Články

Zobr. počet 
Názov
Muži čelia oveľa rafinovanejšej diskriminácii ako ženy
Vplyv rozvodu na dieťa
Je rodič ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej staroslivosti nadaľej jeho zákonným zástupcom?
Zápisnice z pojednávaní
Dokumenty na stiahnutie
Nahrávanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny
Vyhlásenie o materiáloch na tejto stránke
Právo na informovanie sa o maloletom dieťati
Ďakujem časopisu Týždeň, že načal takú tému, akou je striedavá starostlivosť
Môže kolízny opatrovník ustanovený súdom vo veci ÚPP odporučiť dieťa do výhradnej starostlivosti matky napriek tomu, že otec žiada striedavú osobnú starostlivosť a otec má vhodné podmienky na výchovu maloletého.
Desatoro pre obdobie pri rozvode
Kto sme
Dvadsať prosieb detí
SPRÁVA O DODRŽIAVANÍ PRÁV DIEŤAŤA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
Kolízny opatrovník a jeho práca s rodinou
Striedavka - základné otázky
Deti zverili otcovi, lebo matka deťom bránila v stretávaní sa s otcom
Audio a video
Žiadosť obci poskytnúť súčinnosť pri styku rodiča s dieťaťom
Cihlář: Moja praktická skúsenosť so striedavkou
Aké úlohy plní kolízny opatrovník v konaní pred súdom?
Ako by mal vyzerať nový Zákon o rodine ak by mal byť v súlade so skutočnosťou
Dobrá rada: unes dieťa ( ako prvý )
Striedavka ako pomsta?
Pre rodičov
Syndróm zavrhnutého rodiča
Začiatok platnosti SOS - Bratislava 1.7.2010
Parlamentný prejav ministra práce Jozefa Mihála o striedavke
Empirická studie o střídavé výchově
Striedavá osobná starostlivosť očami kolízneho opatrovníka
Smutná porozchodová prax na Slovensku
Rozhovor so súdnou znalkyňou
Praktická aplikácia striedavej výchovy
Ako nezrelé matky vytesňujú otca zo života detí
Na odmietnutie striedavky musí byť preukázaný zákonný dôvod
Jan Piet de Man: Záujem dieťaťa v rozvodovej praxi
Prehľad vedeckých výskumov o striedavke
Konferencia: Cochemský model - Praha 4.10.2010
Striedavá starostlivosť medzi ČR a SR
Detská psychologička a súdna znalkyňa o porozchodovej starostlivosti o deti
Cochemský model - šanca pre naše deti
Práva detí rozvedených rodičov
Předkládáme vám příběh jedné naší klientky, která si přála svůj případ zveřejnit
Súdna prax úpravy porozvodovej starostlivosti
20 prosieb detí
Lucia Nicholson: Striedavka by mala byť automatická
Striedavá výchova zachová mamu aj otca