší zbraní musí být láska a odpuštění. Hoďte minulost
za hlavu, spory musí z očí dítěte zmizet, nejde-li to jinak, tak k
soudu a za cenu vašich ústupků. Snažte se, aby změn bylo co nejméně,
ale důležité změny neodkládejte, musí k nim dojít stejně a časem by
mohly být pro dítě ještě více zatěžující. Úkolem rodiče je učit a
chránit. Být oporou, strážcem pro dítě důležitých jistot a stability.
Dítě potřebuje oba rodiče, matku mu nikdy nenahradíte, ale ona nikdy
nenahradí vás. Hlídejte si svoje duševní a fyzické zdraví! Čeká vás
velmi náročné období.


Doterajšie skúsenosti po rozvode manželov boli také, že v 89 %
prípadov sa dieťa zverilo do opatery matky. Od júla tohto roku však
platí nový systém založený na striedavej starostlivosti. Súd
určí obdobie, optimálne sú 2 týždne, keď sa o dieťa bude starať matka
a následne ten istý časový úsek bude u svojho otca.
Výnimkou bude, ak jeden rodič žije napríklad v Bratislave a druhý v
Košiciach. V tomto prípade by nebolo dobré, ak by dieťa každé dva
týždne menilo školu. Striedavá opatera platí v USA, Nórsku, Nemecku a
od roku 1998 už aj v Česku. Od júla striedavá opatera platí aj u nás.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Komentáre píšu návštevníci webovej stránky a ich názor sa môže líšiť od názorov občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.

','',1,0,0,11,'2013-11-07 14:30:52',42,'','2013-11-12 09:11:54',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:30:52','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,55,'','',1,183,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(80,116,'Striedavka - základné otázky','striedavka-zakladne-otazky','','

Striedavka - základné otázky

\r\n
Čo je Striedavá osobná starostlivosť - najčastejšie otázky \r\n

Vo väčšine vyspelých štátov bola ako riešenie po rozvode rodičov,resp. po odluke legislatívne vyriešená striedavá osobná starostlivosť rodičov o neplnoleté dieťa. Od 1.júla platí aj na Slovensku novelou Zákona o rodine. Čo vlastne Striedavá osobná starostlivosť (SOS) znamená? Aký má význam? Ako ju aplikovať v praxi? Čo to znamená pre deti, rodičov, súdy, špecialistov? Tu sú najčastejšie otázky a odpovede na ne.

\r\n
\r\n

\r\n

 

\r\n
\r\n

1/ Prečo bolo potrebné schváliť striedavú osobnú starostlivosť?
Aj u nás platí zákon, ktorý nehovorí o materstve, ale o rodičovstve. V praxi je však 90 percent detí po rozvode zverených do výchovy a opatery matiek. Mnohé matky potom zneužívajú dieťa ako prostriedok pomsty, či ako nástroj vydierania otca, odmietajú žiadúci častý kontakt otca a dieťaťa. Hlavným dôvodom takéhoto nečestného konania je úmyselná citová ujma, ktorú matka prostredníctvom dieťaťa spôsobuje exmanželovi, resp. bývalému druhovi či partnerovi. Muž často vôbec nevie, čo sa deje s jeho potomkom. Z dieťaťa sa v rukách matky stáva rukojemník, za ktorého žiada každomesačné výkupné v podobe finančného príspevku na výchovu a opateru. Z praxe vieme, že väčšina žien, ktoré s takzvanou striedavkou nebudú súhlasiť, má záujem predovšetkým o to, aby neprišli o tento zdroj peňazí. Zákon o SOS bolo potrebné preto prijať, pretože v určitých prípadoch sa dieťa stávalo v rukách rodiča, ktorému bolo zverené do OS, rukojemníkom. Okrem toho stále viac otcov túžilo byť rovnocenným a rovnoprávnym rodičom, ktorí svoje deti vychovávajú aj po rozvode. Zákon bolo potrebné schváliť s tým, aby boli záujmy detí čo najlepšie ochránené.

\r\n

2/ Z praxe, žiaľ, poznáme mnohé prípady, keď otec po rozvode nemal také možnosti podieľať sa na výchove svojich detí, ako by si predstavoval. Mnohé prípady sa ani nedostanú na verejnosť, lebo otcovia nevedia, ako ich zverejniť a domáhať sa nápravy.
Patria medzi ne manipulácie, úteky, únosy, neotváranie dverí, keď si otec príde po dieťa... Konkrétny príklad otca: „Nevidel som jedno zo svojich detí rok. Teraz sa s ním stretávam, ale jeho matka neustále skracuje čas, ktorý s ním strávim. Dcéru presťahovali do vzdialenosti 120 km, do Čiech, takže kontakt s ňou mám veľmi sporadický. Bývalá manželka uviedla v návrhu na rozvod hodiny, počas ktorých som mohol byť s dcérkou, v utorok a štvrtok od 13.00 do 16.00 h, keď som v zamestnaní. Tento absurdný návrh bez problémov podala na súd na hlavičkovom papieri jej právnička JUDr. Starinská.“ Všetci tí otcovia, ktorí sa nevzdávali a bojovali v rozvodovom konaní, nezávisle od toho, či ich snaha bola úspešná, alebo nie – všetci títo otcovia vytvorili za uplynulé roky v spoločnosti taký stav, že v momente, kedy išiel do zákona návrh zákona o SOS a médiá sa začali o túto tému intenzívne zaujímať, tak v takto vyvolanej diskusii nevystúpil proti návrhu zákona žiadny sudca, psychológ, ale kolízny pracovník s tým, že takýto zákon netreba. Všetci (sudcovia, psychológovia, kolízni pracovníci) si boli a sú si veľmi dobre vedomí toho, že je najvyšší čas, aby bola konečne SOS v zákone, pretože otcovia už dlhodobo žiadajú súdy o to, aby boli vnímaní, ako aspoň tak dobrí rodičia, ako matky ich detí.

\r\n

3/ V čom sú základné úskalia striedavej osobnej starostlivosti?
Úskalia neexistujú, ak súdy pochopia, že nastal čas na zmenu, uzákonenie stretnutí otca s dieťaťom sa už nezameria na nezmyselné \"párne/nepárne\" víkendy, ktoré doteraz nemali oporu ani v zákone. Dieťa má právo na oboch rodičov. Pozitíva, plynúce z toho pre dieťa, potvrdili mnohé štúdie, nevyvrátila ich ani jedna! Na Slovensku sa neustále prehliada pohlavná diskriminácia. Podľa zákona sa jednému z rodičov poskytuje na dieťa daňový bonus. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, je poradie štátom určené takto: 1. matka, 2. otec, 3. iná oprávnená osoba. Všetko je o ľuďoch a pre ľudí. Preto vidím v SOS jediné úskalie – rodič, ktorý chce byť výhradným majiteľom lásky dieťaťa, urobí všetko pre to, aby pred súdom dokázal, že v prípade jeho dieťaťa je SOS nerealizovateľná tým, že bude zámerne mariť snahu druhého rodiča o korektné a správne rodičovstvo v SOS: Vidím veľké riziko v tom, že rodič, ktorému by v situácii neexistencie SOS bolo dieťa zverené do OS, urobí všetko pre to, aby zmaril SOS a následne požiadal súd o zverenie dieťaťa do OS. Iné riziká nevidím.

\r\n

4/ Predkladatelia návrhu striedavky sa inšpirovali v zahraničí - v severských krajinách, ale aj v Česku, kde je už striedavá starostlivosť uvedená do praxe.
V zahraničí berie súd do úvahy rovnoprávnosť rodičov. Aj keď otec nejaví o striedavú osobnú starostlivosť záujem, ona je povinnosťou a zodpovednosťou rovnako otca i matky a tak sa musia obaja starať o dieťa na striedačku. V Česku je už takmer 7000 detí v striedavej starostlivosti a problematických prípadov z tohto množstva je len minimum. Netreba sa báť. Striedavka pochopiteľne nie je pre každého - nie je pre alkoholikov, násilníkov či pre narkomanky. V skutočnosti má na Slovensku o striedavku záujem asi 50 percent rodičov. Je výhodou nášho zákona, že aj napriek nesúhlasu jedného z rodičov stačí, že druhý o striedavku požiada. Zákon o SOS je zámerne skopírovaný z ČR s tým, že je tam veta, ktorá blokuje bezdôvodný nesúhlas rodiča s SOS (v absolútnej väčšine matka). Zákon je zámerne skopírovaný z ČR, pretože je v ČR v praxi už 12 rokov, je odskúšaný, je dobrý a iba bol mierne vylepšený citovanou vetou. ČR a SR sú štáty bývalej ČSFR, obidva štáty sú rovnaké sociálne, vekovou skladbou obyvateľstva, mentalitou či generačne. Zákony o rodine v ČR a v SR sú identické s minimálnymi rozdielmi. Nebol dôvod objavovať objavené a preto bol zákon o SOS prebraný z ČR.

\r\n

5/ Kritici i psychológovia u nás poukazujú na to, že bolo treba najskôr experimentálne overiť, či je to dobrý nápad.
To už za nás urobili v zahraničí, takže my nemusíme skúšať odskúšané, ale začať konečne realizovať striedavku v prospech detí! Kritici a psychológovia mohli od roku 1998 robiť v ČR výskum a experimenty. To že tak nerobili znamená, že zaspali dobu. Každému, aj tomu najmenej chápavému občanovi, bolo jasné, že je iba otázkou času, kedy bude SOS v Zákone o rodine v SR.

\r\n

6/ Treba iniciovať verejnú diskusiu na túto tému a kto by to mal urobiť?
Novela zákona už bola schválená, poslanci parlamentu - koaliční i opoziční, muži i ženy – ju odsúhlasili jednohlasne. To nasvedčuje, že ľudia si uvedomujú problém nezrelých matiek a ich postoj k otcom po rozvode. Diskusiu teda treba iniciovať najmä na tému, aké pozitíva priniesla novela zákona a ako ju aplikovať? Ako riešiť situáciu, keď je jeden rodič z Košíc a druhý z Bratislavy? Ako má psychológ pracovať s rodičmi počas rozvodu alebo v psychologickej poradni? Uplatnenie striedavej starostlivosti v konkrétnych sporoch budú posudzovať súdy. Ako sa toto posudzovanie bude vyhodnocovať, to bude alfa a omega celej praxe striedavky. Verejná diskusia bola zrealizovaná v období od podania návrhu zákon o SOS do parlamentu, až do podpísania SOS prezidentom – obdobie cca január – máj 2010. Oponenti sa neozvali, i keď by im médiá určite veľmi rady poskytli priestor. Pre mňa osobne bola diskusia už dávno zrealizovaná a dopadla absolútne pozitívne pre SOS – nenašli sa odporcovia.

\r\n

7/ Súdy majú podľa doteraz platného Zákona o rodine povinnosť dbať na to, aby po ich rozhodnutí bolo \"rešpektované právo dieťaťa na zachovanie vzťahu k obom rodičom\". Robia tak?
Od čias socializmu sa tu dokola kopíruje model bez opory v zákone, že otec má právo \"vidieť\" dieťa raz za dva týždne na víkend, čo je nezmysel, lebo sa tak otec nemôže podieľať na výchove dieťaťa a na zodpovednosti zaň. Je to tzv. \"víkendový/prázdninový tato\", čím sa neguje podstatná rola otca v živote dieťaťa a absentuje mužský vzor, čo má negatívny vplyv na psychický vývin detí. Súdy sa vždy pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do OS a pri určení styku s dieťaťom opierajú v prvom rade o záujem dieťaťa. Hovorí sa, že spravodlivosť je slepá a súčasne, že keď dvaja robia to isté, tak nikdy nerobia to isté. Možno, že toto je vysvetlenie, prečo je doterajšia prax súdov už neudržateľná – súdy sa musia vyrovnať s tým, že doba sa mení dynamickejšie, než si ktokoľvek stíha uvedomovať. Zákona nepredbiehajú dobu – zákony vždy dobiehajú dobu a spoločenskú objednávku. Preto je prirodzené, že zákon o SOS nie je prevenciou. Zákon o SOS je dôsledkom toho, že súdy doteraz nekonali tak, aby vždy bolo rešpektované právo dieťaťa na zachovanie rovnocenného a rovnoprávneho vzťahu k obidvom rodičom.

\r\n

8/ Rodičia mohli aj doteraz po dohode požiadať súd o schválenie striedavej starostlivosti. Stávalo sa to?
Áno, ale to sú skôr výnimočné prípady, a stalo sa, že súdy aj napriek dohode rodičov na striedavke zamietli ich návrh a rodičia museli tento model aplikovať navzdory rozhodnutiu súdu. Istá právnička má dvoch synov a už 15 rokov s bývalým manželom aplikujú striedavú starostlivosť, obaja majú svoje nové rodiny a z chlapcov vyrástli spokojní absolventi právnickej fakulty s rovnakým vzťahom k obom rodičom.

\r\n

9/ Nie je problém, ak dieťa nebude mať jeden domov, jedno stabilné miesto? Nie je ten zákon skôr pre otcov ako pre deti?
„Domov je tam, kde je tvoje srdce.“ Negatívny vplyv na deti majú skôr traumatické odlúčenia od otcov po dvoch dňoch. Deti nechápu, prečo u jedného z rodičov, ktorého majú rovnako radi ako druhého, môžu tráviť len štyri dni a u druhého takmer celý mesiac. Dieťa má dva domovy, ako má dve ruky, dve nohy, dve oči. Čím viac ľudí ho má radšej, tým je to preň prospešnejšie. Každé dieťa aj z úplnej rodiny spí neraz celé prázdniny u starých rodičov. Nepoznám prípad psychickej ujmy dieťaťa z takéhoto pobytu, ale ani \"fundované\" psychologičky, ktoré by sa týmto druhým domovom dieťaťa niekedy zaoberali. Dieťa má mať pocit istoty a bezpečia, avšak to nie je podmienené existenciou iba jedného bydliska. Dieťa má mať pocit istoty a bezpečia v láskea starostlivosti, ktorú dostáva. Zákon je pre deti. Ak by zákon nebol pre deti, tak by sa vo verejnej a aj v odbornej diskusii veľmi energicky a razantne ozvali odborníci s tým, že zákon je proti záujmom detí. Je hanbou pre matky, že samé takýto zákon neiniciovali – ak im naozaj záleží na tom najlepšom pre deti, tak matky mali byť iniciátorkami tohto zákona!!!

\r\n

10/ Súdy často postupujú tak, že po rozvode má otec okrem finančného príspevku len veľmi obmedzené možnosti styku s dieťaťom.
Treba dúfať, že otec iba v úlohe továrne na peniaze navždy skončí. Sú totiž rozvedení otcovia, ktorých výživné na deti, ale aj na bývalé manželky tak zaťažuje, že už nemôžu mať ďalšie deti, neutiahli by to. Sudkyne a právničky ich vlastne legálne sterilizujú. Konkrétny príklad otca: „Moja bývalá má výživné a pokojne fajčí, a viete, koľko stoja cigarety. Ja som nefajčiar, ale výživným pre dcérku platím bývalej aj cigarety a ktovie, čo ešte – kto to kontroluje? Prečo sa tým nikto nezaoberá? Kde sú tie odborníčky? Prečo o tom nie sú relácie v rozhlase a televízii? Prečo sa na túto tému nerobia prieskumy?“ Prax veľmi často zlyháva na rodových predsudkoch a neschopnosti pracovníkov UPSVaR „prekročiť svoj tieň“ – namiesto hľadania výhovoriek, prečo to nie je možné a prečo sa to nedá, by mali pracovníci UPSVaR hľadať riešenia, ako postupovať tak, aby to bolo vždy iba v záujme konkrétneho dieťaťa. Je neprijateľné, aby na súdy dávali odporúčania kolízne pracovníčky, ktoré namiesto hľadania riešení, hľadajú iba výhovorky na to, prečo nie je možné dieťaťu umožniť čo najširší styk s obidvomi rodičmi.

\r\n

11/ Ako by mala vyzerať striedavá starostlivosť? Budú sa rodičia striedať po týždňoch, mesiacoch? Čo ak majú obaja partneri nové rodiny?
Každý si nájde svoj model - podstatné je, aby bol 50:50. Niekedy je vhodný mesačný interval a vo vzdialenejších mestách dokonca ročný – dieťa rok chodí do školy u jedného z rodičov a druhého navštevuje a ďalší rok naopak. Rodičia majú práva a povinnosti – súd by mal iba schváliť, alebo neschváliť SOS s tým, že rodičia v rámci svojich povinností, majú povinnosť dohodnúť si optimálne striedanie... Ak sa rodičia nedohodnú, tak za oprimálne pokladám čo najdlhšie doby. Osobne inklinujem k dobe 1 týždeň a viac a domnievam sa, že za optimálne je možné pokladať dobu minimálne 1 mesiac.

\r\n

12/ Každý z rodičov má však iné výchovné metódy...
Aj u nerozídených partnerov je rozdiel v prístupe k dieťaťu, takže ide skôr o povahové danosti, ktoré však dieťa aj tak dedí. Ak jeden rodič hrá na hudobný nástroj, druhý je zručný v remeslách, obaja dávajú dieťaťu rozmanitosť, ktorú potrebuje. Tak to bolo odjakživa, odkedy sú ľudia ľuďmi a nikomu to nevadilo. Prečo je z toho zrazu problém?

\r\n

13/ Je Slovensko vôbec pripravené na takúto novinku?
Už dávno meškáme za spoločenskou objednávkou. V susednej Českej republike je striedavka právoplatná 12 rokov. Niektoré matky, sudkyne, právničky a psychologičky nebudú pripravené nikdy, deti sú na to pripravené od ukončenia dojčenia. Prax ukazovala a ukazuje, že myslenie v hlavách odborníkov bolo treba zmeniť zákonom. Myslenie v hlavách emocionálne zrelých rodičov už bolo na SOS dávno pripravené. Emocionálne a psychicky nezrelá matka nebude na SOS nikdy pripravená.

\r\n

14/ Ostáva rodič po rozluke zákonným zástupcom dieťaťa?
Áno. Rozhodnutím o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov nestráca druhý rodič svoje rodičovské práva a povinnosti a nejde ani o právne obmedzenie ich výkonu. Je teda plne zodpovedný za výchovu dieťaťa, má právo rozhodovať o dieťati a spravovať jeho majetok. Rozhodnutím súdu bol iba zbavený práva na každodennú osobnú starostlivosť, vzniklo mu však nové právo na styk s dieťaťom.

\r\n

15/ Ako často si rodičia deti striedajú?
V jasličkárskom veku dieťaťa po 1 dni, v škôlkárskom veku po 2 až 7 dňoch, vo veku ZŠ po týždni, vo veku SŠ po 2 týždňoch, vo veku VŠ po mesiaci, ale vždy s možnosťou denných návštev druhého rodiča a využitia technických prostriedkov na komunikáciu. Pozri bod 11.

\r\n

16/ Čo ak sa jeden z rodičov rozhodne odcestovať do zahraničia?
Sloboda so sebou prináša zvýšené nároky na zodpovednosť. Každý rodič by preto mal dôkladne zvážiť zásadné zmeny svojho života a ich vplyv na dieťa a druhého rodiča.

\r\n

17/ Dieťa potrebuje matku!
Dieťa potrebuje oboch rodičov. „Definitívny a nezvratný rozpad rodiny má za následok nielen deformáciu vzťahu dieťaťa s otcom, ale aj jeho psychického vývinu. Pri neexistujúcom styku dieťaťa s druhým rodičom dochádza k rizikám pre vývoj dieťaťa“, hovorí Doc. Eduard Bakalář, Csc. - \"Existuje tzv. Syndróm zavrhnutého rodiča, kedy vzťah otec-dieťa prestane existovať alebo sa posunie do neprirodzenej polohy. Týmto syndrómom trpí asi 25% detí zverených do výchovy jedného rodiča, čo je niekoľko tisíc detí ročne. Čiastočnými prejavmi syndrómu trpia aj ostatné deti, bezproblémové vzťahy s otcom po rozvode sú výnimočné – len asi 15% detí. Riziká pôsobenia tohto syndrómu je vidieť v strate všetkého, čo s druhým rodičom súvisí – nielen hmotných statkov, ale aj praktickej každodennej pomoci, výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Navyše dochádza k zabrzdeniu a deformácii emocionálneho vývinu, kedy vplyvom tzv. programovania matkou potláča pôvodnú pozitívnu emóciu voči druhému rodičovi. Dieťaťu sa navyše naruší sebadôvera, keďže uverí, že otec, človek, z ktorého pochádza, bol nejakým spôsobom zlý, „nevhodný“. Ďalšiu oblasť problémov vidieť v nemožnosti zdravého psychosociálneho vývinu. Keďže chýba nielen výchovný, ale aj model k prevzatiu sexuálnej roly a identity. Tieto riziká je možné zmierniť významnou mierou, ak dieťa udržiava s oboma rodičmi „láskyplný, zmysluplný a pravidelne kultivovaný vzťah“ a to aj bez ohľadu na vzájomné vzťahy rodičov.\"

\r\n

18/ Striedavá starostlivosť prispeje k rozvodovosti!
Práve naopak, súčasnosť vedie matku k ľahkovážnemu prístupu k rozvodu, lebo má istotu, že dieťa bude pridelené jej, ale pri striedavke istotu stráca a rozmyslí si, či sa chce vlastne naozaj rozviesť. Trend narastania rozvodov bol pred SOS. SOS je reakciou na nárast rozvodovosti. SOS nemá nič spoločné s rozvodovosťou.

\r\n

19/ Ako je to s výživným pri striedavke?
§ 62 Zákona o rodine, odsek 6 znie: „ Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.\"

\r\n
\r\n

\r\n
 
','',1,0,0,2,'2013-11-07 14:31:06',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:31:06','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,54,'','',1,838,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(81,117,'Deti zverili otcovi, lebo matka deťom bránila v stretávaní sa s otcom','deti-zverili-otcovi-lebo-matka-detom-branila-v-stretavani-sa-s-otcom','','

Deti zverili otcovi, lebo matka deťom bránila v stretávaní sa s otcom

\r\n
Pretože matka bránila deťom v styku s otcom, súd zmenil zverenie dieťaťa. Deti ktoré predtým boli zverené matke, ktorá však nerešpektovala rozhodnutie súdu na styk detí s otcom a manipulovala ich proti nemu zveril Okresný súd Košice okolie otcovi.
\r\n

 

\r\n
\r\n\r\n

Citujeme z rozsudku:

\r\n

\"súd dospel k záveru, že je v záujme maloletých detí, aby boli zverené do výchovy a osobnej starostlivosti otca a to aj napriek tomu, že matka v súčasnosti zabezpečuje starostlivosť o maloleté deti na požadovanej úrovni...
Deti majú k otcovi vytvorený silný citový vzťah, aj keď v súčasnosti je ich vzťah k otcovi umŕtvený a odmietavý v dôsledku správania sa matky, ktorá styk otca s deťmi neumožňovala\"

\r\n

Súd upozorňuje na existenciu paragrafu 25 v Zákone o rodine, ktorý jasne uvádza, že ak sa rodič bude pokúšať brániť dieťaťu v kontakte s druhým rodičom, zverí deti druhému rodičovi.

\r\n

§ 25 ods. 4 Zákona o rodine: \"Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.\"

\r\n

Košický súd síce rozhodoval dlho a vec preskúmaval a počas tohto obdobia matka - inak pôvodne učiteľka v škôlke - deti výrazne manipulovala deti a odmietala otcovi styk.

\r\n

\"Matka predbežné opatrenie prevzala a napriek právoplatnosti tohto rozhodnutia súdu jeho nariadenie nerešpektovala a to tým, že styk otca s maloletými deťmi neumožňovala. Na základe uvedeného má súd za to, že matka bezdôvodne a zámerne neumožňovala styk detí s otcom, v dôsledku čoho sa vzťah detí s otcom narušil. Za normálnych okolností, by takáto skutočnosť mala byť druhému rodičovi oznámená a mal by mu byť poskytnutý náhradný termínu styku. Ani v jednom prípade, keď matka otcovi styk s deťmi neumožnila mu náhradný termín neposkytla.\"

\r\n

Preto deti zveril otcovi so záverečným oddôvodnením: \"zverenie maloletých detí do starostlivosti otca je v záujme maloletých detí.\"

\r\n

Matke určil styk s deťmi adekvátne, počas roka a aj počas prázdnin, obdobne ako predtým otcovi.

\r\n


Celé znenie anonymizovaného rozsudku si môžete stiahnuť, alebo prečítať tu:

\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\"name\" Rozsudok na striahnutie
pdf súbor
\r\n

','',1,0,0,2,'2013-11-07 14:31:21',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:31:21','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,53,'','',1,379,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(82,118,'USPVAR Dunajská streda','uspvar-dunajska-streda','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/upsvar/DunajskaStreda\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,10,'2013-11-07 14:31:43',42,'','2013-11-12 09:13:24',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:31:43','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,52,'','',1,151,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(83,119,'Platy na ministerstve zahraničných vecí','platy-na-ministerstve-zahranicnych-veci','','\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Meno a priezviskobrutto plat/mesiac v €Útvarfunkcia
Hradský Branislav2 295 €OKRM-odbor krízového manažmenturiaditeľ odboru
Droba Andrej2 320 €KAMI-kancelária ministrariaditeľ kancelárie
Kottman Michal2 652 €SEMI-sekcia ministragenerálny riaditeľ
Sopko Peter2 462 €DIPL-diplomatický protokolriaditeľ odboru
Goldírová Renáta2 110 €TLAČ -tlačový odborriaditeľka odboru
Lizák Peter2 518 €ANAP-odbor analýz a plánovaniariaditeľ odboru
Mallicková Elena2 229 €OVKD-odbor verejnej a kultúrnej diplomacieriaditeľka odboru
Smetana Karol2 258 €OKUD-oddelenie kultúrnej diplomacievedúci oddelenia
  OVDI-oddelenie verejnej diplomacie 
Škorupa Ivan2 250 €GEIN - odbor generálnej inšpekcieriaditeľ odboru
Petian Peter2 341 €KAŠT1-kancelária štátneho tajomníka1riaditeľ kancelárie
Gažúrová Alena2 418 €KAŠT2-kancelária štátneho tajomníka2riaditeľka kancelárie
Golian Ľubomír2 506 €KAVE-kancelária vedúceho služobného úraduriaditeľ kancelárie
Rehák Ľubomír2 661 €POLS-politická sekciagenerálny riaditeľ
Čaňo Ľubomír2 454 €SZBP-odbor spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politkyriaditeľ odboru
Sklenár Martin2 283 €OBEP-odbor bezpečnostnej politikyriaditeľ odboru
Branislav Hitka2 581 €3TEO-odbor štátov východnej Európy, južného Kaukazu a strednej Ázieriaditeľ odboru
Pšenica Ján2 454 €4TEO-odbor štátov juhovýchodnej Európy a Tureckariaditeľ odboru
Grigová Viera2 492 €5TEO-odbor štátov severnej a južnej Amerikyriaditeľ odboru
Lajčiak Milan2 578 €6TEO-odbor štátov Ázie, Afriky a Pacifikuriaditeľ odboru
Kováč Michal2 287 €ASPA-oodelenie štátov Ázie a Pacifikuvedúci oddelenia
Holásek Peter2 445 €MEAF-oddelenie Blízkeho východu a Severnej Afrikyvedúci oddelenia
Elscheková-Matisová Andrea2 474 €SEZA-sekcia európskych záležitostígenerálna riaditeľka
Buchta Tomáš2 236 €OPEU-oddelenia práva EÚvedúci oddelenia
Hricová Iveta2 427 €EUPO-odbor európskych politíkriaditeľka odboru
Náhlik Jaroslav2 264 €EKOP-oddelenie ekonomickej politikyvedúci oddelenia
Beňo Peter2 170 €ESEP-ooddelenie sektorálnych politíkvedúci oddelenia
Tomáš Juraj2 443 €OVZI-odbor všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚriaditeľ odboru
Ivan Miroslav2 235 €EUKO-oddelenie koordinácie európskych záležitostívedúci oddelenia
Tomová Oksana2 464 €1TEO-odbor štátov západnej Európyriaditeľka odboru
Adamec Jozef2 538 €2TEO-odbor susedských štátov, Bulharska, Rumunska a pobaltských štátovriaditeľ odboru
Ivan Pavol2 347 €ODV4-oddelenie štátov V4vedúci oddelenia
Pavlovič Branislav2 258 €PRES-odbor pre prípravu predsedníctva SR v Rade EÚriaditeľ odboru
Repčeková Dagmar2 773 €SHSP-sekcia hospodárskej spoluprácegenerálna riaditeľka
Bezáková Daniela2 512 €RED1-odbor riadenia ekonomickej diplomacie1riaditeľka odboru
Bertók Žigmund2 418 €RED2-odbor riadenia ekonomickej diplomacie2riaditeľ odboru
Vencel Igor2 437 €POCE-oddelenie podnikateľského centravedúci oddelenia
Vojtko Milan2 256 €OMEO-odbor medzinárodných ekonomických organizáciíriaditeľ odboru
Bužek Roman2 670 €SMOP-sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomocigenerálny riaditeľ
Frelichová Denisa2 294 €OSNO-odbor OSN a medzinárod. organizáciíriaditeľ odboru
Nora Šeptáková2 379 €OSN1-oddelenie hlavných orgánov OSN a kandidatúrvedúci oddelenia
Cigánik Milan2 431 €OKOZ-odbor odzbrojenia a boja proti terorizmuriaditeľ odboru
Žáková Katarína2 123 €OBSE-oddelenie OBSE a boja proti terorizmuvedúca oddelenia
Hulényi Peter2 455 €ORPO-odbor rozvojovej a humanitárnej pomociriaditeľ odboru
Illková Barbara2 605 €SEPK-sekcia právna konzulárnagenerálna riaditeľka
Bartho Igor2 551 €MEPO-odbor medzinárodného právariaditeľ odboru
Klanduch Peter2 251 €OMPV-oddelenie medzinár. práva verejnéhovedúci oddelenia
Klenovský Peter2 353 €OĽPR-odbor ľudských právriaditeľ odboru
Kubla Juraj2 349 €ODNM-oddelenie národnostných menšínvedúci oddelenia
Jančulová Milica2 230 €ODĽP-oddelenie koordinácie agendy ľudských právvedúca oddelenia
Jakabčin Vladimír2 494 €KONZ-konzulárny odborriaditeľ odboru
Cibuľa Jozef1 562 €OKAS-oddelenie konzulárnej asistencievedúci oddelenia
Pavelová Marianna2 262 €VIZA-oddelenie víz a pasovvedúca oddelenia
Vozáryová Miroslava2 171 €LEGO-legislatívno-právny odborriaditeľka odboru
Vanková Dagmar2 181 €LEG1-legislatívne oddelenievedúca oddelenia
Priputen Juraj2 800 €OSUR-sekcia osobného úradugenerálny riaditeľ
Šrámková Emília2 492 €OPMU-odbor pre personálnu a mzdovú politiku pre ústredieriaditeľka odboru
Beňová Oľga2 520 €OPMZ-odbor pre personálnu a mzdovú politiku pre zahraničieriaditeľka odboru
Hauser Július2 538 €ORĽZ-odbor rozvoja ľudských zdrojovriaditeľ odboru
Vallo Stanislav2 084 €AKAD-odbor diplomatickej akadémieriaditeľ odboru
Hlaváček Oldřich2 591 €SEVS-sekcia ekonomiky a všeobecnej správygenerálny riaditeľ
Králik Tibor2 492 €FINO-finančný odborriaditeľ odboru
Koričová Zuzana1 639 €OŠPO-oddelenie štátnej pokladnicevedúca oddelenia
Toldyová Silvia2 070 €OŠRO-oddelenie štátneho rozpočtuvedúca oddelenia
Zemanovič František2 514 €INSL-odbor investícií, nehnuteľností a služiebriaditeľ odboru
Boško František1 893 €INPO-oddelenie investícií a nehnuteľnostívedúci oddelenia
Vozáková Henrieta1 637 €SLUŽ-oddelenie správy budov a zabezpečenia služiebvedúca oddelenia
Kubovič Peter2 162 €ODVO-odbor verejného obstarávaniariaditeľ odboru
Selecká Lýdia1 982 €EIMO-odbor ekonomic. informácií a majetkuriaditeľ odboru
Čemesová Veronika1 709 €OVUE-oddelen.všeobec. účtovnej evidencievedúca oddelenia
 1 962 €OMED-oddelenie mzdovej účtarne a evidencie dochádzky 
  OZUE-oddelenie zahraničnej účtovnej evidencie 
Szantová Katarína1 577 €OEIS-oddelenie podpory užívateľov ekonomických užívateľských systémovvedúca oddelenia
Brziaková Jana1 963 €OIEM-oddelenie inventarizácie a evidencie majetkuvedúca oddelenia
Grácz Vladimír2 642 €SBPI-sekcia bezpečnosti spracovania a prenosu informáciígenerálny riaditeľ
Kubenka Miroslav1 851 €ODSM-oddelenie disponentúry a správy majetkuvedúci oddelenia
Kováč Milan2 321 €OPIS-odbor riadenia a koordinácie projektu informatizácie služiebriaditeľ odboru
Michalčík Roman2 414 €OIKT-odbor prevádzky a bezpečnosti informačných a komunikačných technológiíriaditeľ odboru
Tóth Emil1 929 €PIKT-oddelenie prevádzky informačných a komunikačných technológiívedúci oddelenia
Piovár Miloš2 207 €INBE-oddeleni informačnej bezpečnostivedúci oddelenia
Bogdan Roman2 394 €OBAR-odbor bezpečnosti, utajovaných skutočností, archívu a registratúryriaditeľ odboru
Hanzalová Katarína1 884 €ORBE-oddelenia riadenia bezpečnostivedúca oddelenia
Čiefová Jana1 908 €USAR-oddelenie uajovaných skutočností a registratúryvedúca oddelenia
Gajdaczková Zuzana1 998 €ODAM-oddelenie Diplomatického archívu a múzeavedúca oddelenia
Pospíšilová Magda2 437 €OPVR-odbor podpory vnútorného riadeniariaditeľka odboru
\r\n

 

','',1,0,0,9,'2013-11-07 14:31:55',42,'','2013-11-12 09:07:52',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:31:55','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,4,'','',1,949,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(84,120,'Rozsudky Okresný súd Rožňava','rozsudky-okresny-sud-roznava','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSRoznava\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:35:11',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:35:11','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,50,'','',1,154,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(85,121,'UPSVAR Spišská Nová Ves','upsvar-spisska-nova-ves','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/upsvar/SpisskaNovaVes\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,10,'2013-11-07 14:35:30',42,'','2013-11-12 09:13:24',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:35:30','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,49,'','',1,186,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(86,122,'Audio a video','audio-a-video','','

Príprava zmien v legislatíve smerom k rozšíreniu striedavej starostlivosti - Slovenská televízia (18. minúta) 25.1.2011

\r\n

 

\r\n

Slovenskí otcovia za striedavú osobnú starostlivosť - Český rozhlas (21. minúta) 2.12.2010

\r\n

 

\r\n

Člen združenia SSOD Luboš Patera o striedavej starostlivosti - Český rozhlas (Radiožurnál) 6.10.2010

\r\n

 

\r\n

Jürgen Rudolph o Cochemskej praxi - Česká televízia (Studio 6) 5.10.2010

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Striedavá osobná starostlivosť v Dámskom magazíne - Slovenská televízia (41. minúta) 26.8.2010

\r\n

 

\r\n

Striedavá starostlivosť o dieťa - Slovenská televízia 01.07.2010

\r\n

 

\r\n

Dieťa u otca i matky rovnako - Markíza (Televízne noviny, príspevok č. 19) 01.07.2010

\r\n

 

\r\n

Na Slovensku platí striedavá starostlivosť o deti po rozvode - TA3

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Relácia Fokus na STV2 venovaná striedavej osobnej starostlivosti - Slovenská televízia 24.06.2010

\r\n

 

\r\n

Zostrih českého filmu Střídavka - Youtube

\r\n

 

\r\n

Reportáž z Bratislavy, kde Liga Otcov oslávila Deň otcov spolu s deťmi - Slovenská televízia 20.06.2010

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Striedavá starostlivosť začne platiť od júla - Slovenský rozhlas

\r\n

 

\r\n

Striedavá starostlivosť - Slovenský rozhlas

\r\n

 

\r\n

Striedavá starostlivosť - Markíza (Televízne noviny, príspevok č. 17) 06.06.2010

\r\n

 

\r\n

Deň SOS - Slovenský rozhlas

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Striedavá opatera - Slovenský rozhlas

\r\n

 

\r\n

Otcovia chcú zmenu - Markíza (Televízne noviny, príspevok č. 10) 03.03.2010

\r\n

 

\r\n

Dieťa u oboch rodičov? - TA3

\r\n

 

\r\n

Ako zlepšiť činnosť rodinných súdov - Slovenský rozhlas

\r\n

 

\r\n

RadioSlovensko1.mp3

\r\n


\r\n

RadioSlovensko2.mp3

\r\n

 

\r\n

Mikuláššky protest pred ústredím práce sociálnych vecí a rodiny - TV JOJ 6.12.2010

\r\n

 

\r\n

Vyjadrenie ustavneho sudu CR o striedavej starostlivosti(nesuhlas jedneho rodica nemoze zablokovat SOS) - CT 24

','',1,0,0,2,'2013-11-07 14:35:43',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:35:43','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,48,'','',1,253,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(87,123,'Desatoro na obdobie po rozchode','desatoro-na-obdobie-po-rozchode','','

Desatoro na obdobie po rozchode

\r\n
Následující průvodce Vám může pomoci vyhnout se základním chybám, které již jiní před vámi udělali a nepřineslo jim to nic dobrého.
\r\n

1. Podporujte aktivně dítě
rodič, se kterým dítě/děti žije/žijí by měl udělat vše pro to, aby zajistil dítěti zlepšení kontaktu s druhým rodičem, tedy bude aktivně podporavat dítě v kontaktu s rodičem, bude mu pomáhat v tom, aby si čas s ním strávený skutečně užilo

2. Informujte druhého rodiče
rodič, se kterým dítě/děti nežije/nežijí by měl informovat druhého rodiče obecně o tom, kde a jak spolu tráví čas a popřípadě dát i telefonický kontakt na sebe, či do místa pobytu

3. Neshody řešte bez přítomnosti dítěte
neshody o vhodnosti oblečení, vzdělání, léčení, výchovy či o průběhu kontaktu s dítětem/dětmi by měli rodiče řešit bez přítomnosti dítěte/dětí

4. Dodržujte stanovený čas
oba rodiče by se měli snažit jak jen nejvíce to jde dodržet časové rozvrhy, na kterých se domluvili

5. Respektujte soukromí
rodiče by měli respektovat vzájemně své soukromí, takže \"vyslíchání\" dítěte/dětí v průběhu kontaktu s ním může dítěti překazit radost ze společně stráveného času s rodičem

6. Nedělejte negativní poznámky
rodiče by se měli vyvarovat jakýchkoli negativních poznámek na účet druhého rodiče!!

7. Buďte vlídní na dítě
dítě/děti, které se drží zpátky – je uzavřené nebo jeví známky vyčerpání po návštěvě u druhého rodiče, není poškozeno návštěvou, ale odráží se v něm stres a znepokojení nad změnou v rodině, buďte na něj vždy vlídní!!

8. Předvídatelnost je dobrá pro dítě
je důležité, zvláště pro malé dítě/děti mít jasný, přehledný, předvídatelný rozvrh

9. Pokuste se vytvořit opravdový vztah
období rozšířeného kontaktu (pokud dítě/děti tráví s rodičem také večery a noc) umožní rozvinout vztah, který je opravdový, nikoli \"umělý\"

10. Pokuste se spolu komunikovat bez emocí
kontakt mezi dítětem/dětmi a jejich rodiči se jeví jako hladší a tím i lepší pro děti/dítě, pokud jsou rodiče schopni spolu komunikovat bez emocí a podporovat kladné pocity jeden o druhém, dobré je také mluvit o tom, že \"otec tě má rád\" či \"matka tě má ráda\" pokud není možno nic jiného v danou chvíli říci.

A ještě něco navíc, zapomeňte na svoje naštvání, výčitky a ublížení, myslete na děti! Ne na svoje konflikty. Může se to zdát těžké, ale přináší to jediné - spokojené děti.

','',1,0,0,11,'2013-11-07 14:36:01',42,'','2013-11-12 09:12:39',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:36:01','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,47,'','',1,178,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(88,124,'Ako sme žiadali okresné súdy o zverejnenie rozsudkov','ako-sme-ziadali-okresne-sudy-o-zverejnenie-rozsudkov','','

 

\r\n','\r\n

 

\r\n

Okresný súd

\r\n

 

\r\n

Názov listu: 20100911-01 Sud Žiadost podľa zákona 211 2000Z.z.Rozsudky.doc

\r\n

 

\r\n

Pri odpovedi uvádzajte názov listu

\r\n

 

\r\n

Podávam žiadosť podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

V zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Žiadam o nasledujúce informácie

\r\n

 

\r\n

Všetky rozhodnutia tunajšieho súdu z roku 2010 a 2009 v poručenských veciach ako aj civilných veciach kde časť rozsudku sa týkala úpravy práv a povinností k maloletým. To znamená rozhodnutia xxP/xxx/2009, xxP/xxx/2010, xxC/xxx/2009, xxC/xxx/2010. Rozhodnutia žiadam sprístupniť s vylúčením zákonom chránených údajov.

\r\n

 

\r\n

Navrhujem aby ste mi na moju žiadosť odpovedali elektronickou formou( ideálne SCANy rozdhodnuti v PDF formáte) na e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com

\r\n

 

\r\n

I.

\r\n

V záujme kladného vybavenia mojej žiadosti uvádzam právny výklad, od ktorého odvodzujem moje právo na prístup ku elektronickým kópiám požadovaných rozhodnutí.

\r\n

 

\r\n

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov, alebo orgánu činného v trestnom konaní podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.

\r\n

 

\r\n

Inštrukcia 21/2005 Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005-53 o zverejňovaní súdnych rozhodnutí na internete sa týka iba zverejňovania súdnych rozhodnutí na internetovej stránke. Inštrukcia MS SR sa netýka sprístupňovania súdnych rozhodnutí postupom podľa zákona o slobode informácií.

\r\n

Zo znenia Inštrukcie vôbec nevyplýva, že rozsudky, ktoré sa podľa inštrukcie nemusia zverejňovať na internetovej stránke, nemožno sprístupniť

\r\n

na žiadosť na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Navyše, na základe Inštrukcie Ministerstva spravodlivosti SR nemožno odoprieť prístup k požadovaným informáciám na základe zákona o slobode informácií.

\r\n

 

\r\n

Podľa čl. 13 ods. 2 Ústavy SR “Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.Podľa čl. 26 ods. 2

\r\n

Ústavy SR základné právo na informácie môže byť obmedzené iba zákonom. Podľa nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 236/06 “Tak ako ústavné právo každého vyhľadávať a šíriť informácie, aj ústavná povinnosť orgánov verejnej moci poskytovať každému informácie o svojej činnosti môžu byť obmedzené len zákonom, ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti (čl. 26 ods. 4 v spojení s čl. 13 ods. 2 ústavy).” Zákon č. 211/2000 Z. z. neobsahuje žiadne ustanovenie, podľa ktorého by bolo možné nesprístupniť informácie iba na základe inštrukcie alebo iného pokynu, resp. usmernenia Ministerstva spravodlivosti SR alebo iného orgánu verejnej správy. Zákon č. 211/2000 Z. z. ani Ústava SR neumožňujú, aby Ministerstvo spravodlivosti SR nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. ustanovilo ďalšie kategórie informácií, ktoré sa nebudú verejnosti sprístupňovať. Znenie Inštrukcie Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005-53

\r\n

o zverejňovaní súdnych rozhodnutí na internete nie je preto dôvodom na nesprístupnenie požadovaných rozsudkov v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., ani ústavným dôvodom pre nesprístupnenie požadovaných informácií.

\r\n

 

\r\n

Základným predpokladom pre prístup k rozhodnutiam súdov je skutočnosť, že žiadne osobitné predpisy neobsahujú výslovný a všeobecný “zákaz” sprístupňovať informácie o rozhodnutiach Napr. Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch, zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu SR súdu alebo o výsledku súdneho konania. Ani ustanovenia o doručovaní rozhodnutia súdu určitým osobám (napr. účastníkom konania) neobsahujú ani neznamenajú zákaz sprístupniť rozhodnutie aj iným osobám. Uvedené skutočnosti vychádzajú zo zásady verejného prerokovania veci upravenej v čl. 48 ods. 2 Ústavy SR, v zmysle ktorej sa právo na verejnosť súdneho konania zaručuje aj osobám, ktoré

\r\n

nie sú účastníkmi konania.

\r\n

 

\r\n

Obsah pojmu “rozhodnutie” je definovaný v procesných kódexoch upravujúcich postup súdov, napríklad v občianskom súdnom konaní alebo v trestnom konaní. Podľa § 152 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku rozhoduje súd rozsudkom alebo uznesením. Rozsudok i uznesenie obsahujú okrem iných náležitostí výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Podobné platí aj podľa § 162 a nasl.

\r\n

Trestného poriadku. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že význam pojmu “rozhodnutie” nezahŕňa iba znenie výroku rozhodnutia, ale aj znenie odôvodnenia rozhodnutia, poučenia o odvolaní a iné zákonné náležitosti rozhodnutia.

\r\n

“Informácia o rozhodnutí” je informácia o obsahu celého rozhodnutia, resp. o všetkých častiach rozhodnutia – teda aj o obsahu odôvodnenia, poučenia o odvolaní atď. Zohľadniac význam pojmu “informácia” (informáciou je aj kópia dokumentu alebo akýkoľvek obsah nosiča informácií) informáciou je aj celý text súdneho rozhodnutia alebo kópia súdneho rozhodnutia. Na základe uvedeného možno urobiť záver, že zákon o slobode informácií ukladá súdom povinnosť sprístupniť

\r\n

na požiadanie aj celý text súdneho rozhodnutia (celý dokument). Pritom je z rozhodnutia potrebné vylúčiť zákonom chránené údaje (napr. utajované skutočnosti, osobné údaje).

\r\n

 

\r\n

Povinná osoba sa nemôže odvolávať na formuláciu “informácia o výsledku konania” nachádzajúcu sa v § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z., pretože povinnosť súdu sprístupniť text rozsudku vyplýva z formulácie “informácia o rozhodnutí” nachádzajúcej sa tiež v § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z.

\r\n

 

\r\n

Poukazujem aj na povinnosť vykladať ustanovenie § 11 ods. 1 písm. d) Z. z. v súlade s ústavným právom na informácie podľa čl. 26 Ústavy SR. Podľa ustálenej judikatúry Ústavného súdu SR má každý právo na to, aby sa v jeho veci vykonal ústavne súladný výklad aplikovanej právnej normy, pričom k reálnemu poskytnutiu súdnej ochrany dôjde len vtedy, ak sa na zistený stav veci použije ústavne súladne interpretovaná právna norma (napr. II. ÚS 249/04, IV. ÚS 77/02). Toto právo tvorí podľa Ústavného

\r\n

súdu SR súčasť práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Povinnosť orgánov verejnej moci poskytovať informácie (právo na informácie od orgánov verejnej moci) možno obmedziť iba za podmienok stanovených v čl. 26 ods. 4 Ústavy SR. Podľa Ústavného súdu SR “Tak ako ústavné právo každého vyhľadávať a šíriť informácie, aj ústavná povinnosť orgánov verejnej moci poskytovať každému informácie o svojej činnosti môžu byť obmedzené len zákonom, ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti (čl. 26 ods. 4 v spojení s čl. 13 ods. 2 ústavy).” (I. ÚS 236/06)

\r\n

 

\r\n

Na podporu sprístupnenia požadovaného rozhodnutia treba tiež uviesť, že čl. 142 ods. 3 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru ustanovujú, že rozsudky sa vyhlasujú vždy verejne. Verejnosť vyhlásenia rozsudku nemožno obmedziť ani zákonom. Široká verejnosť má teda možnosť zúčastniť sa vyhlásenia rozsudku vrátane jeho odôvodnenia.

\r\n

 

\r\n

Verejnosti tiež z čl. 26 Ústavy SR vyplýva právo zaznamenávať si súdne konanie vrátane vyhlásenia rozsudku aj napríklad vyhotovovaním zvukového záznamu (napr. II. ÚS 28/96 alebo III. ÚS 169/03).

\r\n

 

\r\n

Verejnosť má teda právo doslovne si zaznamenať celý obsah súdneho rozhodnutia vrátane jeho odôvodnenia.

\r\n

 

\r\n

Ústavný súd SR v náleze sp. zn. II. ÚS 28/96 vyslovil: “K rozvoju demokracie v činnosti súdov prispieva kontrola rozhodovacej činnosti súdov verejnosťou, pretože táto činnosť je najdôležitejšia pre uplatňovanie práva, ochranu zákonom uznaných záujmov jednotlivca, dodržovanie zákonnosti v činnosti orgánov výkonnej moci, ako aj pre rad ďalších otázok. Predpokladom verejnej kontroly nad uplatňovaním

\r\n

práva súdmi je znalosť konkrétnych konaní a rozhodnutí súdov a na ich základe vytváraná verejná mienka o kvalite uplatnenia práva súdmi.”

\r\n

Z vyššie uvedených skutočností možno vyvodiť jediný záver, a to že “v demokratickej spoločnosti” nie je “nevyhnutné”, aby boli texty súdnych rozhodnutí neverejné. Jednoznačne prevažujú hodnoty verejnosti súdnych rozhodnutí nad prípadnými záujmami nesprístupniť súdne rozhodnutia.

\r\n

 

\r\n

Keďže teda neexistuje legitímny dôvod na obmedzenie ústavného práva na prístup k celému textu súdneho rozhodnutia, aj z Ústavy SR vyplýva právo na prístup k textom súdnych rozhodnutí. Ústavne konformný výklad ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií (resp. zákonnej formulácie “informácia o rozhodnutí”) je taký, že na základe tohto ustanovenia treba na žiadosť sprístupniť aj celé texty súdnych rozhodnutí. Potvrdením tohto záveru je napokon skutočnosť, že mnohé rozhodnutia sú už v súčasnosti aktívne zverejňované, pričom táto prax sa v žiadnom prípade nepovažuje za protiústavnú. Skutočnosť, že neexistuje ústavný dôvod na utajovanie textov súdnych rozhodnutí, potvrdzuje aj súčasná prax Najvyššieho súdu, krajských a okresných súdov, ktoré vo vybraných veciach zverejňujú svoje rozhodnutia na internete. Pri sprístupňovaní súdnych rozhodnutí na základe zákona o slobode informácií je otázka ochrany legitímnych záujmov riešená ustanovením § 12 zákona, v zmysle ktorého sa zo sprístupňovaného dokumentu vylúčia informácie, vymedzené v ustanoveniach § 8 až § 11 zákona o slobode informácií (napríklad aj informácie, ktoré sa dotýkajú súkromia fyzickej osoby alebo osobné údaje).

\r\n

 

\r\n

Tieto ustanovenia teda dostatočne zabezpečujú ochranu legitímnych záujmov pri sprístupňovaní súdnych rozhodnutí.

\r\n

 

\r\n

Zároveň poukazujem na skutočnosť, že dôvodom na nesprístupnenie informácie nemôže byť ani skutočnosť, že “požadované rozhodnutie” bolo už zverejnené na internetovej stránke.

\r\n

 

\r\n

Vzhľadom na to, že požadujem SCAN originálneho vyhotovenia rozhodnutia, zverejnený prepis textu rozhodnutia je odlišnou informáciou, ktorú sprístupniť nepožadujem. Vzhľadom na uvedené povinná osoba nemôže odkázať na už zverejnenú informáciu, lebo požadovaná informácia zverejnená nebola, ale požadované rozhodnutia by mala sprístupniť v požadovanej forme, teda vo forme fotokópie, resp. skenu. Na záver poukazujem na rozhodovaciu činnosť Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré jednoznačne rozhodlo, že súdy by mali na žiadosť sprístupňovať svoje rozhodnutia na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ministerstvo spravodlivosti SR tento názor vyjadrilo v rozhodnutí č. 25766/2008-52 zo dňa 1. decembra 2008 a v rozhodnutí č. 22588/2009-52 zo dňa 2. februára 2009, ktoré sú prílohou tejto žiadosti

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

S úctivým pozdravom

',1,0,0,11,'2013-11-07 14:36:13',42,'','2013-11-12 09:11:54',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:36:13','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,46,'','',1,215,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(89,125,'Žiadosť obci poskytnúť súčinnosť pri styku rodiča s dieťaťom','ziadost-obci-poskytnut-sucinnost-pri-styku-rodica-s-dietatom','','

Obecný úrad podľa bydliska maloletej
Ulica č
PSČ Mesto

\r\n


V ............, dňa........... 

\r\n

 

\r\n

otec maloletej 

\r\n

meno a priezvisko: D.E., rod. E 

\r\n

trvale bytom: Združená 2, 000 00 Mesto 

\r\n

narodený: 00.00.0000 

\r\n

štátna príslušnosť: SR

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

matka maloletej 

\r\n

meno a priezvisko: A. B, rod. B 

\r\n

trvale bytom: Vzorová 1, 000 00 Mesto 

\r\n

narodená:  00.00.0000 

\r\n

štátna príslušnosť: SR

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Maloletá: 

\r\n

meno a priezvisko:F.E., rod. E
trvale bytom: Združená 2, 000 00 Mesto
narodená:  00.00.0000
štátna príslušnosť:  SR

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Žiadosť o zabezpečenie súčinnosti pri plnení súdneho rozhodnutia

\r\n


\r\n

 

\r\n

Okresný súd v XX vo veci starostlivosti o maloletú F.E  dňa 00.00.0000 vydal predbežné opatrenie, v ktorom uložil matke dieťaťa A.B. povinnosť, aby mal. F.E. v každom párnom týždni kalendárneho roka, a to v sobotu od 09,00 hod. na dobu do nedele 18,30 hod. odovzdala do starostlivosti otca dieťaťa, a to pred miestom jej bydliska. 

\r\n

 

\r\n

Dňa 19.4.2010 som v zmysle predbežného opatrenia šiel navštíviť svojho syna do miesta bydliska matky. Tá však nereagovala na moje telefonáty, ani SMS. Po príchode na adresu matky mi jej matka V.A. oznámila, že matka a ani mal. F.E.  nie sú doma.

\r\n

 

\r\n

Rovnaký scenár sa zopakoval aj 3.5.2010 a 17.5.2010. Matka napriek tomu, že bolo vydané súdne rozhodnutie, vedome bráni styku otca s dieťaťom.

\r\n

 

\r\n

Podľa § 8 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iný štátny orgán, ktorý je príslušný podľa osobitných predpisov chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa, zariadenie, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Všetky orgány, právnické osoby a fyzické osoby uvedené v prvej vete sú povinné poskytnúť dieťaťu okamžitú pomoc pri ochrane jeho života a zdravia, vykonať opatrenia na zabezpečenie jeho práv a právom chránených záujmov, a to aj sprostredkovaním tejto pomoci.

\r\n


\r\n

Vzhľadom nato, že sú ohrozené záujmy dieťaťa Vás žiadam, aby ste v záujme maloletého dieťaťa viedli matku k dobrovoľnému plneniu súdneho rozhodnutia. Ako otec dieťaťa mám právo a zároveň aj zodpovednosť podieľať sa na výchove môjho dieťaťa. Postoj matky dieťaťa je v tejto veci v protichodnom záujme dieťaťa.

\r\n


\r\n

 

\r\n

Písomné vyrozumenie o výsledku mojej žiadosti očakávam do 30 dní.

\r\n


\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

D.E.

\r\n

 

\r\n


\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Prílohy: súdne rozhodnutie 

','',1,0,0,2,'2013-11-07 14:36:26',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:36:26','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,45,'','',1,326,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(90,126,'Návrh na rozhodnutie o podstatnej veci týkajúcej sa maloletého dieťaťa','navrh-na-rozhodnutie-o-podstatnej-veci-tykajucej-sa-maloleteho-dietata','','','\r\n

Návrh na rozhodnutie o podstatnej veci týkajúcej sa maloletého dieťaťa (§ 35 ZR)

\r\n

Okresný súd Bratislava 4
Saratovská 1/A
Bratislava

\r\n

 

\r\n

Návrh na rozhodnutie o podstatnej veci týkajúcej sa maloletých detí

\r\n

Navrhovateľ: Viera Nováková, rod. Danková
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
št. občan SR

\r\n

Odporca: Ján Novák
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
št. občan SR
adresa na doručovanie: Hagarova 25, Bratislava 831 05

\r\n

Maloletí: Filip Novák
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
nar. 16. 8. 1995
občan SR

\r\n

Jakub Novák
Galvaniho 7, 841 04 Bratislava
nar. 18. 6. 1999
občan SR

\r\n

 

\r\n

Trojmo

\r\n

Bez poplatkovej povinnosti

\r\n

 

\r\n

S odporcom sme rodičmi maloletých detí Filipa Nováka, nar. 16. 8. 1995, a Jakuba Nováka, nar. 18. 6. 1999. Okresný súd Bratislava IV v marci tohto roka naše manželstvo rozviedol, deti zveril do osobnej starostlivosti mne ako matke, otca zaviazal povinnosťou platiť výživné na každé z detí a upravil styk otca s maloletými deťmi tak, že je oprávnený stýkať sa s nimi každý párny víkend v mesiaci v čase od soboty 9,00 hod. do nedele 17,00 hod. Rozsudok o rozvode nadobudol právoplatnosť dňa 12. mája 2008.

\r\n

Dôkaz: Rozsudok Okresného súdu Bratislava 4
Rodné listy maloletých

\r\n

Ja pracujem ako audítor medzinárodnej spoločnosti so sídlom v Bruseli. V januári 2008 som bola zamestnávateľom poverená riadiť samostatný projekt realizujúci sa v Prahe. Jeho predpokladaný termín ukončenia je jún 2009. V tejto prípravnej fáze projektu som zabezpečovala jeho realizáciu z Bratislavy, pokiaľ bola nevyhnutná moja osobná účasť, dochádzala som na jednodňové služobné cesty. Prípravná fáza však už skončila a v najbližšom roku bude nevyhnutná moja denná osobná prítomnosť v Prahe. Zamestnávateľ mi na tento účel poskytol prenájom 4-izbového bytu v II. pražskom obvode a zabezpečil prijatie detí do školského zariadenia podobného tomu, ktoré navštevujú v Bratislave.

\r\n

Dôkaz: Pracovná zmluva navrhovateľky
Poverenie na vedenie projektu
Nájomná zmluva na byt v Prahe
Zmluva o poskytnutí vzdelávania v BISCH Praha

\r\n

Pretože sa o deti už viac než rok starám výlučne sama a odporca absolvuje len stretnutia určené súdom, nepredpokladala som, že by mu presťahovanie detí do Prahy vadilo. Mimo určené dni s deťmi udržuje kontakt len telefonicky, čo je dosť možné aj z Prahy. Navyše som pripravená a ochotná zabezpečovať ich dochádzanie na súdom určené pravidelné stretnutia. Môj byt v Bratislave, v ktorom dnes žijeme, si ponechávam vo vlastníctve. Keď som však odporcovi oznámila svoj úmysel vysťahovať sa s deťmi zatiaľ dočasne – do roku 2009, do Prahy, veľmi dôrazne ma upozornil, že nesúhlasí s takýmto riešením a v prípade, ak deti odveziem dlhodobo do Prahy napriek jeho nesúhlasu, udá ma na polícii pre trestný čin medzinárodnoprávneho únosu dieťaťa.

\r\n

Dôkaz: List odporcu navrhovateľke

\r\n

V snahe spravodlivo vec riešiť som zisťovala aj názor oboch synov. Obaja odchod do Prahy akceptovali a na nové prostredie sa tešia. Zmena pre nich nebude natoľko výrazná, keďže aj v Prahe budú navštevovať British International School – školu rovnakej siete ako tu v Bratislave. Mnoho ich spolužiakov z minulých rokov navštevuje (z podobných dôvodov ako oni) v súčasnosti práve školu v Prahe, takže je predpoklad, že sa tam nebudú cítiť stratení ani osamelí. Výučba je vedená v angličtine, nehrozí teda ani žiadna jazyková bariéra, ktorá by im sťažila adaptáciu. Do Prahy s nami odcestuje aj moja matka – babička maloletých, ktorá mi aj dnes pomáha s dennou starostlivosťou o nich. Obaja synovia sa venujú tenisu, takže som predbežne zabezpečila ich prijatie do prestížneho tenisového klubu v obvode nášho bydliska, čo len napomôže ich ďalšiemu rozvoju.

\r\n

Dôkaz: Potvrdenie o návšteve školy maloletých
Výsluch maloletých
Výsluch svedkyne: Kvety Dankovej, Galvaniho 7, Bratislava

\r\n

Sťahovanie plánujem k termínu 1. 9. 2008 tak, aby obaja maloletí začali v Prahe školskú dochádzku v školskom roku 2008/2009. Pretože aj ja, aj odporca sme zákonnými zástupcami maloletých a nedokázali sme sa dohodnúť o ich vysťahovaní do cudziny (Čiech), navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vyhlásil nasledujúci

\r\n

rozsudok:

\r\n

Matka Viera Nováková, rod. Danková je oprávnená vysťahovať sa od 1. 9. 2008 s maloletým Filipom Novákom, nar. 16. 8. 1995, a maloletým Jakubom Novákom, nar. 18. 6. 1999, do Čiech.

\r\n

Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

\r\n

 

\r\n

V Bratislave dňa 4. júla 2008

\r\n

Viera Nováková

\r\n

 

\r\n

 

',1,0,0,12,'2013-11-07 14:36:37',42,'','2013-11-12 09:09:45',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:36:37','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,44,'','',1,272,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(91,127,'Kancelária Národnej rady SR','kancelaria-narodnej-rady-sr','','\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
PriezviskoMenoFunkčný platÚtvar
StromčekViktor3 110 €Vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
KnappJán3 092 €štátny radca, riaditeľ Organizačného odboru
SpodniakJaroslav2 556 €štátny radca, riaditeľ Osobného úradu
GunišKarol2 414 €štátny radca, riaditeľ Odboru informačných technológií
FajtákĽubomír2 394 €štátny radca, riaditeľ odboru Parlamentného inštitútu
ŠimuničováKatarína2 391 €štátny radca, riaditeľ  Odboru legislatívy a aproximácie práva
CingelováDaniela2 327 €štátny radca, riaditeľ Ekonomického odboru
PötheováSoňa2 300 €štátny radca, riaditeľka Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou
CupaníkováPetra2 300 €štátny radca, riaditeľka Odboru právnych služieb a verejného
obstarávania
StrýčkováKatarína2 300 €štátny radca, riaditeľ Odboru zahraničných vzťahov a protokolu
SzeteiMária2 084 €štátny radca, riaditeľ Odboru pre európske záležitosti
OkruhlicováMartina2 050 €štátny radca, tajomník Ústavnoprávneho výboru NR SR
BasandaLadislav2 042 €riaditeľ Odboru prevádzky a služieb
BasandováKatarína2 036 €riaditeľka Odboru  účelových zariadení
MarkoMilan2 000 €štátny radca, riaditeľ Odboru obrany, bezpečnosti a ochrany
BelovičováIvana1 994 €štátny radca, vedúca Oddelenia legislatívy
VargaTibor1 976 €vedúci Oddelenia technicko-prevádzkových činností a správy
hradu
ProkopčákováGabriela1 957 €štátny radca, tajomník Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
JalčováIvana1 957 €štátny radca, tajomník Výboru NR SR pre verejnú správu a
regionálny rozvoj
ŠikulováMichaela1 926 €štátny radca, tajomník Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu,
mládež a šport
LukáčMilan1 925 €štátny radca, tajomník Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a
životné prostredie
HudzíkováIveta1 915 €štátny radca, tajomník Výboru NR SR pre zdravorníctvo
LamyováDagmar1 908 €vedúca Oddelenia rozvoja a obnovy
EštočinJozef1 905 €štátny radca, tajomník Výboru NR SR  pre sociálne veci
SándorEleonóra1 904 €štátny radca, tajomník Výboru NR SR pre ľudské práva a
národnostné menšiny
TánczosováMarcela1 855 €sekretariát podpredsedníčky NR SR
(p. Zmajkovičová)
KrajčovičMartin1 847 €sekretariát podpredsedu NR SR
(p. Figeľ)
HatokDarius1 828 €sekretariát podpredsedu NR SR
(p. Figeľ)
ŠípošováJanka1 828 €sekretariát podpredsedníčky NR SR
DiscantinyEva1 820 €štátny radca, tajomník Výboru NR SR pre kultúru a médiá
MaláčkováEva1 779 €hlavný radca, vedúca Oddelenia parlamentnej knižnice
TureničováZuzana1 757 €štátny radca, tajomník Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
ČíkováAndrea1 750 €štátny radca, tajomník Výboru NR SR pre financie a rozpočet
ŠestákováKatarína1 731 €štátny radca, tajomník Osobitného kontrolného výboru NR SR na
kontrolu činnosti SIS a tajomník Osobitného kontrolného výboru
NR SR na kontrolu činnosti NBÚ
ČellárMiroslav1 655 €sekretariát podpredsedníčky NR SR
(p. Laššáková)
DžmuraJuraj1 646 €sekretariát podpredsedníčky NR SR
(p. Laššáková)
DubéciMartin1 646 €sekretariát podpredsedníčky NR SR
ZíšekVladimír1 600 €štátny radca, tajomník Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť
ŠimkoJozef1 600 €štátny radca, tajomník Osobitného výboru NR SR na kontrolu
činnosti Vojenského spravodajstva
KokavcováKatarína1 567 €štátny radca, tajomník Zahraničného výboru NR SR
KazimírováElena1 518 €sekretariát predsedu NR SR
KubíkováJana1 450 €odborný radca, vedúca Oddelenia parlamentného archívu
ElekováĽubica1 167 €vedúca Oddelenia písomností
JunekJaroslav1 121 €vedúci Oddelenia obrany, ochrany utajovaných skutočností a ochrany
objektov
HornáNatália1 060 €sekretariát predsedu NR SR
ChovanecPavel1 060 €sekretraiát predsedu NR SR
SurkošMarko954 €sekretariát podpredsedníčky NR SR
(p. Laššáková)
PetránkováBarbora954 €sekretariát podpredsedníčky NR SR
(p. Zmajkovičová)
DobránskyMarek536 €sekretariát podpredsedu NR SR
(p. Figeľ)
MichalovičPeter396 €sekretariát predsedu NR SR
KridlaŠtefan373 €sekretariát predsedu NR SR
ČisárAugustín229 €sekretariát predsedu NR SR
','',1,0,0,9,'2013-11-07 14:36:48',42,'','2013-11-12 09:16:58',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:36:48','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,3,'','',1,641,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(92,128,'Rozsudky Okresný súd Bardejov','rozsudky-okresny-sud-bardejov','','

<?php $dir =\"./01_custom_content/rozsudky/OSBardejov\";include \"./dir.php\";?>

','',1,0,0,8,'2013-11-07 14:37:18',42,'','2013-11-12 09:10:57',42,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:37:18','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,42,'','',1,186,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(93,129,'Cihlář: Moja praktická skúsenosť so striedavkou','cihlar-moja-prakticka-skusenost-so-striedavkou','','

Cihlář: Moja praktická skúsenosť so striedavkou

\r\n
Akú skúsenosť má otec Petr Cihlář z Brna? V prezentácii píše o svojich trojročných skúsenostiach so striedavou starostlivosťou o syna, o tom že je v stiredavke napriek nesúhlasu a odporu matky a že to skvele funguje. Jeho syn je šťastný a má oboch rodičov. Pozrite si v jeho prednáške:
\r\n

 

\r\n
\r\n

Chlapec prospíva po všech stránkách

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n
 
','',1,0,0,2,'2013-11-07 14:37:31',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:37:31','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,41,'','',1,256,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(94,130,'Aké úlohy plní kolízny opatrovník v konaní pred súdom?','ake-ulohy-plni-kolizny-opatrovnik-v-konani-pred-sudom','','

\r\n

16.8. 2012, 18:42 |  Janka Kotová

\r\n

Keďže maloleté deti majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané ich rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku, nie sú oprávnené ani spôsobilé vystupovať v konaní pred súdom samostatne, ale vyžaduje sa, aby boli zastúpené zástupcom. Právna úprava rozlišuje zákonného zástupcu a kolízneho opatrovníka, pričom zákonným zástupcom býva spravidla rodič maloletého dieťaťa, resp. osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti (opatrovník, poručník) a za kolízneho opatrovníka sa ustanovuje spravidla príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately).

\r\n

Podľa § 9 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.

\r\n

Podľa § 8 ods. 1 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou.

\r\n

Podľa § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné.

\r\n

Z uvedených ustanovení občianskeho zákonníka vyplýva, žemaloleté dieťa nie je schopné samo vystupovať v konkrétnych konaniach pred súdom, musí byť zastúpené buď zákonnými zástupcami – rodičmi, resp. kolíznym opatrovníkom.

\r\n

Podľa § 31 ods. 1 Zákona o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z.) rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé.

\r\n

Podľa § 31 ods. 2 Zákona o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z.) žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník\").

\r\n

Teda funkcia kolízneho opatrovníka prichádza do úvahy v takých prípadoch, ak by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom.

\r\n

Podľa § 31 ods. 3 Zákona o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z.) kolízneho opatrovníka súd ustanoví aj v prípadoch, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.

\r\n

Podľa § 31 ods. 4 Zákona o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z.) na ustanovenie kolízneho opatrovníka sa primerane použijú ustanovenia § 60 a 61. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorého účely bol ustanovený.

\r\n

Právo zastupovať maloleté dieťa podľa § 28 ods. 1, písm. b/ Zákona o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z.) je súčasťou rodičovských práv a povinností, pričom tieto práva a povinnosti patria obidvom rodičom dieťaťa. Predpokladá sa, že rodičia sa dohodnú na výkone rodičovských práv a povinností, ako i na obsahu právneho úkonu vo vzťahu k dieťaťu. Pri bežných veciach môže za dieťa konať každý z nich samostatne, nie je potrebné, aby konali spoločne. V iných než bežných veciach je potrebné zistiť aj stanovisko, resp. vyjadrenie druhého rodiča, teda, či s prejavenou vôľou zastupujúceho rodiča súhlasí. Ak by tento súhlas nedal, bol by dôvod pre rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov. Za iné než bežné veci možno považovať napr. nadobudnutie nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti alebo zaťaženie nehnuteľnosti, poskytnutie pôžičky, odmietnutie dedičstva a podobne. Súd právny úkon schváli vtedy, ak je schválenie právneho úkonu v záujme maloletého.

\r\n

Z judikatúry:

\r\n

V prípadoch, keď jeden z rodičov zastupuje dieťa v bežných veciach, nie je nutné vyjadrenie druhého rodiča. Ak však ide o podstatnú vec, treba sa opýtať druhého rodiča, či s prejavom zastupujúceho rodiča súhlasí. Pokiaľ by druhý rodič vyslovil nesúhlas, boli by dané podmienky na postup podľa § 49 zákona o rodine (teraz § 35).
(rozhodnutie R 17/1968)

\r\n

Ustanovenie § 37 ods. 2 zákona o rodine (teraz § 31 ods. 2), podľa ktorého žiadny z rodičov nemôže zastúpiť svoje deti, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k stretu záumov medzi rodičmi a deťmi alebo medzi deťmi navzájom, sa týka zastupovania maloletých detí predovšetkým v prípadoch, kde postavenie občana ako ich zákonného zástupcu vyplýva z toho, že je ich rodičom a že mu ako jedno z rodičovských práv patrí aj právo zastupovať maloleté deti. Podľa ustanovenia § 104 zákona o rodine (teraz § 110) sa ustanovenia Občianskeho zákonníka použijú vtedy, ak zákon o rodine nestanovuje inak. Ustanovenie § 37 ods. 2 Zákona o rodine (teraz 31 ods. 2) je ustanovením, ktoré určuje podmienky, za ktorých je vylúčené, aby rodičia ako zákonní zástupcovia zastupovali svoje maloleté deti, a to bez ohľadu na to, či ide o zastupovanie v konaní (v občianskom súdnom konaní, v konaní pred štátnym notárstvom a pod.) alebo o zastupovanie pri úkonoch, s ktorými sú spojené hmotnoprávne účinky. Preto v týchto prípadoch nemožno použiť ustanovenie § 30 OZ, podľa ktorého súd ustanoví osobitného zástupcu v prípade, ak došlo k stretu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo k stretu záujmov tých, ktorí sú zastúpení rovnakým zákonným zástupcom.
(rozhodnutie R 4/1982)

\r\n

Maloleté dieťa ako účastník konania je procesne spôsobilé len v obmedzenom rozsahu, ktorú je potrebné posudzovať podľa § 9 Občianskeho zákonníka z hľadiska či právny úkon alebo procesný úkon v súdnom konaní, ktorý maloletý urobil, bol svojou povahou primeraný rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jeho veku. V rovnakom rozsahu majú teda aj procesnú spôsobilosť, ktorú skúma v konaní súd v súlade s kritériami i uvedenými v § 9 Občianskeho zákonníka ako predbežnú otázku. Pri rozhodovaní o spôsobilosti maloletých na právne úkony podľa § 9 Občianskeho zákonníka súd posudzuje rozumovú a vôľovú vyspelosť maloletého, pričom táto vyspelosť sa posudzuje objektívne, t.j. so zreteľom na všetkých maloletých rovnaného veku, nezisťuje sa subjektívne s ohľadom na každého maloletého osobitne. Pri zachovaní objektívneho hľadiska, je potrebné zohľadniť všetky okolnosti konkrétneho prípadu. Spôsobilosť maloletého na právne úkony sa posudzuje vždy so zreteľom na povahu právneho úkonu, o ktorý v konkrétnom prípade ide.
(uznesenie NS SR Cdo 92/2009 zo dňa 19.5.2009)

\r\n

Kedy prichádza do úvahy ustanovenie kolízneho opatrovníka?

\r\n

Rodičia nemôžu zastupovať svoje maloleté deti v súdnych konaniach, v ktorých sú účastníkmi rodičia aj deti. Jedná sa o konania, kde sa upravuje výkon rodičovských práv a povinností, t.j. rozhoduje sa o rozvode manželstva a úprave rodičovských práv a povinností na čas po rozvode manželstva, o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, do starostlivosti jednému z rodičov, do náhradnej osobnej starostlivosti, o úprave práv a povinností počas trvania manželstva, o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, oosvojení, o osvojiteľnosti, o nariadení ústavnej starostlivosti, dedičské konanie, konanie o určenie otcovstva, zapretie otcovstva a podobne.

\r\n

Po začatí konania ustanoví súd maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka a to uznesením. Pred začatím konania vo veci samej, ak sa začalo konanie o vydanie predbežného opatrenia, ktorým súd dočasne upraví výchovné pomery maloletého dieťaťa,je tiež potrebné ustanoviť kolízneho opatrovníka. Spravidla za kolízneho opatrovníka ustanoví príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) podľa miestnej príslušnosti maloletého dieťaťa, kde sa dieťa zdržuje, resp. kde má dieťa svoje bydlisko na základe dohody rodičov alebo iných rozhodujúcich skutočností.Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní.

\r\n

Z judikatúry:

\r\n

Kolíznym opatrovníkom je ten, koho v prípade možnej kolízie záujmov maloletého dieťaťa a jeho rodičov ustanovil súd maloletému dieťaťu za zástupcu, ktorý bude maloleté dieťa zastupovať v určitom konaní alebo pri určitom právnom úkone. Súd je povinný vždy vymedziť rozsah práv a povinností kolízneho opatrovníka podľa účelu, pre ktorý bol opatrovník ustanovený (viď R 45/1986). Funkcia tohto opatrovníka zaniká vykonaním úkonu, na ktorý bol opatrovník ustanovený za zástupcu maloletého dieťaťa, alebo skončením príslušného konania, pre ktoré bol opatrovník ustanovený maloletého zastupovať. Súdom ustanovený kolízny opatrovník sa v rozsahu, v ktorom je oprávnený za maloleté dieťa konať, stáva zástupcom maloletého dieťaťa namiesto rodiča (rodičov); len kolízny opatrovník je potom oprávnený a povinný maloleté dieťa v konaní zastupovať v rozsahu určenom súdom tak, aby ochrana záujmov maloletého dieťaťa bola riadne zabezpečená bez ohľadu na prípadné záujmy niektorého z rodičov. Záujmy toho, kto má byť ustanovený súdom za kolízneho opatrovníka, sa nesmú stretať so záujmami dieťaťa.
(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 18. júla 2011, sp. zn. 7 Cdo/6/2011)

\r\n

Vzhľadom na to, že zákonné zastupovanie maloletých detí rodičmi nebude v konaní o rozvod prichádzať do úvahy, lebo by mohlo dôjsť k stretu záujmov medzi rodičmi a deťmi, musí byť maloletým deťom ustanovený opatrovník.
(rozhodnutie R IV/1966)

\r\n

Funkcie kolízneho opatrovníka

\r\n

Funkciou kolízneho opatrovníka je povinnosť chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa v konaní. Kolízny opatrovník pri ochrane práv dieťaťa zohľadňuje aj názor dieťaťa k prejednávanej veci, ak je to v jeho záujme. Podľa článku 3 Dohovoru o právach dieťaťa, záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.

\r\n

V zmysle § 73 ods. 2, písm. b/ zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (zákon č. 305/2005 Z.z.) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka podľa osobitného predpisu, pričom týmto osobitným predpisom je práve § 31 Zákona o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z.). Zároveň na základe zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele úrad zabezpečuje sústavnú ochranu života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa (§ 73 ods. 2, písm. c/).

\r\n

Záujem dieťaťa, tak ako to má na zreteli zákon o rodine v najširšom slova zmysle, možno pre účely výkonu funkcie kolízneho opatrovníka chápať ako zabezpečenie priaznivého a všestranného psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa, najmä uspokojovaním jeho potrieb.

\r\n

Ak sa jedná o konania, v ktorých sa rozhoduje o výkone rodičovských práv a povinností, najmä o úprave práv a povinností rodičov voči dieťaťu počas trvania manželstva alebo na čas po rozvode manželstva, o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, o zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov, konať v záujme dieťaťa kolíznym opatrovníkom znamená, brať do úvahy, najmä napĺňanie potreby istoty a bezpečia vyplývajúce z budovania citových väzieb dieťaťa k obom rodičom, pričom sa zohľadňuje aj možná konfliktnosť rozchodu rodičov pre dieťa, konania samého, ako aj usporiadania vzťahov po jeho skončení.

\r\n

Postavenie kolízneho opatrovníka

\r\n

Kolízny opatrovník, aj keď nie je účastníkom konania, v konaní pred súdom má postavenie účastníka konania, ktoré ho oprávňuje k tomu, aby sa v priebehu konania zúčastňoval na pojednávaniach súdu. Taktiež má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré vyšli v konaní najavo,navrhovať vykonanie procesných dôkazov, prípadne navrhovať ďalšie dokazovanie, a taktiež navrhovať súdu, ako má vo veci rozhodnúť vzhľadom na záujem dieťaťa a názor dieťaťa k prejednávanej veci, ktorý súdu prezentuje. Všetky dôkazy a skutočnosti musia byť súdu predložené najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým súd ukončí dokazovanie za skončené a v konaniach, v ktorých súd nenariaďuje pojednávanie, najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. O tomto sú účastníci konania a kolízny opatrovník poučení súdom.

\r\n

Kolízny opatrovník všetky skutočnosti, ktoré zistil na základe šetrení pomerov písomne oznámi súdu, resp. tieto skutočnosti prednesie priamo na pojednávaní súdu ústne do zápisnice, pričom zo strany súdu aj zo strany účastníkov konaniamu môžu byť k týmto skutočnostiam kladené rôzne otázky, na ktoré je povinný pohotovo reagovať a odpovedať.

\r\n

Vyjadrenia kolízneho opatrovníka na pojednávaní ústne do zápisnice, ako i písomná správa doručená súdu sú z procesného hľadiska dôležité dôkazy, ktoré významnou mierou prispievajú k objektívnemu posúdeniu veci, najmä ako má súd v záujme dieťaťa o úprave výchovných pomerov dieťaťa rozhodnúť. Pretoústne vyjadrenie a správa zo zisťovania pomerov musia byť podložené reálnymi úkonmi, ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo veci vykonal. Zároveň vyjadrenie kolízneho opatrovníka musí byť presvedčivé, keďže spolu s písomnou správou sú dôkazom, resp. dôkazným prostriedkom. Súčasťou písomnej správy kolízneho opatrovníka zo zisťovania pomerov dieťaťa, ako i jeho ústneho vyjadrenia na pojednávaní je návrh (odporúčanie) súdu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, pričom tento musí byť v súlade so záujmom dieťaťa. Návrh (odporúčanie) kolízneho opatrovníka, akým spôsobom má súd upraviť rodičovské práva a povinnosti, musí sledovať záujem dieťaťa, musí byť riadne zdôvodnený, podložený vecnými argumentmi a musí byť presvedčivý.

\r\n

K procesným právam kolízneho opatrovníka patrí aj právo podať voči rozhodnutiu súdu odvolanie.

\r\n

Námietka zaujatosti voči kolíznemu opatrovníkovi

\r\n

Možnosť vzniesť námietku zaujatosti voči kolíznemu opatrovníkovinie je upravená v žiadnom právnom predpise a nie je teda daná kompetencia súdu ani správneho orgánu o takejto možnosti rozhodnúť. V prípade, že by účastníci súdneho konania namietali alebo vyjadrili nespokojnosť s postupom orgánu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka, je potrebné rozlíšiť, či podanie smeruje proti konaniu fyzickej osoby, ktorá zastupuje orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na základe plnej moci alebo podanie smeruje proti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako kolíznemu opatrovníkovi. V prípade, ak námietka smeruje proti fyzickej osobe – zástupcovi, ktorý zastupuje orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, posúdiť postup zamestnanca je oprávnený príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak námietka smeruje proti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako právnickej osobe, vykonať zmenu v ustanovenom kolíznom opatrovníkovi je oprávnený súd.

\r\n

V zmysle § 23 Občianskeho zákonníka je zastúpenie, t.j. oprávnenie konať za iného v jeho mene, možné buď priamo zo zákona, rozhodnutia štátneho orgánu alebo na základe dohody o plnomocenstve. Dohoda o plnomocenstve musí spĺňať predpísané náležitosti, musí obsahovať presné identifikačné údaje splnomocnenca aj splnomocniteľa, dátum vystavenia plnej moci, na aký účel je plná moc vystavená, v akej právnej veci sa predmetné konanie vedie.

\r\n

Vzhľadom na to, že kolízny opatrovník, ktorý je procesným opatrovníkom „ad hoc\" ustanovený súdom na konkrétne konanie alebo vykonanie úkonu, je jeho funkcia nezastupiteľná. Aj keď je táto funkcia nezastupiteľná, môže o vykonanie určitého úkonukolízny opatrovník požiadať iný úrad, ak je to účelné (napr. prešetrenie pomerov dieťaťa v domácnosti druhého rodiča, prípadne zastupovanie na pojednávaní).

\r\n

Prešetrenie pomerov a zisťovanie názoru dieťaťa

\r\n

Môže dôjsť k dvom situáciám, ktoré sa týkajú zastupovania orgánu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately:

\r\n
  \r\n
 1. Úrad, ktorý je súdom ustanovený za kolízneho opatrovníka,požiada iný úrad o zistenie pomerov maloletého dieťaťa, prípadne názoru dieťaťa, v obvode ktorého má svoje bydlisko, a zároveň požiada o zaslanie správy, resp. podkladov, na základe ktorých kolízny opatrovník vypracuje správu zo zisťovania pomerov, a túto doručí súdu. Zároveň sa ústne k veci vyjadrí na pojednávaní, vychádzajúc z podkladov úradu, ktorý zistenie pomerov vykonal.
 2. \r\n
 3. Okresný súd ustanoví za kolízneho opatrovníka úrad, v obvode ktorého má dieťa svoje bydlisko, a ktorý sanenachádza v obvode sídla okresného súdu. Kolízny opatrovník na požiadanie súdu zistí pomery dieťaťa, jeho názor, vypracuje správu zo zisťovania pomerov dieťaťa a túto zašle súdu. V týchto situáciách, ak je účasť kolízneho opatrovníka na pojednávaní, najmä pre veľkú vzdialenosť obtiažna, môže požiadať úrad, ktorý má sídlo v obvode súdu, ktorý vo veci koná, aby ho zastúpil na pojednávaní, na ktoré ho splnomocní. K zastupovaniu kolízneho opatrovníka na pojednávaní teda môže dôjsť v prípade, že konanie v prejednávanej veci sa vedie na inom súde, ako je územná pôsobnosť príslušného úradu, ktorý je ustanovený za kolízneho opatrovníka.
 4. \r\n
\r\n

Na konanie vo veciach vrátenia maloletého dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané, je s účinnosťou zákona č. 388/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1964 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov je od 1. 1. 2012 príslušný

\r\n\r\n

V týchto konaniach vo veciach vrátenia maloletého dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané, je potrebné, aby funkciu kolízneho opatrovníka vykonával priamo ten úrad, ktorý bol v zmysle § 31 Zákona o rodine uznesením príslušného okresného súdu ustanovený za kolízneho opatrovníka dieťaťa. Zastupovanie kolízneho opatrovníka v uvedených konaniach, je vzhľadom na povahu veci, keďže ide o konanie s cudzím prvkom, neprípustné.

\r\n

Taktiež vo všetkých ostatných konaniach vo veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa je vždy potrebné posúdiť s ohľadom na dôležitosť a vážnosť prejednávanej veci, a najmä s ohľadom na dôslednú ochranu práv a právom chránených záujmov maloletého dieťaťa, či je vhodné zastúpenie kolízneho opatrovníka iným úradom.

\r\n

Je potrebné mať na zreteli, že orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately je pri výkone funkcie kolízneho opatrovníkaoprávnený zisťovať rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery dieťaťa, ktoré sú dôležité pri rozhodovaní súdu. Pri zisťovaní pomerov dieťaťa vo veciach úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately zisťuje informácie o spôsobilosti obidvoch rodičov osobne vychovávať dieťa, záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť o dieťa, názory obidvoch rodičov na zaistenie potrieb dieťaťa v prípade osobnej starostlivosti o dieťa obidvoma rodičmi, a to aj vtedy, keď len jeden rodič prejaví záujem o osobnú starostlivosť o dieťa obidvoma rodičmi a posudzuje možnosti osobnej starostlivosti o dieťa obidvoma rodičmi s prihliadnutím na záujem dieťaťa, na zaistenie potrieb dieťaťa a na názor dieťaťa (§ 20 ods. 2 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele).

\r\n

Pri zisťovaní názoru dieťaťa musí orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately poskytnúť dieťaťu pomoc na uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru na vec. Musí mať na zreteli, aby nedochádzalo k násilnému zasahovaniu do súkromia rodiny, resp., aby výkon kolízneho opatrovníctva nemal negatívny dopad na účastníkov konania, osobitne na dieťa (§ 21 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele).

\r\n

Zisťovanie pomerov dieťaťa a názoru dieťaťa vykonáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately jednak na dožiadanie súdu, t.j. plnením úlohy, ktoré mu uloží súd v súvislosti s konaním vo veci maloletého dieťaťa

\r\n\r\n\r\n

V záujme objektívneho posúdenia veci vo všetkých konaniach týkajúcich sa starostlivosti súdu o maloleté dieťa, je dôležité zistiť názor dieťaťa, ktorému musí byť venovaná náležitá pozornosť, vychádzajúc z Dohovoru o právach dieťaťa, ako i zo zákona o rodine. Názor dieťaťa súd zisťuje spravidla prostredníctvom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pričom je potrebné mať na zreteli vek dieťaťa a jeho rozumovú vyspelosť. Zisťovanie názoru dieťaťa priamo súdom je skôr výnimočné, a v prípade, že súd sám vypočúva dieťaťa, je dôležité, aby takéto vypočutie dieťaťa bolo neformálne. Vtedy väčšinou zisťuje názor dieťaťa mimo pojednávacej miestnosti,otázky kladie spôsobom, aby boli pre dieťa čo najprijateľnejšie, samozrejme s ohľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť. Názor dieťaťa môže súd zistiť aj prostredníctvom zástupcu dieťaťa. Ak súd považuje za potrebné vypočuť dieťa priamo na súde, rozhodne o forme a spôsobe jeho vypočutia.

\r\n

V súlade s článkom 12 Dohovoru o právach dieťaťa, s ustanovením § 43 ods.1 zákona o rodine a v zmysle § 100 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadriť ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho dotýkajú.

\r\n

V zmysle Zákona o rodine v konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má dieťa právo byť vypočuté. Vypočutie dieťaťa je tak jedným z práv dieťaťa, ktoré treba mať na zreteli pri zabezpečovaní ochrany jeho práv a právom chránených záujmov.

\r\n

Ak rodičia žijú oddelene a dieťa býva u jedného z rodičov, na účely zisťovania sociálnych a rodinných pomerov maloletého dieťaťa je potrebné, aby kolízny opatrovník vykonal šetrenie pomerov v domácnosti otca aj v domácnosti matky, prípadne aj v domácnosti toho, kde sa dieťa zdržuje (napr. u starých rodičov, ďalších príbuzných a podobne). Ak je to vhodné a účelné možno v rámci šetrenia pomerov v rodine so súhlasom dieťaťa a prítomného rodiča (rodičov) vykonať pohovor s dieťaťom na účely zistenia jeho názoru. Pri zisťovaní rodinných a sociálnych pomerov, ako i priamo v súvislosti so zisťovaním názoru dieťaťa pre konanie, je vhodné návštevu kolízneho opatrovníka vopred neohlásiť.Nie je však vylúčené, aby kolízny opatrovník svoju návštevu ohlásil vopred za účelom zabezpečenia prítomnosti rodičov, prípadne jedného z nich, aby mohlo byť šetrenie uskutočnené. Na vstup do bytu alebo domu je potrebný súhlas vlastníka alebo užívateľa bytu alebo domu. Účastníci konania o úkonoch, ktoré je potrebné vykonať zo strany kolízneho opatrovníka však vedia zo samotného konania, keďže súd počas pojednávania o procesných veciach oboznamuje všetkých účastníkov. V prípade, že tento nesúhlasí, táto skutočnosť sa uvedie v zázname zo šetrenia pomerov a následne sa zapracuje do správy pre súd.

\r\n

V súvislosti so šetrením pomerov v rodine sa odporúča, aby sa šetrenia v rodine dieťaťa zúčastnili dvaja zamestnanci orgánu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, a to z dôvodu zabezpečenia objektivity postupu orgánu pri zisťovaní konkrétnych skutočností rozhodujúcich pre súdne konanie, ako i napr. pri zisťovaní názoru dieťaťa. Správu zo šetrenia pomerov, v ktorej môže byť zapracovaný aj názor dieťaťa, orgán doručí súdu a súd oboznámi všetkých účastníkov konania s výsledkami šetrenia pomerov. Účastníci majú možnosť sa ku každému dôkazu vyjadriť ústne do zápisnice a žiadať vykonať ďalšie dôkazy, napr. vypočutie svedkov, znalecké dokazovanie a podobne. Súd posúdi a zváži, či navrhované dôkazy vykoná alebo nie. Ak sa v priebehu konania podstatne zmenia pomery, kolízny opatrovník ich oznámi súdu aj napriek tomu, že jeho pôvodné vyjadrenie bolo iné. Kolízny opatrovník je oprávnený v priebehu celého konania zmeniť svoje vyjadrenie a postoj k veci v závislosti od toho ako sa menia skutočnosti, ktoré vykonaným dokazovaním vyjdú najavo a taktiež súdu túto zmenu zdôvodní. Kolízny opatrovník zisťuje skutočnosti, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie v konkrétnej veci napríklad v škole, ktorú dieťa navštevuje, u pediatra maloletého dieťaťa a podobne. Takúto možnosť má však aj súd.

\r\n

Z judikatúry:

\r\n

Prejavenie názoru účastníka na prejednávanú vec je jedným zo základných práv účastníka konania. Spôsob, akým tento názor súd zisťuje sa však neuskutočňuje výlučne výsluchom účastníka. Aj pri osobe plne procesne spôsobilej, jej názor na prejednávanú vec zisťuje aj prostredníctvom jej zástupcu, resp. z písomného podania. U osôb maloletých právna úprava (§ 100 ods. 3 O. s. p.) rieši základný procesný rámec na tento úkon súdu. Názor maloletého dieťaťa súd zisťuje prostredníctvom jeho zástupcu alebo príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, alebo výsluchom maloletého dieťaťa aj bez prítomnosti rodičov alebo iných osôb zodpovedných za výchovu maloletého dieťaťa. Postup súdu závisí od veku a rozumovej vyspelosti maloletého samostatne vyjadriť svoj názor, od povahy veci, ktorá je predmetom konania ako aj ďalších okolností, ako napr. prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Pri zisťovaní názoru dieťaťa súd koná v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je povinný poskytnúť dieťaťu potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru na vec, a to v prostredí vhodnom alebo vytvorenom na tento účel (§ 21 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele). Takým prostredím je napr. miesto, kde sa nachádza referát poradensko-psychologických služieb úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka.
(uznesenie NS SR (Rc) 2 Cdo 269/2008 zo dňa 25.11.2008)

\r\n

Podľa článku 12 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o pristúpení k Dohovoru pod č. 104/1991 Zb., ďalej len „Dohovor\") štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru zabezpečujú dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo tieto názory slobodne vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názoru dieťaťa musí venovať patričná pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni. Podľa ods. 2 článku za tým účelom sa dieťaťu poskytuje najmä možnosť, aby sa vypočulo v každom súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho dotýka, a to buď priamo alebo prostredníctvom zástupcu alebo príslušného orgánu, pričom spôsob vypočutia musí byť v súlade s procedurálnymi pravidlami vnútroštátneho zákonodarstva.

\r\n

Procesným spôsobom záväzky z Dohovoru Slovenskej republiky vykonáva ustanovenie § 100 ods. 3 O. s. p., podľa ktorého ak je účastníkom konania maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť samostatne vyjadriť svoj názor, súd na jeho názor prihliadne. Názor maloletého súd zisťuje prostredníctvom jeho zástupcu alebo príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, alebo výsluchom maloletého dieťaťa aj bez prítomnosti rodičov alebo iných osôb zodpovedných za výchovu maloletého dieťaťa.
(uznesenie NS SR (Rc) 2 Cdo 269/2008 zo dňa 25.11.2008)

\r\n

Záverom

\r\n

Na záver je potrebné ešte uviesť, že maloleté dieťa nie je možné zastupovať vždy pri všetkých úkonoch, keďže niektoré svojou povahou vylučujú, aby ich za zastúpeného urobil niekto iný. Ide o právne úkony, na ktoré má maloletý sám spôsobilosť, pretože mu zo zákona patria. Ako príklad uvádzame niektoré právne úkony, ktoré môže urobiť maloleté dieťa:

\r\n

a) uznať otcovstvo pred súdom, pričom zastúpenie zákonným zástupcom v takomto prípade je vylúčené,

\r\n

b) ako 15 ročné maloleté dieťa môže vyhotoviť závet len vo forme notárskej zápisnice,

\r\n

c) maloleté dieťa staršie ako 16 rokov môže podať návrh na súd na povolenie uzavretia manželstva,

\r\n

d) maloleté dieťa staršie ako 16 rokov môže podať návrh na súd na priznanie rodičovských práv vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa.

','',1,0,0,2,'2013-11-07 14:37:48',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:37:48','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,40,'','',1,293,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*',''),(95,131,'Ako by mal vyzerať nový Zákon o rodine ak by mal byť v súlade so skutočnosťou','ako-by-mal-vyzerat-novy-zakon-o-rodine-ak-by-mal-byt-v-sulade-so-skutocnostou','','

Ako by mal vyzerať nový Zákon o rodine ak by mal byť v súlade so skutočnosťou

\r\n
Súčasná rozhodovacia prax súdov je v zjavnom nesúlade so Zákonom o rodine ako aj ďalších legislatívnych noriem (Ústava SR, Dohovor o právach dieťaťa, Antidiskriminačný zákon).
\r\n

 

\r\n
\r\n

Nový Zákon 36/2005 Z.z. o rodine

\r\n\r\n

V zmysle infozákona sa nám podarilo na stránke www.striedavastarostlivost.sk zverejniť takmer tisíc rozvodových rozsudkov.Tím právnikov na základne reverzného inžinieringu zo zverejnených rozsudkov vypracoval Nové znenie zákona o rodine, ktoré vykazuje dokonalý súlad so súčasnou judikátúrou na okresných a krajských súdoch:

\r\n

§ 24 Úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu
(1) V rozhodnutí pri rozvode alebo rozchode manželov súd upraví výkon ich rodičovských práv a to tak, že dieťa sa zverí do starostlivosti matky.

(2) Súd určí styk maloletého dieťaťa s otcom, tak že otec je oprávnený stretávať sa s maloletým každý párny víkend od 9:00 v sobotu do 17:00 v nedeľu
(3) Súd zverí maloleté dieťa do starostlivosti otca iba v tom prípade, ak o zverenie maloletého dieťaťa neprejaví záujem matka maloletého ani starí rodičia maloletého zo strany matky.
(4) V prípade ak matka maloletého navrhne súdu styk maloletého dieťaťa s otcom obmedziť alebo úplne zakázať, súd tomuto návrhu v plnom rozsahu vyhovie. Súd dôvody v matkinom návrhu neskúma.
(5) Ak otec v návrhu požiada súd o zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti a matka s týmto nesúhlasí, súd v plnom rozsahu návrh otca zamietne. Rovnako súd postupuje aj v prípade ak otec maloletého požiada o širší styk s maloletým.

\r\n

§ 25 Výživné pre maloleté dieťa
(1) Ak bol maloletý zverený do starostlivosti matky, súd zaviaže platiť otca maloletého výživným vo výške desať až tridsať percent z jeho disponibilného mesačného príjmu.
(2) Ak bol maloletý zverený do starostlivosti otca, súd zaviaže matku maloletého platiť výživným maximálne vo výške tridsiatich percent zo životného minima pre maloleté nezaopatrené dieťa.
(3) V prípade, ak sa zmenia pomery, môže ktorýkoľvek z rodičov požiadať súd o úpravu výšky výživného.
(4) Súd návrhu matky o zvýšenie výživného vždy vyhovie, až do výšky tridsiatich percent disponibilného príjmu otca maloletého.
(5) Súd návrh otca, ktorým žiadal súd o zníženie výživného z dôvodu vzniku ďalšej vyživovacej povinnosti, dlhodobej PN alebo straty zamestnania, vždy v plnom rozsahu zamietne.

\r\n
','',1,0,0,2,'2013-11-07 14:38:01',42,'','0000-00-00 00:00:00',0,0,'0000-00-00 00:00:00','2013-11-07 14:38:01','0000-00-00 00:00:00','{\"image_intro\":\"\",\"float_intro\":\"\",\"image_intro_alt\":\"\",\"image_intro_caption\":\"\",\"image_fulltext\":\"\",\"float_fulltext\":\"\",\"image_fulltext_alt\":\"\",\"image_fulltext_caption\":\"\"}','{\"urla\":null,\"urlatext\":\"\",\"targeta\":\"\",\"urlb\":null,\"urlbtext\":\"\",\"targetb\":\"\",\"urlc\":null,\"urlctext\":\"\",\"targetc\":\"\"}','{\"show_title\":\"\",\"link_titles\":\"\",\"show_intro\":\"\",\"show_category\":\"\",\"link_category\":\"\",\"show_parent_category\":\"\",\"link_parent_category\":\"\",\"show_author\":\"\",\"link_author\":\"\",\"show_create_date\":\"\",\"show_modify_date\":\"\",\"show_publish_date\":\"\",\"show_item_navigation\":\"\",\"show_icons\":\"\",\"show_print_icon\":\"\",\"show_email_icon\":\"\",\"show_vote\":\"\",\"show_hits\":\"\",\"show_noauth\":\"\",\"urls_position\":\"\",\"alternative_readmore\":\"\",\"article_layout\":\"\",\"show_publishing_options\":\"\",\"show_article_options\":\"\",\"show_urls_images_backend\":\"\",\"show_urls_images_frontend\":\"\"}',1,0,39,'','',1,523,'{\"robots\":\"\",\"author\":\"\",\"rights\":\"\",\"xreference\":\"\"}',0,'*','');